Naša téma: Vývoj ZSSK

27.1.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Naša téma: Vývoj ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila za rok 2019 celkom 77 356 524 cestujúcich, čo znamená v porovnaní s rokom 2018 nárast +4,8 % (2018: 73 807 854 cestujúcich). Z celkového počtu prepravených tvoria 47 798 224 platiaci cestujúci (2018: 46 514 947 cestujúcich), čo predstavuje medziročný nárast +2,8 %, a číslo 29 558 300 predstavujú cestujúci, ktorí využívajú bezplatnú prepravu (2018: 27 292 907 cestujúcich), čo predstavuje medziročný nárast +8,3 %.

Slovenské vlaky sú bezpochyby stále populárnejšie,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Samozrejme, že vlaky i železnice majú stále mnoho, aj veľmi vážnych, problémov z minulosti, no čísla neklamú – máme stále viac cestujúcich, ktorí sú ochotní za svoju cestu zaplatiť. Najlepšie je to vidno pri IC vlakoch, ktoré predávame za plnú komerčnú cenu a ktorých frekvencia sa od roku 2017 nezmenila – rastú nám každým rokom spolu s ostatnými trasami,“ dodal Hlubocký.

Národný dopravca momentálne realizuje historicky najväčšiu obnovu vozidlového parku, o čom jasne svedčí aj fakt, že v rokoch 2016 – 2022 postupne ZSSK pribudlo a pribudne celkom 255 nových alebo modernizovaných vozidiel, z čoho 80 ks tvoria hnacie koľajové vozidlá (napríklad 10 rušňov Siemens Vectron, 25 elektrických a 21 dieselmotorových jednotiek, 6 tatranských ozubnicových elektrických vozidiel) a 175 ks osobné vozne (napríklad 86 vozňov s čičmianskym vzorom). Ďalšou dôležitou investíciou ZSSK je výstavba troch stredísk technicko-hygienickej údržby (THÚ), ktoré do konca roka 2021 vyrastú v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. Národný dopravca si od projektu sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti, keďže v strediskách THÚ bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách.


Vizuál nového strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK

„Je jasné, že tento rast bez ďalších investícií nie je možný donekonečna. So zvýšeným záujmom cestujúcich už nestíha držať dych ani naša obnova vozidlového parku, hoci jej tempo je na historických maximách. Aby sme prepravili viac cestujúcich v komforte 21. storočia, potrebujeme buď oveľa rýchlejšie, priepustnejšie, modernejšie trate, aby sme vedeli rýchlo „točiť“ naše vlaky – v takom prípade vieme vyradiť až do 30 % našich najstarších rušňov a vozňov –, alebo musíme razantne zvýšiť investície do nákupov moderných vlakov aj mimo eurofondov. Úprimne povedané, som za výrazné navýšenie investícií do infraštruktúry, ktoré pomôžu všetkým dopravcom, nielen nám. Je potrebné, aby tu bol dlhodobý plán rozvoja železničnej infraštruktúry, minimálne na 10 rokov,“ upozornil Hlubocký.

V rámci medzištátnej prepravy cestovalo do a zo štátov susediacich so Slovenskom celkom 4,85 mil. cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast +12,80 % (rok 2018: 4,30 mil. cestujúcich). Najčastejšie sa cestujúci prepravujú do/z Rakúska (2,01 mil. cestujúcich – medziročný nárast +9,48 %) a do/z Českej republiky (1,8 mil. cestujúcich – medziročný nárast +4,34 %). V rámci vnútroštátnej prepravy sa medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi prepravilo spolu 21 mil. cestujúcich. Najviac železničnú dopravu využívajú v Bratislavskom samosprávnom kraji (16,2 mil. cestujúcich), Žilinskom samosprávnom kraji (6,7 mil. cestujúcich) a Prešovskom samosprávnom kraji (6,3 mil. cestujúcich). Na tratiach tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice sa vlakmi ZSSK v roku 2019 prepravilo spolu 3,5 mil. cestujúcich (rok 2018: 2,9 mil. – medziročný nárast +19,5 %).


Rad 861 je prvý, ktorý sme vysúťažili po roku 2016 a časť dodávky už je v prevádzke

Hoci vlaky národného dopravcu najčastejšie využívajú cestujúci na bežnú dopravu, napríklad do školy, do práce alebo na výlety, ZSSK ponúka aj možnosť, aby vlakom prepravili spolu so sebou aj zvieratá, bicykle, autá, motorky, trojkolky či štvorkolky, prípadne využili možnosť kuriérskej zásielky. V roku 2019 odviezla ZSSK svojimi vlakmi:

 • 178 080 bicyklov (rok 2018: 164 320 bicyklov – medziročný nárast +8,4 %);
  • najvyšší počet bicyklov bol prepravený vlakmi ZSSK v mesiacoch júl – august,
  • najviac predaných dokladov na prepravu bicyklov bolo na relácii Bratislava – Trnava,
 • 58 650 psov (rok 2018: 56 699 psov – medziročný nárast +3,4 %);
  • najviac prepravených psov vlakmi ZSSK bolo v mesiacoch júl – august,
  • najviac prepravených psov bolo na relácii Štrba – Štrbské Pleso,
 • 20 717 vozidiel (rok 2018: 20 422 vozidiel – medziročný nárast +1,4 %), z čoho bolo:
  •  18 618 áut (rok 2018: 18 415 áut – medziročný nárast +1,1 %),
  • 2 099 ostatných motorových vozidiel (rok 2018: 2 007 vozidiel – medziročný nárast +4,6 %).

Pokiaľ ide o vnútroštátnu diaľkovú dopravu, najviac využívanou je linka Bratislava – Košice. V rámci prímestskej a regionálnej dopravy sa cestujúci najčastejšie prepravujú na linkách Bratislava hl. st. – Leopoldov, Bratislava hl. st. – Nové Zámky a Košice – Lipany. Z platiacich cestujúcich, ktorí disponujú zákazníckym kontom ZSSK, je cestujúcim s najvyšším počtom zrealizovaných ciest muž, ktorý za rok 2019 uskutočnil spolu 427 ciest. Za ním nasledovala žena, ktorá za rok 2019 zrealizovala 400 ciest.

Vývoj ZSSK za obdobie 2014 – 2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Celkový počet prepravených cestujúcich

47 287 894

57 274 910

65 605 732

72 473 077

73 807 854

77 356 524

Platiaci cestujúci

44 573 553

32 657 833

38 923 731

45 720 762

46 514 947

47 798 224

Cest. s nárokom na bezplatnú prepravu

2 714 341

24 617 077

26 682 001

26 752 315

27 292 907

29 558 300

Cestujúci vlakmi InterCity

647 294

314 634

24 709

705 684

791 695

817 958

Imobilní cest., ktorí využili asistenciu

1 147

1 808

2 036

2 472

2 702

3 189

Bicykle

83 048

105 667

132 993

149 726

164 320

178 080

Vozidlá (autá, motorky…)

16 386

15 684

17 290

19 693

20 422

20 717

Psy

47 704

50 462

51 935

53 994

56 699

58 650

Celkový počet vypravených vlakov

516 279

524 343

529 550

526 944

544 364

555 124

Vlakokilometre

30 791 181

31 855 984

31 477 066

32 640 950

33 649 149

34 503 178

Osobokilometre

2 503 987 902

3 081 246 834

3 193 721 688

3 759 923 848

3 815 146 560

4 003 730 560

Zamestnanci

5 841

5 949

5 924

5 952

5 877

5 831

Priemerná mzda

912,58

956,25

990,5

1 038,22

1 117,64

1 232,74

Medziročný nárast mzdy

2,92 %

4,79 %

3,58 %

4,82 %

7,65 %

10,30 %

 

Dodatok redakcie VLAKY.NET

Takto teda vidí slovenský národný dopravca svoj vývoj za uplynulých šesť rokov. Ako poznáme návštevníkov nášho internetového magazínu, ich nie nepodstatná časť bude mať k uvedenému hodnoteniu svoje výhrady. Pri ich formulovaní pre vloženie do nasledujúcej diskusie by sa však mali zrieknuť pomerne častého šablónovitého vnímania skutočnosti i jej odrazu v tlačovej správe ZSSK a zamyslieť sa nad tým, ako sa slovenská osobná železničná doprava v poslednej dobe reálne chová a kam smeruje. Možno aj takáto úvaha môže pre niekoho byť impulzom pre také či onaké rozhodnutie v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Vieme, že mnohí naši čitatelia sú alergickí na „ťahanie politiky“ na VLAKY.NET, no železničná doprava je vec politická zo samej svoje podstaty. Ale diskutujte, ako uznáte za vhodné.

Úvodná snímka: Nová jednotka ZSSK radu 660 na skúšobnom okruhu

Upravil a redakčným dodatkom doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy