Naša téma: Vyrovnané hospodárenie a rekordné tržby ZSSK

2.3.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Naša téma: Vyrovnané hospodárenie a rekordné tržby ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už druhý rok po sebe negeneruje stratu a v roku 2019 opäť dosiahla vyrovnaný hospodársky výsledok, tentokrát vo výške 28 tisíc eur. Národnému dopravcovi tiež v roku 2019 stúpol počet cestujúcich vo všetkých kategóriách i jeho tržby z cestovného. Rastie aj efektivita práce ZSSK, keď výkon vlakokilometer/zamestnanec stúpol od roku 2016 o 11,34 percent a tržby na jeden kilometer stúpli až o 17,70 percent.

„Sme radi, že sme aj tento rok dokázali, že cieľavedomé plánovanie a dosahovanie efektívnych výsledkov je možné aj v štátnej spoločnosti,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Vždy sme si hovorili, že študentom, prijímateľom bezplatnej prepravy, ukážeme krásy cesty vlakom. Neskôr, keď si nájdu prácu, už nám ostanú verní, hoci si za lístok budú musieť zaplatiť. Darí sa nám to a počet platiacich cestujúcich nám spolu s tržbami (cena lístkov sa nemenila od roku 2011) utešene rastie,“ dodáva Hlubocký.

ZSSK v roku 2019 hospodárila so sumou 444 miliónov € (z čoho 291 miliónov € pokryla štátna objednávka na výkony vo verejnom záujme). Najväčším výdavkom v rozpočte ZSSK boli v roku 2019 náklady na mzdy a súvisiace odvody jej 5 832 zamestnancov (123 miliónov €), odpisy hnuteľného a nehnuteľného majetku (109 miliónov €), náklady na nákup trakčnej elektrickej energie a nafty (56 miliónov € – trakčná elektrina je nakupovaná výlučne od ŽSR) a poplatok pre ŽSR za používanie koľají – dopravnú cestu (vyše 50 miliónov €).

„Náklady, najmä personálne, nám strmo stúpajú každým rokom. Za ich zvyšovaním je rast miezd, keď si so stúpajúcou efektivitou musíme na stále konkurenčnejšom trhu zvyšovaním platov udržať tých najlepších ľudí, ale i opatrenia vlády, ktoré priniesli zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov. Preto, nech voľby dopadnú akokoľvek, politici si budú musieť uvedomiť, že ak chceme udržať nastolené tempo modernizácie, nebudeme sa môcť spoliehať iba na eurofondy a udržiavanie statusu quo, pretože by to dlho nevydržalo. Železnice, nielen osobná preprava, dnes potrebujú výrazné investície a impulz od štátu porovnateľný so zavedením bezplatnej prepravy,“ dodáva generálny riaditeľ ZSSK.

Fakty:

 1. Od roku 2014 ZSSK neustále stúpa počet cestujúcich (aj platiacich) a dnes ZSSK zažíva rekordné tržby aj bez zvyšovania cien cestovného.
 2. Rozbehla sa najväčšia modernizačná akcia v dejinách ZSSK.
 3. Po mnohých rokoch ZSSK dosiahla vyrovnané hospodárenie a už negeneruje stratu.
 4. Efektivita sa zlepšila, lebo hoci spoločnosť prepravuje o desiatky miliónov ľudí viac a vypravuje o desiatky tisíc vlakov viac ako v roku 2014, počet zamestnancov nenarástol.
 5. Ekologický prínos nárastu cestujúcich vo vlaku je obrovský a už dnes slovenskému životnému prostrediu šetrí desiatky miliónov ton škodlivých emisií.

„Slovenské osobné vlaky sú dnes využívané a obľúbené ako už dávno nie. Naše spoločné – nespochybniteľne úspešné – úsilie o ich modernizáciu a tiež modernizáciu ich infraštruktúry však musí byť podporené vytvorením všeobecne akceptovanej stratégie dlhodobého rozvoja slovenských železníc. Inak to bude naďalej iba potácanie sa od jedného eurofondového projektu k ďalšiemu, od jednej hádky o ročný rozpočet na prevádzku osobnej železničnej dopravy k druhej,“ uzatvára Hlubocký.

Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 384 mil. eur:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2020 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (6 ks DMJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2021 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov radu Ampz (7 ks) a radu Bmpz (28 ks) - vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (23 ks nových vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bmz - vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (24 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov radu Apeer (11 ks) a radu Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (35 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Poznámka: Aktuálne tiež prebieha súťaž na 52 nových a rekonštruovaných vozňov, ktoré budú v rokoch 2021 – 2023 nasadené na určené regionálne trate Slovenska, predovšetkým v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Dodatok redakcie VLAKY.NET

Niektorých čitateľov táto Naša téma pravdepodobne nenadchne, ba možno aj rozčúli a vyprovokuje k nesúhlasnej reakcii. Prečo sa tu stále objavujú tlačové správy ZSSK a nie čosi zaujímavejšie? Na predpokladané takto motivované výčitky preto odpovedám už vopred: Nie, nie sme za to platení národným dopravcom. Áno, máme nedostatok iných tém. Konkrétne zo Slovenska, ktoré by si malo na stránkach magazínu VLAKY.NET udržať svoje miesto. A nakoľko v našej redakcii už nefiguruje jediný v slovenskej problematike dobre orientovaný človek, musíme v záujme uvedeného zámeru vďačne prijať aj taký zdroj, ktorým sú práve tlačové správy.

Táto bola vydaná vo štvrtok 27. februára 2020 a hneď v piatok na ňu nadviazala ďalšia, týkajúca sa špecifického segmentu ponuky ZSSK: Vlaky InterCity prevádzkované Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) v komerčnom režime dosiahli v roku 2019 riadny (nielen prevádzkový) kladný hospodársky výsledok, t. j. zisk. Ten za rok 2019 predstavuje 206-tis. eur (zjednodušene: príjem z predaja mínus náklady súvisiace s prevádzkovaním). Prevádzkový zisk vlakov InterCity za rok 2019 bol 3 200-tis. eur (zjednodušene: príjem z predaja pred znížením o odpisy, nákladové úroky a daňové náklady). Takto sa začína jej text, ktorý prikladáme vo formáte PDF.

Veríme, že sa nad týmito správami zamyslíte a vyjadríte sa k ich obsahu (ale možno aj k forme) v pripojenej diskusii. Napríklad na základe podnetu nasledujúcich otázok.

Zhoduje sa obsah tlačových správ s vaším vnímaním národného dopravcu?
Čo považujete za jeho najväčší úspech vlani či v predchádzajúcich rokoch?
Ktoré prezentované prevádzkové výsledky ZSSK je podľa vás treba zlepšiť?

Úvodná ilustračná snímka: Vlak ZSSK pod Tatrami (15.1.2020) © concorde

Upravil a redakčným dodatkom doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy