Tlačové správy

RegioJet dosáhl rekordních tržeb. S jeho vlaky a autobusy cestuje o 30 % více lidí než loni.

28.11.2022

Společnost RegioJet, největší středoevropský soukromý osobní železniční dopravce, dosáhla za prvních devět měsíců letošního roku nejvyšších tržeb v celé své historii.

Tržby v rámci vlakové přepravy atakovaly hranici dvou miliard korun, tedy o téměř 40 % více než v předchozím roce. U autobusové dopravy vzrostly tržby na téměř 600 milionů korun, což představuje oproti roku 2021 téměř dvojnásobný nárůst.
Na rekordních tržbách se podílel nárůst počtu přepravených cestujících. Za první tři čtvrtletí letošního roku převezl RegioJet na palubách svých žlutých vlaků a autobusů 7,7 milionů cestujících. V porovnání se stejným obdobím loňského roku představuje tento počet až třetinový nárůst.
“Za prvních devět měsíců jsme dosáhli nejvyšších tržeb v historii, a to díky silné poptávce cestujících po veřejné dopravě. Velký zájem lidí o cestování po covidu a značný nárůst nákladů domácnostem vrátil veřejnou dopravu do popředí zájmu a přivedl cestující zpět do vlaků a autobusů. Výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku napovídají, že v tomto roce dosáhneme kladného hospodářského výsledku, a to i ve světle značných tlaků na zvýšení nákladů na personál nebo elektrickou energii. Velice pečlivě vývoj nákladů vyhodnocujeme, abychom se udrželi v kladných číslech,” říká Petr Kohoutek, finanční ředitel holdingu RegioJet.

Silný růst a velmi příznivé ekonomické výsledky jsou dány především zákaznickým úspěchem mezinárodních spojů na trase Praha – Vídeň - Budapešť, kde meziročně vzrostl počet cestujících až dvojnásobně. O téměř 40 % se zvýšil počet cestujících i na dalším mezinárodním spojení Praha - Bratislava - Žilina.

Pozitivní vliv na výsledky má také linka do Chorvatska, kterou RegioJet provozuje od roku 2020 každoročně od června do září, a dále spojení Praha - Přemyšl. Tento původně humanitární spoj, jehož provoz byl zahájen letos v březnu, vstoupil od letošního června do komerčního režimu a na denní bázi zajišťuje ve spolupráci s Ukrajinskými železnicemi spojení mezi Českou republikou a Ukrajinou.
“Situaci na Ukrajině silně vnímáme a snažíme se být nápomocni, aby lidé mohli cestovat na Ukrajinu a zpět za příznivé ceny. Jízdenku do Lvova u nás zakoupí levněji, než kdyby cestovali autobusem. Cena jízdenky na sezení totiž začíná na 699 Kč,” doplňuje Petr Kohoutek.

Letošní rok je úspěšný také z hlediska obsazenosti, která se po covidových letech opět dostává na vysokou úroveň. Za první tři čtvrtletí letošního roku RegioJet eviduje obsazenost u autobusů i v komerčních vlakových spojích přesahující 80 %. U vlaků se v meziročním srovnání jedná o 20-ti procentní nárůst, u autobusů jde o desetiprocentní navýšení obsazenosti.

„K nejvytíženějším spojům patří linka Praha-Amsterodam. Je to dlouhá linka, kde se nám daří vytížit obsazenost na 99 procent. Velmi dobře se také daří lince Praha-Berlín, tak i sezónní lince z Prahy do Splitu,” říká Dita Tomešová, ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

 

ZSSK CARGO podpísala kolektívnu zmluvu na dva roky

23.11.2022

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) po náročných a veľmi konštruktívnych rokovaniach úspešne dokončila kolektívne vyjednávanie so zástupcami zamestnancov a dnes podpísali novú kolektívnu zmluvu na roky 2023 a 2024. Obidve strany sa, v tomto náročnom období poznačenom vysokou infláciou, zamerali predovšetkým na mzdový nárast pre zamestnancov a stabilizáciu zamestnancov na budúce obdobie.

„Našou dlhodobou stratégiou je udržať si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov. K tomu je zodpovedajúce mzdové ohodnotenie nevyhnutné. Pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO sme dohodli navýšenie základných miezd o 150 EUR s účinnosťou od 1. júla 2023. Zároveň sa dohodla aj jednorazová odmena a ďalšie benefity v prospech všetkých zamestnancov už začiatkom roka 2023. Nárast osobných nákladov na zvýšenie miezd bude predstavovať ročne viac ako 10 mil. EUR pre našu spoločnosť. Takýto vysoký nárast miezd doteraz v ZSSK CARGO nebol dohodnutý a som presvedčený, že v tejto dobe sú to správne vynaložené financie“ hovorí k výsledkom kolektívneho vyjednávania Roman Gono, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO.

ZSSK CARGO má momentálne 4040 zamestnancov a ročné osobné náklady predstavujú 85 mil. EUR. Z toho tvoria benefity dohodnuté v Podnikovej kolektívnej zmluve nad rámec Zákonníka práce čiastku viac ako 5 mil. EUR ročne. Najviac z toho je smerovaných na vyplatenie formou rôznych príplatkov, ktoré slúžia ako kompenzácia pri sťažených pracovných podmienkach zamestnancov a výkone odbornejších činností, vykonávaní nadčasovej práce. Medzi najvýznamnejšie patria tiež odmeny pri odchode do dôchodku a životných jubileách, či napríklad náhrady príjmu počas práceneschopnosti.

„Ako hlavný kolektívny vyjednávač a zástupca zamestnancov si vážim ústretovosť predstavenstva ZSSK CARGO, kolektívnych vyjednávačov zástupcov zamestnávateľa v ZSSK CARGO a súdržnosť odborových organizácií pri dohodnutí Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023 a 2024. Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na dvojročné obdobie prináša obidvom zmluvným stranám, ale najmä zamestnancom istotu citeľného mzdového nárastu. Ak by sa guvernérom NBS potvrdila predpovedaná recesia Slovenskej ekonomiky v roku 2023 a PKZ by bola uzatvorená len na jeden rok, bolo by veľmi obťažné kolektívne vyjednávať o mzdovom náraste na rok 2024. Tu máme živý príklad, že dobre vybudovaný vzájomný sociálny dialóg ako dôležitá súčasť komunikácie môže byť prospešný aj v súčasnom náročnom období.“ zhodnotil kolektívne vyjednávanie Peter Pikna, predseda Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO a člen Dozornej rady ZSSK CARGO.

Ukončenie kolektívneho vyjednávania prinesie zamestnancom očakávané navýšenie miezd, ako aj stabilitu na nadchádzajúce dva roky. Prvýkrát v histórii spoločnosti sa podarilo dohodnúť kolektívnu zmluvu už v mesiaci október, teda dva mesiace pred skončením jej platnosti.
 

Začala modernizace posledního traťového úseku mezi Prahou a Lysou nad Labem

25.11.2022

Správa železnic slavnostně zahájila modernizaci železnice mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Jedná se o poslední dosud neopravený úsek velmi vytížené příměstské trati z Prahy do Lysé nad Labem. Za 2,172 miliardy korun bez DPH stavbu zrealizuje sdružení firem EUROVIA CS, Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Přípravné práce už začaly, naplno se rozběhnou po novém roce a potrvají do listopadu 2025.

Pokračujeme v modernizaci velmi využívané trati do Lysé nad Labem. Její dokončení přinese cestujícím vyšší komfort železniční dopravy v podobě úspory času při dojíždění do práce, nových výpravních budov a celkového zajištění bezpečnosti v železničním provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Součástí stavby budou především dvě nové přeložky, které po dokončení umožní zvýšit rychlost vlaků až na 140 km/h, respektive na 160 km/h pro vozy s naklápěcí technologií. První v délce 1,9 kilometru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá bude měřit přibližně jeden kilometr a povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanicí Mstětice,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na zbývajících částech uvedeného úseku se provede kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku. V Mstěticích vznikne nové ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 220 metrů s výškou 550 mm nad kolejí. Přístup cestujících k vlakům zajistí nový bezbariérový podchod pod celým kolejištěm. V rámci stavby se zruší dva železniční přejezdy a postaví nové přeložky silnic. V celém řešeném úseku bude instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení.

Provoz ve stanici Mstětice se po dokončení realizace projektu bude řídit z CDP Praha. Bude zde rovněž instalováno rozhlasové a informační zařízení s možností dálkového ovládání ze stanice Čelákovice. Vzhledem k nutnosti zachovat maximální možnou kapacitu dopravní cesty během stavby dojde po dobu zhruba jednoho roku v mezistaničním úseku ke zřízení provizorní odbočky Záluží.

V místě budoucího staveniště nových přeložek momentálně probíhá archeologický průzkum, staví se provizorní komunikace. Příští rok se bude pracovat na vybudování náspu pro přeložku trati v oblasti Záluží a na opěrné zdi. Omezení provozu ve stanici Mstětice si vyžádají práce na posunu některých staničních kolejí, aby bylo možné vybudovat pilíře budoucího mostu přes trať, který nahradí zdejší přejezd. Všechny tyto výluky budou buď noční, nebo víkendové, úplné přerušení provozu se zde během příštího roku neplánuje.

Práce na téměř 30 kilometrů dlouhém úseku Praha-Vysočany – Lysá nad Labem začaly v roce 2017. Modernizace celého ramene byla rozdělena do čtyř samostatných projektů. Celkové investiční náklady se vyšplhají na zhruba 10,7 miliardy korun. Po skončení všech prací dojde ke zvýšení rychlosti v některých úsecích až na 160 km/h a redukci jízdních dob pro dálkovou dopravu až o pět minut. Do doby aktivace ETCS bude traťová rychlost omezena na 100 km/h, instalace ETCS se bude řešit v rámci samostatné stavby. Významným přínosem pro cestující bude zřízení nové zastávky Praha-Rajská zahrada s přímou přestupní vazbou na MHD, která bude otevřena na podzim příštího roku.

Projekt s názvem Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Celkové investiční náklady stavby dosahují 2 650 398 708 Kč bez DPH. Celková výše způsobilých nákladů projektu je 2 422 205 216 Kč. Míra podpory EU je 84,73 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 82 688 556,05 EUR, tedy zhruba 2 052 334 479 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Správa železnic zohlednila připomínky dopravců,upravila stavební postupy při modernizaci hl.koridoru

25.11.2022

Na základě opětovného jednání s dopravci Správa železnic upravila technologii prací na modernizovaném úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Přijatá opatření mají za cíl minimalizovat komplikace na trakčním vedení při provozu elektrických vlaků. Úpravy jsou však spojeny s razantními změnami organizace výstavby, které jsou technologicky i finančně náročnější.

Na minimum byla zkrácena doba instalace tzv. hákovnic, které slouží především jako bezpečnostní prvek k ochraně zaměstnanců pracujících na trakčním vedení. Od jejich užití však není možné zcela upustit, protože některé stavební postupy tento způsob ochrany vyžadují. Změnou technologie došlo také k úpravám dopravních opatření. Jejich dodržování ze strany dopravců zajistí plynulejší provoz při průjezdu místem výluky. Případné nerespektování návěstí pro elektrický provoz by naopak způsobilo narušení harmonogramu modernizačních prací a vznik dalších omezení v dopravě.

Původně se předpokládalo osazení hákovnic od letošního listopadu do konce dubna příštího roku. Podle aktuálních stavebních postupů se jejich využití předpokládá pouze během několika dní.

Níže uvádíme přehled prací na trakčním vedení v úseku Ústí nad Orlicí – odbočka Bezpráví – Brandýs nad Orlicí:

Odbočka Bezpráví

Práce na trakčním vedení budou prováděny od 3. do 18. prosince, hákovnice bude osazena jen v termínu od 4. do 8. prosince z důvodu bezpečnosti zaměstnanců. Třicetidenní práce v jarních měsících zahrnují osazení hákovnice pouze během tří dnů.

Železniční stanice Brandýs nad Orlicí

Od 27. listopadu do 18. prosince bude nutná jízda vlaků se staženým sběračem ve směru Choceň, bez instalace hákovnice. Dokončovací práce v únoru 2023 budou rovněž realizovány bez využití tohoto bezpečnostního opatření.

Celková rekonstrukce úseku by měla skončit v červnu příštího roku, následně se do své původní trasy vrátí dálkové expresy spojující Prahu s Brnem. Práce by již však neměly mít zásadní dopad na plynulost dopravy.

Správa železnic vybrala budoucí podobu mostu na pražské Výtoni

23.11.2023

Správa železnic dnes představila veřejnosti vítězný návrh budoucí podoby tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni. Základní podmínky pro účast v tzv. soutěžním dialogu splnilo všech 12 přihlášených týmů architektů. Celková nabídková cena měla v hodnocení váhu 20 procent, zbylých 80 procent připadalo na kvalitu navrženého řešení. Jako nejlepší vybrala jedenáctičlenná hodnotící komise návrh od společnosti 2T engineering. Ta nyní zpracuje podrobnější studii, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření dokumentace pro společné povolení stavby.

Soutěž na budoucí podobu mostu byla vyhlášena 3. května loňského roku. Správa železnic zvolila i na základě konzultace s Českou komorou architektů formu soutěžního dialogu, protože klasická anonymní architektonická soutěž byla vyhodnocena jako riziková z hlediska možného zpochybnění výsledků. Ještě před rozhodnutím vypsat soutěž se totiž stala veřejně známá tři možná řešení, proto by při účasti jejich autorů nebyly dodrženy podmínky anonymity soutěžících. Zároveň jim Správa železnic chtěla umožnit, aby prokázali v soutěži výhody svých návrhů. Proto byli k účasti v soutěžním dialogu vyzváni přímo a zároveň se jej mohl zúčastnit kdokoli další, pokud splnil stanovená kritéria pro účast.