Tlačové správy

Maďarský železniční koridor zabezpečí moderní technologie společnosti AŽD

Společnost AŽD podepsala smlouvu s maďarskou stavební společností V4SIL (součást holdingu V-Híd) na dodávku moderních technologií a jednotného evropského zabezpečovače ETCS v úrovni L2 pro projekt Soroksár – Kelebia.

Jedná se o druhou, tentokrát zásadní zakázku na maďarské železniční síti, kterou česká firma získala. Projekt je rozdělen na dvě části. Jižní část úseku Fülöpszállás – Kelebia zahrnuje celkem 8 železniční stanic a přilehlých mezistaničních úseků a je primární částí projektu. Severní úsek trati Soroksár – Fülöpszállás zahrnující celkem 10 železničních stanic a přilehlých traťových úseků byl zasmluvněn jako opce. Oba úseky jsou součástí evropského koridoru Budapešť – Bělehrad.

Společnost AŽD bude pro oba úseky dodávat a instalovat plně elektronické digitální staniční zabezpečovací zařízení ESA 44 včetně integrovaného traťového zabezpečovacího zařízení ITZZ, LED návěstní svítilny, železniční přejezdy a také stacionární části systému ETCS v úrovni L2.

Společnost V4SIL (založená společnostmi V-Híd a AŽD) se na projektu bude podílet v oblasti vývoje, výroby a instalace železničních zabezpečovacích technologií v souladu s místními předpisy a legislativou. Spolupráce bude zahrnovat aplikaci českého know-how a nástrojů při výrobě finálního zařízení v Maďarsku a také vývoj softwaru speciálně přizpůsobeného maďarským potřebám.

„O tuto zakázku jsme dlouho usilovali a je pro nás velmi významná. Doba realizace projektu 27 měsíců je extrémně náročná. Složitost celého projektu navíc podtrhuje požadavek navázání systémů AŽD na technologie čínského zhotovitele, který realizuje srbský úsek tratě. Naším cílem je získat další zakázky v Maďarsku. Protože je zřejmé, že si zde velmi váží vlastních zhotovitelů, jdeme cestou spolupráce s národními společnostmi,“ řekl po podpisu smlouvy generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Elektrifikácia Bánovce nad Ondavou – Humenné

Bratislava, 11. mája 2023
Elektrifikácia Bánovce nad Ondavou – Humenné umožní nahradiť motorovú trakciu elektrickou pre väčšinu vlakov na linke Košice – Humenné

BRATISLAVA – Za účasti ministra dopravy Andreja Doležala, štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu a zhotoviteľov zo spoločnosti ELTRA, s.r.o. bola dnes podpísaná zmluva na Elektrifikácii a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Neelektrifikovaný úsek Bánovce nad Ondavou - Humenné bráni jazde vlakov osobnej dopravy v elektrickej trakcii na celej trase Košice – Humenné. V súčasnosti jazdia diaľkové a medziregionálne vlaky v motorovej trakcii aj na elektrifikovanom úseku Košice – Bánovce nad Ondavou. Elektrifikácia 33,5 km umožní náhradu motorových vozidiel za elektrické na celej 97 kilometrovej trati.

„Veľmi sa teším, že v čerpaní Plánu obnovy a odolnosti SR sme premianti, darí sa nám spĺňať míľniky a toto je jedna z jeho vlajkových lodí. Podpisom zmluvy sa nám podarila veľká vec, investícia totiž v sebe zahŕňa modernizáciu, elektrifikáciu aj dispečerizáciu, čiže plníme komponenty „green“ a „digital“ z plánu obnovy,“ vyzdvihol minister dopravy Andrej Doležal.

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dopadov železničnej dopravy na životné prostredie a zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry na trati. Okrem zníženia emisií skleníkových plynov povedie elektrifikácia aj k skráteniu jazdných časov vďaka lepšej dynamike jazdy elektrických vozidiel. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia železničnej infraštruktúry zlepšia bezpečnosť prevádzky, umožnia zvýšiť maximálnu rýchlosť v závislosti od zvolenej alternatívy, povedú k ďalším časovým úsporám a znížia prevádzkové náklady ŽSR.

„Elektrifikácia trate je za dlhé obdobie najvýznamnejší projekt na ekologizáciu železničnej dopravy. Prinesie zlepšenie dopravnej obsluhy veľkej časti východného Slovenska. Po jeho realizácii budú medzi Košicami a Humenným jazdiť elektrické súpravy. Projekt umožní spojiť Humenné, Michalovce, Trebišov a Košice expresmi každých 60 minút oproti súčasnému intervalu 120 minút, čo zlepší spojenie Horného i Dolného Zemplína s metropolou východu - Košicami“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.