Tlačové správy

Další část rekonstrukce brněnského hlavního nádraží je u konce

30.11.2021 - 15:37

Ve středu 1. prosince 2021 se veřejnosti otevře východní křídlo výpravní budovy hlavního vlakového nádraží v Brně. V nově zrekonstruovaných prostorech vzniklo několik nových provozoven, včetně prodejny potravin a kavárny. Kompletně by oprava výpravní budovy, kterou má v dlouhodobém pronájmu společnost Brno new station development (BNSD), měla být dokončena do konce příštího roku. Náklady na revitalizaci levého křídla se vyšplhaly na zhruba 140 milionů korun.

Dnes odpoledne, tedy den před oficiálním otevřením, proběhlo za účasti zástupců ČD a investora slavnostní uvedení východního křídla do provozu. Zítra už se tato část výpravní budovy po více než roce otevře také veřejnosti.

Kompletní rekonstrukce nádraží je rozdělena do čtyř etap. V rámci právě dokončené třetí etapy proběhla revitalizace východního křídla včetně nové prosklené přístavby. V této části budovy jsou převážně komerční plochy, jako jsou potraviny, tisk, rychlé občerstvení nebo kavárna. V chodbě jsou k dispozici také lavičky.

V rámci prvních dvou etap již dříve proběhla např. rekonstrukce fasády na severní straně budovy, oprava střechy či veřejných toalet. Revitalizací již prošla také odjezdová vstupní hala, do které byly doplněny mimo jiné původní mramorové obklady, a nová je také elektroinstalace nebo vzduchotechnika. Zároveň se sem přesunulo všech 16 pokladen Českých drah. Veškeré stavební úpravy probíhají s ohledem na historický ráz budovy.

Příští rok se stavaři přesnou do pravého křídla nádražní budovy, kde proběhne revitalizace příjezdové haly, spojovací chodby s odjezdovou halou, fasády výpravní budovy směrem k tramvajovým zastávkám a komerčních prostor.

Nedostatečné kapacity na stavebním trhu a pandemie koronaviru ovlivnily i tento projekt, kompletní revitalizace nádraží by tak měla být dle aktuálního harmonogramu dokončena do konce roku 2022.

Majitelem objektu jsou České dráhy, investorem revitalizace společnost Brno new station development. Ta má výpravní budovu, okolní pozemky i další objekty v majetku ČD v dlouhodobém pronájmu.

Modernizace stanice Pačejov skončila, opravená budova se otevře do konce roku

PAČEJOV, 30. listopadu 2021

Správa železnic dnes slavnostně ukončila rekonstrukci stanice Pačejov na Klatovsku. Ta začala v červnu 2019 a zahrnovala optimalizaci přibližně 4,6 kilometru trati i kompletní přestavbu samotné stanice a blízké zastávky Kovčín. Zhotovitelem stavby byla Společnost ŽST PAČEJOV tvořená firmami BERGER BOHEMIA, PORR, COLAS CZ a AŽD Praha. Celkové investiční náklady dosáhly téměř 1,3 miliardy Kč. Samostatnou akcí je oprava výpravní budovy v Pačejově, která skončí letos v prosinci.

Během uplynulých více než dvou let se v Pačejově nahradila nevyhovující úrovňová nástupiště novými s normovou výškou 550 mm nad kolejí. Stanice má nyní jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před realizací stavby zde musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní mohou jet rychlostí až 100 km/h.

Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Přístup na nástupiště je novým podchodem, který zdobí kresby dětí z místní základní a mateřské školy. Ty Správa železnic společně se zhotovitelem vybírala z více než 100 návrhů. Výtvarník je pak během dvou dní „přenesl“ na stěny podchodu a šikmých přístupových chodníků. Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. V celém úseku proběhla rekonstrukce trakčního vedení, 4 mostů a 10 propustků a stavba opěrné zdi.

Opravou prochází také výpravní budova v Pačejově, stavební práce budou hotové do konce letošního roku. Objekt získal především novou střechu, vyměnila se okna a dveře, opravou a zateplením prošla fasáda. V interiéru se opravily zejména tři bytové jednotky a společné prostory. Cestujícím budou moci využít výrazně renovovanou čekárnu i veřejné toalety. Náklady na kompletní opravu výpravní budovy dosáhly 36,8 milionu korun.

Celkové investiční náklady akce s názvem Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650–304,009 činí 1,29 miliardy Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 372 073 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/143005381/Pa%C4%8Dejov.png/257be7bc-6944-408a-ad6a-57d9b62ddb5b?t=1638280040744

https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/143005381/Pa%C4%8Dejov+2.png/5a3e0c36-3d1c-4587-8a4a-33d22e8e6db8?t=1638280040353

Nový jízdní řád 2022 v Ústeckém kraji

30.11.2021 - 11:28

V neděli 12. prosince 2021 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Ústeckém kraji zůstane na obdobné úrovni jako v současném jízdním řádu. Vlaky ČD ujedou v jízdním řádu na základě objednávky ústeckého, středočeského a libereckého krajského úřadu celkem 6,104 mil. vlakokilometrů. Turisté budou moci i v příští letní sezóně využít cyklovlaky Českých drah v úsecích Děčín – Mikulášovice dol.n., Mikulášovice dol.n. – Rumburk a Rumburk – Děčín a v nabídce i nadále zůstanou sezónní vlaky linky RE 20 z Ústí nad Labem do Drážďan a zpět. Nový jízdní řád bude platit do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky Českých drah na území Ústeckého kraje ujedou v období platnosti jízdního řádu 2022 celkem 6,104 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny pojede v regionu 676 vlaků Českých drah (65 dálkových vlaků EC, IC a R a dále 603 regionálních vlaků kategorie Os a Sp), o víkendech pak 441 spojů (52 dálkových a 389 regionálních).

Hlavní informace o regionální dopravě Českých drah v Ústeckém kraji

 • Sezonní cyklovlaky v úseku Děčín – Mikulášovice dol.n., Mikulášovice dol.n. – Rumburk a Rumburk – Děčín budou zachované i v novém jízdním řádu 2022 a pojedou v období turistické sezony, která bude v Ústeckém kraji od 2. dubna do 31. října 2022.
 • I v novém jízdním řádu bude zachována linka RE20 Ústí nad Labem – Drážďany a zpět. V období od 2. dubna do 30. října 2022 pojede o víkendech a státem uznaných svátcích vlak „Letní kometa“, o adventních víkendech „Vánoční kometa“.
 • Od začátku platnosti nového jízdního řádu bude osobní vlaky z Rumburku do Mladé Boleslavi (trať 080) zajišťovat dopravce Die Länderbahn.
 • Od 26. června 2022 do února 2023 je plánovaná výluka na území Německa v úseku Děčín st.hr. – Bad Schandau. V souvislosti se sníženou kapacitou tratě v tomto úseku pojedou regionální vlaky na trati 083 Děčín – Dolní Žleb – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk v upravených časech, které jsou uvedené v traťovém jízdním řádu.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Ústeckém kraji

Na základě požadavku objednatelů dopravy dojde u regionálních vlaků Českých drah k následujícím změnám:

Trať 080 Mladá Boleslav – Jedlová – (Rumburk)

Od začátku platnosti nového jízdního řádu bude osobní vlaky z Rumburku do Mladé Boleslavi zajišťovat dopravce Die Länderbahn.

Trať 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk

Osobní vlak Os 6673 z České Kamenice (odj. 13:59) do Děčína hl.n. (příj. 14:27) nově nebude zastavovat na zastávce Veselé pod Rabštejnem.

Trať 083 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk

V souvislosti s výlukou v německém úseku tratě budou vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk a zpět v období od 26. června 2022 do února 2023 jezdit podle upravených jízdních řádů.

Trať 090 (Praha –) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (– Děčín)

Ve stanici Hrobce budou nově zastavovat spěšné vlaky Sp 1973 (ve 21:38) a Sp 1972 (ve 22:28), které dosud stanicí projížděly.

Trať 095 Zlonice – Vraňany

Na území Ústeckého kraje nedošlo k žádné podstatné změně.

Trať 096 Roudnice nad Labem – Libochovice

Na této trati nedochází k podstatným změnám, vlaky jsou pouze přečíslovány.

Trať 130 Děčín – Kadaň-Prunéřov

Ranní vlak s odjezdem z Chomutova ve 3:58 do Teplic v Čechách (Os 7083) bude nově výchozí ze stanice Most (odjezd ve 4:17). V úseku Chomutov – Most pojede vlak dopravce RegioJet ÚK. Osobní vlak Os 7086 s odjezdem z Teplic ve 4:53 (Os 7086) pojede po trase Teplice v Čechách – Duchcov – Bílina – Most (nyní jede odklonem po tratích 097 a 131). Jeho cílovou stanicí bude nově Most (příj. v 5:23), dále do Chomutova nepojede. Cestující ve směru Jirkov zastávka, Chomutov a Kadaň-Prunéřov využijí rychlík R 620 s odjezdem z Mostu v 6:31. Na vlacích Os 7083 a 7086 budou místo motorových souprav RegioShark  nově nasazené elektrické jednotky RegioPanter.

Všechny vlaky linky U1 budou nově zastavovat na zastávce Jirkov zast. Dosud tu vlaky zastavovaly pouze na znamení.

Osobní vlak se současným odjezdem z Mostu do Teplic v Čechách v 5:12 (Os 6843) bude nově odjíždět až v 5:29, pojede po trase Most – Bílina – Teplice v Čechách (dosud jel odklonem po tratích 135, 134) a nově bude projíždět zastávku Jeníkov-Oldřichov.

Trať 134 (Ústí nad Labem –s) Teplice v Čechách – Litvínov

Na zastávkách Jeníkov-Oldřichov a Háj u Duchcova bude nově projíždět vlak, který zde zastavoval ve 22:53 hodin resp. 22:57 hodin (Os 16946).

Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb

Na této trati nedochází k podstatným změnám, vlaky jsou pouze přečíslovány.

Na ostatních tratích, na kterých zajišťují provoz České dráhy, zůstává rozsah dopravy stejný a jízdní řád je bez podstatných změn:

 • trať 084 Rumburk – Panský – Mikulášovice dol.n.,  Rumburk – Krásná Lípa – Panský a zpět,
 • trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách (v úseku Lovosice – Radejčín zůstává náhradní autobusová doprava),
 • trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny,
 • trať 132 Kadaň-Prunéřov – Hradec u Kadaně,
 • trať 135 Most – Moldava v Krušných horách.

Vánoční vozy MHD rozsvítí ulice, letos v patnácti českých městech

29.11.2021

Tramvaje, trolejbusy a autobusy, někde dokonce i elektrobus nebo autovláček – vybraná vozidla městské hromadné dopravy se během adventu promění díky světýlkům nebo obrázkovým polepům v nádherné vánoční vozy. Pracovníci dopravních podniků si s dekoracemi každoročně dávají velkou práci, využijí nespočet metrů světelných řetězů a vymýšlí originální výzdobu, která zaujme malé i velké, cestující i kolemjdoucí.

Už v pátek se představily tři vánoční šaliny v Brně. „Vánoční tramvaj měla s cestujícími poprvé vyjet až v sobotu 27. listopadu, rozhodli jsme se ale Brňanům udělat radost a do provozu ji vypustíme už o den dříve, tedy v pátek odpoledne,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

V sobotu vykouzlila úsměv na tváři Pražanů celá flotila vánočně nazdobených vozů, která vyrazila večer z vozovny Střešovice. Ve vánočním hávu se během adventu představí několik tramvají autobusů a Dopravní podnik hl. m. Prahy má připravené je i další překvapení.

Tradiční součástí předvánoční atmosféry je vánoční tramvaj v Plzni, kde vyjela v neděli 28. listopadu. „Vánoční tramvaj je mezi našimi cestujícími velice oblíbená a každý rok registrujeme enormní množství pozitivních ohlasů. Myslím si, že především v této nelehké době je důležité šířit radost a pozitivní náladu, proto jsme se rozhodli, že neporušíme tradici a tramvaj vypravíme i v letošním roce,“ uvedl Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků.

Na dvě speciální tramvaje se můžou těšit i obyvatelé Mostu. „V letošním roce vyjede na lince číslo 2 jako Vánoční tramvaj vůz s evidenčním číslem 312. Tramvaj bude vozit úplně nové sváteční osvětlení, které se zásadně liší od osvětlení, které měla Vánoční tramvaj v minulém roce,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Dva vánoční vozy má připravené také Dopravní podnik Karlovy Vary, konkrétně Vánoční autobus a Vánoční autovláček „Chceme, aby náš vůz doručil kouzlo Vánoc do každého koutu Karlových Varů. Přesný rozpis linek, na kterých bude jezdit, najdou cestující na našich facebookových stránkách,“ dodává Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti.

Od soboty 27. listopadu mají lidé v Hradci Králové možnost svézt se vánočním elektrobusem - zástupcem ekologické dopravy v barvách Vánoc. „Vánoční elektrobus je našim poděkováním všem, co i v této složité době nadále využívají hradeckou MHD. Věříme, že cestující během adventního času a blížících se svátků tento speciálně nazdobený vůz potěší a v ulicích našeho města přispěje k navození vánoční atmosféry,“ sdělil Zdeněk Abraham, předseda představenstva DP

Na speciálně vyzdobené vozy se můžou cestující těšit také v Českých Budějovicích, Děčíně, Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích a Ústí nad Labem. Podrobnosti připravujeme.

ŽOS Trnava rekonštruovala a optimalizovala skladové hospodárstvo ...

29.11.2021

ŽOS Trnava rekonštruovala a optimalizovala skladové hospodárstvo a vytvorila dodatočnú výrobnú kapacitu

Na základe neustálej potreby zvyšovania efektivity a kapacít výroby rozhodlo vedenie spoločnosti a.s. o investíciách do zefektívnenia skladového hospodárstva a vytvorenia vysoko bonitného výrobného priestoru.

Vo štvrtok 18. novembra sme slávnostne odovzdali do prevádzky nové priestory divízie nákladných vozňov ako I. etapu investičnej akcie. Získali sme 2 produktívne koľaje a 6 boxových stanovísk s celkovou výmerou 1500m² produkčnej plochy, ktorá je obhospodarovaná dvomi žeriavmi, pričom každý o nosnosti  8000 kg,“ vymenúva Miloš Kyselica , podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽOS Trnava.

Novovzniknutá výrobná plocha s priemernou ročnou kapacitou 22 000 N/hod  pri jednozmennej prevádzke umožní spĺňať očakávania našich zákazníkov v oblasti špeciálnych opráv a vykonávanie komplexných  modernizácií a rekonštrukcií nákladných vozňov. Zároveň poskytuje možnosť na dodatočné kapacity  výroby nových nákladných vozňov respektíve výroby komplexných  zváraných konštrukcii pre železničné koľajové vozidlá.

V roku 2022 plánujeme II. etapu investičnej akcie, kde by dodatočne k šiestim novovzniknutým boxovým stanovištiam pribudli dodatočné dve a zároveň by sme komplexne technologicky zrekonštruovali linku demontáže ložiskových komôr,“ hovorí Zdenko Lančarič, výkonný riaditeľ ŽOS Trnava a dodáva „to, že sme sa pri našom rozhodovaní nemýlili dokazuje fakt, že už dnes je na novovytvorenej výrobnej ploche umiestnený projekt rekonštrukcie vozňov Laers  pre partnerskú spoločnosť Deutsche Bahn. Zástupcovia spoločnosti to vysoko pozitívne ocenili ako prozákaznícky  prístup zo strany ŽOSky.“

České dráhy rozšíří služby pro rodiny na cestách

29.11.2021 - 13:21

Národní dopravce v novém jízdním řádu 2022 rozšíří počet vlaků s dětským kinem na 108 spojů. Více vlaků nabídne také vozy s vyhrazenými místy pro cestující s dětmi do 10 let. Rozšiřuje se počet moderních bezbariérových vlaků, které jsou snadno přístupné pro cestující s kočárky a vybavené přebalovacími pulty pro cesty s kojenci a batolaty. Nový jízdní řád platí od 12. prosince 2021.    

„Rodiny s různě starými dětmi patří k významné skupině zákazníků Českých drah, proto neustále rozšiřujeme služby a podmínky pro jejich pohodlné cestování,“ říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu, a upozorňuje na novinky v jízdním řádu 2022: „V novém jízdním řádu zvýšíme počet vlaků s dětským kinem ze 72 na 108 spojů. Dětské kino bude cestujícím k dispozici nově v rychlících ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘ z Prahy přes Tábor a Veselí nad Lužnicí do Českých Budějovic a Českých Velenic. Rozšíří se také počet bezbariérových vlaků, do kterých mohou snadno nastoupit cestující s kočárkem a s malými dětmi, mají velké plochy pro uložení kočárků ve vozech a jsou vybaveny sklápěcími přebalovacími pulty.“              

Mezi tyto soupravy patří RegioPantery. které v novém jízdním řádu obslouží například linku P2 Klatovy – Plzeň – Rokycany – Beroun, a jednotky push-pull pro linku Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm. V průběhu roku 2022 zajistí RegioPantery dopravu také na páteřních elektrifikovaných linkách Jihočeského kraje.

V dálkové dopravě nabídne 108 vlaků dětské kino a celkem 477 vlaků vyhrazená místa a oddíly pro cestující s dětmi do 10 let. V nových soupravách InterJet, ale také v jednotkách railjet a Pendolino, mají cestující k dispozici dětská kina a na rozkládacích stolech dětské stolní hry s dětským maskotem Českých drah slonem Elfíkem. Stolní hra je k dispozici také ve více než 60 kombinovaných vozech typu Bbdgmee, které jezdí například ve spojích EuroCity Metropolitan z Prahy do Brna, Bratislavy a Budapešti a Jižní expres z Prahy do Tábora, Českých Budějovic a Lince nebo v rychlících Berounka z Prahy přes Plzeň do Klatov.  

Trasy s nabídkou dětského kina v jízdním řádu 2022

 • SC / IC Pendolino Fr. Lázně / Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Košice
 • Railjet Vindobona (Berlín) – Praha – Brno – Vídeň – Graz
 • Západní expres Praha – Plzeň – Cheb
 • Krušnohor Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb  
 • Vltava / Lužnice Praha – Tábor – České Budějovice / České Velenice

Nová tramvaj od Škody Transportation už jezdí v Ostravě s cestujícími

29.11.2021

Nová tramvaj od skupiny Škody Transportation určená pro Dopravní podnik Ostrava (DPO) již slouží obyvatelům a návštěvníkům moravskoslezské metropole. První z 35 kusů nových tramvají Škoda ForCity Smart Ostrava totiž dnes zahájila zkušební jízdy s cestujícími. Moderní, bezpečné a komfortní vozidlo má již za sebou úspěšné absolvování první etapy zkoušek v městském provozu, když najelo potřebných 20 000 kilometrů v režimu zkušebních jízd bez cestujících.

Novinku mezi tramvajemi v Ostravě čeká nyní 20 tisíc kilometrů zkušebních jízd s cestujícími. Jakmile budou splněny stanovené podmínky, může proběhnout schválení typu vozidla a následné převzetí DPO.

Díky unikátnímu řešení se výrazně zvýšila pasivní bezpečnost chodců, a to díky nově tvarovanému čelu. „Cestující jistě ocení komfortní a moderní interiér a řidič tramvaje zase zcela nové stanoviště, které bylo včetně ovládacích prvků navrženo pro maximální pohodlí a bezpečnost. Jsem hrdý na to, že si Ostraváci vyrobí tramvaje vlastně sami sobě,“ doplňuje Martin Bednarz, generální ředitel společnosti Škoda Vagonka. Nízkopodlažní tramvaje nabídnou kapacitu 60 míst k sezení a 140 míst k stání.

„Dojmy cestujících z jízdy novou tramvají jsou pro nás mimořádně důležité. Těšíme se na jejich postřehy. Myslíme si, že se mají na co těšit. Nový vůz nabízí hned pět nových vlastností: Má lépe zorganizovaný vnitřní prostor, širší uličku. Podvozek lépe uzpůsobený k dosahování vyšší rychlosti. Nabízí nižší vnitřní i vnější hlučnost, komfortnější pracoviště řidiče. A v neposlední řadě nejmodernější kamerový systém, který umožňuje nahlédnout do vozů našemu dispečinku online,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Škodovácká vozidla pro Ostravu jsou 100% nízkopodlažní tramvaje, vybavené USB porty a plně klimatizované, což výrazně přispěje ke komfortu cestujících. Maximální provozní rychlost činí 80 km/h. Dalšími přednostmi vozidel jsou plně otočné podvozky a nízké nápravové tlaky, které jsou šetrné ke kolejovému svršku. Rychlý nástup a výstup cestujících umožní pět dvoukřídlých dveří. Tramvaje rovněž odpovídají nejnovějším evropským normám, včetně požadavků na nehořlavost použitých materiálů, na pevnost skříní vozidel či odolnost skříně vozidla proti nárazu. Délka vozu je 26,6 metru, maximální výška se spuštěným sběračem je 3,6 metru, váha prázdného vozidla je více než 36 t, plně obsazeného pak i 56 t. Maska vozu je navržena tak, aby svými tvary připomínala nohu těžební věže a odkazovala tak na historii Ostravy.

V tuto chvíli má DPO objednáno 35 kusů zhruba za 1,7 miliardy korun. Dalších 5 kusů je v opci. Po převzetí prvního vozu do ostrého provozu budou další tramvaje Škoda ForCity Smart Ostrava nasazovány v pravidelných intervalech.

Správa železnic vyhlásila další soutěž na projektanta vysokorychlostní trati

PRAHA, 29. listopad 2021

Projektanti připraví dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) úseku VRT Podřipsko, který propojí Prahu s Lovosicemi. Trať je součástí nového železničního spojení z hlavního města do německých Drážďan.

Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dodavatele DÚR pro novou síť vysokorychlostních tratí (VRT). Úsek VRT Podřipsko je součástí trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, která zajistí napojení českých železnic na evropskou vysokorychlostní infrastrukturu. Projektanti připraví detailní technická řešení trati nebo opatření na ochranu obyvatel a životního prostředí. Součástí dokumentace bude také organizace výstavby tohoto bezmála 60kilometrového úseku. Veřejná zakázka rovněž počítá s přípravou podkladů pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) a také se zpracováním digitálního modelu ve standardu BIM.

Dokumentace pro územní rozhodnutí identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro výstavbu VRT. Správa železnic předpokládá ukončení územního řízení pro tento úsek v roce 2023. První soupravy by na trať měly vyjet kolem roku 2030.

VRT Podřipsko je projektována na rychlost až 320 km/h, sloužit bude pouze osobní dopravě. Na trati vznikne terminál vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem, na jehož podobu a provedení vyhlásila Správa železnic architektonickou soutěž. V souladu s koncepcí VRT v České republice jsou na tomto úseku plánovány dva sjezdy na stávající železniční síť. Pro zvýšení dostupnosti rychlé dopravy jsou navrženy u Lovosic a Litoměřic. VRT Podřipsko zkrátí od spuštění svého provozu cestu z Prahy do Ústí nad Labem o téměř půl hodiny. Kvalitnější dopravní spojení ale nabídne především obyvatelům jihovýchodní části Ústeckého a přilehlých oblastí Středočeského kraje.

Detská železnica zrušila zlatý klinec sezóny, no verí v zázrak

Košice, 27.11.2021

Košická detská historická železnica od štvrtka 25. novembra zrušila, respektíve preložila všetky plánované podujatia pre verejnosť, ktoré chceli dobrovoľníci uskutočniť od 27. novembra do 4. decembra. Na 30. apríl budúceho roku tak museli preložiť zo soboty Svätokatarínsku ďakovnú bohoslužbu slovenských železničiarov, ktorí mali do Košíc pri príležitosti sviatku ich patrónky pricestovať z rôznych kútov republiky.

Odkladu sa nevyhli ani tradičné Svätomikulášske jazdy, nový termín určili predbežne na nedeľu 12. decembra. V prípade, že by ani v tomto čase nebolo možné vypraviť obľúbený mikulášsky vláčik, inak  zlatý klinec sezóny, ďalšie náhradné termíny sú 18. alebo 30. december.

„Situácia na Slovensku nie je dobrá, všetci sme verili, že ľudia sa budú správať zodpovedne a že sa tohtoročná zima nebude podobať tej lanskej. My na detskej železnici sme však zvyknutí na zázraky a tak v jeden malý veríme aj tentoraz. Dúfame, že sa do konca roka na s malými aj veľkými cestujúcimi ešte stretneme,“ povedal predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.

Aj v čase prísnych epidemiologických opatrení však obľúbená železnička svoju činnosť úplne nezastaví. Okrem údržby historických vozidiel a opráv na trati, ponúkne košickej verejnosti v mimoriadnom režime špeciálne jazdy pre členov rodiny z jednej domácnosti. Jazdy vlakov prímestskej rekreačnej vlakovej dopravy budú určené, za prísnych hygienických opatrení, len pre vopred objednaných záujemcov pri ich ceste do prírody. Samozrejme, iba v rámci košických okresov, nakoľko presun obyvateľov z okresu do okresu je počas lockdownu zakázaný.

RODINNÝ VLÁČIK
„Veríme, že pri dodržaní aktuálnych opatrení, v podstate privátny vlak iba pre jednu rodinu, do tunajšieho lesoparku odvezie cestujúcich bezpečne a pohodlne a prinesie im v neľahkých časoch aspoň kúsok potešenia,“ dodal Lehotský.
Keďže ide o jazdy na objednávku, nedôjde k zhromažďovaniu ľudí. Cestujúci budú musieť navyše čestným prehlásením potvrdiť, že žijú v jednej domácnosti. Prímestská rekreačná doprava sa riadi rovnakými hygienickými opatreniami ako prevádzka vlakov, či mestskej hromadnej dopravy. Počet cestujúcich je limitovaný. Obsluhujúci personál železničky je plne očkovaný.

Turecké ocelárny koupí až šest dalších lokomotiv z CZ LOKO

26.11.2021

Turecké ocelárny Erdemir z města Eregli si objednaly u české společnosti CZ LOKO čtyři posunovací lokomotivy EffiShunter 600 se silnějším spalovacím motorem CAT C27 o výkonu 709kW. Kontrakt za zhruba 170 milionů korun předpokládá dodání celé série v prvním čtvrtletí 2023. Ocelárny přitom mají opci na další dva kusy za stejných podmínek. Může tedy jít celkem až o šest lokomotiv. Ty v náročném průmyslovém provozu nahradí zastaralé stroje sovětské a čínské konstrukce.

 „Jde o velký exportní úspěch, který se nám podařil i přes ztížené podmínky způsobené koronavirovou pandemií. Klíčová je špičková kvalita a úsporný provoz těchto lokomotiv. Skvělý poměr mezi cenou a kvalitou je parametr, který otevírá našim lokomotivám cestu do světa,“ říká Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ LOKO.

Firma tak navázala na předchozí dodávky. Do země během posledních šesti let vyvezla deset lokomotiv. Šest EffiShunterů 600 jezdí v ocelárnách Isdemir, dvě lokomotivy řady 744 již vlastní Erdemir a další dvě vozidla řady 741.7 využívá státní dopravce TCDD jako „záložní“ pod Bosporem v podmořském železničním tunelu Marmaray pro případ mimořádných událostí.

 „Do Turecka jsme sice obchodně vstoupili před šesti lety, ale stále to je pro nás nový, tedy i velmi náročný trh. Ale kontrakt v ocelárnách, které patří mezi největší výrobce železa a oceli na světě, potvrzuje, že jdeme správným směrem. Moderní koncepce, bezpečnost posádky, ekologický provoz a vysoká spolehlivost, umožňují našim lokomotivám obstát v těžkých podmínkách nepřetržitého provozu železáren,“ dodal Jan Kutálek.

 

Rozsáhlá železniční vlečka oceláren přitom neslouží pouze k přísunu vstupních surovin a expedici hotových výrobků, ale zajišťuje také řadu technologických manipulací během samotné výroby. Lokomotivy proto musí být spolehlivé a schopné obstát ve specifických podmínkách nepřetržitého celoročního provozu. Mezi ně patří třeba nestandardní průjezdní profily, oblouky o malých poloměrech, práce v prašném prostředí a  extrémních klimatických podmínkách. A to čtyřnápravové EffiShuntery 600 s elektrickým přenosem výkonu a motorem Caterpillar C27 s přehledem zvládají.

Nový jízdní řád 2022 v Kraji Vysočina

25.11.2021 - 14:01

V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální dopravy Českých drah objednaný Krajem Vysočina zůstane na stejné úrovni jako v současném grafikonu. Na většině tratí pojedou vlaky podobně jako v současnosti, k drobným úpravám dojde na tratích 240 Jihlava – Třebíč – Náměšť nad Oslavou – Brno a 241 Okříšky – Moravské Budějovice – Znojmo. Bude také rozšířena platnost integrovaného dopravního systému VDV o některé úseky na hranicích se sousedním Středočeským a Jihočeským krajem. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Objednávka regionálních spojů na území Kraje Vysočina zůstane v jízdním řádu 2021/2022 na stejné úrovni jako v současném grafikonuRegionální spoje na území kraje ujedou 4,4 mil. vlakokilometrů. V regionu bude denně vypraveno v průměru 408 vlaků v pracovní dny a 288 v nepracovních dny. V celoročním průměru se jedná o 374 vlaků denně.

S platností od 12. prosince 2021 dochází k rozšíření IDS VDV. Do integrovaného systému budou nově zařazeny úseky Chřenovice – Zruč nad Sázavou zast. (trať 212), Obrataň – Tábor (trať 224), Slaviboř – Dačice město (trať 227), Golčův Jeníkov – Čáslav (trať 230) a Moravské Budějovice – Jemnice (trať 243, dopravce Railway Capital).

Změny v dálkové dopravě Českých drah na území Kraje Vysočina

U dálkových vlaků nedochází v jízdním řádu 2021/2022 k významným změnám. Na všech linkách Českých drah, včetně těch, které vedou přes Kraj Vysočina, zůstává zachován současný rozsah provozu a jen minimálně, v řádu několika minut, se upravují cestovní doby a časy odjezdů a příjezdů.

Viditelná změna nastane u řazení souprav dálkových vlaků. České dráhy se totiž ve velké míře pustí do náhrady starších vozů, tzv. „koženek“, v obyčejných rychlících. Část „koženek“ zmizí z plánovaných oběhů v mnoha vlacích a nahradí je klimatizované vagóny s řadou služeb, jako jsou Wi-Fi nebo zásuvky na dobíjení cestovatelské elektroniky. Většina rychlíků tak nabídne vozy s komfortem vlaků EC / IC. Kvalitativní změnu zaznamenají cestující zejména v rychlících „Vysočina“ z Brna přes Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod do Prahy. Tam odstaví České dráhy nejvíce starších vozů a nahradí je moderními vagóny.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Kraji Vysočina

Trať 212 Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou (– Čerčany)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Budčice, Vlastějovice, Laziště, Horka nad Sázavou, Zruč nad Sázavou a Zruč nad Sázavou zast. Nově tedy bude na trati 212 do IDS VDV zaintegrován úsek Světlá nad Sázavou – Zruč nad Sázavou zast.

Trať 224 Horní Cerekev – Obrataň (– Tábor)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Pořín, Chýnov, Dobronice u Chýnova, Smyslov, Tábor-Měšice a Tábor. Nově tedy bude do IDS VDV zaintegrována celá trať 224.

Trať 225 (Veselí nad Lužnicí –) Horní Cerekev – Jihlava – Havlíčkův Brod

 • Na této trati dochází pouze k drobným časovým posunům vybraných vlaků především z důvodu větší stabilizace dopravního modelu a úpravy taktových poloh vlaků.
 • Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Telč (– Slavonice)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Velký Pěčín, Malý Pěčín, Dačice a Dačice město. Nově tedy bude na trati 227 do IDS VDV zaintegrován úsek Kostelec u Jihlavy – Dačice město.

Trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou (– Kolín)

 • Sobotní odpolední vlak s odjezdem z Havlíčkova Brodu v 17:04 a nedělní vlak s odjezdem z Havlíčkova Brodu v 17:34, jejichž cílovou stanicí je Kolín, nově pojedou v sobotu i neděli ve stejný čas. Z Havlíčkova Brodu bude nově odjíždět oba dva dny v 17:04 a do Kolína přijede v 18:22 (Os 5922).
 • V opačném směru bude sloučen nedělní vlak s odjezdem z Kolína v 17:06 a sobotní vlak s odjezdem z Kolína v 17:36, jedoucí ve směru Světlá nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Nově pojedou oba dva dny z Kolína v 17:36 (Os 5923).
 • Dále na této trati dochází pouze k drobným časovým úpravám jednotlivých vlaků, jejichž cílem je zachovat či vylepšit přípojové vazby v Havlíčkově Brodě a Kolíně.
 • Nově bude na této trati rozšířen IDS VDV o zastávky Vlkaneč, Horky u Čáslavi a Čáslav. Nově tedy bude na trati 230 do IDS VDV zaintegrován úsek Havlíčkův Brod – Čáslav.

Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 238 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou (– Pardubice)

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 240 (Brno –) Náměšť nad Oslavou – Okříšky – Jihlava

 • Mezi zastávkami Troubsko a Brno-Horní Heršpice byla vybudována nová zastávka Ostopovice. S platností od 12. prosince 2021 zde budou nově zastavovat vybrané regionální vlaky linky S4. V souvislosti s otevřením zastávky Ostopovice se u některých vlaků linky S4 mění zastavovací politika v úseku Brno – Střelice.
 • Dochází k obnovení provozu večerního vlaku v pátek a sobotu s odjezdem v 22:44 ze Zastávky u Brna do Brna hl.n. (Os 4863) a víkendového nočního vlaku nově s odjezdem v 0:05 z Brna hl.n. do Náměště nad Oslavou (Os 4800).
 • V pracovní dny je nově zaveden vlak Náměšť nad Oslavou – Třebíč s odjezdem v 5:50 z Náměště nad Oslavou (Os 14810).
 • Vlak s odjezdem v 6:17 z Třebíče do Jihlavy (Os 14812) nově nepojede v neděli.
 • V pracovní dny je nově zaveden vlak Brno hl.n. – Zastávka u Brna s odjezdem v 18:20 z Brna hl.n. (Os 4844).
 • Vlak s odjezdem v 5:43 z Jihlavy do Třebíče (Os 14807) nově nepojede v neděli.
 • Nově je v pracovní dny zaveden vlak Zastávka u Brna – Brno hl.n. s odjezdem v 17:14 ze Zastávky u Brna (Os 4845).

Trať 241 (Znojmo –) Moravské Budějovice – Okříšky                      

 • Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:22 do Znojma (Os 24805) nově pojede i v pracovní dny o prázdninách.
 • Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:30 do Znojma (Os 24807) nově nepojede v pracovní dny o prázdninách.
 • Vlak s odjezdem v 7:38 ze Znojma do Okříšek (Os 24804) nově pojede v úseku Znojmo – Moravské Budějovice i v pracovní dny o prázdninách a v období od 15. dubna do 2. října i v neděli a o svátcích.
 • Vlak s odjezdem v 6:58 ze Znojma do Moravských Budějovic (Os 24832) nově nepojede v pracovní dny o prázdninách.
 • Vlak z Okříšek s příjezdem v 6:22 do Znojma (Os 24803) nově pojede v úseku Moravské Budějovice – Znojmo v období od 15. dubna do 2. října i v neděli a o svátcích.
 • Časové polohy a datová omezení ostatních vlaků se nemění.

Trať 250 (Brno –) Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod                      

 • První ranní vlak s odjezdem ve 4:22 z Tišnova a příjezdem v 5:17 do Žďáru nad Sázavou (Os 4678) jedoucí v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova pouze v pondělí, nově pojede v tomto úseku v pracovní dny. Z oběhových důvodů dochází ke zrušení protijedoucího ranního vlaku od úterý do pátku se stávajícím odjezdem v 4:00 z Křižanova do Vlkova u Tišnova (Os 4671).
 • Vlak s odjezdem v 13:02 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou (Os 5911) nově zastaví na zastávce Nížkov.
 • Vlak s odjezdem v 14:24 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu (Os 5918) nově zastaví na zastávce Nížkov.
 • Dále na této trati dochází pouze k drobným časovým úpravám jednotlivých vlaků. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 256 (Tišnov –) Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou                      

 • Na této trati nedochází k žádné změně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění.

Trať 257 Studenec – Velké Meziříčí – Křižanov                      

 • Na této trati dochází pouze k rozdělení vybraných vlaků do dvou tras – trasy v pracovní dny a víkendové trasy. Obě nově rozdělené trasy jsou ve shodných časových polohách. Cílem těchto úprav je zvýšení bezpečnosti provozu na trati se zjednodušeným řízením provozu D3.

Vlakovou dopravu v Jihomoravském kraji ovlivní v jízdním řádu 2022 intenzivní výluková činnost

25.11.2021 - 12:44

V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální vlakové dopravy Českých drah na území Jihomoravského kraje nepatrně poklesne, a to v důsledku intenzivní výlukové činnosti, která na celý rok zcela zastaví provoz v úseku Brno – Blansko. České dráhy zavedou v tomto úseku náhradní autobusovou dopravu. Z důvodu modernizace tratě bude omezen provoz také v přeshraničním úseku Břeclav – Kúty. Pozitivní změnou bude naopak opětovné zavedení víkendových půlnočních vlaků z Brna do významných měst v regionu. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

„Od 12. prosince by cestující neměli přehlédnout rozsáhlou výluku v úseku mezi Brnem a Blanskem, kde bude Správa železnic modernizovat trať. V souvislosti s tím musíme v průběhu platnosti celého jízdního řádu 2021/2022 nahradit všechny regionální i dálkové vlaky v tomto úseku autobusy. Jízdní řády aktuálně finalizujeme ve spolupráci s krajským koordinátorem dopravy, společností KORDIS,“ říká Alan Butschek, obchodní manažer Oblastního centra obchodu Východ Českých drah.

Vedle stavebních prací na sever od Brna ovlivní výluková činnost provoz vlaků také na páteřní trase mezi Brnem a Bratislavou, konkrétně v úseku mezi Břeclaví a slovenskými Kúty. Alan Butschek k tomu doplňuje detaily: „Správa železnic bude modernizovat trať v úseku z Lanžhota po státní hranici a očekávaná modernizace trati začne rovněž na slovenském území. Vzhledem k tomu, že bude v tomto úseku výrazně snížena kapacita tratě, budou tudy moci projíždět pouze dálkové vlaky. Cestující do Lanžhota využijí stávající autobusovou linku 572 v rámci IDS JMK. Ostatní, kteří míří na Slovensko, tedy do Kútů a dále do Bratislavy, využijí dálkové vlaky EuroCity.“

Nabídka spojení se od začátku nového jízdního řádu rozšíří o půlnoční víkendové spoje z jihomoravské metropole do jejího okolí. „Tyto vlaky byly v koordinaci s krajem zrušené v rámci letní změny jízdního řádu v červnu letošního roku. Cestující se tak od půlky prosince znovu svezou víkendovými nočními spoji z Brna do Tišnova, Boskovic, Nesovic, Hodonína a Náměšti nad Oslavou, ale také ze Střelic do Ivančic nebo z Veselí nad Moravou do Kyjova,“ vysvětluje Alan Butschek.

Vlaky na jižní Moravě zajišťují České dráhy zejména podle smlouvy o veřejných službách s Jihomoravským krajem, část výkonů v mezikrajských úsecích objednává také Zlínský, Olomoucký, Pardubický kraj a Kraj Vysočina.

V období platnosti jízdního řádu 2022 ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje cca 9,1 mil. vlakokilometrů, což je zhruba o 6,5 % méně, než ve stávajícím grafikonu. Jedná se však o důsledek výluky Brno – Blansko, kde bude po celou dobu jízdního řádu zavedena náhradní doprava, a v dotčeném úseku tak ani nejsou v knižním jízdním řádu uvedeny žádné vlaky. Na území Jihomoravského kraje vypraví České dráhy v průměrný pracovní den 939 regionálních vlaků, v nepracovní dny bude v provozu 635 regionálních spojů. Počet spojů, které budou České dráhy na jižní Moravě vypravovat, tak zůstává na podobné úrovni jako v předchozím grafikonu.

Změny v dálkové dopravě Českých drah na území Jihomoravského kraje

U dálkových vlaků nedochází v jízdním řádu 2021/2022 k významným změnám. Na všech linkách Českých drah, včetně těch, které vedou přes Jihomoravský kraj, zůstává zachován současný rozsah provozu a jen minimálně, v řádu několika minut, se upravují cestovní doby a časy odjezdů a příjezdů.

„I v novém jízdním řádu ale budou v souvislosti s pokračující výlukovou činností na hlavní trati z Brna přes Českou Třebovou do Prahy pokračovat odklony vlaků railjet a EuroCity po trase přes Vysočinu,“ upozorňuje Alan Butschek a dodává: „Cestující, kteří pojedou z Brna do Svitav, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Chocně, Pardubic a dále směrem do Prahy, mohou i nadále využívat rychlíkovou linku R19 ‚Svitava‘. U ní však bude nutné počítat s náhradní autobusovou dopravou v úseku mezi Brnem a Blanskem.“

Viditelná změna nastane u řazení souprav dálkových vlaků. České dráhy se totiž ve velké míře pustí do náhrady starších vozů, tzv. „koženek“, v obyčejných rychlících. Část „koženek“ zmizí z plánovaných oběhů v mnoha vlacích a nahradí je klimatizované vagóny s řadou služeb, jako jsou Wi-Fi nebo zásuvky na dobíjení cestovatelské elektroniky. Většina rychlíků tak nabídne vozy s komfortem vlaků EC / IC. „Na jižní Moravě zaznamenají cestující kvalitativní skok zejména v rychlících ‚Vysočina‘ z Brna přes Tišnov, Křižanov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod do Prahy. Tam odstavíme nejvíce starších vozů a nahradíme je moderními vagóny. Jednotlivé komfortní vozy doplníme také do rychlíků ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka. Starší vozy pak budeme používat jako zálohu, např. při posilování dopravy nebo jako operativní náhradu.“  

 • Úprava řazení souprav na rychlíkové lince R9 Vysočina Brno – Havlíčkův Brod – Praha

V soupravě bude zařazen větší počet klimatizovaných vozů, které byly v minulosti řazeny ve vlacích EC / IC. Půjde o oddílové a velkoprostorové vozy (Bee238, Bpee237). Rozšíří se nabídka Wi-Fi připojení a možnosti dobíjení elektroniky cestujících.

 • Úprava řazení souprav na rychlíkové lince R12 Bouzov Brno – Olomouc – Šumperk

Do soupravy budou zařazeny klimatizované kombinované vozy 1. a 2. třídy vybavené Wi-Fi a zásuvkami pro napájení elektroniky (ABpee347). Službu Wi-Fi nabídne více vozů v soupravě. V soupravě budou i nadále zařazeny také dva modernizované osobní vozy typu Bdtee276

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihomoravském kraji

Na základě požadavku Jihomoravského kraje dojde od 12. prosince 2021 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna (– Náměšť n. O.)

 • V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice proběhla modernizace a elektrifikace tratě, dopravní model však prozatím zůstává bez podstatných změn. Ty lze očekávat až po modernizaci navazujícího úseku Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna, jehož zdvojkolejnění a elektrifikace jsou plánovány na rok 2023. V nacházejícím jízdním řádu 2021/2022 nejsou plánované žádné zásadní výluky.
 • V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice byly vybudovány dvě nové zastávky: Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Vybrané vlaky trati 240, resp. linky S4, budou obsluhovat jen zastávku Ostopovice, a to v intervalu 60, resp. 120 minut. 
 • V pracovní dny pojede z Brna hl.n. nový vlak v 18:20 do Zastávky u Brna (Os 4844) a ze Zastávky u Brna v 17:14 do Brna hl.n. (Os 4845).
 • Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Náměšť nad Oslavou, odjezd z Brna hl.n. bude už v 0:05 (Os 4800). V pátek a sobotu také pojede osobní vlak Zastávka u Brna 22:44 – Brno hl.n. 23:13.

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice  (– Okříšky)

 • Vlak s odjezdem ze Znojma v 7:38 a příjezdem do Moravských Budějovic v 8:22 (Os 24804) pojede od 17. dubna do 2. října i v neděle, ve stejných dnech pojede navíc vlak i v opačném směru, a to z Moravských Budějovic v 5:39 s příjezdem do Znojma v 6:22 (Os 24803).

Trať 244 Brno hl.n.  – Moravské Bránice – Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov

 • V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice byly vybudovány dvě nové zastávky: Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Vybrané vlaky trati 244, resp. linky S41, budou obsluhovat jen zastávku Brno-Starý Lískovec, a to zpravidla v intervalu 120 minut s výjimkami v ranní špičce.
 • Opětovně pojede víkendový noční vlak do Ivančic, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4800), přípojný vlak ze Střelic bude odjíždět v 0:25 (Os 14444).

Trať 250 Žďár nad Sázavou – Tišnov

 • Osobní vlak s odjezdem z Tišnova do Žďáru nad Sázavou ve 4:22 nově pojede v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova v pracovní dny (dosud jezdil jen v pondělí).

Trať 251 Tišnov – Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice

úsek Tišnov – Brno

 • Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Tišnov, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4676). V pátek také pojede osobní vlak Tišnov 23:13 – Brno hl.n. 23:52. Jinak bez podstatných změn.

úsek Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice

 • Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Šakvice – Břeclav – Hodonín, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4629). Jinak bez podstatných změn.

Trať 252 (Brno –) Šakvice – Břeclav – Kúty / Wien

úsek (Brno –) Šakvice – Břeclav

 • Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Šakvice – Břeclav – Hodonín, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4629). Dále bude v pátky, soboty a neděle zaveden spěšný vlak Břeclav 23:11 – Vranovice 23:33 – Brno hl.n. 23:51 (Sp 1788), který bude mít v Břeclavi přípoj od dálkových vlaků z Budapešti a Vídně. V pondělí ráno pak pojede spěšný vlak Brno hl.n. 4:10 – Břeclav 4:46 (Sp 1789), na který v Břeclavi naváže dálkový vlak do Budapešti.
 • U všech osobních vlaků Šakvice – Břeclav (linka S51) bude nově na znamení zastávka Ladná.

úsek Břeclav – Kúty

 • S ohledem na dlouhodobou výluku v úseku Lanžhot – Kúty budou na území ČR bez náhrady zrušeny všechny osobní vlaky Břeclav – Kúty (nynější Os 4269 – 4289). Cestující v relaci Břeclav – Lanžhot využijí stávající autobusovou linku IDS JMK 572 (nejedná se o náhradní dopravu za vlaky). Přes státní hranici bude doprava zajištěna pouze dálkovými vlaky.

úsek Břeclav – Wien

 • Nabídka spojení je bez podstatných změn.

Trať 260 Letovice – Brno – Vyškov na Moravě

 • Po celou dobu platnosti jízdního řádu 2021/2022 bude v souvislosti s výlukovou činností Správy železnic zastaven provoz v úseku Brno hl.n. – Blansko a místo regionálních i dálkových vlaků bude zajištěna náhradní doprava. Ta bude rozdělena do několika linek:
 • xS2B Brno hl.n. – Blansko (stanoviště v Brně hl.n. bude na autobusovém nádraží na Benešově ulici),
 • xS2K Brno-Královo Pole – Blansko,
 • xS2A Brno-Lesná – Adamov (z Brna hl.n. bude možné využít tramvaj č. 4 s přestupem na bus xS2A),
 • xS2C Adamov – Blansko.

Podrobné informace o výluce budou zveřejněné na stránkách www.idsjmk.cz. a www.cd.cz. Detailní informace o organizaci výluky najdete v letáku IDS JMK.

 • V úseku Blansko – Letovice bude zachován provoz osobních vlaků, a to v podobných časových polohách, jako v současném jízdním řádu. Obnoveno bude víkendové noční spojení Brno – Blansko – Skalice n. S. – Boskovice (mezi Brnem a Blanskem náhradní autobus s odjezdem z Brna v 0:05, z Blanska pak v 0:43).
 • Mezi Českou Třebovou a Blanskem bude v pracovní dny zaveden nový spěšný vlak s odjezdem z České Třebové v 16:48 a příjezdem do Blanska v 17:47 (Sp 1759).
 • V úseku Brno hl.n. – Křenovice hor.n. – Vyškov na Moravě nedochází k podstatným změnám s tím, že všechny vlaky budou výchozí / končící ve stanici Brno hl.n.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

 • Bude obnoveno víkendové noční spojení Brna a Boskovic, s příjezdem do Boskovic v 1:13. Jinak bez podstatných změn.

Trať 330 Břeclav – Hodonín – Moravský Písek

 • Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Šakvice – Břeclav – Hodonín, z Brna hl.n. už v 0:05, z Břeclavi v 1:03, příjezd do Hodonína v 1:20 (Os 4629). V pátek a sobotu dále pojede spěšný vlak Hodonín 23:45 – Moravská Nová Ves 23:51 – Břeclav 23:59 (Sp 4246).

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou

 • V pátek a sobotu opětovně pojede víkendový noční vlak Veselí nad Moravou 23:10 – Kyjov 23:35 (Os 4184). Dále bude znovu zaveden víkendový noční vlak Brno – Nesovice, z Brna hl.n. už v 0:05.

U následujících tratí na území Jihomoravského kraje nedochází v regionální dopravě zajišťované Českými drahami k žádným podstatným změnám:

 • trať 246 Břeclav – Znojmo,
 • trať 248 Znojmo – Šatov (– Retz – Wien),
 • trať 255 Zaječí – Hodonín,
 • trať 256 Tišnov – Nedvědice (– Žďár nad S.),
 • trať 300 Vyškov na Moravě – Nezamyslice,
 • trať 342 Moravský Písek – Bzenec,
 • trať 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce.

Pietní shromáždění na Masarykově nádraží v Praze

24.11.2021 - 18:28

Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik se dnes na Masarykově nádraží zúčastnil pietního aktu pořádaného k 80. výročí zahájení transportů židovského obyvatelstva do Terezína.

„Mimo vzdání úcty, piety a zamyšlení se nad lidskými tragédiemi a hrůzami, které se odehrály před 80 lety, si dnes jako železničář připomínám nejhorší období zneužití železnic v Evropě. Vlakovými transporty bylo do Terezína deportováno více jak 150 tisíc lidí. Podobné události se nesmějí už nikdy opakovat. Proto tady dnes stojím se skloněnou hlavou a také proto České dráhy dlouhodobě podporují Výzkumné centrum archeologie zla, které tuto akci pořádá,“ říká Ivan Bednárik.

Organizátorům České dráhy zapůjčily speciální vůz, symbolizující transportní vagóny, tzv. dobytčáky, které před osmdesáti lety přepravovaly židovské obyvatele do koncentračního tábora v Terezíně.

Součástí vzpomínkového aktu byla i fotografická výstava „S.O.S. Terezín – Zachraňme Terezín“. Výstava upozorňuje na nedobrý stav pevnosti, která je neodmyslitelně spojena s obdobím holokaustu.

Správa železnic zahajuje rekonstrukci stanice Vsetín

24.11.2021

Přesně měsíc před Vánocemi začala slavnostním ceremoniálem kompletní rekonstrukce stanice Vsetín. Stavbu s celkovými náklady přes tři miliardy korun bude realizovat sdružení společností OHL ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Během následujících měsíců dojde k redukci současného kolejiště, k jeho novému dispozičnímu uspořádání a ke směrové úpravě vedení kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejí s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i pro autobusovou dopravu.

Hlavním cílem této investiční akce je zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Z důvodu zásadní změny celkového kolejového řešení ve stanici Vsetín bude stávající výpravní budova nahrazena novým dopravním terminálem. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících ve vlakové i autobusové dopravě a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží; to bude komunikačně propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit nejen pro potřeby cestujících, ale zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína. V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. Jeden povede na nová nástupiště, současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny.

Ve stanici se momentálně nachází osm úrovňových nástupišť. Nově zde budou tři s celkem pěti nástupními hranami. K dopravnímu terminálu přiléhající vnější nástupiště bude mít délku 350 metrů, směrem na Horní Lideč bude pokračovat jako jazykové s délkou 100 metrů. Dále zde bude ostrovní nástupiště dlouhé opět 350 metrů, přístupné podchodem a po schodišti nebo výtahem. Naproti dopravnímu terminálu z opačné strany kolejiště bude zřízeno další vnější nástupiště s délkou 160 metrů. Ochranu cestujících před nepřízní počasí zajistí zastřešení.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Rekonstrukce ŽST Vsetín činí 3 376 329 987 Kč bez DPH. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Přesně měsíc před Vánocemi začala slavnostním ceremoniálem kompletní rekonstrukce stanice Vsetín. Stavbu s celkovými náklady přes tři miliardy korun bude realizovat sdružení společností OHL ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Během následujících měsíců dojde k redukci současného kolejiště, k jeho novému dispozičnímu uspořádání a ke směrové úpravě vedení kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejí s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i pro autobusovou dopravu.

Hlavním cílem této investiční akce je zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Z důvodu zásadní změny celkového kolejového řešení ve stanici Vsetín bude stávající výpravní budova nahrazena novým dopravním terminálem. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících ve vlakové i autobusové dopravě a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží; to bude komunikačně propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit nejen pro potřeby cestujících, ale zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína. V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. Jeden povede na nová nástupiště, současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny.

Ve stanici se momentálně nachází osm úrovňových nástupišť. Nově zde budou tři s celkem pěti nástupními hranami. K dopravnímu terminálu přiléhající vnější nástupiště bude mít délku 350 metrů, směrem na Horní Lideč bude pokračovat jako jazykové s délkou 100 metrů. Dále zde bude ostrovní nástupiště dlouhé opět 350 metrů, přístupné podchodem a po schodišti nebo výtahem. Naproti dopravnímu terminálu z opačné strany kolejiště bude zřízeno další vnější nástupiště s délkou 160 metrů. Ochranu cestujících před nepřízní počasí zajistí zastřešení.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Rekonstrukce ŽST Vsetín činí 3 376 329 987 Kč bez DPH. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/142924518/Vset%C3%ADn+-+vizualizace+1.jpg/26b17b69-718f-44ba-81b0-3c025418b74e?t=1637764368992

https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/142924518/Vset%C3%ADn+-+vizualizace+2.jpg/d180721b-db1e-4106-9175-17f1760b7bac?t=1637764369242

Parní legendu soustruží v pražském depu

23.11.2021 - 15:48

Do Prahy dorazila ze Slovenska legendární parní lokomotiva 498.104 Albatros. Ve Středisku údržby Jih jí pracovníci Českých drah obrábějí kola na moderním podúrovňovém soustruhu, jediném svého druhu u nás. Lokomotivní řada 498.1  drží československý parní rychlostní rekord 162 km/h.

Moderní podúrovňový soustruh Českých drah je v České republice jediný svého druhu. Obrábí tandemově, a je tak podstatně rychlejší než jiná obdobná zařízení. Železniční dvojkolí soustruží přímo na vozidlech bez toho, aby se jakékoliv komponenty musely odmontovávat, navíc lze k soustružení přistavit i ucelené jednotky bez nutnosti rozpojení.

„Albatros je první parní lokomotivou, kterou jsme soustružili, proto si přípravy vyžádaly poměrně velké množství času. Občas se k nám dostanou vozidla, která ještě nejsou v běžném režimu na tratích, ale zatím se testují ve VUZ. Mezi jiné zajímavé kusy, které jsme soustružili, patřily například podbíječky. Soustruh běží každý den na denní a obden na noční směně. Od začátku používání tento stroj osoustružil už celkem 14 976 náprav,“ popisuje František Kozel, ředitel Oblastního centra údržby Střed Českých drah.

Lokomotiva 498.104 Albatros

O lokomotivu 498.104 se stará slovenský Albatros klub, ten tento stroj využívá k historickým jízdám a setkáním, a to nejen na Slovensku.

Lokomotivy řady 498.1 vyrobily Škodovy závody v Plzni pro Československé státní dráhy v letech 1954 – 1955, a to v souvislosti s narůstajícím rozsahem železniční dopravy. Celkem bylo vyrobeno 15 kusů této řady, které v provozu doplňovaly čtyřicítku rychlíkových lokomotiv předchozí řady 498.0. Novější řada 498.1 drží Československý parní rychlostní rekord 162 km/h.

Slovenská lokomotiva 498.104 navštívila soustruh naposledy v roce 1972. „České dráhy mají nejmodernější soustruh a příjemné pracoviště. Malá, běžná kola vám osoustruží kdekoliv, ale s těmi obrovskými je problém, proto jsme si objednali službu u Českých drah,“ říká předseda Albatros klubu Jaroslav Vereš. Strojvedoucí Albatros klubu a ZSSK Milan Bauer dodává: „Když kola osoustružíte, máte je jako nová a na jízdě je to znát. Dynamika je daleko lepší, lokomotiva lépe sedí na kolejnicích.“.

Nově osoustružená kola parní lokomotivy by se ve vší parádě měla předvést už 4. prosince, kdy Albatros čeká Mikulášská jízda v okolí Bratislavy.

Video ze soustružení kol najdete na Youtube kanále Redakce ČD.

Skončila přestavba zbývajících dvou nástupišť na brněnském hlavním nádraží

24.11.2021

Brněnské hlavní nádraží má již přestavěná všechna nástupiště. Správa železnic dnes slavnostně ukončila opravu zbývajících dvou, kterými jsou 5. a 6. nástupiště. Nástupní hrany u všech čtyř kusých kolejí jsou nově v normové výšce 550 milimetrů, celkovou opravou prošly také konstrukce zastřešení.

Stavební práce probíhaly od letošního května, jejich zhotovitelem byla společnost SEŽEV-REKO. Celkové náklady dosáhly výše 92 milionů korun. „Koleje u těchto dvou nástupišť nejsou na rozdíl od ostatních ve stanici v obloucích, proto jsme mohli zvýšit všechny čtyři nástupní hrany z 300 na normových 550 milimetrů. Cestující díky tomu mohou pohodlně nastupovat do vlaků,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Obnovou prošly nosné konstrukce obou přístřešků, u kterých došlo k náhradě plechové krytiny. Stávající povrchy z litého asfaltu byly odstraněny, plochy nástupišť nově tvoří betonová dlažba. Stavbaři dále provedli výměnu orientačního a informačního systému pro cestující a také osvětlení nástupišť. Ta jsou nyní vybavena novým mobiliářem a potřebnými prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Správa železnic realizovala v jihomoravském regionu řadu dalších stavebních akcí. V průběhu celého letošního roku probíhala výstavba odbočky Rajhrad spojená s rekonstrukcí přilehlých mostů. Těsně před dokončením je elektrizace traťového úseku z Brna-Horních Heršpic do Střelic. Zahájeny už byly práce na třech stavbách mezi Brnem-Maloměřicemi a Blanskem, které si od 12. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, vyžádají roční přerušení provozu (viz přiložený leták).

Letos byly také dokončeny rekonstrukce výpravních budov ve stanicích Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Ivanovice na Hané a Vyškov.

Náklady přes 350 milionů korun si vyžádá stále probíhající neplánovaná oprava traťového úseku z Břeclavi do Hodonína, který zasáhlo na konci června ničivé tornádo. Za zmínku stojí rovněž letošní opravy traťových úseků Nedvědice – Tišnov a Moravský Krumlov – Moravské Bránice. Druhá zmiňovaná akce bude pokračovat v příštím roce. Významná bude i oprava kolejí a výhybek ve stanici Strážnice.

V příštím roce začne elektrizace a zdvoukolejnění trati ze Střelic do Zastávky u Brna, které potrvají do konce roku 2023. Začít by měla také přestavba posledního úseku prvního koridoru z Lanžhota na státní hranici se Slovenskem. V plánu jsou navíc rekonstrukce železničních mostů v brněnské Šámalově ulici a poblíž zastávky Dolní Lhota.        

V plánu na nadcházející rok jsou i rekonstrukce výpravních budov ve stanicích Sokolnice-Telnice, Šakvice, Střelice, Novosedly a Podivín. Vyšší zabezpečení, zpravidla v podobě doplnění závor, získá desítka přejezdů v celém regionu. 

Odrieknuté vlaky v 47. týždni od 22.11. do 28.11.2021

22.11.2021

ZSSK upozorňuje cestujúcich, že z prevádzkových dôvodov budú v aktuálnom týždni (22. až 28. novembra 2021) odrieknuté nasledovné vlaky:

Platí dňa: 22. novembra 2021

Vlak číslo: Os 2048 (Bratislava hl. st. 13:16 – Malacky 13:53)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
REX 1860 (Bratislava hl. st. 13:31 – Kúty 14:26) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2048

Vlak číslo: Os 3047 (Malacky 14:05 – Pezinok 15:09)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Malacky – Pezinok

Vlak číslo: Os 3051 (Kúty 15:38 – Pezinok 17:09)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Malacky – Pezinok
náhrada: Os 3027 (Bratislava hl.st. 17:18 – Leopoldov 18:21)

Vlak číslo: REX 1866 (Pezinok 16:11 – Kúty 17:27)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Pezinok – Bratislava hl. st.

Vlak číslo: Os 2054 (Bratislava hl. st. 16:16 – Malacky 16:54)
odrieknutý pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Malacky
REX 1866 (Pezinok 16:11 – Kúty 17:27) v úseku Bratislava hl. st. – Malacky bude zastavovať ako Os 2054

Vlak číslo: REX 1737 (Bratislava hl. st. 16:36 – Trnava 17:15)
•  pre nedostatok personálu v úseku: Bratislava hl. st. – Trnava

Vlak číslo: Os 3821 (Bratislava Nové Mesto 13:39 – Galanta 14:55)
• 
Odrieknutý pre nedostatok rušňov (HKV) v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Galanta

Vlak číslo: Os 3824 (Galanta 15:35 – Bratislava Nové Mesto 17:12)
• Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Galanta – Bratislava-Nové Mesto

Vlak číslo: Os 3831 (Bratislava Nové Mesto 18:39 – Galanta 19:55)
• 
Odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Bratislava-Nové Mesto – Galanta

Vlak číslo: Os 3049 (Kúty 14:38 – Pezinok 16:09)
odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Malacky – Pezinok

Vlak číslo: Os 2056 (Pezinok 16:42 – Malacky 17:53)
odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Pezinok – Malacky

Vlak číslo: Os 2061 (Malacky 18:25 – Bratislava hl.st. 19:07)
odrieknutý pre nedostatok HKV v úseku: Malacky – Bratislava hl.st.

Aktuálna situácia sa v priebehu dňa môže zmeniť.

Pre informácie o konkrétnych spojeniach, cenách a ponukách je Vám k dispozícii Kontaktné centrum ZSSK. Dostupné je denne v čase 8:00 – 20:00 prostredníctvom LIVE CHATU na www.zssk.sk (ikonka v pravom dolnom rohu), alebo NON STOP telefonicky na č.18188 (zo zahraničia +421244858188) prípadne na info@slovakrail.sk.
Ďalšie informácie a prípadné zmeny či doplnenia nájdu cestujúci ONLINE aj na tomto odkaze: https://twitter.com/zssk_mimoriadne

Za spôsobené nepríjemnosti sa ZSSK cestujúcim ospravedlňuje.

Společnost AŽD získala v Polsku už pátou zakázku

22.11.2021

Společnost AŽD uzavřela kontrakt na dodávku zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na železniční trati Glincz – Kartuzy v Polsku se stavební společností Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno -Torowe sp. z o.o. (PPMT). Hodnota kontraktu činí 46,5 mil zł (cca 256 mil. Kč).

Pro českou společnost AŽD jde již o pátou zakázku v Polsku, tentokrát v roli subdodavatele stavební společnosti PPMT. Projekt je financován z vlastních zdrojů správce infrastruktury PKP PLK a má být dokončen do 30 měsíců od uzavření smlouvy.

Společnost AŽD v projektu figuruje jako subdodavatel plně digitálního stavědla typu ESA 44 pro dvě železniční stanice včetně vybavení centra dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení pro traťový úsek v délce 10 km. Polská železniční trať Glincz – Kartuzy bude dále vybavena 26 elektromotorickými přestavníky, 74 LED návěstidly a 11 přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. Některé dodávky, například v oblasti telekomunikací, jsou zajištěny partnerskými polskými firmami.

„Přijímáme každou další získanou zakázku v Polsku s velkou pokorou a s vědomím, že bude vyžadovat značné úsilí našich pracovníků. Další uzavřený významný kontrakt je oceněním doposud odvedené práce společnosti AŽD u našich severních sousedů a my si této důvěry velmi vážíme,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Zákazníci Českých drah mohou využít novou cyklověž v Milovicích

16.11.2021 - 11:07

Město Milovice zahájilo provoz nové cyklověže poblíž zdejšího vlakového nádraží. Zákazníci Českých drah s platnou aplikací na In Kartě mohou využít výhodné ceny úschovného. Stejnou možnost mají u dalších 16 nádraží v republice. Cyklistům navíc České dráhy nabízejí možnost výpůjčky kol v nádražních půjčovnách. V  turistické sezóně od května do října toho využilo téměř osm tisíc zákazníků. Pět poboček bude mít otevřeno i v zimní sezóně.

„Cyklověže jsou v naprosté většině případů umístěné poblíž vlakových nádraží a propojují tak dva významné ekologické způsoby přepravy – po železnici a na kole. Ve spolupráci s místními samosprávami nabízíme našim zákazníkům výhodné ceny úschovného a motivujeme je tak, aby při svých cestách upřednostnili ekologicky šetrnější dopravní prostředky před individuální dopravou,“ říká Jana Rotreklová, manažerka projektu ČD Bike.

Uschovat bicykl v tzv. biketoweru a pokračovat v cestě vlakem je možné už na 17 místech v republice.  „Nejnovější cyklověž je v provozu od začátku tohoto týdne ve středočeských Milovicích, odkud dojíždí velký počet cestujících za prací, do škol a za zábavou do hlavního města. Hned dvě cyklověže jsou k dispozici v sousední Lysé nad Labem a další pak slouží zákazníkům v tomto regionu v Poděbradech nebo v Kolíně,“ dodává Jana Rotreklová. Službu můžou lidé využít také v jiných regionech České republiky – na severní, střední i jižní Moravě, v Královéhradeckém kraji, ale také v Pardubicích, Litoměřicích či v Berouně.

Zákazníci Českých drah, kteří jsou držiteli bezkontaktní čipové In Karty s některou z platných aplikací (IN 25, IN 50, IN 100 či IN Business), mají parkování kol v naprosté většině cyklověží prvních 24 hodin zdarma, za každý další den úschovy zaplatí 5 Kč. V cyklověži u pardubického hlavního nádraží stojí první den 5 Kč a každý další den 10 Kč.

Cyklověž (biketower) je samoobslužný skladovací systém pro kola řízený průmyslovým robotem. Uvnitř cyklověže mohou cyklisté uskladnit kola v bezpečném a suchém prostředí bez přístupu jiných osob. Na kolo neprší ani se na něj nepráší a je celou dobu monitorováno kamerovým systémem. Všechna kola jsou po dobu úschovy pojištěna proti poškození a krádeži. Přístup ke kolu je 24 hodin denně. Kolo lze ponechat v cyklověži nepřerušeně až 30 dní. Kapacita jedné cyklověže je 118 kol, z toho 16 dětských.

Před jízdou si mohou cyklisté pomocí chytrého telefonu nebo tabletu ověřit aktuální obsazenost cyklověží na internetových stránkách www.biketower.cz. Odkaz je uvedený také v QR kódu vyvěšeném na jednotlivých věžích.

Půjčovny kol ČD Bike – roste zájem o elektrokola

Cestující, kteří chtějí spojit výhodnou kombinaci přepravy vlakem a na kole, mají možnost využívat půjčovny kol ČD Bike. V hlavní turistické sezóně, která letos trvala od 1. května do 31. října, fungovalo po celé republice celkem 70 poboček. České dráhy v nich v tomto období zaregistrovaly celkem 7 760 výpůjček. Navzdory pandemické situaci je přitom ve statistikách patrný rostoucí zájem o vypůjčení elektrokol. Zatímco loni tuto možnost využilo v hlavní turistické sezóně 921 lidí, letos jejich počet vzrostl na 1 280. Největší zájem o vypůjčení trekových kol, elektrokol a koloběžek byl letos v Jihočeském a Karlovarském kraji.

Přestože turistická sezóna s příznivými teplotami pro plánování výletů skončila, pět půjčoven zůstalo otevřených i v zimní sezóně. V případě pěkného počasí si tak i v nadcházejících měsících můžou zájemci vypůjčit kola ve stanicích Břeclav, České Budějovice, Olomouc hl.n., Otrokovice a Pardubice hl.n.. Podrobnosti o půjčovnách kol ČD Bike jsou uvedené na stránkách www.cd.cz/cdbike.

Cestující, kteří potřebují přepravit své kolo, mohou využít naprostou většinu spojů, které České dráhy vypravují. Přeprava jízdních kol je možná ve vlacích Českých drah po celý rok a tak není problém se vydat za pěkného počasí na cyklovýlet i v zimě. Zjednodušenou přepravu bicyklů jako spoluzavazadla nabízí přibližně 6 800 spojů od osobních a spěšných vlaků po Railjety a Pendolina. Tuto službu nabídnou také nové InterJety, které České dráhy od konce roku nasadí na dvou dálkových linkách z Prahy do Chebu – přes Plzeň a přes Ústí nad Labem. Nakládku a vykládku kola si v tomto případě zajišťují přímo cestující a k uložení využívají speciálně určené prostory v soupravách vybavené háky pro zavěšení kol. Služba Úschova během přepravy, kdy cestující předá kolo vlakovému personálu ČD a uloží ho ve služebních prostorech ve vlaku, je pak dostupná ve 450 převážně dálkových spojích.

Společnost AŽD získala další významnou zakázku v Bulharsku

15.11.2021

Společnost AŽD uzavřela smlouvu s řeckou stavební společností TERNA SA na dodávku zabezpečovacího zařízení pro projekt „Modernizace železniční tratě Sofie – Dragoman – srbská hranice, úsek Volujak – Dragoman“ vyhlášený na základě veřejné soutěže státní společností „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (Národní železniční infrastruktura) v Bulharsku. Hodnota kontraktu činí 31,7 mil. BGN (cca 415 mil. Kč).

Pro českou společnost AŽD jde již o druhou zakázku v Bulharsku v krátkém čase. Realizace projektu je plánována na 3,5 roku. AŽD figuruje v projektu jako dodavatel plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44 pro pět železničních stanic (Dragoman, Aldomirovtsi, Slivnitsa, Petarch, Kostinbrod), 96 elektromotorických přestavníků typu EP-600, 146 návěstidel s LED svítilnami, dále pak počítačů náprav, napájení, kabelizace a ostatních venkovních prvků.

Tato zakázka je pro AŽD klíčová, protože se jedná o zabezpečení prestižního páteřního koridoru vedoucího ze Sofie na hranici se Srbskem. Jsme opět připraveni prokázat vysokou kvalitu českých technologií a flexibilitu našich pracovníků. Máme totiž zájem o další zajímavé projekty v Bulharsku,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.