ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

» Návrat

Pridané: 21.3.2018 8:00
Autor: -zz-, nick: » Zbyněk
Zdroj: ZSSK - tlačová správa

ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila v roku 2017 celkovo 72,5 milióna cestujúcich, čo je nárast oproti roku 2016 až 10,50 % a až 26,50 % v porovnaní s r. 2015. V porovnaní s obdobím pred zavedením bezplatnej prepravy sa počet našich zákazníkov zvýšil o 53,3 % (rok 2014 - 47,3 mil. cestujúcich).

Celkové využitie ponúkanej kapacity, vyčíslené v počte cestujúcich na jedno ponúkané sedadlo, sa oproti roku 2016 zvýšilo o 11,7 %.

 

 

Medziročný nárast platiacich cestujúcich, ktorý ZSSK zaznamenala v roku 2017 (oproti roku 2016) vo výške 17,5 %, vrátane vplyvu znovuzavedenia a zdvojnásobenia počtu IC vlakov pozitívne ovplyvnili tržby z prepravy cestujúcich, ktoré v roku 2017 dosiahli výšku 80,7 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 (prvý rok ovplyvnený zavedením bezplatnej prepravy a rok, v ktorom ZSSK prevádzkovala IC vlaky) ide o 15 % nárast tržieb. Pri splnení plánu na rok 2018 by tržby z prepravy mohli dosiahnuť úroveň z obdobia pred zavedením bezplatnej prepravy – s tým istým počtom zamestnancov a s menším počtom vozňov a hnacích koľajových vozidiel.


Ilustračná snímka © ZSSK

ZSSK v roku 2017 realizovala dopravné výkony v objeme 32,6 mil. vlakových kilometrov, z toho na základe objednávky štátu dopravné služby vo verejnom záujme v objeme 31,4 mil. vlakových kilometrov. Celkové dopravné výkony v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 3,7 %. Rozsah dopravných služieb objednaných štátom sa od zavedenia bezplatnej prepravy zvýšil o 6,1 %. ZSSK sa v tomto období podarilo nezvyšovať nákladovosť na jeden vlakový kilometer. Dokonca vzhľadom na zvyšujúci sa počet zákazníkov, ktorých ZSSK prepravila s lepším využitím vlastných kapacít, sa nákladovosť na jedného cestujúceho v porovnaní s rokom 2015 znížila o viac ako 14 % a na jeden osobokilometer o viac ako 11 %. Tento trend sa pozitívne odrazil aj v postupnom znižovaní dotačnej náročnosti, kde ZSSK od roku 2015 zaznamenala zníženie dotačnej náročnosti na jedného cestujúceho o 17,4 % a na jeden osobokilometer o 12,6 %.


Porovnanie výkonov a dotácií ZSSK za posledné roky © ZSSK

„Vykonali sme zásadné zásahy do systému obehov našej techniky, zmeny v riadiacich procesoch a tiež v pružnosti údržby, ktoré nám umožnili významne zvýšiť produktivitu práce našej spoločnosti ako celku,“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva ZSSK zodpovedný za stratégiu a transformáciu spoločnosti. „Samozrejme, je to len začiatok procesu a my sme veľmi vďační našim zamestnancom za ich úsilie. Ten istý počet zamestnancov predal skoro dvojnásobok cestovných dokladov. Viaceré kroky predstavenstva ZSSK smerujúce napríklad k zmene motivačného systému, optimalizácii turnusov a k transformácii údržby sú dlhodobé a nie je možné očakávať výsledky v priebehu jedného roka, no zdá sa, že naše rozhodnutia boli pre cestujúcich a štátnu pokladnicu prínosné. Keď sa zlepšíme interne, budeme schopní ponúknuť našim zákazníkom lepšiu službu.“


Dipl.-Ing. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky
a informačného manažmentu ZSSK © ZSSK

Aj znovuzavedenie a zvýšenie počtu IC vlakov v roku 2017 pozitívne ovplyvnilo celkovú efektivitu prevádzky. Lepšou stratégiou využívania vozidlového parku ZSSK medziročne zvýšila priemer najazdených kilometrov u hnacích vozidiel o 5,5 % a u osobných vozňov dokonca o 6,9 %. Cieľom ZSSK je kontinuálne optimalizovať vozidlový park, zvyšovať kilometrický prebeh vozidiel a správnym nasmerovaním investícií do majetku spoločnosti zvyšovať kvalitu našich služieb. ZSSK k 31.12.2017 zamestnávala 5 952 zamestnancov, čo od roku 2015 predstavuje nárast 0,8 %. Pri tomto počte zamestnancov zrealizovala prepravné výkony v objeme 3 760 mil. osobokilometrov, čo v porovnaní s obdobím pred zavedením bezplatnej prepravy predstavuje nárast o 50,2 %.


Vlak Inter City národného dopravcu (31.08.2017, Štrba) © Jiří Řechka  

Od roku 2014 vzrástla produktivita práce ZSSK meraná v osobokilometroch na jedného zamestnanca o 45,9 % a počet prepravených cestujúcich na jedného zamestnanca o 48,9 %. Od roku 2015 vzrástli priemerné tržby na jedného zamestnanca o 14 %. Časť týchto tržieb naša spoločnosť investovala do motivácie a hodnotenia zamestnancov, čo sa prejavilo aj v raste priemernej mzdy zamestnanca o 8,6 %. V porovnaní s rokom 2016 sa produktivita práce v osobokilometroch na jedného zamestnanca zvýšila o 17,5 %. Nákladovosť ZSSK na jeden osobokilometer sa medziročne znížila o 11 %. Týmto ZSSK postupne napĺňa Uznesenie vlády SR č. 461* z roku 2016 o zvyšovaní efektivity do roku 2020.

Ukazovateľ/rok
M2016IM
 M2017IM
2016/17
2015/17
Počet cestujúcich (mil.)
65,6
72,47
10,50 %
26,50 %
Počet platiacich cestujúcich (mil.)
38,92
45,72
17,47 %
40,43 %
Počet bezplatných cestujúcich (mil.)
26,68
26,75
0,26 %
8,65 %
Produktivita práce z výkonov (osobokm/zam.)
535 265
628 981
17,50 %
21,00 %
Tržby z prepravy cestujúcich (tis. EUR)
69 299
80 733
16,49 %
14,98 %
Hospodársky výsledok (tis. EUR)
-5 152
-4 045
-21,47 %
-31,30 %

Úspechom súčasného manažmentu je aj reštrukturalizácia financovania spoločnosti, ktorá v porovnaní s plánom pozitívne ovplyvnila hospodársky výsledok ZSSK a priniesla úsporu súvisiacich nákladov takmer 800 tis. eur, v porovnaní s rokom 2015 zníženie o 6,8 %. ZSSK má k 31.12.2017 načerpané úvery vo výške 350 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 spoločnosť zvýšila úvery o 38 mil. eur. Celková zadlženosť spoločnosti voči hodnote aktív sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšila len o 3,1 %. Udržať zadlženosť našej spoločnosti v prípustnej tolerancii sa darí aj vzhľadom na finančné vyrovnanie starých záväzkov štátu zo ZoDSVZ za predchádzajúce roky zo ŠR.


Regionálny vlak ZSSK (2.9.2017, Humenné) © Jiří Řechka

Na základe predbežných a neauditovaných výsledkov hospodárenia očakáva ZSSK v porovnaní s minulým rokom až o 20 % lepší hospodársky výsledok. Ten by sa mal pohybovať na úrovni straty 4 mil. EUR. Rok 2016 ZSSK uzatvorila so stratou 5,2 mil. eur. P. Horný dodáva: „Kompenzácia (úhrada) dopravných služieb vo verejnom záujme zo strany štátu sa oproti roku 2015 zvýšila len o 4 %, naproti tomu produktivita práce v počte zákazníkov na jedného zamestnanca za toto obdobie vzrástla o 25,5 %.“


Ilustračná snímka © ZSSK

„Hospodárenie spoločnosti sa vyvíja podľa našich strednodobých plánov, keď o dva roky chceme manažovať národného dopravcu už s vyrovnaným hospodárením. Uznesenie vlády* o navyšovaní efektivity chceme v určitých oblastiach plniť rýchlejším tempom” hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Z dôvodu dlhodobého zanedbávania investícií do techniky či opravárenstva musíme neustále výrazne investovať. Tieto výdavky sú však strategické, dlhodobé a umožnia nám v budúcich obdobiach hospodáriť ešte lepšie,“ dodáva Hlubocký.


Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK © ZSSK

Poznámka:

*) Odvolávame sa na Uznesenie vlády SR č. 461/2016, úloha C4: realizovať opatrenia Revízie výdavkov podľa prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 do 31. 12. 2020; časť Revízia výdavkov na dopravu sekcia Verejná osobná doprava: „Hľadať opatrenia na optimalizáciu jednotkových nákladov a zvyšovanie výnosov, spolu o 20 % v dotovanej verejnej osobnej železničnej doprave.“ (gestor: MDVRR SR v spolupráci s MF SR). Toto uznesenie vlády vychádza z hospodárskych výsledkov ZSSK v roku 2015.


Rýchlik ZSSK vedený „Vectronom“ (11.2.2018, Púchov) © Michal Mazánik

Zdroje a odkazy:

  1. Železničná spoločnosť Slovensko – Wikipédia
  2. ZSSK Slovakrail – oficiálny web
  3. Výročná správa ZSSK za rok 2016 a staršie
  4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Wikipédia
  5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oficiálny web

-zz-

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 52     Stránky: / 3     Výpis:    
» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 4.4.2018 12:12
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

No to ešte len počkaj, ako bude teplo a horúco, keď v budúcnosti skôr blízkej ako vzdialenej dôjde na program revitalizácie železničných spoločností 2.0 Hlavne keď potom MF hodí do placu tézu nemáme nedáme... Prípadne keď vzhľadom na aktuálnu vekovú štruktúru zamestnancov zrazu takto o nejakých 10 rokov - ba asi aj skôr - dopravca národný zistí, že nejsou lidi

» zvolenmesto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 635 3.4.2018 22:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

TEE: ale sa nám oteplilo... "Teplejšie, teplejšie,...horíš!!!"

» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 3.4.2018 16:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

Ešte k tomu českému modelu: je nepochybné, že oproti pôvodnému nápadu s BP sa podarilo kompetentným ľuďom dostať to do aspoň ako-tak znesiteľnej formy. Prinajmenšom preto, že pri "spoluúčasti pacienta," t.j. keď cestujúci musí zaplatiť aspoň tých 25% ceny, sa eliminuje zneužívanie systému. A po druhé preto, že dopravcovia dostanú kompenzácie, aj keď predpokladám, že nie v plnej výške (to neviem, len to usudzujem z tej "dobrovoľnosti").

Na druhej strane, ak je dnes odhad, že celý tento špás zožerie ročne vyše 5 miliárd Kč (aspoň som tak čítal), tak si dovolím podotknúť, že je cca toľko ako sa na Slovensku vôbec dáva celkom spolu na výkony železničnej dopravy vo verejnom záujme. Zaiste by sa tieto prachy - ak už sa teda majú minúť - dali použiť mnohými omnoho rozumnejšími a efektívnejšími spôsobmi, ktoré by VHD v ČR urobili výrazne atraktívnejšou. Takže z tohto pohľadu je to stále hlúposť, ale čo narobíme, keď si raz nejaký politik otvorí hubu a niečo spakruky nasľubuje...

» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 3.4.2018 16:11
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

pmd85-1

Ale ano, nie “Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku?” ale nepriama "Volebna korupcia"... lenze ano, napiseme zakon ktorym sa to posvati. Podobne ako dane nie su kradez ani vypalne, len kvoli tomu ze sa to napisalo do zakonu....

Nuž ale ten zákon vlastne neexistuje... ŽSSK dávajú verejné zdroje k dispozícii vybraným skupinám obyvateľstva zdarma len na základe uznesenia vlády a je prinajmenšom diskutabilné, či je vôbec vláda oprávnená takýmto spôsobom zasahovať do riadenia de-iure (nie de-facto) súkromnej spoločnosti.


Railis:

Motivácia tam samozrejme je, len asi to nebude tá, ktorú si mal na mysli
Každopádne, stav ŽSSK vrátane astronomického vnútorného dlhu (ktorý sa nikde v účtovníctve nenachádza) je po dlhých rokoch pomalého rozkladu taký, že aj keby tam namiesto straníckych nominantov prišli najlepší krízoví manažéri na svete, dávali by tú firmu do poriadku celé roky, a úspech by stále nebol zaručený.

» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 3.4.2018 16:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

TEE, ty fakt nikdy neuveris. ze aj ZSSK namiesto trzieb dostavaju od MD kompenzacie za BP. Ano, uz nie su to trzby, ale su to polozky, ktore im planovanu stratu vylepsuju, a zistit si to mozes priamo od ministra, ak mi neveris.

Tak to máš recht, to naozaj nikdy neuverím, a mám na to sakra dobré dôvody. Pýtať sa ministra je úplne zbytočné, keď si všetky potrebné dáta môžem kuknúť v pécečku. Stačí sa pozrieť, koľko mindop vyplatilo ŽSSK peňazí na prevádzku (teda mimo investičných dotácií napr. na nákup vozidiel, (dez)informačných systémov atď.) v posledných rokoch:

2011: 204.999.635,00 EUR
2012: 355.832.839,31 EUR (vrátane mimoriadnej dotácie na nekryté straty od roku 2004)
2013: 197.778.118,22 EUR
2014: 257.884.915,43 EUR
2015: 210.485.815,00 EUR
2016: 209.559.000,00 EUR
2017: predbežne 209,6 mil. EUR, nemáme ale ešte záverečné dáta
2018: schválený rozpočet 209,5 milióna EUR

Tak by ma zaujímalo, kde sú tie kompenzácie za BPCL.

A aby bolo jasné, ako devastačne pôsobia BPCL na hospodárenie ŽSSK, stačí si zase porovnať tržby z predaja CL vo vnútroštátnej doprave:

2011: 65.265 tis. EUR
2012: 70.007 tis. EUR
2013: 69.953 tis. EUR
2014: 67.780 tis. EUR
2015: 49.559 tis. EUR
2016: 48.849 tis. EUR

(medzinárodnej dopravy sa síce BPCL netýkajú, ale aj tam došlo k poklesu o cca 1 milión EUR – bezplatní cestujúci si totiž kúpia lístok až z poslednej stanice pred hranicami)

Ešte horšie to dopadne, keď si to prerátame na prepravné výkony. Tie pred BP boli cca 2,4 miliardy osobokm ročne, potom skočili na cca 3,2 miliardy (rok 2016), čiže nárast o tretinu. Kombinácia oboch faktorov potom vedie k tomu, že na jeden osobokm kasírovali ZSSK takto:

2011: 3,38 centu
2012: 3,64 centu
2013: 3,68 centu
2014: 3,51 centu
2015: 2,22 centu
2016: 2,12 centu

Údaje za rok 2017 neporovnávam, lebo zatiaľ nie sú definitívne. To, čo sa nachádza v tlačovej správe vyššie, sú jednak účelovo vybraté čísla (ktoré sa nedajú nijako efektívne porovnať s niečim relevantným), hlavne ich však radšej považujme za - povedzme že - dáta predbežné. Lebo keď vidím v článku číslo 69.299 a z účtovníctva vyliezla cifra 67.685, tak je zrejmé, že niekde sa stala chyba...

» pmd85-1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 519 2.4.2018 23:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

chapem ze pri sumarnych "dotaciach" zeleznicneho sektora 1 mld. EUR je uz jedno ci je dotacia 1.018 mld EUR rocne. Z pohladu vlady za dodatocnych 18 mil eur povozi zadarmo vetkych studentov, dochodcov... Chapem aj tejto kalkulacii, ze za par supiek, a mam 2 miliony volicov.

Ale ano, nie “Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku?” ale nepriama "Volebna korupcia"... lenze ano, napiseme zakon ktorym sa to posvati. Podobne ako dane nie su kradez ani vypalne, len kvoli tomu ze sa to napisalo do zakonu....

Tym samozrejme system speje do vyssieho stadia socializmu a uplneho rozkladu, kedze pracujuci maju mensiu motivaciu pracovat lebo im dvihaju dane a stupa pocet tych, ktori boli volebnou korupciou kupeni... tj. klesaju prijmy a stupaju vydavky...

Mladi co maju moznost, ani sa necudujem ze dvihli kotvy a emigrovali...

» Railis Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 24 2.4.2018 18:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

Má manažment ZSSK motivačnú zložku platu odvíjajúcu sa od hospodárskych výsledkov alebo len fixne dohodnutý plat a majú nejakú hmotnú finančnú zodpovednosť v pracovnej zmluve? Akcionár ZSSK by mal vyskúšať aj zahraničných manažérov vo svojej firme s úspešnými skúsenosťami a novými nápadmi.....nebolo by to na škodu

» distefano Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 29.3.2018 7:39
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

TEE, ty fakt nikdy neuveris. ze aj ZSSK namiesto trzieb dostavaju od MD kompenzacie za BP. Ano, uz nie su to trzby, ale su to polozky, ktore im planovanu stratu vylepsuju, a zistit si to mozes priamo od ministra, ak mi neveris. Zaujimave, ze hlupe napady /podla teba/ uz funguju tusim 20 rokov v Madarsku, dokonca az pri 90%-nych zlavach a bez rozdielu ci su pri moci socialisti ci Fidesz, doteraz sa to nikto neodvazil zrusit. Kvoli volnemu pohybu obcanov za pracou, pri stale vacsom dopyte po pracovnej sile, mozno uz o par rokov sa k tomuto systemu pridaju aj mesta + dalsie staty. No a popri pracovnej sile sa umozni BP cestovanie aj studentom a starcom. A pokial by uz velmi zavadzali, nie je problem v spickach ukocirovat ich pocet. Mna teraz uz ale viac zaujima, ako sa bude riesit prepojenie zlavnenych systemov, ked budem chciet cestovat vlakom napr. zo Szegedu do Decina.

» TEE Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 299 28.3.2018 10:41
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

Mňa by len zaujímalo, ako sa odborne nazýva ten druh záchrany firny, keď sa z noci na ráno vzdá 18 miliónov tržieb len preto, aby mohla mať vyššie náklady? Žeby “Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku?”

České hlúpe nápady sú ovšem totálne iný prípad, už len preto, že dopredu počítajú s kompenzáciami a hlavne preto, že to neni zadarmo - totiž aj keby cestujuci platili len symbolické euro za lístok, hneď by to eliminovalo zbytočné cesty. O tom, že sa tým nelákajú do vlakov asociáli, ani nehovoriac. Takto to teda bude len vyhadzovanie peňazí zo štátneho rozpočtu, ktoré by sa určite dali použiť aj užitočnejšie, napr. na zvyšovanie kvality vozidiel, hustejší takt atď.

» distefano Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 28.3.2018 7:29
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

Bolo to jednoznacne politicke rozhodnutie. Islo o zachranu ZSSK, na busarov sa mohli vy...., oni predsa uz boli davno sukromnici, takze bolo to ich podnikatelske riziko. V tej slavnej Ficovej nastenke soc.balickov figurovali BPCL vo vlakoch na poprednom mieste, priklepnutim aj pre autobusovych prepravcov by sa prakticky nic nezmenilo, ludia by nimi cestovali aj nadalej, pretoze.....A takto, pocet cestujucich vo vlakoch narasta a uz je to na manazeroch ZSSK, ako dokazu svoju karu ukocirovat. Este som zvedavy, ako to dopadne od 10.juna v CR, tam do systemu 75%-nych zliav vtiahnu aj busy a zaiste aj velku cast sukromnych spojov na kolajniciach. Ci to CD ustoja, uvidime, ale uz teraz, vo vysoko konkurencnom prostredi, su v lepsej kondicii, ako v minulosti ZSSK.

nasledujúce príspevky »