Národnému dopravcovi pribudne 52 moderných vozňov

21.2.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Národnému dopravcovi pribudne 52 moderných vozňov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) minulý týždeň vypísala dve súťaže na nové a kompletne modernizované vozne určené prioritne pre východné Slovensko. Obe investičné akcie majú byť financované z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a národný dopravca bude musieť zabezpečiť prevádzku týchto vozidiel minimálne prvých päť rokov na určených regionálnych tratiach Slovenska.

Košicky a Prešovský samosprávny kraj ročne obslúžia v regionálnej doprave cca 10,4 mil. cestujúcich (údaj za rok 2019), jeho najvyťaženejšími traťami sú traťové úseky Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné, ktoré ZSSK obsluhuje v systémovom taktovom režime. Dôležitou informáciou je rovnako fakt, že v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji sa aktuálne pripravuje spustenie integrovaného dopravného systému (IDS).

Moderných 52 vozňov zo súťaže nahradí v prevádzke najstaršie neklimatizované osobné vozne, ktoré sú na hranici životnosti a nespĺňajú štandardy cestovania v 21. storočí. Obstaraním týchto vozidiel sa zníži priemerný vek vozidlového parku v regióne Košíc a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb.


Nové vozne nahradia v prevádzke najstaršie neklimatizované osobné vozne,
ktoré nespĺňajú štandardy cestovania v 21. storočí

Nové (17 ks) a modernizované (35 ks) vozne budú:

 • môcť jazdiť rýchlosťou 160 km/h
 • klimatizované,
 • disponovať vákuovými toaletami,
 • vybavené vizuálnym a akustickým informačným systémom,
 • vybavené kamerovým systémom,
 • obsahovať systém sčítavania cestujúcich,
 • vybavené wi-fi pripojením na internet,
 • obsahovať miesta pre pripojenie 230V s USB portom,
 • v rámci interiéru realizované v modernom dizajne v zmysle „regio“ dizajnu ZSSK,
 • vybavené držiakmi bicyklov.


V porovnaní so súčasnými vozidlami budú nové vozne omnoho komfortnejšie

V porovnaní so súčasnými vozidlami budú nové vozne omnoho komfortnejšie. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.

„Po žilinskom a zvolenskom regióne na rad opäť prichádza východ,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Posledné nové vozidlá sem prišli v roku 2015, ale ich počet nároky všetkých nami obsluhovaných tratí nenaplnil. Ak všetko pôjde ako má, prvé vozne zo súťaže budú na tratiach východného Slovenska premávať v roku 2021,“ dodáva Hlubocký.

Nové súťaže boli do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie odoslané vo štvrtok 6. 2. 2020, pričom dodávky nových vozňov sa plánujú v rokoch 2021 – 2023 a ich nasadenie do prevádzky bude prioritne v Košickom a Prešovskom kraji.

Pri obnove vozidlového parku postupujeme v zmysle stratégie do roku 2030, pričom tieto dva projekty sú jej súčasťou.


Dodávky nových vozňov sa plánujú v rokoch 2021 – 2023 a ich nasadenie
do prevádzky bude prioritne v Košickom a Prešovskom kraji

Priblížiť problematiku vám pomôžu aj nasledovné otázky a odpovede:

Na základe čoho sme určili, aký bude počet obstarávaných vozidiel? 

Národný dopravca sa pri príprave týchto projektov zameral na zabezpečenie financovania prostredníctvom fondov EÚ a možnosti prípadných voľných alokácií v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Kombináciou týchto faktorov došlo k stanoveniu počtu jednotlivých kusov osobných vozňov. 

Na základe čoho bola stanovená predpokladaná cena zákaziek? 

ZSSK zrealizovala štandardný prieskum trhu, na základe ktorého boli následne stanovené jednotlivé predpokladané hodnoty oboch zákaziek. 

Prečo nakupujeme nové vozne a financie radšej nepoužijeme na rekonštrukciu starších vozňov, keď rekonštrukcia je lacnejšia ako nákup? 

ZSSK má ešte stále pomerne veľkú časť vozňov staršej konštrukcie (konštrukčne nevhodných na rekonštrukciu), ktoré  nezodpovedajú súčasným štandardom a ktoré je potrebné postupne vyradiť a nahradiť novými, resp. modernizovanými vozňami. 

Prečo majú nové a rekonštruované vozne rovnaké parametre? 

Parametre novovyrobených vozňov sú v niektorých prípadoch zhodné s modernizovanými, keďže vozne radené vo vlaku musia byť kompatibilné a spĺňajúce  štandardy, aj súčasné požiadavky kladené na vozne. 

ZSSK pri obnove vozidlového parku zohľadňuje  z konštrukčného a technického pohľadu vhodnosť jednotlivých radov vozňov na modernizáciu. Nakoľko vozne  Bdt majú konštrukciu a podvozky vhodné pre ďalšiu modernizáciu, je možné požadovať modernizáciu rovnakých parametrov s novovyrobenými vozňami. 

Koľko stojí nový vozeň, koľko rekonštruovaný vozeň a koľko napr. elektrická jednotka? 

 • cena rekonštruovaných vozňov (predpokladaná hodnota zákazky za 35 ks = 32 200 000 €): 1 ks = 920 000 € à výpočet: 32 200 000/35 = 920 000 €/1 ks,
 • cena nových vozňov (predpokladaná hodnota zákazky za 17 ks = 33 093 333 €): 1 ks = 1,9 mil. € à výpočet: 33 093 333/17 = 1 946 666 €/1 ks,
 • cena elektrických jednotiek – ucelený vlak s rušňom (vysúťažená hodnota zákazky za 25 ks = 159 999 500 €):
  • trojčlánková s dĺžkou 80 m a s kapacitou 247 miest na sedenie (13 ks): 1 ks = 5 670 500 €,
  • štvorčlánková s dĺžkou 106 m a s kapacitou 343 miest na sedenie (12 ks): 1 ks = 7 190 250 €.

Elektrické jednotky premávajú len na elektrifikovaných tratiach, osobné vozne na všetkých.

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy