Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:

Prvé číslo v zátvorke zobrazuje počet nezrušených vozidiel danej rady v spoločnosti, druhé číslo v zátvorke zobrazuje počet zrušených vozidiel danej rady v spoločnosti

ZSCS - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

010   [ 0 / 9 ]
020   [ 0 / 2 ]
110   [ 4 / 16 ]
121   [ 0 / 12 ]
125   [ 40 / 2 ]
131   [ 100 / 0 ]
140   [ 0 / 11 ]
182   [ 0 / 21 ]
183   [ 20 / 24 ]
199   [ 10 / 0 ]
210   [ 19 / 11 ]
240   [ 41 / 8 ]
363   [ 23 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
710   [ 0 / 18 ]
721   [ 0 / 86 ]
731   [ 11 / 0 ]
735   [ 0 / 11 ]
736   [ 24 / 0 ]
742   [ 71 / 16 ]
746   [ 17 / 0 ]
750   [ 0 / 13 ]
751   [ 52 / 26 ]
752   [ 16 / 10 ]
753   [ 0 / 9 ]
756   [ 10 / 0 ]
770   [ 17 / 22 ]
771   [ 19 / 32 ]
773   [ 10 / 0 ]
781   [ 0 / 1 ]
810   [ 1 / 0 ]
820   [ 0 / 1 ]

ZSSK - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

011   [ 56 / 107 ]
012   [ 20 / 0 ]
020   [ 0 / 13 ]
050   [ 0 / 9 ]
051   [ 20 / 0 ]
053   [ 0 / 14 ]
060   [ 0 / 24 ]
063   [ 33 / 15 ]
071   [ 19 / 0 ]
110   [ 2 / 0 ]
140   [ 0 / 3 ]
162   [ 8 / 0 ]
163   [ 11 / 26 ]
199   [ 7 / 0 ]
210   [ 6 / 0 ]
240   [ 42 / 6 ]
263   [ 10 / 0 ]
350   [ 18 / 0 ]
361   [ 26 / 0 ]
362   [ 17 / 0 ]
363   [ 11 / 1 ]
381   [ 2 / 0 ]
383   [ 10 / 0 ]
405   [ 3 / 0 ]
411   [ 0 / 3 ]
420   [ 1 / 3 ]
425   [ 15 / 0 ]
460   [ 22 / 10 ]
560   [ 0 / 16 ]
671   [ 19 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
706   [ 0 / 2 ]
710   [ 2 / 2 ]
712   [ 4 / 0 ]
721   [ 19 / 2 ]
735   [ 0 / 5 ]
736   [ 5 / 0 ]
742   [ 1 / 0 ]
750   [ 5 / 29 ]
754   [ 25 / 1 ]
757   [ 25 / 0 ]
810   [ 0 / 89 ]
811   [ 24 / 3 ]
812   [ 64 / 0 ]
813   [ 51 / 0 ]
830   [ 0 / 10 ]
840   [ 6 / 0 ]
850   [ 0 / 11 ]
851   [ 0 / 9 ]
861   [ 32 / 0 ]
905   [ 3 / 0 ]
911   [ 0 / 2 ]
912   [ 1 / 0 ]
913   [ 51 / 0 ]
951   [ 10 / 0 ]
971   [ 19 / 0 ]

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

240   [ 0 / 1 ]
363   [ 0 / 1 ]

Naposledy editované dislokácie

HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
Bratislava hl. 
18.12.2018  

362.017 ZSSK

Číslo HDV
362.017
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Bratislava hl.
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1988
Rekonštrukcia z
363.144
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
Rekonštrukcia prebehla v roku 2018.
Posledný update
18.12.2018 18:39
Žilina 
18.12.2018  

363.144 ZSSK

Číslo HDV
363.144
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1988
Rekonštrukcia na
362.017
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
18.12.2018 18:38
Prievidza 
10.12.2018  

757.015 ZSSK

Číslo HDV
757.015
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Prievidza
Výrobca
ŽOS Zvolen
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
750.058
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 12.12.2015 SPD Zvolen

Posledný update
10.12.2018 0:09
Prievidza 
10.12.2018  

757.016 ZSSK

Číslo HDV
757.016
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Prievidza
Výrobca
ŽOS Zvolen
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
750.151
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 12.12.2015 SPD Zvolen

Posledný update
10.12.2018 0:09
Prievidza 
10.12.2018  

757.017 ZSSK

Číslo HDV
757.017
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Prievidza
Výrobca
ŽOS Zvolen
Vyrobené
2014
Rekonštrukcia z
750.198
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 12.12.2015 SPD Zvolen

Posledný update
10.12.2018 0:09
Prievidza 
10.12.2018  

757.019 ZSSK

Číslo HDV
757.019
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Prievidza
Výrobca
ŽOS Zvolen
Rekonštrukcia z
750.094
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 12.12.2015 SPD Zvolen

Posledný update
10.12.2018 0:08
Prievidza 
10.12.2018  

757.020 ZSSK

Číslo HDV
757.020
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Prievidza
Výrobca
ŽOS Zvolen
Vyrobené
2015
Rekonštrukcia z
750.221
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 12.12.2015 SPD Zvolen

Posledný update
10.12.2018 0:08
Humenné 
10.12.2018  

754.085 ZSSK

Číslo HDV
754.085
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Humenné
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
do 12/2007 SPD Bratislava
Posledný update
10.12.2018 0:07
Humenné 
10.12.2018  

754.083 ZSSK

Číslo HDV
754.083
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Humenné
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
10.12.2018 0:07
Košice 
10.12.2018  

754.073 ZSSK

Číslo HDV
754.073
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 13.6.2015 SP Humenné

Posledný update
10.12.2018 0:07


Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 18.12.2018 18:39.