Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:

Prvé číslo v zátvorke zobrazuje počet nezrušených vozidiel danej rady v spoločnosti, druhé číslo v zátvorke zobrazuje počet zrušených vozidiel danej rady v spoločnosti

ZSCS - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

010   [ 0 / 9 ]
020   [ 0 / 2 ]
110   [ 0 / 20 ]
121   [ 0 / 12 ]
125   [ 40 / 2 ]
131   [ 100 / 0 ]
140   [ 0 / 11 ]
182   [ 0 / 21 ]
183   [ 20 / 24 ]
199   [ 10 / 0 ]
210   [ 19 / 11 ]
240   [ 40 / 9 ]
363   [ 23 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
710   [ 0 / 18 ]
721   [ 0 / 86 ]
731   [ 11 / 0 ]
735   [ 0 / 11 ]
736   [ 24 / 0 ]
742   [ 71 / 16 ]
746   [ 17 / 0 ]
750   [ 0 / 13 ]
751   [ 51 / 27 ]
752   [ 16 / 10 ]
753   [ 0 / 9 ]
756   [ 10 / 0 ]
770   [ 17 / 22 ]
771   [ 19 / 32 ]
773   [ 10 / 0 ]
781   [ 0 / 1 ]
810   [ 1 / 0 ]
820   [ 0 / 1 ]

ZSSK - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

011   [ 49 / 114 ]
012   [ 20 / 0 ]
020   [ 0 / 13 ]
050   [ 0 / 9 ]
051   [ 20 / 0 ]
053   [ 0 / 14 ]
060   [ 0 / 24 ]
063   [ 33 / 15 ]
071   [ 19 / 0 ]
110   [ 2 / 0 ]
140   [ 0 / 3 ]
162   [ 8 / 0 ]
163   [ 11 / 26 ]
199   [ 7 / 0 ]
210   [ 6 / 0 ]
240   [ 28 / 20 ]
263   [ 10 / 0 ]
350   [ 18 / 0 ]
361   [ 26 / 0 ]
362   [ 18 / 0 ]
363   [ 10 / 2 ]
381   [ 2 / 0 ]
383   [ 10 / 0 ]
405   [ 3 / 0 ]
411   [ 0 / 3 ]
420   [ 0 / 4 ]
425   [ 15 / 0 ]
460   [ 19 / 13 ]
560   [ 0 / 16 ]
671   [ 19 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
706   [ 0 / 2 ]
710   [ 1 / 3 ]
712   [ 4 / 0 ]
721   [ 19 / 2 ]
735   [ 0 / 5 ]
736   [ 5 / 0 ]
742   [ 1 / 0 ]
750   [ 5 / 29 ]
754   [ 24 / 2 ]
757   [ 25 / 0 ]
810   [ 0 / 89 ]
811   [ 13 / 14 ]
812   [ 64 / 0 ]
813   [ 51 / 0 ]
830   [ 0 / 10 ]
840   [ 6 / 0 ]
850   [ 0 / 11 ]
851   [ 0 / 9 ]
861   [ 32 / 0 ]
905   [ 3 / 0 ]
911   [ 0 / 2 ]
912   [ 1 / 0 ]
913   [ 51 / 0 ]
951   [ 10 / 0 ]
971   [ 19 / 0 ]

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

240   [ 0 / 1 ]
363   [ 0 / 1 ]

Naposledy editované dislokácie

HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
Žilina 
 
16.4.2019  

751.131 ZSCS

Číslo HDV
751.131
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - PPS Prievidza
Dislokácia
Žilina
Posledný update
16.4.2019 21:11
Kraľovany 
10.4.2019  

811.007 ZSSK

Číslo HDV
811.007
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Kraľovany
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
Spolok výhrevne Vrútky
Posledný update
10.4.2019 11:50
Kraľovany 
10.4.2019  

811.027 ZSSK

Číslo HDV
811.027
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - v 1Q 2019; odstavený v depe Poprad
Dislokácia
Kraľovany
Rekonštrukcia z
810.064
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

do 1/2009 SP Čadca;

do 3/2009 SP Trenčianska Teplá

Posledný update
10.4.2019 11:49
Trenčianska Teplá 
10.4.2019  

811.010 ZSSK

Číslo HDV
811.010
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - v r.2018; odstavený v depe Poprad
Dislokácia
Trenčianska Teplá
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 3/2009 SP Kraľovany

Posledný update
10.4.2019 11:49
Čadca 
3.4.2019  

811.016 ZSSK

Číslo HDV
811.016
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - Klub železničných modelárov Vrútky
Dislokácia
Čadca
Rekonštrukcia z
011.171
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
3.4.2019 21:37
Kraľovany 
1.4.2019  

811.011 ZSSK

Číslo HDV
811.011
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Kraľovany
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 10/2008 SP Kraľovany

  • do 10.12.2011 SP Tr.Teplá

  • do 7.6.2013 SP Prievidza

  • do ?.?.201? SP Tr.Teplá

Posledný update
1.4.2019 15:44
Kraľovany 
1.4.2019  

811.009 ZSSK

Číslo HDV
811.009
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Kraľovany
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
do 11/2008 SPD Žilina
do ??/???? SP Tr.Teplá
Posledný update
1.4.2019 15:43
Kraľovany 
1.4.2019  

811.021 ZSSK

Číslo HDV
811.021
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - v 1Q 2019
Dislokácia
Kraľovany
Rekonštrukcia z
011.866
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
1.4.2019 15:38
Trenčianska Teplá 
1.4.2019  

811.020 ZSSK

Číslo HDV
811.020
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - v 1Q 2019
Dislokácia
Trenčianska Teplá
Rekonštrukcia z
011.655
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
1.4.2019 15:38
Kraľovany 
1.4.2019  

811.013 ZSSK

Číslo HDV
811.013
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - v 1Q 2019
Dislokácia
Kraľovany
Rekonštrukcia z
011.003
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

do r. 2008 SPD Žilina;

do 3/2009 SP Trenčianska Teplá

Posledný update
1.4.2019 15:38


Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 16.4.2019 21:11.