Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:

Prvé číslo v zátvorke zobrazuje počet nezrušených vozidiel danej rady v spoločnosti, druhé číslo v zátvorke zobrazuje počet zrušených vozidiel danej rady v spoločnosti

ZSCS - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

010   [ 0 / 9 ]
020   [ 0 / 2 ]
110   [ 0 / 20 ]
121   [ 0 / 12 ]
125   [ 40 / 2 ]
131   [ 100 / 0 ]
140   [ 0 / 11 ]
182   [ 0 / 21 ]
183   [ 20 / 24 ]
199   [ 9 / 1 ]
210   [ 5 / 25 ]
240   [ 34 / 15 ]
363   [ 23 / 0 ]
383   [ 10 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
710   [ 0 / 18 ]
721   [ 0 / 86 ]
731   [ 11 / 0 ]
735   [ 0 / 11 ]
736   [ 24 / 0 ]
742   [ 58 / 29 ]
746   [ 17 / 0 ]
750   [ 0 / 13 ]
751   [ 40 / 38 ]
752   [ 13 / 13 ]
753   [ 0 / 9 ]
756   [ 10 / 0 ]
770   [ 16 / 23 ]
771   [ 19 / 32 ]
773   [ 10 / 0 ]
781   [ 0 / 1 ]
810   [ 1 / 0 ]
820   [ 0 / 1 ]

ZSSK - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

011   [ 28 / 135 ]
012   [ 20 / 0 ]
013   [ 1 / 0 ]
020   [ 0 / 13 ]
050   [ 0 / 9 ]
051   [ 20 / 0 ]
053   [ 0 / 14 ]
060   [ 0 / 24 ]
063   [ 26 / 22 ]
071   [ 19 / 0 ]
110   [ 2 / 0 ]
140   [ 0 / 3 ]
162   [ 8 / 0 ]
163   [ 11 / 26 ]
199   [ 7 / 0 ]
210   [ 6 / 0 ]
240   [ 22 / 26 ]
263   [ 10 / 0 ]
350   [ 18 / 0 ]
361   [ 26 / 0 ]
362   [ 23 / 0 ]
363   [ 5 / 7 ]
381   [ 2 / 0 ]
383   [ 10 / 0 ]
405   [ 3 / 0 ]
411   [ 0 / 3 ]
420   [ 0 / 4 ]
425   [ 15 / 0 ]
460   [ 19 / 13 ]
560   [ 0 / 16 ]
660   [ 12 / 0 ]
661   [ 13 / 0 ]
671   [ 19 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
706   [ 0 / 2 ]
710   [ 1 / 3 ]
712   [ 5 / 0 ]
721   [ 19 / 2 ]
735   [ 0 / 5 ]
736   [ 5 / 0 ]
742   [ 2 / 0 ]
750   [ 1 / 33 ]
754   [ 24 / 2 ]
757   [ 25 / 0 ]
810   [ 0 / 91 ]
811   [ 10 / 17 ]
812   [ 64 / 0 ]
813   [ 52 / 0 ]
830   [ 0 / 10 ]
840   [ 6 / 0 ]
850   [ 0 / 11 ]
851   [ 0 / 9 ]
861   [ 53 / 0 ]
905   [ 3 / 0 ]
911   [ 0 / 2 ]
912   [ 1 / 0 ]
913   [ 52 / 0 ]
951   [ 10 / 0 ]
971   [ 19 / 0 ]

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

240   [ 0 / 1 ]
363   [ 0 / 1 ]

Naposledy editované dislokácie

HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
Plešivec 
 
8.11.2021  

751.126 ZSCS

Číslo HDV
751.126
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Plešivec
Ďalšie info

 

Posledný update
8.11.2021 22:51
Žilina 
 
8.11.2021  

751.112 ZSCS

Číslo HDV
751.112
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - deponácia Maťovce
Dislokácia
Žilina
Ďalšie info

Zadrený SM

Posledný update
8.11.2021 22:50
Plešivec 
 
8.11.2021  

751.076 ZSCS

Číslo HDV
751.076
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Plešivec
Ďalšie info
V 11/2013 ukončená MH.
Posledný update
8.11.2021 22:46
Plešivec 
 
8.11.2021  

751.059 ZSCS

Číslo HDV
751.059
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Plešivec
Posledný update
8.11.2021 22:46
Haniska pri Košiciach 
 
8.11.2021  

752.045 ZSCS

Číslo HDV
752.045
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zošrotovaný 10/2021 v Šrotservise Galanta
Dislokácia
Haniska pri Košiciach
Posledný update
8.11.2021 22:45
Humenné 
 
8.11.2021  

752.040 ZSCS

Číslo HDV
752.040
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zošrotovaný 10/2021 v Šrotservise Galanta
Dislokácia
Humenné
Posledný update
8.11.2021 22:44
Humenné 
 
8.11.2021  

752.026 ZSCS

Číslo HDV
752.026
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - zošrotovaný 10/2021 v Šrotservise Galanta
Dislokácia
Humenné
Posledný update
8.11.2021 22:44
Košice 
28.10.2021  

671.010 ZSSK

Číslo HDV
671.010
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA HOLDING a.s.
Vyrobené
2012
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
Predchádzajúce dislokácie:
do 9/2021 OSD Žilina
Posledný update
28.10.2021 18:22
Košice 
28.10.2021  

671.005 ZSSK

Číslo HDV
671.005
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA HOLDING a.s.
Vyrobené
2011
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
Predchádzajúce dislokácie:
do 9/2021 OSD Žilina
Posledný update
28.10.2021 18:21
Žilina 
28.10.2021  

660.012 ZSSK

Číslo HDV
660.012
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA HOLDING a.s.
Vyrobené
2021
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info
Ucelená elektrická jednotka 660.012+212+112+812
Posledný update
28.10.2021 18:14


Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 8.11.2021 22:51.