Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:

Prvé číslo v zátvorke zobrazuje počet nezrušených vozidiel danej rady v spoločnosti, druhé číslo v zátvorke zobrazuje počet zrušených vozidiel danej rady v spoločnosti

ZSCS - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

010   [ 0 / 9 ]
020   [ 0 / 2 ]
110   [ 0 / 20 ]
121   [ 0 / 12 ]
125   [ 40 / 2 ]
131   [ 100 / 0 ]
140   [ 0 / 11 ]
182   [ 0 / 21 ]
183   [ 18 / 26 ]
199   [ 8 / 2 ]
210   [ 2 / 28 ]
240   [ 34 / 15 ]
363   [ 23 / 0 ]
383   [ 10 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
710   [ 0 / 18 ]
721   [ 0 / 86 ]
731   [ 11 / 0 ]
735   [ 0 / 11 ]
736   [ 24 / 0 ]
742   [ 51 / 36 ]
746   [ 17 / 0 ]
750   [ 0 / 13 ]
751   [ 40 / 38 ]
752   [ 11 / 15 ]
753   [ 0 / 9 ]
756   [ 10 / 0 ]
770   [ 14 / 25 ]
771   [ 19 / 32 ]
773   [ 10 / 0 ]
781   [ 0 / 1 ]
810   [ 1 / 0 ]
820   [ 0 / 1 ]

ZSSK - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

011   [ 28 / 135 ]
012   [ 20 / 0 ]
013   [ 1 / 0 ]
020   [ 0 / 13 ]
050   [ 0 / 9 ]
051   [ 20 / 0 ]
053   [ 0 / 14 ]
060   [ 0 / 24 ]
063   [ 17 / 31 ]
071   [ 19 / 0 ]
110   [ 2 / 0 ]
140   [ 0 / 3 ]
162   [ 8 / 0 ]
163   [ 11 / 26 ]
199   [ 7 / 0 ]
210   [ 6 / 0 ]
240   [ 18 / 30 ]
263   [ 10 / 0 ]
350   [ 18 / 0 ]
361   [ 26 / 0 ]
362   [ 24 / 0 ]
363   [ 4 / 8 ]
381   [ 2 / 0 ]
383   [ 10 / 0 ]
405   [ 3 / 0 ]
411   [ 0 / 3 ]
420   [ 0 / 4 ]
425   [ 15 / 0 ]
460   [ 19 / 13 ]
560   [ 0 / 16 ]
660   [ 12 / 0 ]
661   [ 13 / 0 ]
671   [ 19 / 0 ]
701   [ 0 / 2 ]
702   [ 0 / 1 ]
706   [ 0 / 2 ]
710   [ 1 / 3 ]
712   [ 5 / 0 ]
721   [ 19 / 2 ]
735   [ 0 / 5 ]
736   [ 5 / 0 ]
742   [ 2 / 0 ]
750   [ 1 / 33 ]
754   [ 23 / 3 ]
757   [ 25 / 0 ]
810   [ 0 / 91 ]
811   [ 10 / 17 ]
812   [ 64 / 0 ]
813   [ 52 / 0 ]
830   [ 0 / 10 ]
840   [ 6 / 0 ]
850   [ 0 / 11 ]
851   [ 0 / 9 ]
861   [ 53 / 0 ]
905   [ 3 / 0 ]
911   [ 0 / 2 ]
912   [ 1 / 0 ]
913   [ 52 / 0 ]
951   [ 10 / 0 ]
971   [ 19 / 0 ]

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

240   [ 0 / 1 ]
363   [ 0 / 1 ]

Naposledy editované dislokácie

HDV
Dislokácia
Korp.
Zmena
Bratislava Východ 
 
22.11.2022  

240.093 ZSCS

Číslo HDV
240.093
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - požiar v Nagyszentjánose 21.11.2022
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
22.11.2022 23:35
Žilina 
 
22.11.2022  

183.019 ZSCS

Číslo HDV
183.019
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - odstavené v RD ČnT
Dislokácia
Žilina
Posledný update
22.11.2022 23:33
Čierna nad Tisou 
 
22.11.2022  

183.022 ZSCS

Číslo HDV
183.022
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Neprevádzkyschopné HDV - odstavené v RD ČnT
Dislokácia
Čierna nad Tisou
Posledný update
22.11.2022 23:33
Bratislava Východ 
 
22.11.2022  

742.053 ZSCS

Číslo HDV
742.053
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - prepravený do Kutnej Hory na odstrojenie na reko
Dislokácia
Bratislava Východ
Posledný update
22.11.2022 23:30
Nové Zámky 
29.10.2022  

812.049 ZSSK

Číslo HDV
812.049
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV - od augusta 2022 v ''novej'' schéme ZSSK
Dislokácia
Nové Zámky
Výrobca
ŽOS Zvolen
Vyrobené
2005
Rekonštrukcia z
810.496
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou Motorola GM 380 L

Posledný update
29.10.2022 21:25
Nové Zámky 
29.10.2022  

812.018 ZSSK

Číslo HDV
812.018
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV - od augusta 2022 v ''novej'' schéme ZSSK
Dislokácia
Nové Zámky
Výrobca
ŽOS Zvolen
Vyrobené
2005
Rekonštrukcia z
810.067
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 6/2011 SP Margecany

  • do 8.12.2012 SPD Košice

Posledný update
29.10.2022 21:25
Prievidza 
29.10.2022  

754.072 ZSSK

Číslo HDV
754.072
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj Yosaria trains a.s.
Dislokácia
Prievidza
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 3.7.2013 SPD ZvolenNepojazdný od 18.3.2020 po požiari na zast. Výčapy-Opatovce
Posledný update
29.10.2022 21:22
Nové Zámky 
29.10.2022  

240.075 ZSSK

Číslo HDV
240.075
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - odpredaj Yosaria trains a.s.
Dislokácia
Nové Zámky
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou Motorola GM 380 L


Predchádzajúce dislokácie:  • do 12.12.2015 SPD Bratislava
posledný vlak pod ZSSK Rex 1875 BAhl - NZ 30.4.2021
Posledný update
29.10.2022 21:20
Zvolen 
 
29.10.2022  

752.020 ZSCS

Číslo HDV
752.020
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 26.9.2022 prepravený do Galanty na zošrotovanie
Dislokácia
Zvolen
Posledný update
29.10.2022 21:19
Leopoldov 
 
29.10.2022  

742.022 ZSCS

Číslo HDV
742.022
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 30.9.2022 prepravený do Kutnej Hory na reko
Dislokácia
Leopoldov
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:  • do 6.4.2014 RD Plešivec

Posledný update
29.10.2022 21:18


Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 22.11.2022 23:35.