Naša téma: Nový web ZSSK

2.12.2019 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Naša téma: Nový web ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila do ostrej prevádzky novú internetovú stránku. Web je zostavený podľa dizajn manuálu národného dopravcu, prináša mnohé nové technologické vylepšenia, je responzívny a ZSSK ním súčasne odštartovala integrácie s inými systémami, ktoré budú pokračovať aj v ďalších fázach rozvoja webu. Nová stránka je postavená na redakčnom systéme Wordpress, ktorý bol komplexne prepracovaný na mieru podľa požiadaviek a kritérií ZSSK.

„Interne sme si urobili hĺbkovú analýzu na základe niekoľkých nástrojov (Google Analytics, Google Search Console, SEO Frog, SEO Moz, Alexa Tools), ktorá nám ukázala, ako sa užívateľ na stránke pohybuje, čo hľadá a pod akými kľúčovými slovami. Rovnako sme sa dozvedeli, ktoré stránky sú pre neho atraktívne a strávi na nich viac času a ktoré sú naopak neatraktívne. Analýza nám následne ukázala, ako je potrebné zmeniť užívateľské rozhranie, poprípade kde zlúčiť alebo úplne odstrániť nevyužívané informácie pre cestujúcich,“ prezradil Radoslav Štefánek, člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ZSSK.

Nový web prináša niekoľko vylepšení, jednoduchšiu orientáciu, štandardizované a pohodlnejšie vyhľadávanie. „Kým starý web vyhľadával iba presne zadané frázy z názvu článku, nový web dokáže intuitívne vyhľadávať v ktorejkoľvek časti webu, čo podstatne zjednoduší a zrýchli vyhľadávanie a orientáciu na stránke,“ upresnila Alena Mižiková, vedúca tímu rozvoja a správy webovej stránky.

Najväčšiu časť pristupujúcich na web zssk.sk tvoria v súčasnosti ženy vo veku od 25 do 35 rokov a bolo nevyhnutné prispôsobiť jeho užívateľské rozhranie novým požiadavkám trhu. „V súčasnosti takmer 60 % návštevníkov pristupuje na stránku z mobilných zariadení. V tomto smere bolo nevyhnutnosťou prispôsobiť sa požiadavkám užívateľov a zresponzívniť jeho rozhranie pre všetky typy zariadení. Niekomu sa môže zdať nový web až priveľmi vzdušný, no sledovali sme tým nielen optimalizáciu na mobilné zariadenia, ale rovnako aj súčasné trendy web dizajnu V tejto oblasti sme sa spojili počas tvorby stránky aj so zástupcami slabozrakých a nevidiacich, aby sme prispôsobili stránku čítačom obrazoviek pre túto skupinu cestujúcich,“ uviedol Milan Hric, riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK.

V súčasnosti navštívi stránku zssk.sk približne 650-tisíc unikátnych užívateľov mesačne, pre ktorých sú podľa štatistík najdôležitejšie informácie o vlakoch InterCity, o preprave bicyklov, zvierat a batožín, respektíve o bezplatnej preprave študentov. „Nový web v súčasnosti prináša automatické informácie o otváracích hodinách, ktoré bolo potrebné doteraz zapracovávať ručne niekoľkokrát za deň. Cestujúci sa na novej stránke dozvedia aj aktuálne informácie o polohe a meškaní vlaku a do budúcna túto funkcionalitu rozšírime aj o možnosť samoobslužného vygenerovania potvrdenia o meškaní vlaku,“ doplnil Hric.

Nový web je plne prevádzkovaný na IT infraštruktúre ZSSK tak, aby jeho prevádzka bola bezpečná a web mohol čerpať dáta z prevádzkových a predajných informačných systémov a zároveň neohrozoval ich bezpečnosť. „Napriek tomu, že neexistuje 100-percentná ochrana pred možnými hrozbami, napadnutie webu nijakým spôsobom neohrozí prevádzku ostatných informačných systémov ZSSK. Nasadenie webu bolo pripravené tak, aby bolo do budúcnosti možné rozširovať integráciu na ostatné interné informačné systémy, čím by sa minimalizovali manuálne aktualizované údaje na webe a zvyšoval sa komfort poskytnutých údajov pre cestujúcich o službách ZSSK a jazde vlaku,“ prezradil Ivo Zlámal, vedúci oddelenia bezpečnosti ICT a podporných prevádzkových IS.

ZSSK pristúpilo aj k zmene preferencie domény, pričom www.zssk.sk sa stala hlavnou doménou, no užívatelia môžu naďalej používať aj doménu www.slovakrail.sk. V rámci zjednodušenia orientácie národný dopravca prispôsobil aj domény pre prístup do predajného systému IKVC (predaj.zssk.sk) a do zákazníckeho konta (konto.zssk.sk).

Jedným z hlavných cieľov nového webu je dostať cestujúcich k všetkým potrebným informáciám na 3 kliknutia. „V tomto duchu by sme chceli pokračovať aj v ďalšom rozvoji webu, pričom ho vnímame ako živý organizmus, ktorý sa bude neustále rozvíjať a zlepšovať a následne bude vedieť automaticky detekovať zvyklosti zákazníkov a reflektovať na ich požiadavky. Do budúcnosti počítame s tým, že na stránke budú automatizované plánované a aktuálne radenia vlakov, výluky, služby na staniciach, aktualizácia zmlúv, objednávok a faktúr cez systém SAP a spôsob zverejňovania verejného obstarávania. Samozrejme, budeme radi, ak nám zákazníci budú prinášať konštruktívnu spätnú väzbu. Pre tento účel sme zriadili e-mailovú schránku na zákaznícke podnety web.podnety@slovakrail.sk,“ dodal Hric.

Konečná cena nového webu ZSSK je podstatne nižšia, ako bolo pôvodne plánované (pôvodná cena = 121 000 €), čo potvrdil aj Milan Hric: „Aj vzhľadom na to, že nie všetky plánované integrácie bolo možné počas vývoja implementovať, a to hlavne z dôvodu nepripravenosti systémov zo strany ZSSK, konečná cena finálneho riešenia bola po dohode oboch strán znížená na 82 500 €.“ Publikácia nového webu si vyžiadala krátkodobé obmedzenie predajných služieb a výpadky starého webu www.slovakrail.sk. Práce sa začali v piatok 22. 11. 2019 o 17:00, predpokladané ukončenie bolo o 21:00 v rovnaký deň.

Dodatok redakcie VLAKY.NET

Ako sa nový web národnému dopravcovi vydaril, na to si mohli jeho užívatelia odpovedať až po jeho vyskúšaní a porovnaní so staršou verziou poprípade aj s podobnými internetovými stránkami (nielen) iných osobných železničných dopravcov. Že sa jeho uvedenie do prevádzky nevydarilo vôbec, to si uvedomil každý, kto bol (spravidla nezámerným) priamym účastníkom jeho ostrého štartu. Kto to nezažil na vlastnú kožu, mal by si prečítať, čo si o tom myslí napríklad redaktor servera Živé.sk Martin Hodás, ktorý svoju kritiku uviedol veľavravným titulkom Odstaviť web v piatkovej špičke? ZSSK nám brnká na nervy a celú udalosť okomentoval poznámkou Keď si z vlakov ľudia neustále uťahujú, železnice by im nemali nahrávať na smeč.

Dnes, s viac ako týždenným odstupom od tej (ne)slávnej udalosti, sa môžeme zamerať na meritum veci samotnej a posúdiť užitočnosť nového webu Železničnej spoločnosti Slovensko. Na rozprúdenie diskusie vám ponúkame tieto otázky:

Používate web slovenského národného železničného dopravcu pravidelne?
Ktoré jeho oddiely resp. služby sú pre vašu osobnú potrebu najdôležitejšie?
Ako nový web hodnotíte v porovnaní s pôvodným a podobnými stránkami?

Obrázky v úvode a v textu: Ilustrácie podoby nového webu; zdroj: ZSSK

Upravil a redakčným dodatkom doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy