Naša téma: Dopravní asistenti

16.11.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Naša téma: Dopravní asistenti

Dopravní asistenti v Tatrách majú za sebou prvý polrok „dobrovoľníčenia“ ● Od spustenia projektu dopravných asistentov (DOPAS) v podtatranských vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ubehlo takmer osem mesiacov. Spoľahnúť sa na pomoc a podporu dvadsaťjeden DOPAS môžeme na linke Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa. DOPAS poskytujú klientom informácie o prepravnom poriadku, bezplatnom cestovaní i všeobecných informáciách o železnici.

Od februára do septembra 2020, aj napriek výzvam, ktoré so sebou priniesla pandémia, sa podarilo DOPAS poskytnúť pomoc alebo informácie o železničnej, či inej doprave, už viac ako 2 574 klientom. Spoločne tak strávili 408 hodín realizovaním osvetových aktivít. Viac ako 30 % z klientely tvoria deti, a práve práca s deťmi má najvyšší potenciál zlepšiť povedomie o kultúre cestovania, či zmeniť pohľad na vnímanie dopravy z dlhodobého hľadiska. DOPAS tiež absolvovali v rámci prípravy prvých 89 hodín vzdelávania.

Nepredvídateľnou prestávkou v činnosti DOPAS boli jarné pandemické obmedzenia a preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré trvali od marca až do júna. Napriek neočakávaným okolnostiam DOPAS pokračovali v prospešných aktivitách a pomáhali v rámci svojich bydlísk so šírením overených informácií o COVID-19, o prevenčných opatreniach, nariadeniach a v mnohých prípadoch pomáhali dobrovoľne v miestnych komunitách a v obci.

DOPAS rozdali cez 2 000 rúšok tým, čo ich najviac potrebovali, distribuovali dezinfekciu a ochranné pomôcky. Vďaka DOPAS sme mohli distribuovať v apríli humanitárnu pomoc aj v Podhoranoch – 1 800 l pitnej vody do 120 rodín, ktoré k nej nemajú prístup.


Napriek neočakávaným pandemickým okolnostiam DOPAS pokračovali v prospešných
aktivitách a pomáhali v rámci svojich bydlísk
© ZSSK

DOPAS pôsobia rovnako vo vlakových súpravách ZSSK. Spolupráca s vlakvedúcim, komunikácia s cestujúcimi, pomoci pri porozumení a dodržiavaní prepravného poriadku je len malá časť vykonávaných úloh. Neoceniteľná je pomoc cestujúcim, najmä seniorom alebo rodičom s kočíkom.

„Búrame bariéry, ničíme predsudky! Ja osobne spájam príjemné s užitočným. Mám veľmi príjemné, ale aj nepríjemné skúsenosti vo vlaku. No tých príjemnejších je oveľa viac. Mojimi obľúbenými cestujúcimi sú dôchodcovia. Najviac mi ulahodí, keď sa mi starenka pekne poďakuje za pomoc s batožinou alebo aj za pomoc pri nástupe a výstupe z vlaku,” hodnotí svoje pôsobenie v projekte DOPAS Nikola Horváthová. „Tento projekt spája ľudí, sme jeden tím a ťaháme za jeden koniec!” dodala. Počas turistickej sezóny DOPAS pomáhali zorientovať sa aj turistom. Spoločne za celé obdobie pôsobili vo vlaku viac ako 435 hodín.

Po projektovom reštarte od 1. júna DOPAS vykonali množstvo aktivít vo vlakoch ZSSK i mimo nich a obnovili osvetové aktivity. V rámci spolupráce využili školy, škôlky, či komunitné centrá ich pomoc pri organizácii aktivít o doprave a zabezpečení výletov s deťmi. Zábavné voľnočasové aktivity privítali najmä deti, ktoré sú najpočetnejšou skupinou, s ktorou DOPAS pracuje.


Alexandra Horváthová, koordinátorka DOPAS, pri osvetových aktivitách s deťmi
© ZSSK

DOPAS poskytujú klientom informácie o prepravnom poriadku, bezplatnom cestovaní i všeobecných informáciách o železnici. V neposlednom rade sú účinnou pomocou pri šírení informácií o infekčných chorobách, potrebe dodržiavať preventívne opatrenia, či zorientovať sa v aktuálnych nariadeniach. Spoločne vykonali DOPAS za posledné štyri mesiace, od júna do septembra, 295 osvetových aktivít v rozsahu 296 hodín a poskytli informácie 1 886 klientom, vo vlaku pôsobili 355 hodín.

Alexandra Horváthová, koordinátorka DOPAS, hodnotí projekt ako jedinečný: „Je to niečo nové, niečo, čo tu ešte nebolo. Je to odvážny projekt, pretože nie vždy sa stretne s pochopením ľudí, ktorí ho vnímajú povrchne.“ Dodala, že „byť dopravným asistentom je určitá cesta, ktorou sa rozhodli ísť ľudia, ktorí chceli vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ukázať, že svet nie je len čierno-biely. Za krátky čas nadobudli veľa poznatkov a skúseností a zistili, že každá minca má dve strany. Každodenne ukazujú, že pomáhať sa dá vždy a všade. Títo ľudia svoj pôvod milujú a chcú ľudom ukázať, že zbytočne stereotypy zabíjajú ľudskosť.“

O projekte DOPAS

Významnou skupinou cestujúcich vlakmi ZSSK a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných komunít. Vysoká miera koncentrácie zákazníkov pochádzajúcich z prostredia generačnej chudoby si vyžaduje špecifický prístup nielen k cestujúcim, ale aj k zamestnancom. Jednoznačným cieľom iniciatívy je pozitívne rozvíjať vzťahy medzi zamestnancami ZSSK a cestujúcimi s aktívnou participáciou zúčastnených strán, čo prispeje k prevencii a boju proti radikalizácii a extrémizmu.


Linka Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa na mape
(kliknutie do náhľadu ju otvorí on-line)

ZSSK preto vo februári 2020 spustila v regióne Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa projekt dopravných asistentov – DOPAS. V rámci projektu dobrovoľníci (občianski aktivisti) realizujú osvetové a prevenčné aktivity, pričom logickou a neoddeliteľnou súčasťou týchto aktivít je aj činnosť vo vlakoch ZSSK.

„Naša iniciatíva i konkrétne projekty majú jednu spoločnú funkciu – hľadať pozitívne formy spolupráce tam, kde iní hľadajú represiu. Sme presvedčení, že spolupráca, vzájomné pochopenie a rešpekt umožnia všetkým stranám dlhodobé zlepšenie situácie a možno nám neskôr pomôžu nájsť aj nových kolegov,“ povedal vo februári Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Dopravní asistenti pôsobia ako osvetári a mediátori, ich činnosť spočíva v realizácii osvetových aktivít pre deti i dospelých a v prípade potreby aj v mediácii medzi vlakovým personálom a cestujúcimi. Na výkon dobrovoľníckej činnosti získavajú DOPAS príspevok na kompenzáciu nákladov súvisiacich s aktivitami vo výške do 150 €. Osobitým cieľom projektu je rozvoj modelu potencionálneho zamestnávania nízko kvalifikovaných osôb a ich príprava na zamestnanie v rámci voľných pozícií ZSSK.


Mimovládna organizácia ACEC školila vlakových asistentov
© ZSSK

Projekt realizuje ZSSK v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Mimovládna organizácia poskytne svoje know-how i skúsenosti a bude sa podieľať na nastavení projektu, školeniach vlakového personálu, príprave DOPAS, ich kontinuálnom vzdelávaní a na koordinácii aktivít v teréne. ACEC má v tejto oblasti takmer 20-ročné skúsenosti a za vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a realizáciu projektov získala niekoľko významných ocenení.

Na projekt DOPAS ideovo a kontinuálne nadväzuje projekt s názvom Daj šancu, ktorého cieľom je zapojenie činností dopravných asistentov do portfólia služieb zabezpečovaných ZSSK. Projekt vytvára pracovné príležitosti pre 12 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov prostredníctvom riadnej (full time) pracovnej pozície asistenta vlakvedúceho a jeho realizácia bola naplánovaná na marec 2020. Daj šancu je z veľkej časti podporovaný z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje, v rámci ktorého sa národný dopravca uchádzal o nenávratný finančný príspevok.

Požiadavkou na uchádzačov na pozíciu asistenta vlakvedúceho je motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných lokalít, porozumenie špecifikám generačnej chudoby a jej vplyvu na výchovu a vzdelávanie a ovládanie rómskeho jazyka. Dopravní asistenti zapojení do dobrovoľníckeho projektu DOPAS, ktorí prejavia záujem a budú spĺňať požadované kritériá, dostanú prostredníctvom projektu Daj šancu príležitosť stať sa internými zamestnancami na novovytvorenej pozícii asistent vlakvedúceho. Projekt je nastavený na obdobie 9. 9. 2019 – 30. 4. 2021 (20 mesiacov).


Spoločne vykonali DOPAS od júna do septembra 295 osvetových aktivít
v rozsahu 296 hodín a poskytli informácie 1 886 klientom
© ZSSK

Dodatok redakcie VLAKY.NET:

Je síce pravda, že sme na tomto mieste o dopravných asistentoch ZSSK na tomto mieste už informovali a našim návštevníkom tak umožnili aj na túto tému diskutovať, ale to bolo v dobe spustenia projektu. Teraz ide o akési čiastkové vyhodnotenie jeho fungovania, takže by sa dalo využiť aj osobných skúseností, pokiaľ ich niekto nadobudol. Zaujímavá by bola aj odozva zo strany cieľovej skupiny, o ktorej sa v tlačovej správe bohužiaľ nič nepíše. A žiadnu zmienku v tomto smere sa nám nepodarilo nájsť ani na webe ACEC, ktorá dokonca akoby svoju spoluprácu s národným dopravcom skrývala. V tlačovej správe ZSSK je aj zmienka o projekte Daj šancu, o ktorom sa dá dozvedieť viac na jeho stránke (ak na nej použijete šípku napravo od názvu). A teraz už môžete diskutovať, napríklad k týmto okruhom otázok:

Čo si vo všeobecnosti myslíte o takzvanej rómskej otázke na Slovensku?
Sú kroky národného dopravcu k jej riešeniu vhodné a výhľadovo účinné?
Aký je váš názor na fungovanie dopravných asistentiek v službách ZSSK?

Úvodná snímka: Vlakvedúci ZSSK s dopravnou asistentkou © ZSSK

Upravil, ilustroval a redakčný dodatok napísal PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace trate

  • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy