Národný dopravca predstavil nové vozidlá

27.6.2020 8:00 Helmut Böhme

Národný dopravca predstavil nové vozidlá

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje v aktívnej modernizácii svojho vozidlového parku aj po „koronakríze“. Slovenským médiám a ministrovi dopravy predstavila hneď dve novinky, ktoré cestujúcim vylepšia komfort – novú dvojčlánkovú dieselmotorovú jednotku 861.1 (doteraz sa z tohto projektu dodávali iba trojčlánkové vlaky) a diaľkový osobný vozeň 1. triedy Ampz, obe z dielne ŽOS Vrútky. Stalo sa tak vo štvrtok 25. júna 2020 v priestoroch strediska technicko-hygienickej údržby a rušňového depa vo Vrútkach.

Takto opisuje úvod tlačovej správy národného dopravcu podstatu podujatia, ktorého som sa v zastúpení redakcie intranetového magazínu VLAKY.NET zúčastnil na základe pozvánky ZSSK. Tú mi poslal PhDr. Zbyněk Zlinský s nesmelým dotazom, či by mi nebola k úžitku. A veru aj bola, lebo na stredu som mal naplánovanú cestu do Komáromu, dokumentovať tamojšie odklony. Do Vrútok som tak mohol cestovať cez noc a na tamojšej stanici som vystúpil o 7. hodine rannej. Nakoľko bolo už veľmi teplo, usadil som sa na lavičku v tieni strechy 2. nástupišťa a sledoval som okolité dianie. Jeho časť tvorili traja zamestnanci ŽSR, natierajúci žltý bezpečnostný pruh podľa nástupnej hrany, zrejme ako ukážku aktivity svojho zamestnávateľa pre očakávaného ministra dopravy a ďalších význačných hosťov nadchádzajúcej akcie.


Prechádzajúci pracovný vlak a usilovní natierači © Helmut Böhme

Dúfal som, že sa mi podarí uvidieť a zachytiť nejaký prechádzajúci nákladný vlak, ale moje želanie sa bohužiaľ nevyplnilo. Zato sa v mojom zornom poli objavila súprava osobného vlaku, sťa symbolická ukážka toho, že modernizácia parku vozidiel ZSSK je naozaj potrebná, ako malo zaznieť v rušňovom depe o zopár hodín neskoršie z úst ministerských aj iných. Tri vozne s okuliarnikom 754.036 na čele ozaj nevyzerali ako vlak 21. storočia. Aj miniatúrny železničný fanúšik si radšej pozeral opodiaľ stojacu motorovú jednotku radu 861.


Dve generácie vlakov - aj ich obdivovateľov © Helmut Böhme

V tú chvíľu som však netušil, akú významnú úlohu zohraje ten vyššie ohovorený okuliarnik v ďalšom dianí, a tak som sa pomaly vydal, pre jednoduchosť aj zdravie peši, na cestu do rušňového depa podľa návodu, ktorý bol prílohou pozvánky. Vyznačená trasa viedla aj okolo areálu miestnej ŽOSky. Stretol som tam rôzne ukážky železničnej histórie, jednu ešte z epochy, ktorej vládla para.


Opršaná súprava parného vláčiku © Helmut Böhme

Za plotom boli k videní aj zástupcovia rušňov trakcie závislej, niektorí dokonca pôvodom zo zahraničia, teda z Českej republiky. Čo tie vraky čaká? Zošrotovanie alebo znovuzrodenie a ďalší prevádzkový život vo farbách nejakého súkromného dopravcu? Ťažko povedať, ale pohľad je to smutný.


Hrdza a vegetácia víťazia nad technikou © Helmut Böhme

Ďalšia cesta k rušňovému depu už tak zaujímavá nebola. Jej nudný priebeh rázne ukončil až pracovník strážnej služby, ktorý ma „perlustroval“ u hlavnej brány a pustil ďalej až po telefonickom overení mojej akreditácie na akciu. Tomu by neprešiel nikto, kto by chcel nejako obťažovať pána ministra!


Nudná časť cesty do depa © Helmut Böhme

V areáli depa ma privítal už vyššie zmienený okuliarnik, ktorý práve zo železničnej stanice priviezol nový vozeň radu Ampz. Ten bol nielen jedným z dvoch „exponátov“ nadchádzajúcej prezentácie, ale aj dopravným prostriedkom, v ktorom sa na ňu ekologicky dostavil z hlavné mesta (nielen) minister dopravy a výstavby.


Starý 754.036 a nový Ampz © Helmut Böhme

Na tomto mieste si neodpustím jedovatú poznámku, že ta ministerská preferencia železničnej dopravy bola viac menej šou. Aby to pán minister s ekológiou neprehnal, akciu napokon opustil vozidlom cestným motorovým. Nakoniec vládne aj (a možno hlavne) diaľniciam ...


Ministerská limuzína a pozvaní hostia © Helmut Böhme

Plánovaná tlačová konferencia sa začala na čas a trochu nezvyčajne. Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký povedal, že v tej spare nebude príliš hovoriť a navrhol účastníkom, aby sa všetci presunuli do klimatizovaného interiéru prezentovanej motorovej jednotky, kde budú príjemnejšie podmienky na diskusiu. Tú som sa síce snažil poctivo sledovať, ale porozumieť dotazom mojich kolegov reportérov aj odpovediam na ne bolo z akustických dôvodov prakticky nemožné. Nakoniec všetky podstatné veci sú uvedené v už vyššie odkázanej tlačovej správe, ktorej prečítanie odporúčam a považujem za nadbytočné jej obsah do môjho textu prepisovať.


Filip Hlubocký zahajuje tlačovú konferenciu © Helmut Böhme

Ale pre notorických „neklikačov“ predsa len z nej čosi odcitujem: Nízkopodlažné DMJ s dieselhydrodynamickým prenosom výkonu sú určené na zabezpečenie dopravy na neelektrifikovaných regionálnych tratiach. DMJ boli objednané v dvoch verziách. Trojčlánkové s kapacitou 171 miest na sedenie (39 ks už ZSSK vlastní) a dvojčlánkové s kapacitou 115 miest na sedenie (celkovo objednaných 14 ks), z ktorých prvú ZSSK predstavila na tlačovej konferencii vo Vrútkach dňa 25. 6. 2020. V rámci výkonov OSD Zvolen je plánované zaradenie prvých dvoch dvojčlánkových DMJ do prevádzky od začiatku júla 2020. Dvojčlánková jednotka sa používa na tratiach s nižšími tokmi cestujúcich. Jej predpoklad nasadenia je rovnako ako pri trojčlánkovej jednotke v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, napríklad na tratiach Zvolen – Vrútky, Zvolen – Brezno, či Zvolen – Fiľakovo.


Dvojčlánkových DMJ bude na Slovensku celkovo 14 © ZSSK

Osobný klimatizovaný vozeň 1 triedy radu Ampz je určený pre vnútroštátnu a medzinárodnú diaľkovú dopravu, na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach železničného systému s maximálnou rýchlosťou 160 km/h. Národný dopravca kúpil spolu 7 takýchto vozňov v celkovej hodnote 13 895 000 € bez DPH (cena jedného vozňa = 1 985 000 € bez DPH). Táto investícia bola financovaná z vlastných zdrojov. Dodanie všetkých vozňov Ampz by sa malo zrealizovať do marca 2021. Vozeň Ampz bol prvýkrát nasadený v piatok 19. júna 2020 na vlak RR 701 Vápeč (Bratislava hl. st. 05:13 – Žilina 07:40). Ďalšie vozne tejto série budú postupne nasadzované na vnútroštátne diaľkové vlaky (trať Bratislava – Žilina – Košice) a na medzinárodné diaľkové vlaky (trať Bratislava – Praha). Komplexnejšie informácie o vozni sú uvedené v staršej tlačovej správe.


Národný dopravca kúpil spolu 7 vozňov radu Ampz © ZSSK

Na záver ešte pripomeňme, že tlačová konferencia sa uskutočnila v novorekonštruovaných priestoroch strediska technicko-hygienickej údržby (THÚ) a rušňového depa vo Vrútkach, ktoré ZSSK kolaudovala v januári tohto roku, ako zaznamenala príslušná tlačová správa. A aj to, že na rozdiel od mojich predchádzajúcich reportáží je k tejto pripojená galéria fotografií, obsahujúca aj niektoré z produkcie národného dopravcu; ďalšie moje vlastné snímky nájdete vo verejnej galérii. Nechýba ani tradičné video.

Úvodná snímka: Dvojčlánková dieselmotorová jednotka radu 861.1 © ZSSK

Prepracoval a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy