ZSSK uzavrela doteraz najväčšiu zmluvu na kúpu vozidiel

7.3.2018 8:00 -zz- Zdroj: ZSSK - tlačová správa

ZSSK uzavrela doteraz najväčšiu zmluvu na kúpu vozidiel

Železničná spoločnosť Slovensko dňa 5. marca 2018 podpísala s firmami Škoda Transportation, a.s. a ŽOS Trnava, a.s. zmluvu na dodávku 25 elektrických jednotiek v hodnote 160 miliónov eur. Nové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 160 km/h sú určené pre regionálnu dopravu na elektrifikovaných tratiach v okolí Žiliny, napájaných napätím 3 kV a 25 kV 50 Hz.

 

 

 

Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie, konkrétne prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ďalej z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Ide o doteraz najväčšiu investičnú zmluvu, aká kedy bola podpísaná od vzniku ZSSK v roku 2005. Prvé výberové konanie na dodávku EJ bolo vypísané už v septembri 2015, avšak z rozhodnutia súčasného predstavenstva ZSSK bolo zrušené v decembri 2016. Novú súťaž ZSSK vyhlásila v apríli minulého roka. Priebeh tohto tendra bol vďaka ústretovým úkonom, zohľadnení námietok, ako aj transparentnému prístupu v koordinácií s EK bezproblémový, čoho dôkazom je okrem schválenia výsledkov verejného obstarávania aj to, že v elektronickej aukcii boli dvaja veľkí hráči (Škoda Transportation, a.s. a Stadler Bussnang AG). Víťaznou sa napokon stala ponuka Škoda Transportation,a.s. v konzorciu so ŽOS Trnava, a.s.


Ing. Tomáš Ignačák, MBA (Škoda Transportation) a Mgr. Filip Hlubocký (ZSSK)

„Moderné elektrické jednotky sú pre regionálnu dopravu v okolí Žiliny a našich cestujúcich skutočne kľúčové. Preto ma veľmi teší, že sme túto dôležitú súťaž úspešne končili. V rámci súťaže boli predložené zaujímavé ponuky od významných výrobcov vlakov. V priebehu súťažného dialógu sme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní s uchádzačmi intenzívne komunikovali, odpovedali na ich otázky a odstránili drobné pochybnosti, ktoré sa v procese vyskytli. Uchádzači sa v konečnom dôsledku v celom rozsahu stotožnili s podmienkami tendra. Sme presvedčení, že jednotky úspešného uchádzača budú kvalitné a budú spoľahlivo fungovať. S cieľom dodržania potrebnej kvality tohto vozňového parku sme v rámci vyhláseného tendra nastavili náročné zmluvné kritériá kontroly kvality a prevádzkyschopnosti vozidiel. Navyše s podobnými jednotkami, ako tie, ktoré majú byť dodané, máme už dnes pozitívnu skúsenosť, takže aj v budúcnosti predpokladáme hladký priebeh dodania, ako aj udržania ich kvality,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.


Vizualizácia interiéru elektrickej jednotky ZSSK

„Naše konzorcium uspelo nielen kvôli cene, ale predovšetkým kvalitou a technickým riešením už osvedčeného a obľúbeného moderného vozidla, ktoré jazdí v ČR pod názvom RegioPanter,“ hovorí Jaromír Jelínek, obchodný riaditeľ Škoda Transportation, a.s. Škodovka vyrobí, vyskúša a zhomologuje prvé dve súpravy, vrátane všetkých najnovších zmien podľa priania ZSSK. Pre ďalšie objednané vozidlá následne vyrobí hrubé stavby skríň, podvozky a trakčné sety, ktoré pristaví do montáže vozidiel na Slovensko. „Som rád, že vozidlá budeme montovať na Slovensku v spolupráci so ŽOS Trnava, kde majú mnohoročné skúsenosti s týmto typom prác. Verím, že sa naša spolupráca osvedčí a spoločne dodáme ZSSK moderné a vysoko kvalitné vozidlá pre regionálnu dopravu,“ dodáva J. Jelínek.


Vizualizácia interiéru elektrickej jednotky ZSSK

Nové elektrické jednotky budú nasadené do regionálnej dopravy na elektrifikovaných tratiach pre rýchlosť 160 km/h a napätie 3 kV a 25 kV. ZSSK budú dodané do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v dvoch verziách: kratšej s dĺžkou 80 m a s kapacitou 247 sediacich cestujúcich (13 ks) a dlhšej, 106-metrovej, s kapacitou 343 sediacich cestujúcich (12 ks). Každý vozeň súpravy bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov a každá elektrická jednotka bude mať tri hnacie podvozky. Vďaka tomu budú mať súpravy vynikajúce jazdné vlastnosti na všetkých elektrifikovaných tratiach Slovenska a umožnia spoľahlivé dodržiavanie cestovného poriadku aj v náročných zimných podmienkach.


Vizualizácia interiéru elektrickej jednotky ZSSK

Široké nástupné dvere spolu s priechodným moderným interiérom bez vnútorných dverí umožnia rýchly a plynulý pohyb cestujúcich. Nástup do vozidla bude vo väčšine prípadov štandardných nástupíšť s výškou 550 mm nízkopodlažný, v ostatných prípadoch bude zabezpečený pomocou výsuvných schodov. Cestujúci určite ocenia najmä pohodlné sedenie, elektrické zásuvky, klimatizáciu, štýlové LED osvetlenie interiéru a vybavenie vozidla priestorným moderným WC. Súpravy ponúknu aj informačný a komunikačný systém, monitorovanie bezpečnostnými kamerami a wi-fi pripojenie na internet. V každej jednotke bude aspoň jedno oddelenie pre imobilných cestujúcich aj so špeciálne prispôsobeným WC, ako aj priestor na prepravu detských kočíkov a bicyklov (min. v počte 1 bicykel na 40 sediacich cestujúcich). ZSSK plánuje nasadiť nové elektrické jednotky do regionálnej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji.


Prospekt elektrickej jednotky „RegioPanter“ (kliknutie do náhľadu otvorí celý
vo formáte PDF)

Odkazy:

 1. V Žilinskom kraji budú jazdiť nové elektrické vlaky – tlačová správa ZSSK (formát PDF) s dátumom 5.3. a rozoslaná 6.3.2018; jej prílohou boli snímky z podpisu zmluvy s dátumom 28.2.2018 v EXIFe
 2. Škoda Transportation dodá elektrické jednotky na Slovensko za 4 miliardy korun – tlačová správa výrobcu (formát PDF) s dátumom 5.3. a rozoslaná 6.3.2018
 3. Železničná spoločnosť Slovensko – Wikipédia
 4. ZSSK Slovakrail – oficiálny web
 5. Škoda Transportation – Wikipedie
 6. Škoda Transportation, a.s. – oficiálny web
 7. ŽOS Trnava, a.s. – oficiálny web
 8. RegioPanter – Wikipedie
 9. RegioPanter – špecializovaný web
 10. Elektrická jednotka RegioPanter - Škoda Transportation a.s. – ponuka na webe výrobcu
 11. Žilinský samosprávny kraj – Wikipédia

Úvodný obrázok: Vizualizácia exteriéru elektrickej jednotky ZSSK

Galéria

Súvisiace odkazy