Pravda o vlakoch na východe Slovenska

19.12.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Pravda o vlakoch na východe Slovenska

Stanovisko ZSSK k medializovaným nepravdám o „sťahovaní všetkých moderných vlakov z východu preč“ a zníženiu kvality cestovania v Tatrách ● Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) reaguje na klamlivé nadpisy článkov týždenníka Korzár, že od dňa 13. 12. 2020 „Železnice stiahli z východného Slovenska všetky nové súpravy“, a podsúvanie informácií, že so začiatkom prevádzkovania trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno vlakmi ZSSK a ÖBB prišlo k zhoršeniu vlakov pod Tatrami.

Nie je to pravda. Nižšie nájdete výpočet faktov na tému „Stav vozidlového parku vlakov regionálnej osobnej koľajovej dopravy na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja“.

Klamstvá, teda najmä podsúvané informácie sú, že:

 1. ZSSK zobrala z východného Slovenska (kraje Prešovský a Košický) všetky moderné vlaky.

 2. Prvé moderné vlaky prídu späť na východné Slovensko až v roku 2023.

 3. Pod Tatrami jazdia už len staré vlaky.


Nízkopodlažné vozidlá vybavené wi-fi a klimatizáciou,
prezývané „mravce“ © ZSSK

Pravda je, že:

 1. Na východnom Slovensku jazdí 55 % vlakov vyrobených alebo modernizovaných po roku 2000, z toho 30 % vlakov bolo vyrobených alebo modernizovaných po roku 2010.

 2. Prvé vlaky z nových súťaží prídu na východné Slovensko v roku 2021 (do Tatier už v januári, inde neskôr od začiatku roka 2022).

 3. Na trati Košice – Čierna nad Tisou je nasadených od 13. 12. 2020 v pracovných dňoch 58 % klimatizovaných vlakov (nárast oproti predchádzajúcemu grafikonu o 8 %).

 4. Na trati Košice – Prešov – Lipany je nasadených od 13. 12. 2020 v pracovných dňoch 40 % klimatizovaných vlakov (nárast oproti starému GVD o 2 %).

 5. Po presunutí vlakov 840 na trať Bratislava – Komárno jazdia pod Tatrami najmä nízkopodlažné dieselové jednotky 813.1 (tzv. mravce), vyrobené v rokoch 2017 a 2018, ktoré sú vybavené bezbariérovým vákuovým WC, pripojením wi-fi na internet a tiež klimatizáciou.


„Mravce“ sú vybavené bezbariérovým vákuovým WC
© ZSSK

Čo sa zmenilo na východnom Slovensku:

 1. Vlaky 840, vyrobené v roku 2004 (to sú tie, čo jazdia teraz na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno), nahradili pod Tatrami dieselové jednotky 813.1, ktoré sú nízkopodlažné, s bezbariérovým WC, vybavené wi-fi a klimatizáciou. Sú prezývané aj mravce a boli vyrobené v rokoch 2017 – 2018.

 2. Z trate Lipany – Čierna nad Tisou boli 2 vlaky 671 presunuté do Žiliny, kde ich ZSSK potrebuje, lebo rekonštrukciou žilinského uzla sa dočasne menia potreby osobnej prepravy v tomto regióne. Recipročne boli ako náhrada za ne presunuté na východ 2 vlakové súpravy, modernizované v rokoch 2010 – 2015 (10 vozňov), pričom všetky tieto vozne sú po modernizácii, sú klimatizované, majú elektrické zásuvky, stojany na bicykle či WC s uzatvoreným odpadovým systémom. V každej súprave je aspoň jeden vozeň s informačným systémom a wi-fi pripojením na internet.

Kde máme na východnom Slovensku problémy:

 1. Trať Bardejov – Prešov, kde je koľajový zvršok v zlom stave, čo ZSSK poškodzuje nové jednotky. Z tohto dôvodu sú tu prednostne nasadzované staršie vozidlá. Tento problém je v riešení manažéra infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

 2. Trať Košice – Lipany, kde máme nových vlakov najmenej, a preto sem od budúceho roka začnú prichádzať nové vozne.


„Mravce“ boli vyrobené v rokoch 2017 – 2018 © ZSSK

Ako to teda na východnom Slovensku dnes reálne na lokálnych tratiach je?

 1. Humenné – Košice: 16 ks dieselmotorových jednotiek 861 (2011 – 2015), 11 ks rušňov 361/757 (2009 – 2015) + cca 60 nových alebo modernizovaných vozňov Bdteer (2009 – 2017), Bdgteer (2010 – 2015), Bdmpeer (2014 – 2015).

 2. Košice – Čierna nad Tisou: 4 ks moderných hnacích koľajových vozidiel + 30 ks modernizovaných vozňov Bdteer (2009 – 2017), 16 ks vozňov Bdgteer (2010 – 2015), 17 ks nových vozňov Bdmpeer (2014 – 2015).

 3. Poprad – Studený Potok – Tatranská Lomnica: dieselmotorové jednotky 840 (2004) nahradili 813/913.1, tzv. mravce (2017 – 2018).

 4. Košice – Lipany: Cca 20 ks vozňov Bdteer (2009 – 2017), Bdgteer (2010 – 2015), Bdmpeer (2014 – 2015). .


Na východe Slovenska jazdia aj vozne Bdteer © ZSSK

Čo sa na východ ešte chystá?

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ

 • celkový objem: 38,8 milióna eur

 • predpokladané dodanie:  – 2022

 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 eur

 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, trate Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč

 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021

 • prvý dodaný vozeň: január 2022

 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023


Na východnom Slovensku jazdí 55 % vlakov vyrobených alebo
modernizovaných po roku 2000 © ZSSK

17 ks nových osobných vozňov

 • predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 eur

 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisov, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč

 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021

 • prvý dodaný vozeň: júl 2022

 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

9 ks elektrických jednotiek

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur

 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov (resp. po elektrifikácii až po Humenné), Košice – Michaľany – Čierna nad. Tisou

 • predpokladaný podpis zmluvy: 05/2021

 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023


Cca 60 % z takmer 900 vozňov ZSSK je nových a
modernizovaných © ZSSK

Ako napreduje modernizácia vlakov v ZSSK? Aký je pomer nových, moderných vlakových súprav a starých? Aké najstaršie vlaky premávajú po slovenských tratiach?

ZSSK má vo vlastníctve takmer 700 rušňov, z čoho je 40 % nových a modernizovaných (t. j. kúpených alebo modernizovaných v 21. storočí). Disponujeme tiež takmer 900 vozňami, z čoho je cca 60 % nových a modernizovaných za posledných 20 rokov. Priemerný vek hnacích koľajových vozidiel je 21 rokov, v čom sú započítané aj moderné jednotky. Priemerný vek samotných hnacích koľajových vozidiel (bez tzv. ucelených jednotiek) je 32 rokov. Priemerný vek vozňov ZSSK je 21 rokov (pri rekonštruovaných sa vek počíta od modernizácie, ktorá predlžuje ich životnosť).

Úvodná snímka: Na východe jazdí 16 moderných motorových jednotiek radu 861
(31.8.2012, Vyšná Myšľa) © Jan Kubeš (zobraz veľkú)

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy