Naše téma: Jak se vede skupině ČD

3.9.2019 8:00 Mgr. Radek Joklík

Naše téma: Jak se vede skupině ČD

První pololetí roku 2019 bylo pro České dráhy úspěšné. Firma obhájila mezinárodní rating na stupni Baa2 se stabilním výhledem a s rekordně nízkým úrokem emitovala nové eurobondy. Zisková byla v pololetí nejen mateřská společnost, ale i všechny její dcery. Skupina ČD tak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhla kladný hospodářský výsledek ve výši 441 milionů korun. To je o 179 milionů lepší než za stejné období loňského roku.

„Zisková byla i osobní doprava. Díky tržbám z prodeje jízdenek a přísné kontrole nákladů skončila 85 milionů v plusu. Meziročně se tak výsledek tohoto segmentu zlepšil skoro o půl miliardy korun,“ říká Radek Dvořák, místopředseda představenstva ČD, a.s.

Osobní doprava čelila růstu cen vstupů

Vlaky největšího tuzemského železničního dopravce využilo za prvních šest měsíců více než 91,6 milionu cestujících. To představuje meziroční růst o 2,5 %. „Nejvíc to vnímáme na dálkových linkách. V klíčových relacích jako Praha – Ostravsko, Praha – Brno, Praha – Hradec Králové, Praha – České Budějovice, Praha – Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem jsme dosáhli dvouciferných nárůstů počtu cestujících. Díky tomu rostou i tržby. V mezinárodní přepravě například o 6 %,“ upřesňuje místopředseda představenstva Radek Dvořák. „Lidé s námi jezdí na delší vzdálenosti, proto nám rostl přepravní výkon, a to meziročně o 6,8 %. Průměrná přepravní vzdálenost byla v prvním pololetí 46 kilometrů. To svědčí o tom, že přibývá zákazníků, kteří železnici využívají k cestám za byznysem a k volnočasovému cestování,“ dodává.


K ekonomickým úspěchům ČD přispívá moderní příměstská doprava
(31.8.2019, Pardubice hl.n.)
© Karel Furiš

Tomuto trendu jdou České dráhy aktivně vstříc. V prvním pololetí celkově přebudovaly systém tarifů a došlo k výraznému zjednodušení pro cestující. Velké oblibě se těší mobilní aplikace Můj vlak (nedávno oceněná prestižním oceněním Internet Effectiveness Awards 2019, počet stažení 1,7 mil.) a e-shop ČD. Zhruba čtvrtina nákupů jízdenek se dnes uskutečňuje on-line. Na některých relacích, třeba do Německa, je to dokonce 60 %.

Podle člena představenstva a náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku Patrika Horného však proti vyšším tržbám stojí růst osobních nákladů, který koresponduje se situací na trhu práce, a také zdražování vstupů. „Zvýšení jednotkové ceny vedlo k nárůstu celkových nákladů na elektrickou energii o 225 milionů korun. O dalších 30 milionů víc jsme zaplatili za naftu. Dohromady za trakční energii jsme za prvních šest měsíců vydali o 21 % víc než loni. Náhradní autobusová doprava se nám do hospodaření negativně promítla částkou 130 milionů korun a tak bychom mohli pokračovat,“ vyjmenovává hlavní nákladové položky Patrik Horný. Navzdory tomu segment osobní přepravy skončil pololetí se ziskem 85 milionů korun.

Další rozvoj podnikání v oblasti osobní dopravy je úzce spojen s nově uzavřenými kontrakty na zajištění regionální a dálkové dopravy po roce 2019 a s další modernizací vozidlového parku. „V souladu se smlouvami s kraji jsme proto letos objednali 31 elektrických a 5 netrakčních jednotek a pro dálkovou dopravu se již vyrábí 50 nových vozů. Zároveň vrcholí zakázka na motorové jednotky pro kraje a brzy vypíšeme soutěž na výrobce 180 vozů na rychlost až 230 kilometrů v hodině pro expresní linky,“ uzavírá Patrik Horný.


Ing. Patrik Horný přišel do vedení ČD z jeho slovenského protějšku © ZSSK

Nákladní doprava dál expandovala v zahraničí

V segmentu nákladní dopravy lze velmi pozitivně hodnotit meziroční navýšení výnosů realizovaných na tuzemském dopravním trhu i v zahraničí. Pokračuje plánovaný rozvoj mezinárodních přeprav pod značkou ČD Cargo. Vedle Polska, kde je již ČD Cargo plně etablovaným dopravcem, lze vlaky ČD Cargo pravidelně spatřovat také v Rakousku a v dalších zemích. Vzrostly především přepravy uhlí, zemědělských výrobků a zvýšily se také výkony kombinované dopravy. V některých komoditách se však již negativně projevuje zpomalování ekonomického růstu v Evropě. Za první pololetí roku 2019 přepravila Skupina ČD Cargo celkem 33,4 mil. tun zboží. ČD Cargo však poskytuje komplexní služby, rostou tedy zároveň tržby z doplňkových služeb k dopravě – vlečné, logistické, terminálové apod.

Segment nákladní dopravy realizoval zisk za období leden až červen 2019 ve výši 270 mil. Kč. Mírný meziroční pokles zisku ovlivnil růst cen elektrické energie, vyšší odpisy z nových investic a zvýšení osobních nákladů v důsledku růstu reálné mzdy zaměstnanců v souladu s podmínkami uzavřené kolektivní smlouvy na rok 2019 a celkové situace na pracovním trhu v České republice.

Společnost investuje do modernizace vozidlového parku. V prvním pololetí byly pořízeny další tři interoperabilní lokomotivy Vectron. Park nákladních vozů byl rozšířen o další plošinové vozy a velkoobjemové cisterny a byly provedeny revizní opravy cca 1 800 nákladních vozů, což přispělo k zajištění dostatečné vozové kapacity dopravce.


Nemalou část výkonů ČD Cargo zajišťuje produkce automobilek
(29.3.2019, Jihlava)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Dovětek redakce VLAKY.NET

Spolu s výše uvedeným textem nám byla doručena také samostatná tisková zpráva společnosti ČD Cargo, obsahující o něco více podrobností. Kromě ní byste si pro širší rozhled mohli přečíst (či jen připomenout) také některé starší články z rubriky Súvisiace odkazy, vztahující se k širším souviuslostem dnešního tématu. Pak si nepochybně můžete utvořit vlastní názor na současnou a možná i budoucí kondici našeho národního dopravce osobního i nákladního (a snad i ostatních členů skupiny ČD) a vyjevit jej v následující diskusi. Přitom se určitě obejdete bez jinak obvyklých návodných otázek.

Úvodní ilustrační snímek: Využívání dálkových linek ČD roste (11.10.2018, Pardubice-Opočínek)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy