Naše téma: Odbory k výběru dopravce na linku R14

2.11.2020 8:00 -zz- Zdroj: Odborové sdružení železničářů - aktualita

Naše téma: Odbory k výběru dopravce na linku R14

Dne 5. října 2020 se na internetové úřední desce Ministerstva dopravy ČR objevilo oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy na „zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R14 Pardubice - Liberec - Ústí nad Labem pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021 do konce platnosti jízdního řádu 2026/2027“. Uvedenou službu bude na základě přímého zadání zajišťovat dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.

Tento oficiální dokument byl téhož dne rozveden v tiskové zprávě, jejíž podoba byla ve vztahu k národnímu dopravci poněkud zvláštní, protože nejprve uváděla linku R27, kterou si podle dalšího oznámení udržel, a až potom tu, o niž přišel. A to vzdor číselnému pořadí linek nebo posloupnosti zveřejnění obou dokumentů. V tiskové zprávě se dočteme: Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem. S tvrzením o kvalitě vlaků však nesouhlasí Liberecký kraj: Na rychlíky stát nasadí starší soupravy než jezdí u osobních vlaků placených krajem.

Vítězný dopravce na toto téma ve vlastní tiskové zprávě uvádí: Cestující budeme vozit vlaky, které znají z našich rychlíků z Prahy do Tanvaldu, Českých Budějovic, Kladna nebo z trasy Kolín – Šluknov. Všechna vozidla prošla rekonstrukcí a mají dvě toalety s uzavřeným systémem, exkrementy už nebudou padat na koleje. Jedna z toalet bude navíc přístupná i zdravotně znevýhodněným podle TSI norem. Rychlíky mají pohodlná sedadla první třídy, cestující si mohou vzít během jízdy zdarma vodu na pití, mohou se připojit k WIFI nebo si dobít drobnou elektroniku a polohu vlaku mohou sledovat online v turistické mapě na velkých panelech. Za jízdenku zaplatí třeba i kartou, stejně jednoduše jako pípnutím v obchodě za nákup. Připomeňme si ještě, že ARRIVA vlaky s.r.o. je sice dopravce malý, ale s obrovským zázemím Deutsche Bahn.

Rozhodnutí ministerstva se pochopitelně nelíbilo ani Českým drahám, které proti němu podaly námitky. O jejich obsahu se však nešířily a jasno do této věci nevnesla ani (vcelku očekávaná) zpráva o tom, že ministerstvo námitky (až neuvěřitelně rychle) kompletně zamítlo. „Lze konstatovat, že všechny uplatněné námitky byly jako nedůvodné odmítnuty,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ministerstvo podle jeho slov i nadále pokládá svůj postup pří výběru dopravce za „souladný s právními předpisy“. „Z našeho pohledu tedy nic nebrání pokračování procesu směřujícím k uzavření smlouvy,“ řekl Jemelka. K uzavření smlouvy může dojít kvůli lhůtám až na začátku prosince krátce před startem samotného provozu. Poté se do věci vložili železniční odboráři, kteří ostatně své výhrady k (ne)soutěži vyjadřovali už dříve.


Rychlíky mezi Ústím nad Labem a Libercem byly jen dvouvozové
(25.11.2014, Ústí na Labem hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Společné stanovisko odborových organizací na železnici ze dne 27. 10. 2020 k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na linku R 14

Odborové organizace upozorňují ministra dopravy na to, co představuje jeho záměr výběru dopravce Arriva vlaky, s. r. o., pro linku R14 (Pardubice – Liberec – Ústí n. Labem)

1. Neodůvodnitelný výběr z neporovnatelných nabídek, kde Arriva řeší odbavení cestujících ve stanicích pouze prodejními automaty a ČD komplexním systémem odbavení prostřednictvím osobních pokladen.

2. Snahou o legalizací prodejních automatů jako plnohodnotného odbavení cestujících Ministerstvo dopravy narušuje sociální smír a do budoucnosti ohrožuje 1700 pracovních míst osobních pokladníků ČD ve 382 stanicích, kteří by museli být propuštěni, aby ČD kdekoliv v České republice mohly konkurovat Arrivě.

3. Nepochopitelnou „péči řádného hospodáře“ od českého ministra, který prezentuje roční úsporu českému státu 43 mil. Kč a vlastního dopravce ČD ročně připraví o cca 280 mil Kč výnosů, které pošle do Německa, aby sanoval předluženou Arrivu, která může nabízet cokoliv díky podle poslední zveřejněné účetní závěrce neomezenému finančnímu zajištění ze strany Německých drah DB.

4. Roční „úspora státu“ 43 mil. Kč přinese první rok státem vlastněnému dopravci ČD ještě větší škodu, a to díky odpisům náhle nepotřebných vozidel, kanibalizaci jím vycvičených zaměstnanců s odbornými zkouškami a licencemi strojvedoucího (v případě přechodu k Arrivě) a destrukci původně síťových služeb.

5. Nerespektování série českých zákonů a evropských norem - §34a a §36e zákona o drahách, ust. §2, §4 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a b), § 9 odst. 1, § 10 až § 17 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 19a odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, bod 9, 29 a 30 preambule, čl. 2 písm. h), čl. 5 odst. 6, čl. 7 odst. 2 písm. b) až d) nařízení EP a Rady 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338., čl. 6 odst. 4 nařízení Komise 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii a bod 7 jeho přílohy, čl. 8 nařízení Komise 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ust. § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1729, § 1740 a § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prázdnost deklarací o řešení bezpečnosti železnice a evropského systému ETCS, které se díky prosazování starých německých motorových jednotek bez ETCS jeví jen jako prázdná slova a marketingový tah pro média jen v době, kdy to bylo potřeba

7. Zavrženíhodný způsob „modernizace“ rychlíkové dopravy balkánským způsobem – přelakovanými a na oko modernizovanými jednotkami z německých šrotišť a let 1986-88 dokazující nezohlednění závazků státu nejen ve vztahu k ekologii a uhlíkové stopě (zastaralé motory), ale i k politice EU, k níž se naše země hlásí a resort dopravy jde proti ní.

Odborové organizace plně podporují právní kroky vedení Českých drah (podání na ÚOHS) za účelem dosažení zrušení rozhodnutí Ministerstva dopravy o zadání rychlíkové linky R14 společnosti Arriva a vyzývají pana ministra

  • k přehodnocení postoje, který následoval po sérii netransparentních kroků odpovědných úředníků MD
  • k revokaci rozhodnutí a vypsání řádné veřejné soutěže na dopravce linky R14
  • aby do doby úspěšného dokončení veřejné soutěže respektoval stávající stav, tzn. zajištění linky R14 pro období 2020 - 2022 dopravcem ČD, čímž bude dodržen právní pořádek České republiky.

V Praze dne 27. 10. 2020

Odborové sdružení železničářů
Federace strojvůdců ČR
Svaz odborářů služeb a dopravy      
Unie železničních zaměstnanců
Federace železničářů ČR
Federace vozmistrů

Federace vlakových čet
Cech strojvůdců ČR
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví
Demokratická unie odborářů
Odborová organizace odpovědných zaměstnanců státu
Odborová organizace pracovníků bezpečnosti Českých drah

 


Řada 843 s přípojnými vozy už bude v Liberci zbytečná
(22.9.2007) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tolik tedy stanovisko tuctu odborových organizací, působících v rámci našeho národního dopravce, které jsme převzali z webu Odborového sdružení železničářů jako východisko k diskusi v naší pravidelné rubrice. K němu a jako doplnění v úvodní části textu uvedených informací nabízíme ještě rozcestník relevantních zpráv na známém dopravním portálu a podobný (byť ne tak dobře uspořádaný) zdroj na portálu ministerstva dopravy. Následující výměna názorů by se mohla odvíjet například od těchto otázek:

Co si celkově myslíte o stanovisku odborových centrál a jeho možném účinku?
Které jeho body vám připadají oprávněné a které naopak spíš zcela nemístné?
Není postup Ministerstva dopravy vůči dopravci ARRIVA vlaky trochu zvláštní?

Úvodní snímek: Vlaky národního dopravce ve Dvoře Králové nad Labem zůstanou jen vzpomínkou
(25.2.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy