Jak ČD Cargo slavilo desáté narozeniny

25.10.2017 8:00 Jiří Řechka

Jak ČD Cargo slavilo desáté narozeniny

Šestého října letošního roku se konala oslava 10 let existence dceřiné společnosti Českých drah pro nákladní dopravu, ČD Cargo, a.s. Místem jejího konání bylo Středisko oprav kolejových vozidel (SOKV) Ústí nad Labem. Když jsem na internetu zjistil, že se bude akce konat, tak v mém kalendáři přibyla poznámka o jejím termínu. Jak se blížil, začal jsem sledovat předpověď počasí, abych se náležitě vybavil.

 

 

 

Den před odjezdem mediální rosničky ukazovaly tak i tak, takže jsem v onen pátek (dost nevhodný den pro podobnou akci) vyrazil z Prahy do Ústí nad Labem připraven na rozmary počasí. Jak jinak, než s určitým časovým náskokem. Z pozvánky jsem věděl, že má být zajištěna kyvadlová doprava návštěvníků do depa a zpět na hlavní nádraží. Jako pendl sloužila motorová jednotka Regionova. Do depa jsem odjel s první vlnou návštěvníků, kterou ve velké převaze tvořila školní mládež. Pohled na oblohu sice naznačoval mnohé, nakonec však během celého dne spadlo jen pár kapek, a tak to bylo s počasím docela v pohodě. Po příjezdu jsem se tak říkajíc „vrhnul“ na vystavené exponáty, abych jich zvěčnil co nejvíc.


S 489.0001 © Jiří Řechka

Z počátku návštěvníků nebylo mnoho, a tak fotografování probíhalo bez problémů. Byl jsem samozřejmě zvědav, čím nás návštěvníky ČD Cargo oblaží. Po pravdě řečeno, jediná novinka, která byla k vidění, byl Vectron, inventárního čísla 006. A vlastně novinka to už také není. Ale měl jsem možnost poprvé spatřit něco málo z jeho interiéru. Další lokomotivy jsou nám již notoricky známé. Přiznám se, že jiným atrakcím (jako třeba prezentaci HZS SŽDC) jsem se nevěnoval. Před příjezdem na oslavy jsem měl jedno přání, možná trochu „ujeté“: Pokud možno nafotit si lokomotivy, které z větší části čeká cesta už jen do železničního nebe. A takto si případně doplnit svůj archiv železničních vozidel o zatím chybějící objekty.


T 679.1600 © Jiří Řechka

A jak jsem dopadl? Nevalně. Nic nového nemám. Pokud se něco nezměnilo, tak to měly být hlavně poslední dvě ponorky řady 730, které jsou provozovány u Carga. Při prohlídce depa (a musím říci, že alespoň já jsem se nesetkal s nějakým omezením nebo vykazováním ze strany pořadatelů), jsem narazil na jednu z nich, 730.016-3; ta druhá, inventárního čísla 015, mně stále uniká. Zajímavý byl také pohled na řadu 122, která je také z větší části už mimo provoz. Při mé poslední návštěvě tohoto depa, také při podobné akci, byl zde konvoj vyřazených lokomotiv všeho druhu. A tenkrát při focení těchto lokomotiv mne tak trochu naháněla ostraha, protože to ale již bylo téměř na konci zástupu, mohl jsem fotografování dokončit.


122.016-9 ještě do šrotu nemíří © Jiří Řechka

Tentokráte to majitel vyřešil jinak. Množství těchto lokomotiv bylo přesunuto na ranžír, a tak (pokud člověk nechtěl pobíhat v kolejišti a riskovat nějaký problém), nešlo je vyfotografovat vůbec. Zdánlivě. Uvědomil jsem si, že část těchto lokomotiv půjde zachytit z okna pendlující Regionovy. A tak jsem využil další jízdy na ústecké hlavní nádraží a z otevřeného okna jsem fotografoval. A při následné zpáteční jízdě opět, což se nakonec ukázalo jako správné řešení, protože druhá sada vyšla lépe. Oslav se účastnil také štokr 556.506, tedy byl vystaven. Ale právě jen vystaven, asi to tak bylo i plánováno, nicméně na lokomotivě byla závada a, jak mně bylo řečeno, neměla se proto zúčastnit následné akce v muzeu ČD v Lužné u Rakovníka.


Momentálně neprovozní 556.0506 © Jiří Řechka

Teď se musím přiznat, že na ústecké oslavě jsem byl bez jakékoliv ambice něco vytvořit pro naše stránky. Předpokládal jsem, že tak učiní někdo jiný, vždyť pár známých i přátel jsem tam potkal. Takže jsem ani nic z oficiálního zahájení nenafotil, nakonec jsem tam přišel až po něm, prostě jsem tam byl sám za sebe. To jen na vysvětlenou, proč může tato reportáž, která vznikla až jako dodatečný nápad, někomu připadnout neúplná. A musím se zde zmínit ještě o jedné věci, na kterou jsem si musel dávat pozor, a to byla zpáteční jízda. Tu jsem musel absolvovat vlakem, na který jsem měl prostřednictvím internetu koupenou jízdenku, nebo pozdějším. Pokud bych chtěl odjet dříve, není to možné. Měl jsem tedy jízdenku na poměrně brzký návrat.


„Hrbaté“ SD-KD © Jiří Řechka

Před skutečným návratem jsem fotograficky nahlédl na podél depa vedoucí koleje určené hlavně pro nákladní dopravu. Stále tam souprava SD-KD a po zhotovení několika snímků se nám, kteří jsme tam byli, dostalo informace, že během několika okamžiků přijede souprava téhož dopravce, ale s jednou ze dvou reklamních lokomotiv řady 130. A skutečně se za okamžik objevila druhá hrbatá v reklamním nátěru. Škoda, že se neobjevila i ta druhá. Zvěčnil jsem si zde i lokomotivy jubilanta, tedy ČD Carga. A tím skončila moje přítomnost na oslavách a následoval odjezd domů do Prahy. Když jsem v následujících dnech na tomto místě žádnou reportáž z oslavy nenašel, rozhodl jsem se, že ji spáchám sám. aspoň v takto omezené podobě.


Aspoň malá ukázka „slavnostna“ © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: 383.006-4, zatím poslední „Vectron“ ČD Cargo © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy