ČD spustily první trenažér pro strojvedoucí

5.4.2019 8:00 Vanda Rajnochová, ČD a Karel Furiš, VLAKY.NET Zdroj: České dráhy - tisková zpráva

ČD spustily první trenažér pro strojvedoucí

České dráhy včera v České Třebové uvedly do provozu první z dvojice simulátorů řízení vlaků, které jsou novinkou ve výcviku strojvedoucích. Druhý se nachází v Praze-Vršovicích. Obě zařízení stála národního dopravce více než 30 milionů korun a jde o vůbec první trenažéry svého druhu u nás. Po pilotním provozu, který bude trvat několik týdnů, budou výcvikem na simulátorech procházet všichni uchazeči o práci strojvedoucího v rámci přípravných kurzů. Zároveň zde budou výcvik provádět i všichni stávající strojvedoucí, a to minimálně jednou ročně.

„Simulátory nám pomohou lépe připravit uchazeče o práci strojvedoucího na výkon jeho povolání a u stávajících strojvedoucích zlepšit jejich návyky při práci. Podstatná bude také příprava na provozní situace, se kterými se začínající strojvedoucí při jízdním zácviku na lokomotivách vůbec nemusí setkat a i zkušení strojvedoucí se s nimi setkávají jen výjimečně. Může jít například o jízdu vlaku na přivolávací návěst, v mezistaničním oddílu, obsazenou kolej,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec a dodává: „Oba simulátory chceme v příštích letech ještě zdokonalovat a doplňovat o další moderní prvky, které přibydou na našich lokomotivách. Patří mezi ně především evropský vlakový zabezpečovač ETCS, který v příštích letech nainstalujeme na stovky našich vozidel pro koridory.“


Hovoří šéf Českých drah Ing. Miroslav Kupec © Karel Furiš

Moderní trenažéry věrně kopírují prostředí kabiny strojvedoucího se všemi ovládacími prvky. Obě zařízení jsou designována tak, aby přesně vyhovovala potřebám a požadavkům Českých drah. Výchozím modelem pro kabiny simulátorů je sice jednotka z „rodiny Panterů“, jinak ale kabina nepředstavuje konkrétní typ vozidla. Ovládací a zobrazovací prvky jsou přizpůsobeny tak, že je možné simulovat jízdu také s dieselovou lokomotivou.

 „Na trenažéru je možné nasimulovat prakticky všechny situace, které mohou v provozu nastat, včetně těch mimořádných, jako jsou např. překážky na trati atd. Výcvik bude zaměřený na ty situace, ve kterých strojvedoucí nejčastěji chybují, a které mohou být, nebo byly, příčinou mimořádných událostí. Zároveň bude výcvik zaměřen na situace, které se v běžném provozu nedají nacvičit vzhledem k tomu, že vznikají neplánovaně. Jedná se především o různé poruchové stavy na trati nebo nepravidelnosti v dopravě a z toho vyplývající komunikace strojvedoucího s výpravčím nebo dispečerem,“ popisuje primární využití trenažérů Jiří Lukeš, vedoucí oddělení vzdělávání ČD.


Mgr. Blanka Havelková a Bc. Jiří Lukeš © Karel Furiš

Simulace jízdy vozidla zobrazuje strojvedoucímu odpovídající venkovní prostředí, tedy kolejiště včetně návěstidel, železničních stanic a zastávek, přejezdů a okolní krajinu včetně zástavby apod. Instruktor nejdříve připraví scénář. Poté, co na dané zadání strojvedoucí absolvuje trasu, systém vyhodnotí správnost provedení. Instruktor poté se strojvedoucím celou jízdu podrobně rozebere a vyhodnotí.

Příprava strojvedoucích Českých drah

Příprava nového strojvedoucího u Českých drah trvá téměř rok. Zájemci o práci nejdříve stráví několik týdnů v některém z Oblastních center provozu ČD, kde se jako „strojvedoucí v přípravě“ seznamují s jednotlivými pracovišti a získávají první praktické zkušenosti. „Další měsíc pak stráví v Dopravním vzdělávacím středisku v České Třebové, kde se připravují ke zkoušce k získání licence strojvedoucího u Drážního úřadu a k interní zkoušce, která umožní zařazení uchazeče do jízdního výcviku. V této fázi absolvují budoucí strojvedoucí také první výcvik na simulátoru. Současně s jeho instalací jsme provedli rekonstrukci školicího střediska v České Třebové,“ říká Blanka Havelková, předsedkyně představenstva Dopravního vzdělávacího institutu, který zajišťuje vzdělávání zaměstnanců Českých drah.


Trenažér navozuje opravdu reálný dojem © České dráhy

Po úspěšném zvládnutí obou zkoušek nastupují do jízdního výcviku, který trvá podle platné legislativy nejméně 12 týdnů. České dráhy v tomto případě uplatňují délku výcviku 15 – 24 týdnů. V průběhu celé přípravy absolvují uchazeči další měsíční kurz, v rámci kterého se připravují na řízení konkrétních typů vozidel a řešení konkrétních provozních situací. V tomto období strojvedoucí opět nejméně dvakrát absolvuje výcvik na simulátoru. Po splnění všech výše uvedených požadavků následuje další zkouška a poté již nasazení do provozu. Délky kurzů a jejich obsah jsou stanoveny zákonem. Proces výcviku strojvedoucích u Českých drah trvá nejčastěji 8 – 10 měsíců.

České dráhy jsou jediným dopravcem v České republice, který se výcviku strojvedoucích systematicky věnuje. Tuto práci u národního dopravce v současné době vykonává okolo 3 500 lidí. Zhruba 200 je pak na pozici strojvedoucích v přípravě. O práci strojvedoucích mají stále častěji zájem i ženy, kterých je v současné době u Českých drah 22.


Provoz trenažéru řídí zkušený instruktor © Karel Furiš

O společnosti České dráhy, a.s.

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel.

O společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Dopravní vzdělávací institut, a.s. je dceřiná společnost Českých drah, která se zaměřuje především na vzdělávání v oblasti železniční dopravy. Pro všechny drážní profese zajišťuje psychologické služby od základních vyšetření po psychoterapeutickou pomoc v krizových situacích. Mimo jiné zajišťuje manažerské vzdělávání, prozákaznický přístup a jazykové kurzy. Vlastní svářečskou školu, kde nabízí kurzy svařování a následné zkoušky. Má pobočky rozmístěné po celé České republice.


Simulátor Česká Třebová © Karel Furiš

Dovětek editora:

Když do naší redakce dorazila pozvánka na tuto akci, nepředpokládal jsem, že by její reportážní pokrytí mělo být obtížné. Já sám jsem sice musel na jakousi neodložitelnou lékařskou kontrolu, ale spoléhal jsem na to, že osvědčení kolegové redakční či externí tak vázáni nebudou. Jenže jako naschvál byli, a tak jsem oslovil našeho ostravského reportéra,  jemuž jsem už před časem na jeho prosbu slíbil, že se na něj v podobných případech budu obracet jen výjimečně. Naštěstí byl schopen i ochoten se do České Třebové vydat, ale pouze jako fotograf a kameraman, bez povinnosti cosi napsat. Tak to také dopadlo, jak se můžete přesvědčit prohlédnutím jeho snímků v textu i v připojené galerii, o výše zobrazeném videu nemluvě. O text se pak postarala tisková mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Děkuji jim oběma.

PhDr. Zbyněk Zlinský

Úvodní snímek:  Jízda na trenažéru se od skutečné příliš neliší © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy