České dráhy a Kraj Vysočina představily jízdní řád na rok 2020

24.11.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský a Luděk Šimek

České dráhy a Kraj Vysočina představily jízdní řád na rok 2020

V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád 2020. V regionální vlakové dopravě na Vysočině dojde na některých tratích k poměrně významným změnám v jízdních řádech, které vycházejí z nové smlouvy s Krajem Vysočina. Oproti roku 2019 dojde k navýšení rozsahu objednávané regionální dopravy o 8,8 %, a to na celkových více jak 4,4 mil. vlakových kilometrů v roce 2020. České dráhy vypraví na území Kraje Vysočina v průměru 372 vlaků denně, v pracovní dny 406 vlaků, v nepracovní dny 285 spojů.

Takto uvedené poselství veřejnosti vzešlo z tiskové konference, která se konala v pátek 22. listopadu 2019 v jihlavském sídle hejtmanství Kraje Vysočina, tedy na místě železnici poměrně vzdáleném – na rozdíl od obdobných akcí minulých, pořádaných vesměs v interiéru moderního motorového vozu na jihlavském „hlavním“ nádraží. Možná proto (krom pátečního data) letošní prezentace nového jízdního řádu neměla zrovna početné publikum, i když její program měl být docela zajímavý, jak naznačovala rozesílaná pozvánka. Ta si pochopitelně našla cestu také do elektronické poštovní schránky redakce internetového magazínu VLAKY.NET, odkud doputovala na adresu jejího regionálního reportéra, jenž měl naštěstí možnost i ochotu pozvání vyhovět.


Síť železničních tratí na Vysočině

Tak mohl posléze na místě konstatovat, že síly na obou stranách jednacího stolu byly (jistě nikoliv ku prospěchu věci) vzácně vyrovnané. Přesně úderem půl dvanácté Jitka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu přivítala přítomné hosty i hostitele, přičemž mezi těmi druhými byli za objednatele dopravy hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Ing. Pavel Bartoš, vedoucí Oddělení dopravní obslužnosti kraje, za jejího provozovatele pak ředitelka Regionálního obchodního centra Českých drah v Jihlavě Ing. Lenka Horáková a regionální tisková mluvčí národního dopravce Ing. Gabriela Novotná. Poté MUDr. Běhounek pronesl krátkou zdravici a předal slovo Ing. Horákové, která představila hlavní změny v dopravě na kolejích Vysočiny.


Ing. Lenka Horáková a MUDr. Jiří Běhounek © Luděk Šimek

Nejprve zdůraznila, že jsou tentokrát poměrně hluboké, což je dáno třemi objektivními vlivy: 1. nezbytností přizpůsobit regionální dopravu změnám v časové poloze spojů celostátní dálkové linky R11, objednaných Ministerstvem dopravy, 2. zcela novým vztahem mezi objednatelem dopravy a dopravcem, zakotveným ve smlouvě o provozování regionální osobní železniční dopravy na následující období a 3. zaváděním už dlouho připravovaného integrovaného systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). Pak se věnovala změnám na jednotlivých tratích. Jestliže třeba mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi zůstává téměř vše při starém, protože zásadní změny byly provedeny už v loňském roce, na trati číslo 225 bude zaveden zcela nový model dopravní obslužnosti.


Elektrizovanou trať č. 225 zatím obsluhují z valné části motoráky
(29.3.2019, Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dojde zde k výraznému zahuštění spojů mezi krajským městem a Havlíčkovým Brodem. Vlaky na trase Havlíčkův Brod – Jihlava budou prodlouženy až do Slavonic a spoje Jihlava – Horní Cerekev do Tábora. Na druhé straně mezi stanicemi Počátky-Žirovnice a Horní Cerekev dojde k úplnému zrušení osobní regionální dopravy a úsekem budou bez zastavení projíždět pouze vlaky kategorie R. Podstatná změna nastane také na trati číslo 230, kde budou navýšeny přímé vlaky Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou. Na trati číslo 256 (doposud označené číslem 251) budou vlaky mezi Žďárem nad Sázavou a Tišnovem jezdit v hodinovém taktu v průběhu celého týdne. Všechny změny můžete detailně prozkoumat pomocí zdroji informací nabité tabulky:

Regionální doprava na tratích Kraje Vysočina v roce 2020

(v porovnání s rokem 2019)

trať
čís.

trasa vlaků na území Kraje Vysočina a popis trati
(kliknutí na text otevře příslušné heslo Wikipedie)

změ-
ny
1

jízdní řád

2020

2019

212

Světlá nad Sáz. – Ledeč nad Sáz. – hranice kraje (– Čerčany)

PDF

PDF

PDF

224

Horní Cerekev – Obrataň – hranice kraje (– Tábor)

PDF

PDF

PDF

225

(Veselí nad L. –) hr. kraje – H. Cerekev – Jihlava – Havl. Brod

PDF

PDF

PDF

227

Kostelec u Jihlavy – Telč – hranice kraje (– Slavonice)

PDF

PDF

PDF

230

Havl. Brod – Světlá nad Sázavou – hranice kraje (– Kolín)

PDF

PDF

PDF

237

Havlíčkův Brod – Humpolec

PDF

PDF

PDF

238

Havl. Brod – Ždírec nad Doubravou – hr. kraje (– Pardubice)

PDF

PDF

PDF

240

(Brno –) hranice kraje – Náměšť nad O. – Okříšky – Jihlava

PDF

PDF

PDF

241

(Znojmo –) hranice kraje – Moravské Budějovice – Okříšky

PDF

PDF

PDF

250

(Brno –) hranice kraje – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod

PDF

PDF

PDF

2562

(Tišnov –) hranice kraje – Nové Město n. Mor. – Žďár n. Sáz.

PDF

PDF

PDF

2573

Studenec – Velké Meziříčí – Křižanov

PDF

PDF

PDF

Vysvětlivky:

1) – přehled novinek v jízdním řádu 2020 pro danou trať podle tiskové zprávy

2) – doposud trať číslo 251
3) – doposud trať číslo 252

 

Ing. Horáková se zmínila také o nových jménech spojů, které si Kraj Vysočina zvolil. Po letech pojmenovávání vlaků zpravidla jen u dálkové dopravy, dochází na území Kraje Vysočina k pojmenování i většiny spěšných vlaků. Spěšné vlaky Havlíčkův Brod – Telč (– Slavonice) jsou skupinově pojmenovány jako „Renesance“, dva páry spěšných vlaků (Okříšky –) Třebíč – Brno obdržely název „Horácký expres“ a jednotlivé páry spěšných vlaků (Znojmo –) Moravské Budějovice – Jihlava – Havlíčkův Brod dostaly iniciativou Kraje Vysočina názvy „Veltlínské zelené“, „Ryzlink rýnský“ a „Sauvignon“, píše se o tom v už výše citované tiskové zprávě. Dále se věnovala parku vozidel, z něhož by měly mizet vozy řady 810 ve prospěch Regionov; nové motorové a elektrické jednotky mají přijít kolem roku 2023.


Vratné soupravy 854 + 954 z kolejí Vysočiny hned tak nezmizí
(29.3.2019, Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dalším vystupujícím byla Ing. Gabriela Novotná, regionální tisková mluvčí Českých drah, která přítomné informovala o novinkách v nadcházejícím jízdním řádu národního dopravce v obecnější rovině. Hovořila například o rozšiřování internetových služeb na palubě vlaků od možnosti využití wifi připojení až po on-line odbavování cestujících či odstraňování bariér pro hendikepované osoby. Zmínila se o nákupu 50 moderních osobních vozů pro Západní expresy, 61 nových lokomotiv a 25 starších motorových jednotek k modernizaci. Ale také o prodloužení spojů na lince mezi Prahou a Brnem až do Vídně či přímých vlacích na trase Vídeň – Praha – Berlín. Většinu toho, co řekla, už známe z tiskové zprávy, věnované dálkové a mezistátní dopravě, kterou jsme na tomto místě publikovali 16.10.2019.


Ing. Gabriela Novotná, tisková mluvčí ČD © Luděk Šimek

Poté si vzal slovo MUDr. Běhounek s tím, že Kraj Vysočina má promyšlenou koncepci dopravy a dobrou spolupráci s Českými drahami i s autobusovými dopravci, což vede k uspokojivé návaznosti spojení. Na jeho slova navázal Ing. Pavel Bartoš, vedoucí Oddělení dopravní obslužností kraje, který se věnoval především jednotnému tarifu VDV. Jeho zavedení má i svou pro leckoho stinnou stránku - dochází k úpravě sítě pokladen Českých drah. Dle požadavku objednatele bude probíhat prodej jízdních dokladů převážně online nebo u vlakového personálu. Pokladní přepážky budou v železniční stanici: Havlíčkův Brod, Třebíč, Jihlava, Jihlava město, Chotěboř, Náměšť nad Oslavou, Světlá nad Sázavou, Telč, Golčův Jeníkov město, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Ledeč nad Sázavou, uvádí tisková zpráva.


Větší nádraží o pokladny nepřijdou (29.3.2019, Havlíčkův Brod)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Tarif VDV a nastíněná podoba jeho uplatňování začne platit v autobusech významných dopravců dnem 15. prosince tohoto roku a v ostatních spojích včetně vlakových od počátku března roku příštího. Z další diskuse vyplynul také informace o zavádění wifi připojení ve vozidlech určených pro regionální železniční dopravu Kraje Vysočina. Zatímco motorové vozy řady 841 RegioSpider jím už disponují, do motorových jednotek řady 814/914 Regionova bude postupně zaváděno.Věřme tomu, že se tento záměr podaří v dohledné době naplnit, stejně jako všechny ostatní, o nichž se na tiskové konferenci hovořilo. Dodejme k ní ještě to, že vzdor (nebo možná naopak díky) malé účasti novinářů, nesla se v duchu příjemné a velice optimistické nálady. Snad bude taková panovat i mezi cestujícími VDV.


„Orchestriony“ by měly z kolejí Vysočiny postupně vymizet
(29.3.2019, Havlíčkův Brod) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. ČD v Kraji Vysočina - České dráhy
  2. Kraj Vysočina – Wikipedie
  3. Kraj Vysočina – oficiální internetové stránky
  4. Veřejná doprava Vysočiny - Kraj Vysočina – dokumenty k projektu
  5. Startuje Veřejná doprava Vysočiny. Cestujícím přinese víc spojů na frekventovaných trasách - Jihlava.City.cz – zpráva ze dne 7.3.2019
  6. Hlavním železničním dopravcem na Vysočině zůstanou České dráhy - Kraj Vysočina  – zpráva ze dne 2.4.2019
  7. V novém jízdním řádu 2020 pojede v Kraji Vysočina více spojů – tisková zpráva ze dne 22.11.2019 (formát PDF)
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní ilustrační snímek: Nový jízdní řád zlepší spojení Jihlavy s cíli v rámci kraje i mimo něj
(29.3.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy