České dráhy v roce 2020 na kolejích Prahy a Středočeského kraje

21.12.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský a Jiří Řechka

České dráhy v roce 2020 na kolejích Prahy a Středočeského kraje

Ve středu 18. prosince 2019 se v Praze konala poslední z těch nemnoha letošních tiskových konferencí k novinkám v jízdním řádu Českých drah na rok 2020. Netypicky až krátce po tom, co tento dokument vstoupil v platnost, ale to mělo dobrý důvod. Právě toho dne byla totiž podepsána desetiletá smlouva o další spolupráci hlavního města s národním železničním dopravcem, jež byla na tradičním setkání s novináři prezentována. Internetový magazín VLAKY.NET u toho nechyběl.

Tentokrát byl přítomen dokonce ve zdvojeném personálním pokrytí, protože obdržené pozvánky využil nejenom náš pražský reportér, ale také moje maličkost, která měla k účasti jakési přidružené důvody. Zatímco mému kolegovi k cestě na místo konání akce stačila městská hromadná doprava, já jsem k tomu účelu stylově využil služeb Českých drah. Aspoň jsem si vyzkoušel, jak fungují v novém železničním roce. Hned na začátku jsem se příliš nepotěšil. Věděl jsem sice, že České dráhy (ČD) zrušily zpáteční slevu, ale ušlo mi, že s tím i zpáteční jízdenky jako takové. Naštěstí to pokladní podrobně vysvětlovala slečně přede mnou, tak jsem mohl „znalecky“ požádat o jízdenku z Hradce Králové do Prahy a na týž den (což je třeba říci) z Prahy do Hradce Králové. Se dvěma jízdenkami jsem pak očekával věci příští.


Předvánoční atmosféra v hale královéhradeckého hlavního nádraží
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Podivil jsem se mohutnému kuželovitém monstru, které nahradilo kdysi zde k oslavě nadcházejících svátků místními železničáři zdobený vánoční stromek, a začal se zajímat, ke kterému nástupišti můj spoj přijede. Místo tohoto údaje jsem na tabuli objevil v sousedním sloupci desítku a ze staničního rozhlasu se dověděl, že „příčinou zpoždění jsou výlukové práce na trati“, tedy náhradní autobusová doprava mezi Českou Skalicí a Jaroměří, jak jsem zjistil později. IDOS mi tento fakt zatajil, protože se v něm spoj R 932 Krakonoš Trutnov hl.n. - Praha hl.n. kdoví proč tvářil, jako by jel až z Jaroměře. Zpráva o zpoždění mne nějak zvlášť nevzrušila, protože jsem do Prahy jel s dostatečnou časovou rezervou. Ne tak klidní byli ovšem ostatní cestující, protože zpožděny, byť z jiných důvodů, byly také některé další vlaky.


18 minut opožděný R 932 „Krakonoš“ přijíždí do Hradce Králové
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Nakonec bylo opoždění mého spoje na příjezdu skoro dvojnásobné a z Hradce Králové vyjel s větším než jen pětiminutovým zpožděním, které uváděl „pragotron“. Usadil jsem se hned v prvním voze soupravy, což byl zástupce seknhendové řady Bmz234. Sice podle svého zvyku u okna, ale to mi moc platné nebylo, protože jeho zdvojená spodní polovina byla z větší části uvnitř zamlžena. Ale jinak se mi jelo pohodlně, zvlášť proto, že mi společnost dělal jediný podřimující cestující. Vzdor pomalé jízdě na spojce mezi Nymburkem a Poříčany i tomu, že nás před Prahou potřeboval předjet jakýsi žlutý vlak a my si postáli u návěstidla, dokázal strojvedoucí původní zpoždění téměř eliminovat a na pražské hlavní nádraží dorazil se sekyrkou sotva čtyřminutovou. Takže jsem do zahájení tiskové konference měl času až až.


Rychlík z Trutnova ve společnosti rychlíku do Brna na pražském „hlaváku“
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Domorodý kolega mne u vlaku nečekal, narazil jsem na něj až po tom, co jsem si před nádražím zaholdoval zhoubnému zlozvyku, věnoval přitom obdivný pohled prostředkům ekologické individuální dopravy a vstoupil do Vládního salonku, kde se Jirka už zabydlel. Jako první se zaregistroval v „recepci“, obsadil dvě strategicky položená sedadla v hlavním sále a při mém příchodu spokojeně žvýkal obložený chlebíček z cateringové nabídky. Já jsem po vzájemném přivítání jeho úvodní kroky napodobil a pak jsme se oba věnovali dokumentaci aktuálního dění. Pozvaní zástupci médií i další hosté se sice trousili pomalu a nijak houfně, nicméně nakonec moderátor přivítal přítomné asi jen o tři minuty později, než uváděla pozvánka. Byl jím vedoucí odboru marketingu a tiskový mluvčí společnosti ROPID Ing. Filip Drápal.


Ing. Filip Drápal zahajuje setkání s novináři © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ing. Drápal publiku poté představil řečníky, kteří měli vystoupit. Byli jimi ředitel regionálního obchodního centra Praha Českých drah Ing. Jakub Goliáš, ředitel odboru regionální dopravy generálního ředitelství Českých drah Ing. Jiří Ješeta, ředitel společnosti ROPID Ing. Petr Tomčík, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Ing. Michal Štěpán a předseda výboru pro dopravu zastupitelstva Hlavního města Prahy Ing. Pavel Richter (na následujícím snímku zleva). Posledně jmenovaný se dostavil nad rámec původně plánované sestavy, takže na stole neměl svou jmenovku. Ing. Štěpána jsme na těchto setkáních v minulosti vídali v docela jiné pozici – zprvu jako ředitele Krajského centra osobní dopravy ČD Pardubice a posléze coby šéfa osobní dopravy ČD (ať už se jeho funkce v dané době nazývala jakkoliv).


Představitelé ČD, hlavního města a Středočeského kraje
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prvním a hlavním tématem následujícího jednání tiskové konference byla právě podepsaná desetiletá smlouva mezi hlavním městem a národním dopravcem o zajištění regionální dopravy na pražských železničních tratích. Dopravce podle smlouvy zajistí v metropoli 5,14 mil. vlakokilometrů ročně. Zároveň se v ní zavázal k postupné obnově vozidlového parku a dodržování nově nastavených standardů kvality. Kontrakt navazuje na nedávno podepsanou smlouvu se Středočeským krajem. Nová smlouva s Prahou začne platit od 1. ledna 2020. Už od 15. prosince ale platí nový jízdní řád, k jehož největším novinkám v regionu středních Čech patří zvýšení kapacity souprav na regionálních spojích Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník, píše se o tom v úvodu vydané tiskové zprávy.


Vlakové linky na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje;
zdroj: ROPID

Tato smlouva je z pochopitelných důvodů úzce propojena s obdobným dokumentem, který byl podepsán mezi Českými drahami a Středočeským krajem už dne 3. října 2019. Je trochu paradoxní, že projednávání smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti hlavního města trvalo tak dlouho, když se obsahově příliš neliší a navíc její přeshraniční vazby nejsou tak komplikované – zatímco Středočeský kraj má sedm sousedů, Hlavní město Praha jen jediného, jak opakovaně zdůraznil Ing. Štěpán. Ing. Tomčík ono zdržení vysvětloval „pečlivější“ přípravou smlouvy. Ve skutečnosti jsou obě smlouvy velice podobné, ne-li v některých ustanoveních přímo totožné, a u té pražské se do poslední chvíle s Českými drahami dolaďovala maximální výše smluvní pokuty a podíl výkonů ČD, které může Praha nechat „přesoutěžit“.


Smlouva mezi Českými drahami a Prahou je na světě! © Jiří Řechka

Dále se novinářské obecenstvo dovědělo o dílčí modernizaci klíčových vozidel sítě Eska, tedy 71 elektrických jednotek řady 471 a 49 motorových jednotek řady 814, o dostupnosti jízdenek PID a ČD v celém systému i o železničních akcích pro veřejnost. Poměrně malý prostor byl vyhrazen novinkám v jízdním řádu na rok 2020, které jsou naopak podrobně rozebrány v už zmíněné tiskové zprávě, jejíž prostudování lze ostatně doporučit i z jiných ohledů. Nehodlám zde totiž podrobně popisovat, co kdo na tiskové konferenci řekl. Koho to opravdu zajímá, může si vyslechnout její kompletní zvukový záznam z diktafonu mého kolegy. Tisková zpráva pak, i když zcela neodpovídá programu setkání s novináři, poskytuje rychlejší vhled do problematicky. A úplně nejrychlejší přehled probíraných témat nabízí použitá prezentace:


Prezentace k tiskové konferenci (kliknutí do náhledu otevře celou
ve formátu PDF)

Vystoupení představitelů jednotlivých orgánů a organizací trvala necelou půlhodinu a poté Ing. Drápal otevřel diskusi. V ní vznesli své dotazy tři z přítomných novinářů. Dotazy tak pečlivě předem připravené, že se týkaly vesměs věcí, které byly už v úvodních projevech dostatečně objasněny, takže jsme si příslušný výklad vlastně vyslechli ještě jednou. Poté byla oficiální část tiskové konference ukončena a zástupci médií dostali prostor pro individuální rozhovory s reprezentanty obou objednatelů regionální železniční dopravy i jejího dodavatele. I z této části akce jsme s kolegou pořídili několik dokumentačních snímků, sbalili jsme svou výbavu a rozloučili se s vzájemným přáním všeho dobrého do nadcházejícího kalendářního roku. Zejména v oblasti zdraví, což je zejména u postarších pánů základ všeho dalšího.


Poslední pohled do dějiště tiskové konference © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jirka se odebral na metro, já pátrat, odkud asi vyjede můj zpáteční rychlík. Informační systém mi to, skoro půl hodiny před odjezdem, pochopitelně neprozradil, ale usoudil jsem, že to bude stejné třetí nástupiště, na něž jsem dopoledne přijel. A nemýlil jsem se – v souladu s jízdním řádem k němu dorazil R 930 Krakonoš z Hradce Králové, jehož souprava se vracela na R 297 Krakonoš do Hradce Králové a Trutnova. Sledoval jsem odvěšení banánu na jednom i přivěšení jiného (téhož, který mne vezl ráno) na druhý konec soupravy a pak se usadil opět v jejím prvním voze, tentokrát řady ABpee347. Cesta k domovu pak začala, probíhala i skončila bez zpoždění a nějakých jiných rušivých nebo zajímavých doprovodných jevů. Cestou jsem se probíral materiály z tiskové konference a pomalu plánoval reportáž o ní.


R 297 „Krakonoš“ před odjezdem z Prahy hl.n. do Hradce Králové a Trutnova
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy v hlavním městě Praze a Středočeském kraji - České dráhy – oficiální stránky
 2. Magistrát hlavního města Prahy – Wikipedie
 3. Portál hlavního města Prahy – oficiální web
 4. ROPID – Wikipedie
 5. Pražská integrovaná doprava – oficiální web
 6. Středočeský kraj – Wikipedie
 7. Středočeský kraj – oficiální web
 8. Integrovaná doprava Středočeského kraje – Wikipedie
 9. Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace – oficiální web
 10. České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let - tisková zpráva ze dne 18.12.2019 (formát PDF)
 11. Zvukový záznam tiskové konference ze dne 18.12.2019 (formát MP3, velikost 53,7 MB)
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Žst. Mladá Boleslav hl.n. je jedním z významných uzlů PID ve Středočeském kraji
(12.5.2018) © Jiří Řechka

Galéria

Súvisiace odkazy