Naše téma: Barvy vozidel firemní versus regionální

19.8.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Barvy vozidel firemní versus regionální

Ústecký kraj se snaží pro příští léta barevně sjednotit všechny dopravní prostředky, na jejichž provoz přispívá ze svého rozpočtu. Do krajské zelené se „převléknou“ například vlaky RegioJetu nebo AŽD Praha. Kraj ale nyní potvrdil výjimku pro České dráhy. „České dráhy povinnost zelených vozidel mít nebudou. Lak vozidel však musí být v korporátních modro-šedo-bílých barvách. Důvodem je krátké smluvní období, na které jsou výkony s ČD zasmluvňovány (většinou do prosince 2023),“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Tímto odstavcem začíná zpráva, která se objevila na známém dopravním webu uprostřed minulého týdne. Uvozuje anketu, dotazující se čtenářů, zda se jim nápad nahradit firemní barvy dopravců uniformitou diktovanou objednatelem dopravních služeb zamlouvá či nikoliv. Pod ní se už rozvinula docela zajímavá diskuse, nicméně nic nebrání tomu, abychom se nad v úvodu nastíněným problémem (jde-li vůbec o problém) zamysleli samostatně a třeba i z jiných pohledů. Leckoho možná hned napadne otázka, proč si Ústecký kraj v tomto případě vybral zrovna zelenou barvu. Námět k vysvětlení můžeme hledat třeba v oblíbené Wikipedii, v jejímž široce pojatém hesle lze najít inspiraci všeho druhu, nebo na nějakém webu zaměření psychologického. Ale možná si krajští úředníci jenom řekli, že komu se nelení, tomu se zelení.


Na stránkách Dopravy Ústeckého kraje je zatím zelený jen autobus (a zčásti loď);
zdroj: www.kr-ustecky.cz

Konkrétní barva by ovšem vzhledem k tématu, nanesenému v nadpise, neměla být důležitá, nicméně v tomto modelovém případě právě je. Nutí totiž společnost RegioJet, nově figurující v budoucím seznamu dopravců Ústeckého kraje, zaměnit svou korporátní žlutou právě za firemní barvu svého největšího soupeře, s nímž vede lítý konkurenční boj. Tato pikantnost samozřejmě neunikla ani některým médiím. I když společnost FlixBus zatím součástí Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) není, může se jí někdy v budoucnu stát. Zvláště když začala, a to nikoliv neúspěšně, podnikat také v železniční dopravě. S nadsázkou řečeno, z hlediska dodržení požadavku ústeckého hejtmanství na jednotnou zelenou barvu všech jím hrazených dopravních prostředků, nejlépe by bylo, kdyby se kraj svěřil do péče firmy FlixMobility GmbH.


FlixTrain provozuje dálkové vlaky (20.4.2019, Stuttgart Hbf)
 © DoomWarrior; zdroj: Wikimedia Commons

Nechme však (možná nemístného a laciného) vtipkování a vraťme se k vážným věcem. Třeba k otázce, zda je Ústecký kraj v takovéto unifikaci průkopníkem nebo jde o věc vyzkoušenou někde jinde. Ve světě bychom zajisté našli příklady barevného sjednocení vozidel sloužících na linkách jednoho systému veřejné hromadné dopravy, ale asi ne v kombinaci s tolika dopravci, kolik zajišťuje (či zajišťovat bude) tyto služby v Ústeckém kraji. Vesměs jde naopak o dopravce jediného, jímž bývá firma vlastněná daným regionem. Je sice pravda, že Ústecký kraj takovou firmu zřídil, ale nikoliv s vizí, aby provozovala veškerou dopravu. Dopravní společnost Ústeckého kraje má zajišťovat jen dopravu autobusovou, a to pouze ze 60 procent. Navíc má potíže s pořízením vozidel, jak nedávno stručně shrnula tisková mluvčí kraje.


Portál DÚK dnes odkazuje na 13 dopravců (kliknutí do náhledu otevře zdroj)

Z uvedeného pohledu tedy můžeme počin Ústeckého kraje povařovat za unikátní. A takový je nesporně i z pohledů ostatních také v rámci České republiky. Na druhou stranu je pravda, že na železnici (a té se teď už budeme držet) byla „krajská identita“ vozidel vizuálně vyjadřována už dříve. Začalo to s dodávkami prvních motorových jednotek řady 814/914, když byl jejich název na čele doplňován jménem kraje – tedy například Středočeská Regionova, Královéhradecká Regionova a symboly krajů měly i na bočnicích. Později se obdobný způsob identifikace objevil i na jiných vozidlech ČD, vesměs pořízených s příspěvkem Evropské unie. Ještě o něco později byla drážní vozidla spojována se svým „domovským“ regionem prostřednictvím celoplošných reklam, které ovšem nedávaly svým nosičům jednotný vzhled.


„Štádlery“ s reklamou Kraje Vysočina (29.03.2019, Jihlava) © Jiří Řechka

Skutečné regionální barvy železničních vozidel našeho národního dopravce však přece jen už existují. Jsou poměrně nedávného data a objevily se opět na Regionovách. Na těch několika málo, které zajišťují „přeshraniční“ dopravu na trati mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Zvolené barevné řešení přitom vtipně využívá konstrukčního uspořádání těchto motorových jednotek a je současně odpovědí na otázku, která opakovaně padla (a byla také vždy hned žertovně zodpovězena) v diskusi pod v úvodu citovaným článkem: Jak to zařídit, aby ústecká zelená barva nemátla cestující veřejnost v případě, že vlak přejede hranice se sousedním krajem. Řešení neřešitelného problému je kupodivu v tomto případě docela prosté - jeden vůz dvoudílné Regionovy nese barvy Pardubického kraje, druhý pak Kraje Vysočina.


Motorová jednotka 814.048-5/914.048-4 v barvách sousedících krajů
(29.3.2019, Havlíčkův Brod) © Jiří Řechka

K uvedenému záměru Ústeckého kraje by se dalo napsat ještě mnohé, protože se zdá, že v tom koutě naší republiky neutuchá snaha zaujmout její zbytek revolučními nápady, přinejmenším ve veřejné dopravě. Měli tam třeba kdysi hejtmana, který hodlal zrušit prodělečné lokálky a občanstvo raději rozvážet taxíky. Ale nechme toho, jinak celý tento teoretický úvod k dnešní diskusi vyzní jinak, než byl zamýšlen. Snad vám poskytl dostatek podkladů k zamyšlení, o jehož plody se s ostatními podělíte v následující výměně názorů. Ta by se mohla odvíjet třeba od těchto otázek:

Považujete onen plán vizuálního sjednocení prostředků Dopravy Ústeckého kraje za smysluplný?
Znáte nějaké podobné řešení v cizině  - ať už z osobních zkušeností či jiných informačních zdrojů?
Připadá vám barva vozidel veřejné hromadné dopravy důležitá, nebo ji máte za zcela podružnou?

Úvodní obrázek: Vizualizace elektrické jednotky RegioJetu pro Dopravu Ústeckého kraje (zdroj: RegioJet)
redakčně doplněná logy objednatele a dopravce

Súvisiace odkazy