České dráhy budou dalších deset let dopravcem Jihočeského kraje

9.11.2019 8:00 Ing. Gabriela Novotná a Mgr. Radek Šíma Zdroj: České dráhy a Jihočeský kraj - tisková zpráva

České dráhy budou dalších deset let dopravcem Jihočeského kraje

V pátek 8. listopadu tohoto roku České dráhy podepsaly s Jihočeským krajem smlouvy o zajištění veřejné železniční dopravy v provozních souborech Elektrické a Motorové trakce a na tzv. Bechyňce po dobu následujících deseti let. Všechny tři smlouvy byly podepsány s platností od 15. prosince 2019. ČD se zavázaly k postupné obnově vozidlového parku. Do nákupu nových vlaků a modernizace stávajících vozidel investují přes 1,8 mld. korun.

„Do jižních Čech nakoupíme celkem 10 dvoudílných elektrických a 7 dvoudílných motorových jednotek, které budou klimatizované a nabídnou Wi-Fi připojení k internetu, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky, LCD informační panely a bezbariérové toalety. Tyto nové soupravy výrazně zvýší kulturu cestování. Kromě toho ale počítáme i s modernizací stávajících vozidel,“ říká Václav Nebeský, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „Během platnosti smluv postupně investujeme do obnovy vozidlového parku v jižních Čechách přes 1,8 miliardy korun.“

Provozní soubory

Elektrická trakce

Motorová trakce

Elektrická trakce – trať 202

190 České Budějovice – Strakonice

190 Číčenice – Strakonice

202 Tábor – Bechyně

195 Rybník – Lipno nad Vltavou

192 Nepomuk – Blatná

 

199 České Budějovice – České Velenice

200 Březnice – Protivín

 

200 Protivín – Písek

201/190 Tábor – Písek – Strakonice

 

201 Ražice – Písek

203 Strakonice – Březnice

 

220 České Budějovice – Tábor

   

 

225 Veselí n. L. – Počátky-Žirovnice

    

 

226 Veselí n. L. – České Velenice*

 

 

*) po dokončení elektrizace, předpoklad v roce 2025


Elektrická trakce: České dráhy pořídí 10 nových dvoudílných elektrických jednotek RegioPanter (celkem jich tak bude v Jihočeském kraji 14). V případě elektrizace tratě Veselí n. L. – České Velenice budou pořízeny další 3 jednotky tohoto typu (nejsou součástí smlouvy). Nové vlaky budou klimatizované, nabídnou Wi-Fi, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky, infopanely a bezbariérová WC. Pro trať Rybník – Lipno nad Vltavou bude modernizován interiér 4 patrových vozidel. Dopravce v nich přečalouní sedadla a nainstaluje do nich informační systém. Celková výše investice činí 1 264 mil. Kč.

Motorová trakce: České dráhy pořídí 7  nových dvoudílných motorových jednotek, které budou rovněž klimatizované, budou nabízet Wi-Fi, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky a bezbariérová WC. Dále vybaví informačním systémem s LCD panely a zásuvkami pro drobnou elektroniku 7 vozidel Regionova. Celková výše investice činí 598,5 mil. Kč.

Trať 202: Provoz bude zpočátku zajišťován stávajícími vozidly s preferencí elektrické vozby, neboť kraj i dopravce mají zájem na zachování elektrického provozu. ČD se zavázaly prověřit možnost zajištění novějších vlaků, např. získáním již provozovaných a následně modernizovaných vozidel, případně i nových vozidel. České dráhy aktivně prověřují různé možnosti řešení. Výsledek závisí i na rozhodnutí správce infrastruktury, zda zachová stávající stejnosměrný systém 1,5 kV, či zda skutečně dojde k plánované změně na 25 kV/50 Hz.

„Vlaky Českých drah ujedou na území Jihočeského kraje každý rok v průměru 4,98 milionu vlakových kilometrů. Konkrétní rozsah se bude rok od roku mírně lišit podle aktuální potřeby. Smluvní dopravní výkon tak lze v průběhu platnosti všech tří smluv měnit o ± 10 %. Plnění všech závazků, včetně dodržování jízdního řádu, sjednané vozby a kvality služeb, budeme kontrolovat,“ říká hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

„Dobrou zprávou pro naše občany je, že jsme pro ně od poloviny prosince objednali více spojů. Například vyjedou nové spěšné vlaky ze Strakonic přes Písek do Tábora a z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic, jinde dopravu posílíme. Celkem se rozsah objednávky meziročně zvyšuje zhruba o 13 %,“ dodává Jiří Švec, krajský radní pro dopravu.

Průměrný smluvní roční výkon v Jihočeském kraji ve vlakových kilometrech (vlkm)

Elektrická trakce

3 050 000

Motorová trakce

1 700 000

Trať 202

230 000

Celkem

4 980 000


Přechod regionální železniční dopravy do sousedních krajů je zajištěn formou mezikrajských smluv na základě vzájemného finančního vypořádání výkonů uskutečněných na území sousedního kraje. Smlouvy jsou uzavřeny s Plzeňským krajem, Středočeským krajem i Krajem Vysočina. Např. regionální dopravu na trati 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice objednává Kraj Vysočina po dohodě s Jihočeským krajem.

Hlavní změny v jízdním řádu 2019/2020

Hlavními změnami pro příští rok jsou:

  • zavedení spěšných vlaků Strakonice – Písek – Tábor (8 párů vlaků v pracovní dny) a Jindřichův Hradec – České Budějovice (5 párů vlaků v pracovní dny),
  • posílení příměstské dopravy Dívčice / Zliv – České Budějovice, zavedení zrychlených osobních vlaků Písek – České Budějovice (6 párů vlaků),
  • posílení dopravy na trati Tábor – Bechyně a dílčí navýšení výkonů i na dalších tratích v regionu.
  • objednávka v rámci jízdního řádu 2019/2020 nezahrnovala úsek Jindřichův Hradec – Popelín, jelikož Kraj Vysočina nahrazuje železniční dopravu v úseku Počátky-Žirovnice – Horní Cerekev veřejnou autobusovou dopravou. Na základě jednání s dotčenými obcemi bylo dohodnuto, že budou z Jindřichova Hradce do stanice Počátky-Žirovnice vedeny 2 páry vlaků v pátek, 3 páry o sobotách a nedělích a že bude posílena veřejná linková doprava v úseku Popelín – Jindřichův Hradec. Změna bude zahrnuta do Dodatku Smlouvy č. 1 a představuje rozsah cca 19 tis. vlakokilometrů. O možném rozšíření železniční dopravy v tomto úseku se bude dále jednat.

Úvodní snímek: Město Tábor z vlaku na trati do Bechyně (18.5.2016) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy