České dráhy představily jízdní řád na období 2015 - 2016

11.12.2015 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2015 - 2016

Jako každoročně, i letos přinášíme souhrnný článek o prezentacích novinek v osobní dopravě Českých drah, kterým náš národní dopravce tentokrát dal z části jinou podobu, než měly v předchozích sedmi letech. Tato skutečnost spolu s časovým posunem tiskových konferencí způsobila, že se naši čtenáři o změnách v jízdním řádu dovídají až krátce před počátkem jeho platnosti a poněkud pozměněnou formou.

 

 

 


Stejně jako roku loňského, i v tom letošním se podařilo reportérskému týmu internetového magazínu VLAKY.NET zúčastnit se všech tiskových konferencí, při nichž byl nový jízdní řád Českých drah (ČD) prezentován. Dokonce s vynaložením menšího úsilí, protože letos se jich uskutečnilo o něco méně díky „integraci“ této tématiky v rámci několika krajů nebo jejího přidružení k předvedení čehosi jiného. Z pohledu zpracovatele jednotlivými reportéry dodaných podkladů to však moc idylické nebylo, protože poslední tisková konference proběhla až 9.12.2015 a téhož dne dorazily také zbývající tiskové zprávy z krajů, v nichž se prezentace nekonaly.


Předposlední tisková konference proběhla jen o den dříve © Karel Furiš

K dlouhodobým „odpíračům“ tiskových konferencí Českých drah k novému jízdnímu patří zejména kraje Liberecký a Jihočeský, což zřejmě naznačuje ne zrovna ideální vztahy mezi příslušnými ROC ČD a krajskými orgány. Nakonec tuto domněnku podporují i občas mediálně propírané případy neladu – od nikoliv prvního pokutování našeho národního dopravce severočeským hejtmanstvím po odpor ČD vůči snaze Jihočechů zadat provoz na šumavských lokálkách konkurenci. Ale později se ke zmíněným krajům přidaly i některé další, jak je zřejmé z předchozích souhrnných článků na dané téma (viz sekce Súvisiace odkazy pod touto statí.)


Poslední problém libereckých „štádlerů“ – budou moci jezdit z Harrachova do Polska?
(ilustrační snímek ze 13.12.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout, že se letošní příprava jízdního řádu nenesla v duchu kdysi obvyklých mediálně sledovaných sporů ohledně financování regionální železniční dopravy (i když ta má doznat jistých změn) či omezování počtu spojů, zastavování osobní dopravy na lokálkách nebo dokonce jejich rušení. V tomto ohledu převládaly zprávy spíš pozitivní – třeba o obnovení provozu na trati č. 024 až do Štítů. Nechyběly ovšem takové hity, jako je problém zastavování vlaků vyšších kategorií v České Třebové nebo v Kolíně. Tentokrát však jeho řešení opozdilo vydání nového jízdního řádu – alespoň podle jedné zprávy na iDnes.cz.


EC 172 „Porta Bohemica“ zastavuje dne 8.12.2015 v České Třebové
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Přes toto zdržení Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) na svých stránkách standardním způsobem zveřejnila jízdní řád 2015/2016 dne 23.10.2015 a informovala o tom média formou tiskové zprávy. Další průběh pouti jízdního řádu k cestující veřejnosti už tak standardní nebyl. Poprvé v historii nevydá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jízdní řád pro osobní dopravu v klasické knižní podobě. Vydají ho pouze České dráhy. Cestujícím však nebudou poskytovat informace o všech vlacích: státní dopravce z něj vymazal většinu vlaků soukromé konkurence, píše Jan Sůra. A zdražený bestseller vlakofilů se dostal do prodeje až 20.11.2015.


Náhled stránky ČD s novým jízdním řádem (kliknutí do něj otevře zdroj)

Ale vraťme se ještě k oné tiskové zprávě SŽDC, která oznamuje také novinky na mapě k jízdnímu řádu a v jeho tabulkách, vyvolané změnou objednávky vlakové dopravy. Trať 024 tak má nyní nový název Ústí nad Orlicí – Štíty. Ruší se trať ML (Městská linka), která nově dostala označení 091. Vlaky ze stávající tratě 091 budou uvedeny u tratě 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín. Nové označení má i trať 132 Kadaň-Prunéřov – Želina. Se změnami v mezinárodní dopravě pak souvisejí upravené názvy tratí 137 Chomutov – Cranzahl, 148 Cheb – Hranice v Čechách, Aš – Selb-Plößberg (– Hof) a 322 Frýdek-Místek – Český Těšín – Cieszyn.


Příloha k jízdnímu řádu 2016; zdroj SŽDC (kliknutí do náhledu otevře mapu ve
formátu PDF)

Z výše uvedených okolností finalizace nového jízdního řádu je zřejmé, že České dráhy nemohly dodržet zažitý postup jeho prezentace, kdy prodej kdysi nejrozšířenější knihy (dnes už vyhledávané spíš jen sběrateli) propukl v den konání úvodní tiskové konference k jejímu obsahu. Ta se ostatně letos nekonala ani na obvyklém místě ani obvyklou formou. Zástupci médií byli pozváni nikoliv do pražského sídla našeho národního dopravce, ale do jednoho z jeho konferenčních vozů, přistaveného na 9:30 hod. dne 4.11.2015 ke 3. nástupišti žst. Olomouc hl.n., jak už víme z aktuality o druhém bodu programu i další reportáže o jevech souvisejících.


Souprava s vozem řady WRmz, v němž proběhla tisková konference na olomouckém
hlavním nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

Víme tedy také i to, že moderátorka tohoto tradičního, ale netradičně pojatého setkání s novináři, tisková mluvčí Bc. Kateřina Šubová po přivítání jeho účastníků předala slovo místopředsedovi představenstva ČD Ing. Ludvíku Urbanovi. Ten při této a ještě několika dalších příležitostech zastupoval svého nadřízeného. Pavel Krtek, M.Sc. sice ve funkci (na rozdíl od svého předchůdce) „železničářský rok“ přežil, ale na veřejnosti ani v médiích se poslední dobou neobjevuje. Ing. Urban se ve svém krátkém projevu zaměřil na některá obecnější fakta z oblasti hospodaření ČD a zejména pak na prostředky, které vynakládají na obnovu parku vozidel.


Hovoří místopředseda představenstva ČD Ing. Ludvík Urban © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nová a modernizovaná vozidla našeho národního železničního dopravce byla nosným tématem olomouckého setkání a jimi začal své vystoupení na tiskové konferenci také její hlavní řečník, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu Ing. Michal Štěpán. Tuto problematiku jsme ovšem vyčerpali už v předchozí reportáži, a tak si povšimneme jen druhé části projevu šéfa osobní dopravy ČD. Ta byla zaměřena na novinky v dálkové a mezistátní dopravě a v dopravě regionální na území Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje. Potěšující novinkou byl základní fakt, že objednávka státu ani krajů na rok 2016 neklesla, nýbrž vzrostla.


Šéf osobní dopravy ČD Ing. Michal Štěpán při projevu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Denně průměrně 6 899 vlaků bude vypraveno na základě přání objednatelů veřejné dopravy v novém jízdním řádu od poloviny prosince. Denně to bude v průměru o 110 vlaků více oproti začátku stávajícího jízdního řádu. Celkem tyto spoje ujedou za rok 121,633 mil. vlakokilometrů, což představuje nárůst o 897 tisíc vlakokilometrů. Významně se zvedne také nabízená kapacita vlaků, když přibližně o 11 % vzrostou výkony osobních vozů. Tak zní úvodní odstavec úvodní tiskové zprávy, která byla k olomoucké prezentaci jízdního řádu vydána. V jejím závěru jsou uvedeny vybrané statistické údaje o jízdním řádu 2016, které naznačují pozitivní vývoj železniční dopravy v ČR.


Novým tahounem vnitrostátní dálkové dopravy ČD se stávají jednotky „InterPanter“
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Rychlejší cestování, více komfortních souprav s klimatizací a internetem v běžné rychlíkové dopravě a zachování současného rozsahu dopravy, to jsou hlavní atributy mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravy v jízdním řádu 2016. Tak začíná další tisková zpráva, založená na vystoupení Ing. Štěpána. Ten dále krom jiného avizoval zrychlení vlaků mezi Prahou a Moravou či Českými Budějovicemi, rychlejší cestu z Prahy do Vídně, Bratislavy, Budapešti a Berlína, zdvojnásobení nabídky vlaků mezi ČR a Varšavou, přímé spojení Ostravy a střední Moravy s Bratislavou a Budapeští nebo noční spoj z Prahy do Přerova a brzký ranní ve směru opačném.


„ČD railjet“ zůstává vlajkovou lodí ČD i v novém jízdním řádu (ilustrační snímek z 21.4.2015) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ing. Štěpán se pochopitelně nevyhnul ani obvykle ožehavému tématu tarifních změn. Ty jsou sice v obecné rovině minimální, ale v některých případech přece jen citlivé. Největší si povšiml věčný kritik ČD u jediné jejich lanovky, která podraží extrémně. Jinak ovšem úpravy několika málo vybraných nabídek budou minimální a drtivé většiny zákazníků se vůbec nedotknou. Ke změně dojde například u síťových jízdenek nebo u přepravného za kolo. Zlevněné budou nově jízdenky do první třídy ve všech pásmech. Úplnou novinkou je místenka na přípojný spoj prodávaná u průvodčího ve vlaku, uvádí tisková zpráva ČD. Její pravdivost si může ověřit každý sám:

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

do 12.12.2015

od 13.12.2015

TR 10, Změna č. 15

TR 10, Změna č. 16

 
Šéf osobní dopravy ČD v závěru svého vystoupení na sebe vzal povinnost příslušející spíš přítomným představitelům ROC ČD z Olomouce. Brna i Zlína a seznámil přítomné novináře s novinkami v regionální dopravě tří moravských krajů. Vzhledem k tomu, že tak učinil už jen ve stručnosti, ani my se na tomto místě o této problematice šířit nebudeme a zájemce o ni odkážeme na tiskové zprávy uvedené v následujícím tradičním přehledu. Ten je, stejně jako loni, obohacen o přímý přístup ke konkrétním stránkám připojené galerie fotografií a také k postřehům našich reportérů z jednotlivých tiskových konferencí – nebo k už zveřejněným článkům:
 

TK dne

místo - kraj

tisková zpráva

foto

rep.

04.11.2015

Olomouc
- Česká republika
- Jihomoravský
- Olomoucký
- Zlínský

Jízdní řád 2016: Přibyde 110 vlaků a skoro milion kilometrů

 

 

 

 

České dráhy příští rok převléknou desítky rychlíků do nového

Jízdní řád 2016 zrychlí desítky vlaků Českých drah a zvýší kvalitu vlakových souprav

Novinky v novém vlakovém jízdním řádu pro rok 2016 v Jihomoravském kraji

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 13. prosince v Olomouckém kraji

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2016 ve Zlínském kraji

nebyla*

České Budějovice
- Jihočeský

Nový jízdní řád 2016 v Jihočeském kraji

 

 

25.11.2015

Jihlava
- Vysočina

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2016 v Kraji Vysočina

18.11.2015

Karlovy Vary
- Karlovarský

Nový jízdní řád 2016 v Karlovarském kraji

Půjčovny kol Českých drah v Karlovarském kraji nabídly klasické bicykly, elektrokola ...

nebyla*

Liberec
- Liberecký

Novinky ve vlakovém jízdním řádu 2016 v Libereckém kraji

 

 

08.12.2015

Ostrava
- Moravskoslezský

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2016 v Moravskoslezském kraji

02.12.2015

Plzeň
- Plzeňský

Nový jízdní řád 2016 v Plzeňském kraji

 

09.12.2015

Praha
- Hlavní město Praha
- Středočeský

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2016 v Praze a Středočeském kraji

19.11.2015

Týniště nad Orlicí
- Královéhradecký
- Pardubický

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 13. prosince v Královéhradeckém kraji

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 13. prosince v Pardubickém kraji

19.11.2015

Ústi nad Labem
- Ústecký

Nový jízdní řád 2016 v Ústeckém kraji

Vysvětlivky a poznámky:

foto – přímý odkaz na příslušnou stránku galerie fotografií z dané tiskové konference či akce
rep. – odkaz na text minireportáže z dané tiskové konference nebo reportáže z akce
*) objednatel dopravy si tiskovou konferenci nepřál, tisková zpráva ČD však vydána byla

 

Výše padla zmínka o letošní netradiční podobě některých prezentací nového jízdního řádu. Platí to jak o té úvodní, tak i o několika krajských. V posledních letech se neuskutečnily před tím pravidelné tiskové konference v Pardubicích a Hradci Králové a letos České dráhy využily slavnostního otevření modernizované výpravní budovy v Týništi nad Orlicí k tomu, aby představily novinky v regionální dopravě Pardubicka a Královéhradecka. I když, jak už víme z aktuality o této akci, na řečništi k tomuto tématu mnoho slov nepadlo, přítomní novináři měli k dispozici příslušné tiskové zprávy a mohli k jejich obsahu kompetentní činitele vyzpovídat.


Šéf osobní dopravy ČD Ing. Michal Štěpán odpovídá 19.11.2015 na kameru v Týništi n.O.
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Jestliže týnišťské představení novinek v regionální dopravě na nadcházejí období mělo netradiční a povýtce formální ráz, v Plzni tomu bylo přesně naopak. Zcela neformální setkání s novináři se uskutečnilo už opakovaně v motorové jednotce RegioShark, která se ovšem na rozdíl od předchozího roku nevydala na cesty, ale zůstala stát u 3. nástupiště. To má, na rozdíl od převažujícího zbytku momentálně přestavovaného nádraží, už skoro definitivní podobu. Úplné dokončení komplexu navazujících staveb je cíl dlouhodobý a jeho dosažení ovlivňuje osobní železniční dopravu nejen na území krajského města, ale prakticky v celém regionu


844.007-5 přijíždí v roli konferenčního vozu ke 3. nástupišti žst. Plzeň hl.n.
© PhDr. Zbyněk Zlinský

To bylo jedno ze sdělení, které si novináři vyslechli dne 2.2.2015 z úst ředitele ROC ČD Plzeň Ing. Vladimíra Kostelného, jenž byl hlavním řečníkem plzeňské tiskové konference. Její moderátorkou a informátorkou o novinkách v jízdním řádu na úrovni celostátní pak byla tisková mluvčí ČD Mgr. Radka Pistoriusová. Jízdní řád v kraji byl připraven ve spolupráci s organizátorem veřejné dopravy POVED a zahrnuje 511 vlaků v působnosti ROC Plzeň, z toho jezdí v pracovních dnech 390 vlaků, o sobotách a nedělích 225 vlaků, které ujedou 5 031 526,1 vlakokilometrů, což představuje navýšení o 0,36 %, jak uvádí také vydaná tisková zpráva.


Ing. Vladimír Kostelný hovoří, Mgr. Radka Pistoriusová naslouchá © PhDr. Zbyněk Zlinský

Z ní se mimo jiné lze dovědět jednu zajímavost, týkající se využití jednotek Pendolino k jinému než jinak obvyklému nasazení: V novém jízdním řádu budou i nadále jezdit denně v Plzeňském kraji dva páry vlaků SC Pendolino. Vlaky SC 505 / 506 pojedou z Chebu přes Plzeň hl.n., Prahu hl.n. do Ostravy hl.n. a zpět. Vlaky SC 515 / 512 pojedou z Františkových Lázní přes Plzeň hl.n., Prahu hl.n., Ostravu hl.n. do Bohumína a zpět. […] Vlaky SC Pendolino pojedou v úseku Plzeň – Františkovy Lázně a zpět na objednávku ministerstva dopravy místo klasických rychlíků, to znamená, že budou v tomto úseku ve 2. třídě bez povinné rezervace (místenky).


SC 505 "Pendolino" Cheb - Ostrava hl.n. u 2. nástupiště žst. Plzeň hl.n.
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Letos jsme se mohli s novinkami v jízdním řádu ČD na následující období v důsledku objektivních okolností seznámit až na samém prahu železničářského nového roku, tedy se značným zpožděním. Také proto si do něj popřejme, aby nebyl „rokem železničního utrpení“, jak se o tom právě končícím vyjádřil jistý novinář v titulku svého častá zpoždění vlaků objasňujícího článku. I když toto přání zjevně nebude naplněno, protože rozpracovaných staveb na dráze celostátní i regionální je nemálo a další se připravují. Což je sice špatná zpráva v horizontu krátkodobém, ale výhledově můžeme doufat, že vlaky ČD budou jezdit rychleji, bezpečněji a včas.


Noční nadílka zpoždění na pardubickém hlavním nádraží dne 2.12.2015
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy, a.s.
 2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 3. Vláda České republiky
 4. Ministerstvo dopravy
 5. Asociace krajů České republiky
 6. Sdružení železničních společností
 7. Veřejná doprava - Wikipedie
 8. Integrovaný dopravní systém - Wikipedie
 9. Konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku - Wikipedie
 10. Liberalizace osobní železniční dopravy v Česku – článek z roku 2010 na Stránkách přátel železnic
 11. Svaz cestujících ve veřejné dopravě
 12. V neděli začíná platit nový jízdní řád vlaků - tisková zpráva SŽDC ve formátu PDF

 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Fotomontáž snímku obálky knižního jízdního řádu ČD a mapy sítě SŽDC © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Galéria

Súvisiace odkazy