České dráhy představily jízdní řád na období 2012 - 2013

30.11.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2012 - 2013

Včera skončil každoroční seriál tiskových konferencí Českých drah k novému jízdnímu řádu a VLAKY.NET na jejich základě svým návštěvníkům už po páté předkládají přehled hlavních změn, které čekají cestující od „železničářského Nového roku“. Ten letos připadá na 9. prosince a na rozdíl od let minulých nepřináší žádné dramatické zvraty v dálkové ani regionální osobní železniční dopravě.

 
 
 
 
 
Ostatně už sama vrcholící příprava jejího grafikonu postrádala onu atmosféru nejistoty tam, kde nebylo do poslední chvíle jasno, či rozčarování v případě opačném, kterou jsme zaznamenali roku loňského a částečně i toho předchozího. Zkrátka letos nehrozilo žádné významné rušení spojů či zastavování osobní dopravy na některých tratích, jež by vzbudilo odpor občanstva a pozornost médií. Jedinou zaznamenání hodnou výjimkou bylo rozhodnutí Ministerstva dopravy už neobjednat rychlíky mezi Ostravou a Jeseníkem přes Głuchołazy. Ty však oba dotčené kraje nakonec po vzájemné dohodě nahradily v podstatě identickými vlaky spěšnými.
 

Vozidla budou stejná, kategorie vlaku se změní (R 1182 Ostrava-Svinov – Jeseník;
Głuchołazy, 7.4.2012) © Róbert Žilka
 
Takové počínání bylo možné jen na základě dalšího pozitivního faktu, který odlišil letošní přípravu jízdního řádu od té předchozí - vláda se nesnažila z úsporných či jiných důvodů znovu zpochybnit „problematické“ memorandum o státním příspěvku na regionální vlaky a už v létě avizovala, že kraje dostanou pro rok 2013 dotaci v plné výši. Díky tomu mohly objednat u Českých drah (a v některých případech u svých dalších dopravců) železniční regionální spoje v obdobném rozsahu, jako tomu bylo v železničním roce právě končícím. Ani ministerská objednávka dálkových spojů ČD (až na výše zmíněnou výjimku) nebyla tentokrát krácena.
 

Ex 571 „Zdeněk Fibich“ Praha hl.n. - Břeclav najdeme i v novém jízdním řádu
(Pardubice hl.n., 13.11.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Zdálo by se, že vedení Českých drah tak mohlo blížícímu se prvnímu dnu platnosti nového jízdního řádu vykročit vstříc s klidnou myslí. Jenže ono tomu bylo spíš naopak. A to nejen vzhledem ke skutečnosti, že na naši jedinou prokazatelně výdělečnou trať, mezi hlavním městem a Ostravskem, v předstihu vyjel další konkurent, ale hlavně pro personální zemětřesení, které ten orgán krátce před tím postihlo jako následek změn v představenstvu. Ing. Antonín Blažek se vrátil na své předchozí působiště a jeho bývalé místo na úvodní tiskové konferenci k novému jízdnímu řádu zaujal výkonný ředitel pro marketing a produkty Ing. Miroslav Šebeňa.
 

Úvodní projev pronesl výkonný ředitel pro marketing a produkty Ing. Miroslav Šebeňa
(Praha, 19.11.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ten se také o strukturálních změnách generálního ředitelství ČD (protože nešlo jen o výměnu vrcholových manažerů) ve své úvodní řeči krátce zmínil. Nové rozdělení kompetencí je mj. dalším krokem našeho národního železničního dopravce na cestě k holdingovému uspořádání, které má ve svém důsledku spojit kdysi neuváženě rozdělené. Ale už od samého počátku posílit konkrétní odpovědnost za jednotlivé činnosti. Proto také byla osobní doprava, nově spadající pod výkonného ředitele pro strategii a obchod, rozdělena na odbor regionální dopravy a odbor dálkové a mezinárodní dopravy, jak ukazuje platná organizační struktura společnosti:
 

Organizační struktura Českých drah, a. s., od 15.11.2012 (po kliknutí do náhledu se otevře
ve formátu PDF)
 
Ing. Šebeňa onu zmínku učinil v obecněji pojatém výkladu, vycházejícím ze společenského poslání Českých drah: Úlohou ČD je zabezpečit přepravu/dopravní obslužnost pro široké spektrum zákazníků, geograficky pokrývající celé území ČR a vzájemné síťové propojení nejen železničního segmentu, a to za ekonomicky výhodných podmínek pro objednatele a samozřejmě i cestující, stálo na promítacím plátně, zatímco hovořil. Jeho teoretické vývody, mj. o významném podílu ČD (bezprostředním i zprostředkovaném) na zaměstnanosti občanstva ČR, přítomné novináře, alespoň podle pozdějších ohlasů v médiích, bohužel asi příliš nezaujaly.
 

Ne zcela pozorné publikum pražské tiskové konference (19.11.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na rozdíl od navazujících informací, už těsněji se dotýkajících osobní železniční dopravy v nadcházejícím období. V novém jízdním řádu bude zavedeno 8 463 vlaků (to jsou de facto všechny vlaky, které mají své vlastní číslo, včetně těch, které jedou jen několikrát do roka), což je o 105 vlaků více než v předcházejícím roce, uvedl s vysvětlením, že to představuje v průměru 6 806 spojů denně. I když sdělovací prostředky vesměs prvoplánově akcentovaly spíš tu zprávu špatnou, jež byla s onou dobrou spojena: České dráhy řeší narůstající konkurenci dalším zdražováním. Jízdné od 9. prosince zvednou v průměru o 2,5 procenta, napsal portál tn.cz.
 

Dodejme, že značně zavádějícím způsobem, protože důvodem vcelku mírného zvýšení cen kilometrického jízdného rozhodně není tlak konkurence (ten by vyžadoval asi spíš postup opačný), ale stále se zdražující vstupy a také očekávaná změna daně z přidané hodnoty (ať už dopadne jakkoliv). Ceny síťových jízdenek a dalších produktů se přitom nemění. Co se ale změní, to jsou jejich názvy, které mají být víc popisné a tudíž cestujícím srozumitelnější. K přejmenování jednotlivých výhodných jízdenek však nedojde jednorázově se zahájením platnosti nového jízdního řádu, ale bude to postupný proces, provázený příslušnou informační kampaní. 


Síťové a časové jízdenky v dosavadním Přehledu jízdného a slev ČD (po kliknutí do náhledu
se otevře celý ve formátu PDF)
 
Ředitel odboru mezinárodní a dálkové dopravy Ing. Jiří Ješeta seznámil účastníky pražské tiskové konference s novinkami v oboru své působnosti. Patří k nim zejména rozšíření taktové dopravy na ramenech z Prahy do Varšavy, Vídně, Budapešti a Bratislavy, zrychlení spojů mezi Prahou a Varšavou o 20 minut, vedení vlaků z Prahy do Mnichova každé 4 hodiny, zavedení přímého vozu do Splitu v letní sezóně, zrychlení spojení na trati Praha - Plzeň o asi 8 minut, častější zajíždění spojů SC Pendolino do západních Čech, zvýšení četnosti vlaků D1 Expres mezi Prahou a Brnem o jeden pár a jejich zrychlení či další rozšíření služeb pro vozíčkáře a cyklisty.
 

Ředitel odboru mezinárodní a dálkové dopravy Ing. Jiří Ješeta hovoří o novinkách v jeho
působnosti (Praha, 19.11.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V úvodu svého vystoupení se Ing. Ješeta také zmínil o dalších proměnách parku železničních vozidel Českých drah pro dálkovou dopravu, jejichž přehled najdete na čtvrté straně příslušné tiskové zprávy. O nových a modernizovaných vozidlech pro dopravu regionální se pak zmiňují obdobné dokumenty z tiskových konferencí v jednotlivých krajích, dostupných z níže uvedené tabulky. Vesměs nejde o informace pro návštěvníky stránek VLAKY.NET nové, protože se je už dověděli v souvislosti s prezentacemi nebo uváděním nových motorových a elektrických jednotek či motorových a řídicích vozů do provozu, které jsme reportážně zachytili.
 
TK dne
místo
tisková zpráva
19.11.2012
Praha
27.11.2012
Brno
28.11.2012
České Budějovice
28.11.2012
Hradec Králové
21.11.2012
Jihlava
29.11.2012
Karlovy Vary
nebyla*
Liberec
20.11.2012
Olomouc
23.11.2012
Ostrava
nebyla**
Pardubice
26.11.2012
Plzeň
29.11.2012
Ústi nad Labem
26.11.2012
Zlín
*)   objednatel dopravy uspořádal vlastní tiskovou konferenci, tisková zpráva ČD byla vydána dodatečně 5.12.2012
**) objednatel dopravy si tiskovou konferenci nepřál, tisková zpráva ČD však vydána byla

Podstatou každého z těch dokumentů jsou ovšem nadcházející změny v regionální dopravě toho kterého kraje, jejichž konkrétní podobu si může každý čtenář vyhledat podle svého zájmu. My je tady zvlášť rozebírat nebudeme a omezíme se jen na několik poznámek. Stejně jako tomu bylo v roce minulém, ani letos neproběhla tisková konference Českých drah ve dvou krajích – Krajský úřad Libereckého kraje si opět sezval zástupce médií sám a v Pardubicích setkání s nimi zase nebylo plánováno vůbec. Ač právě to mohlo být zajímavé, když nové vedení kraje iniciovalo čistku ve společnosti OREDO a plánuje brzký návrat vlaků na lokálky


Budou zase jezdit motoráčky až do Štítů? (1.10.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k tomu, že jde hlavně o spoje „přeshraniční“, zaznělo toto téma také na tiskové konferenci k novému jízdnímu řádu v Olomouckém kraji. I když se teprve v poslední době projevovaná snaha o obnovení osobní železniční dopravy mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi či Štíty do tiskové zprávy ještě nepromítla, na setkání s médii se o ní hovořilo, jak zaznamenal náš olomoucký reportér ve svém samostatném textu. Ten stojí za přečtení, protože postihuje i další zajímavosti, jež čekají cestující Českých drah (a možná nejen jich) v Olomouckém kraji. K nim patří také nové jednopodlažní elektrické jednotky z nám už známé rodiny RegioPanter.
 

„RegioPanter“ 640.001 jako Os 3820 (Olomouc-Nové Sady, 2.11.2012) © Radek Hořínek
 
K zajímavým (ovšem spíš jen pro národ vlakofilní) jevům nového jízdního řádu bude patřit zajíždění polských lokomotiv řady EU44 Husarz až do Prahy. A předpremiéra tohoto plodu interoperability se udála právě v den zahájení tiskových konferencí, na jejichž základě vznikla tato stať. V rámci příprav na pravidelné zajíždění polských Husarzů do Prahy dnes lokomotiva 5 370 009 dojela v čele Ex 402 „Silesia“ Kraków Gł. - Praha hl. n. až do jeho cílové stanice. Zpět do Polska pak odjela s vlakem EC 111 „Praha“ Praha hl. n. - Warszawa Wsch., zaznamenal Železniční magazín ve své rubrice aktualit slovem - a obrazem pak třeba Karel Furiš:
 

5 370 009 v čele EC 111 „Praha“ Praha hl.n. - Warszawa Wsch. ve stanici Ostrava-Svinov
(19.11.2012) © Karel Furiš
 
Náš ostravský reportér se ovšem neomezil jen na zachycení této události, ale zúčastnil se i dvou tiskových konferencí, samozřejmě ve svém sídlením městě a pak ještě, stejně jako roku loňského, v Brně. Tentokrát ani v jednom případě nezjistil a nezažil nic, co by komentoval vlastními slovy. Usoudil, že pořízené snímky, které najdete v připojené galerii, jsou ve spojení s jejich popisky dostatečně výmluvné k tomu, aby dokreslily prezentovaná fakta, jež si každý může přečíst v příslušných tiskových zprávách. Poslední tisková konference k novému jízdnímu řádu, jíž byly letos VLAKY.NET účastny, si však přece jen nějaký komentář v textu zaslouží.
 

Sp 1784 z Pardubic odjíždí do Trutnova, R 953 z Prahy dospěl do své cílové stanice
(28.11.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
 
Jak naznačuje předchozí snímek, proběhla v Hradci Králové. A mluvilo se na ní mimo jiné o přímých spěšných vlacích, které jezdí mezi Trutnovem a Pardubicemi od počátku platnosti končícího jízdního řádu. Získaly si takovou oblibu u cestujících, že od 9.12.2012 se jejich počet zvýší o dva páry v pracovních dnech a o pět párů přes víkend. Druhou významnou změnou, kterou už předznamenala samostatná reportáž, je nasazení postupně dodávaných elektrických jednotek RegioPanter na spoje mezi Pardubicemi a Jaroměří. Do doby, než budou všechny k dispozici, budou doplněny vratnými soupravami s řídicími vozy řady 961 sysel.
 

„RegioPanter“ jako Os 6211 Jaroměř - Pardubice hl.n. opouští královéhradecké hlavní nádraží
(28.11.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Smyslem toho dočasného opatření není jen zvýšení pohodlí pro cestující, ale hlavně odstranění nutnosti manipulace s lokomotivou (objíždění soupravy) v úvraťových stanicích dotčených spojů. Až bude na společnou linku sousedících krajů dodáno všech pět objednaných elektrických jednotek řady 440 (konkrétně tři pro Pardubický a dvě pro Královéhradecký kraj), přejdou zmíněné vratné soupravy s řídicím vozem řady 961 (nebo správněji Bfhpvee295) a lokomotivou řady 163 na vlaky spojující Pardubice s Chocní přes Hradec Králové a Týniště nad Orlicí, aby i tam bylo dosaženo výše uvedeného efektu, který snižuje náklady a zrychluje dopravu.  
 

Šestnáctý „sysel“ v čele soupravy Os 5021 do České Třebové (Pardubice hl.n., 13.11.2012)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
 
I když na královéhradecké tiskové konferenci toho zaznělo hodně a svádí to rozepsat se třeba o realizovaných či připravovaných projektech SŽDC na území kraje, omezíme se na konstatování jiného výdobytku, který náš správce infrastruktury připravil ke startu nového jízdního řádu. Nádraží ztichnou, rozhlas už nebude hlásit detaily o vlaku, objevil nedávno elektronický deník iDNES.cz. Následně však některá svá původní zjištění revidoval. Nicméně faktem zůstává, že by snad už neměly nastávat takové (nikoliv ojedinělé) případy, kdy staniční rozhlas chrlí zbytečné podrobnosti o vlaku, z něhož cestující už může zahlédnout tak akorát koncová světla.
 

Cestující by měl najít všechny informace o svém spoji na informačním panelu (Brno hl.n.,
27.11.2012) © Karel Furiš
 
Je ovšem otázkou, nakolik má SŽDC tímto opatřením na mysli blaho cestující veřejnosti, či zda ji k němu dovedla snaha vylepšit svůj hospodářský výsledek. České dráhy zaplatí od nového jízdního řádu 9 milionů korun SŽDC za to, že bude na nádražích automat dál hlásit některé detailní informace o jejich vlacích. Dosud je SŽDC hlásila zdarma, podle nové směrnice však bude nádražní rozhlas částečně zpoplatněn, píše se v oné posledně odkázané zprávě. Některé nedávné kroky SŽDC, naznačují spíš možnost druhou. Je jistě chvályhodné, že se s novým šéfem chová (snad) ekonomicky odpovědně a (určitě) tržně, ale vše má i svou druhou stránku.
 

Ing. Jiří Kolář, PhD., generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.; zdroj: SŽDC
 
Jestliže úvod tohoto článku naznačoval existenci stavu, v němž by s financováním regionální železniční dopravy v příštím roce neměly být problémy, v jeho závěru je třeba přiznat, že tomu tak není. Skutečnou úhradu svých ztrát musí ČD s vedením krajů teprve dohodnout. A nejde jen o příspěvek na provoz „nových vlaků“, jak sugeruje titulek jedné zveřejněné zprávy, ale především o stále rostoucí ceny vstupů. Že dochází ke zdražování nafty a elektrické energie, to ví každý, méně už je však známo, jakou zátěž ekonomice ČD přidá růst poplatku za využití železniční dopravní cesty vlaky osobní dopravy, který SŽDC plánuje od poloviny příštího roku.
 

Snad SŽDC za víc peněz poskytne v údržbě tratí také více muziky (Hradec Králové, 12.7.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Správa železniční dopravní cesty oznámila, že zdraží poplatek za užití dopravní cesty od července příštího roku. Pro osobní dopravu Českých drah to bude znamenat růst nákladů proti letošku o 135 milionů korun, a to jen za půl roku. Spolu s růstem cen nafty, elektřiny a dalších vstupů se nám meziročně zvýší náklady o téměř půl miliardy korun, cituje vyjádření mluvčího ČD jiná zpráva. Pracovníky Krajských center osobní dopravy ČD tak čekají nelehká jednání s nedávno zvolenými představiteli krajů a všichni můžeme jen doufat, že ta nevyústí v potřebu právě představený jízdní řád pro rok 2013 v jeho průběhu nějakým způsobem redukovat.
 

Před volbami se křtily vlaky pro lokálky, ale co bude po nich? (Česká Třebová, 11.10.2012)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 2. České dráhy, a.s. - Traťové jízdní řády
 3. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 4. Knižní jízdní řády platné od 9.12.2012 na stránkách SŽDC
 5. Vláda České republiky
 6. Ministerstvo dopravy
 7. Asociace krajů České republiky
 8. Sdružení železničních společností
 9. Veřejná doprava - Wikipedie
 10. Integrovaný dopravní systém - Wikipedie
 11. Konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku - Wikipedie
 12. Liberalizace osobní železniční dopravy v Česku
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Podoba knižního jízdního řádu 2013; zdroj: České dráhy, a.s.

Galéria

Súvisiace odkazy