České dráhy představily jízdní řád na období 2014 - 2015

4.12.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2014 - 2015

Už sedmým rokem přináší internetový magazín VLAKY.NET souhrnný článek o novém jízdním řádu SŽDC, jenž letos vstupuje v platnost 14. prosince. A už tradičně tak činí na základě jeho prezentace národním železničním dopravcem, která má podobu tiskových konferencí, pořádaných Českými drahami v hlavním městě a většině měst krajských.

Tentokrát se našemu týmu reportérů poprvé podařilo pokrýt všechny.

 

 


To umožnilo poněkud změnit formát tradičního článku, aby sám o sobě byl stručnější, ale přesto poskytl více informací textových a hlavně obrazových, dosažitelných diferencovaně podle zájmu čtenáře. Pro zvýšení atraktivity nabízíme tentokrát také některé ilustrační fotografie a videa, týkající se osobní dopravy Českých drah v jednotlivých regionech. Než se k nim však dostaneme, nemůžeme pominout obvyklý úvod o atmosféře, v níž se nový jízdní řád rodil, a o jeho hlavních rysech, jak je představitelé vedení Českých drah (ČD) prezentovali pozvaným zástupcům médií na společném setkání v Praze dne 19. listopadu tohoto roku.


Vstup do budovy Ministerstva dopravy a Generálního ředitelství ČD na Nábřeží L.Svobody 1222
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Asi nikomu neuniklo, že v průběhu končícího „železničářského roku“ se ve vedení obou institucí sídlících v budově někdejšího Ministerstva železnic udály opakované změny. V křesle ministra dopravy vystřídal Bc. Zdeňka Žáka, člena úřednického kabinetu, dne 29. ledna Ing. Antonín Prachař, který po své demisi ve funkci skončil 13. listopadu. Jeho nástupcem bude 4. prosince jmenován Ing. Dan Ťok, jenž se tak stane už 17. ministrem dopravy České republiky, což jen dokumentuje pochybnou stabilitu rezortu. Ta se pochopitelně přenáší (mimo jiné) i do Českých drah, jejichž vedení bylo v daném období také dvakrát obměněno.


Ing. Dalibor Zelený se konce platnosti jízdního řádu, který uvedl 20.11.2013, v čele ČD nedožil
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Ing. Dalibor Zelený, který novinářům představil zatím ještě platný jízdní řád, se nedožil ani jeho dubnové mimořádné změny, protože byl 20. února čerstvě jmenovaným ministrem odvolán a nahrazen Ing. Danielem Kuruczem, MBA. Ten, ačkoliv si vedl natolik dobře, že dosáhl také mezinárodního uznání, neměl ani tak dlouhou životnost, aby mohl svého předchůdce napodobit a zúčastnit se prezentace novinek v jízdním řádu pro rok 2015. Ministr Prachař jej nechal odvolat 9 dní před jejím konáním a 6 dní před svou vlastní demisí. V čele vedení skupiny České dráhy, a.s. jej nahradil Pavel Krtek, který se však tentokrát novinářům neukázal.
 

Letos nový jízdní řád představil náměstek GŘ ČD pro osobní dopravu Ing. Michal Štěpán
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Že tyto neustálé změny neprospívají veřejné dopravě ani jejímu rozvíjení na železnici, je nasnadě. Česká republika tak stále jen čeká na svou ucelenou a dlouhodobou dopravní politiku, jejíž obecný návrh na nejbližší léta už sice schválila vláda Petra Nečase, ale vesměs nikoho tím neuspokojila, o úrovni realizace klíčových záměrů nemluvě. A České dráhy podnikají v atmosféře nejistoty, vyvolávané jak měnícími se pohledy své vrchnosti na liberalizaci osobní železniční dopravy na síti státem vlastněných tratí a další klíčové okruhy jejich oboru činnosti, tak častými a někdy možná ne zcela promyšlenými změnami vlastní organizační struktury.
 

Organizační struktura skupiny ČD platná od 6.10.2014 (kliknutí do náhledu otevře schéma
ve formátu PDF)
 
Pro úspornost textu tentokrát vynecháme odraz atmosféry přípravy nového jízdního řádu v médiích, který ostatně mohli průběžně sledovat návštěvníci našich stránek v sekci věnované aktuálním zprávám. Ostatně třeba jindy poměrně frekventované téma omezování objednávky vlaků v závazku veřejné služby na úrovni celostátní i krajské či zastavování osobní dopravy na některých tratích nebo dokonce jejich rušení téměř chybělo. Železniční síť SŽDC se z tohoto pohledu nějak nemění, jak se můžete přesvědčit porovnáním její mapy, jež byla součástí jízdního řádu na období 2013/2014, s mapou příslušející k jízdnímu řádu na léta 2014/2015:
 

Příloha k jízdnímu řádu 2015; zdroj SŽDC (kliknutí do náhledu otevře mapu ve formátu PDF)
 
Nyní už obraťme svou pozornost k vlastnímu jízdnímu řádu, jak jej novinářům na výše zmíněné tiskové konferenci prezentovali přestavitelé Českých drah. Samotné setkání se zástupci médií proběhlo v poněkud skromnější podobě, než tomu bylo v letech minulých. Už pozvánky na ně měly podobu prosté elektronické zprávy, bez zvláštní graficky zpracované přílohy (což ostatně platilo i v případě konferencí krajských). A při příchodu pozvané účastníky už nevítaly najaté hostesky v úboru „vlakušek“, které bývaly kdysi dvě, loni však jen jediná. Na rozdíl od těchto chvályhodných úspor se v dalších výdajích na reprezentaci nějak zjevně nešetřilo.
 

Atmosféra před zahájením tiskové konference © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jednání zahájil tiskový mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský, aby předal slovo jeho hlavnímu aktérovi, jímž byl náměstek generálního ředitele českých drah, a.s. pro osobní dopravu Ing. Michal Štěpán. Ten své vystoupení zahájil sdělením, že zájem cestujících o služby státního dopravce neklesá ani po příchodu dopravců soukromých na nejlukrativnější linku mezi Prahou a Ostravou. Za leden až září tohoto roku přepravily ČD 126,745 milionu cestujících, což přestavuje nárůst proti stejnému období minulého roku o 627 tisíc osob. Přepravní výkon přitom vzrostl o 74 milionů osobokilometrů a průměrná přepravní vzdálenost činí 40,8 kilometru.
 

Ing. Michal Štěpán popisuje výkony ČD v osobní dopravě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V podobný vývoj vedení ČD doufá i pro období následující a k tomu rozšiřuje svou nabídku služeb, přičemž se zaměřuje na všechny skupiny zákazníků. Ing. Štěpán v této souvislosti zdůraznil všestrannou vybavenost netrakčních jednotek ČD railjet (kterou už znáte z nedávné reportáže), zavedení kvalitnějších rychlíků kategorie Rx, 4 612 bezbariérových spojů (nárůst o 208 vlaků) a 6 562 spojů (nárůst o 242 vlaků) s přepravou jízdních kol. Poté prezentoval nový jízdní řád v číslech, která ukazují nárůst všech základních ukazatelů osobní dopravy, kromě jejího celkového rozsahu, který zůstává na stávající úrovni, jak ukazuje příslušný dokument.
 

Jednotky ČD railjet umožňují dopravu jízdních kol, ÖBB svá vozidla takto teprve upraví
(22.10.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dalším bodem programu byly novinky v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě. V prvním segmentu k nim patří dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním nádražím v Praze a ve Vídni na 4 hodiny 10 minut, rychlovlak pendolino na trase z Prahy a Ostravy do Žiliny, Popradu a Košic v historicky nejrychlejším cestovním čase pouze 7,5 hodiny nebo denní spojení Prahy a Varšavy, ve druhém pak spojení SuperCity Pendolinem z Ostravy a Prahy do Plzně a Chebu a časné ranní v opačném směru, více vlaků do Luhačovic, Šumperka, nebo na Vysočinu, jak uvádí tisková zpráva.
 

ČD Railjet jako EC 74 „Franz Schubert“ ve stanici Wien Meidling (22.10.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Poté Ing. Michal Štěpán představil také nový jízdní řád na území hlavního města a Středočeského kraje, byť by to vlastně příslušelo po jeho boku sedícímu řediteli ROC ČD Ing. Aloisi Kašparovi. S ním jsme se v podobné roli setkali už v letech minulých, byť tehdy byl ředitelem čehosi jiného. Dnem 1. října totiž došlo k reorganizaci regionální úrovně Českých drah (jak je ostatně zřejmé už z jejich výše uvedené organizační struktury), jejíž podstatu a smysl nejlépe objasňuje jeden rozhovor v Železničáři. Pokud jde o nový rozsah a podobu spojů ČD v Praze a jejím širokém okolí, odkazuji na podrobnou tiskovou zprávu a výmluvný snímek:
 

Úvod prezentace novinek v regionální dopravě na území středních Čech © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na těchto setkáních bývají pro zástupce médií nejžhavějším tématem tarifní změny. Možná proto tuto kapitolu Ing. Michal Štěpán začal představením nového věrnostního programu ČD, jenž má do jisté míry kompenzovat ono zdražení jízdného, které prozradil už jeho bývalý šéf v rozhovoru pro internetový deník E15.cz. V cenách zohlednil národní dopravce pouze jednoprocentní inflaci. Pro věrné cestující zaregistrované na eShopu však České dráhy zavádí nový bonusový program a rozšíří nabídku výhodnějších mezinárodních jízdenek do vybraných zahraničních destinací, uvádí příslušná tisková zpráva. Stávající a nový tarif může porovnat každý sám:
 

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

do 13.12.2014
od 14.12.2014

Součástí tohoto bodu programu byla prezentace rozšiřování a zkvalitňování služeb Českých drah cestujícím, přičemž se Ing. Michal Štěpán zmínil o zajištění Wi-FI připojení v dalších vlacích, rozšíření nabídky palubního portálu ve spojích SC Pendolino, zavedení sofistikovaného informačního systému ve vlacích ČD railjet, zvýšení počtu expresů s donáškou občerstvení na místo, rozvíjení služeb ČD Taxi, Airport Express a ČD Parking, prodeji jízdenek MHD ve vybraných stanicích i o dalším rozvoji systému ČD Bike. Poměrně rozsáhlou pozornost pak věnoval mobilní aplikaci Můj vlak, o jejímž zavedení už informovala i naše zpravodajská rubrika. 


Ukázka aplikace na www.svetandroida.cz (kliknutí do náhledu otevře zdroj s podrobným popisem)
 
Tím byla prezentační část programu vyčerpána a následovala diskuse, v níž celkem nic zaznamenání hodného nezaznělo. Čekal jsem přehršli otázek na osud vlaků ČD railjet, jejichž provoz už snad není ohrožen pochybením v nákupu samotných netrakčních jednotek, za který ČD nedávno zaplatily tučnou pokutu, ale zpochybněním „nájmu“ lokomotiv ÖBB k jejich vedení, který ÚOHS zakázal. Nakonec padla jen jediná a ta byla velice zodpovězena stručně v mírně optimistickém duchu. Vzhledem k tomu, že zřejmě ještě probíhá rozkladové řízení, musíme si počkat na jeho výsledek. Další dotazy se týkaly věcí pro naše čtenáře nezajímavých.
 

Atmosféra při závěrečné diskusi © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jak bývá zvykem, po společném programu se konaly individuální rozhovory přítomných představitelů Českých drah se žurnalisty, jejichž výsledek byl v různé míře použit v televizních zpravodajských relacích, v rozhlase i v médiích dalších. Že to naše publikuje svou zprávu až s jistým odstupem, je dáno jejím tradičním souhrnným charakterem, jak už ostatně zdůraznil úvod tohoto textu. Čekali jsme na to, až proběhnou všechny plánované tiskové konference v krajských městech a poté na vydání tiskových zpráv z krajů, v nichž taková setkání organizována nebyla. Souhrn našeho reportérského snažení je soustředěn v obvyklé tabulce:
 
TK dne
místo
tisková zpráva
foto
vid.
rep.
19.11.2014
Praha
 
 
 
26.11.2014
Brno
nebyla*
České Budějovice
 
 
 
nebyla*
Hradec Králové
 
 
 
20.11.2014
Jihlava
 
26.11.2014
Karlovy Vary
 
nebyla**
Liberec
 
 
 
25.11.2014
Olomouc
24.11.2014
Ostrava
nebyla*
Pardubice
 
 
 
20.11.2014
Plzeň
 
25.11.2014
Ústi nad Labem
 
21.11.2014
Zlín
Vysvětlivky a poznámky:
foto – přímý odkaz na stránku galerie fotografií z dané tiskové konference (někdy doplněnou snímky z provozu ČD v kraji)
vid. – odkaz na video z tiskové konference (Brno, Ostrava) či ilustrační z provozu ČD v kraji (Praha, Olomouc, Zlín)
rep. – odkaz na text minireportáže z dané tiskové konference (reportáž z Prahy je součástí článku) 
*)   objednatel dopravy si tiskovou konferenci nepřál, tisková zpráva ČD však vydána byla
**) objednatel dopravy pořádal tiskovou konferenci vlastní, tisková zpráva ČD však vydána byla
 
V ní se však tentokrát, jak už bylo naznačeno výše, nachází mnohem více sdělného obsahu, jak textového, tak obrazového, k němuž si zjednáte přístup podle vysvětlivek v dolní části tabulky. Na pořízení podkladů z jednotlivých tiskových konferencí k novému jízdnímu řádu Českých drah se kromě autora této stati podíleli naši regionální reportéři (v abecedním pořadí) Karel Furiš (karel.f), Radek Hořínek (kmotr), Stanislav Plachý (Staňa), Jiří Řechka (brejlovec) a Luděk Šimek (maxipes), jimž za jejich spolupráci děkuji a snad si zaslouží i vděk čtenářstva. Někteří z nich za svým úkolem cestovali do končin svému bydlišti vzdálených a navíc opakovaně.
 

Nejobtížněji dosažitelným místem konání tiskové konference byly Karlovy Vary © Jiří Řechka
 
Ale vraťme se ještě na první úsek oné reportážní štafety, do Prahy. Když jsem opustil místo prezentace nového jízdního řádu, cestou na vlak jsem se zajímal, zda už je také v prodeji, jak bývalo vždy zvykem. Na Masarykově nádraží jsme se v ČD centru dověděl, že jej pokladny mají dát do prodeje úderem poledne. Na nádraží hlavním jsem jej mohl zahlédnout jen skrze mříž o přestávce na oběd do 12:00 hod. zavřených pokladen. Vzhledem k tomu, že můj vlak odjížděl krátce po této době, první výtisky nového knižního jízdního řádu určené k prodeji jsem letos mohl zaznamenat až v cíli své zpáteční cesty, na královéhradeckém hlavním nádraží.
 
V hradeckém ČD centru jízdní řád sice vystaven není, ale zásoba je nachystána v rohu
za pultem © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Cena této brožované publikace o 926 stranách se třemi přílohami zůstává lidová, na úrovni 69,- Kč, a jde tak nesporně o nejlevnější knihu na našem trhu. Její krajské varianty, pokud byly vydány, jsou k mání v cenách od 20,- do 30,- Kč, jak se můžete přesvědčit pohledem na příslušnou stránku ČD. Jízdní řád je nabízen také v elektronické podobě, ke stažení zdarma. A jednotlivé traťové jízdní řády ve formátu PDF najdete, jako obvykle, na webu SŽDC nebo na stránce ČD (na níž si ovšem v této době musíte správně zvolit období platnosti). S novými daty už pochopitelně pracuje i vyhledávač spojení ČD a mnohem všestrannější portál IDOS.
 

„Výslužka“ z tiskové konference v Jihlavě © Luděk Šimek
 
Teď už zbývá jen si navzájem popřát do „železničářskému Novému roku“ všechno nejlepší a doufat, že jeho poměrně optimistický start nenaruší nějaká mimořádná změna jízdního řádu, jak už se stalo v minulosti, kdy bylo třeba přelepovat zrušené spoje. Je sice pravda, že jedna taková změna vstupuje v platnost už spolu s jízdním řádem dne 14. prosince 2014, ale naštěstí obsahuje jen jisté kosmetické úpravy. S tímto konstatováním se s daným tématem mohu rozloučit, i když se k jeho části ještě vrátím v plánované reportáži z cest na dvě mé maličkosti „přidělené“ tiskové konference, jež se ani letos neobešly bez docela zajímavých zážitků.
 

Setkání historie se současností na ústeckém hlavním nádraží 25.11.2014 © PhDr. Zbyněk Zlinsk
 
Prameny a odkazy:

Galéria

Súvisiace odkazy