České dráhy představily jízdní řád na období 2016 - 2017

9.12.2016 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2016 - 2017

Jak je tradicí internetového magazínu VLAKY.NET, také letos přináší souhrnný článek o prezentaci novinek v jízdním řádu našeho národního železničního dopravce na následující rok. Obvyklých tiskových konferencí k této problematice proti minulosti citelně ubylo, takže obsah této stati je po stránce dokumentační poněkud chudší, nicméně její informační poslání zůstává zachováno.

 

 

 

 

Stejně jako roku loňského, i v tom letošním se podařilo reportérskému týmu internetového magazínu VLAKY.NET zúčastnit se všech tiskových konferencí, při nichž byl nový jízdní řád Českých drah (ČD) prezentován. Tak bych, opsáním úvodní věty loňské stati na toto téma, mohl tu letošní začít v chlubném duchu. Jenže na chlubení toho moc není, protože se ta setkání s novináři uskutečnila pouze čtyřikrát, všechna v Čechách. Na Moravě byla připravována tisková konference jediná, ale i z té sešlo. Příčiny toho jevu neznám, mohu se jen domýšlet, že je to možná důsledek relativně nedávných krajských voleb a následných politických hrátek o moc.


První z tiskových konferencí proběhla v expresu mezi Prahou a Českými Budějovicemi
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Někde totiž sestavování krajské vlády trvalo docela dlouho a navíc nové vládnoucí garnitury by měly jistě problém zúčastnit se prezentace konceptu, na jehož tvorbě se podíleli jejich předchůdci, mnohdy s odlišnou vizí veřejné dopravy obecně a spolupráce s Českými drahami zvláště. Markantním příkladem může být třeba Pardubický kraj, jehož (dnes už bývalý) náměstek hejtmana pro dopravu se pokusil kulišácky zachránit rychlíkovou trasu Praha – Brno pro České dráhy, ale nakonec k tomu nedošlo a na poslední chvíli se vítězem stal RegioJet. Tedy podle rozhodnutí SŽDC, které je sice napadnutelné u soudu, což by ale nemělo odkladný účinek.


Takovéto vlaky budou záhy jezdit na Brno (Pardubice hl.n., 27.6.2016)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Tato kauza je jedním z mála témat, která zaujala obecná média v období přípravy nového jízdního řádu. Dalším bylo podobně časově vyhrocené určení dopravce na rychlíkové lince Plzeň – Most. Záměr ministerstva dopravy po zrušení soutěže přidělit provoz linky konkurentovi Českých drah přímo, popudil nejen vedení našeho národního železničního dopravce, ale také železniční odboráře. Nicméně ministr dopravy na nic nehleděl a za pět minut dvanáct před prvním dnem platnosti nového jízdního řádu podepsal příslušnou smlouvu. Na jejím naplnění prokazatelně vydělá stát a údajně také cestující. To druhé je ovšem věc relativní.


Rychlík Plzeň hl.n. - Most v zanikající podobě (Plzeň hl.n., 31.07.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Vzájemné neuznávání jízdenek mezi dopravce národním a soukromým má pochopitelně své nepříznivé důsledky pro obě stany. Celkově se přinejmenším sníží odbavovací komfort pro cestující, což ale může mít negativní dopad na využívání dané linky, ale železniční dopravy v dané oblasti vůbec. Jak se ukazuje, prosazování liberalizace osobní dopravy na železnici bez příslušného regulačního úřadu je přinejmenším neuváženost. Takový orgán je už sice legislativně připraven, ale do začátku jeho efektivního fungování je ještě daleko. Dokonce se zatím nepodařilo vybrat šéfa nového orgánu – pokud od data té informace nedošlo ke změně.


Ministerstvo dopravy a Generální ředitelství ČD sídlí v jednom paláci, ale ...
(Praha, 19.11.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Další kauzou z tohoto oboru, která nabudila média, je ztráta šumavských lokálek, kterou však České dráhy utrpí až za rok. Je podobná té předchozí, také soukromník je týž, ale v tomto případě je „pachatelem“ Jihočeský kraj. O výhodnosti pro objednatele dopravy i její uživatele platí totéž, co jsem napsal výše. Rizikem věci je znechucení mimokrajských turistů a jejich odklon od vlakové dopravy do dané oblasti. Posledním výdobytkem pokroku na naší železnici, který zaujal žurnalistickou obec, je myšlenka státní půjčovny vlaků. Ani tento kontroverzní nápad sice s jízdním řádem na léta 2016 - 2017 nesouvisí, ale s jeho následovníky ano.


Ministerstvo dopravy a Generální ředitelství ČD sídlí v jednom paláci, ale ...
(Praha, 19.11.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nyní obraťme svou pozornost k novinkám, které v nadcházejícím grafikonu vlakové dopravy považují České dráhy za nejpodstatnější. Popsaly je na 60. a 61. straně svého časopisu ČD pro vás, v jeho prosincovém čísle: Díky postupující modernizaci koridoru a zavedení komfortních expresních spojů s menším počtem zastavení se výrazně zrychlí spojení Prahy, Českých Budějovic a rakouského Lince. Každý den vyjedou na trasu 4 páry vlaků v pravidelných čtyřhodinových intervalech. Jízdní doba z Prahy do Českých Budějovic se zkrátí zhruba na dvě hodiny a do Lince se bude možné dostat z hlavního města zhruba za 4 hodiny …


Zvláštní Ex 10069 Praha-Holešovice - Č.Budějovice (Č.Budějovice., 23.11.2016)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

To ve srovnání se stávajícím jízdním řádem představuje zkrácení jízdní doby o téměř tři čtvrtě hodiny.V Linci budou zajištěny přípoje ke spojům do středního, jižního a západního Rakouska. Nově bude přes České Budějovice a Linec zavedeno také přímé noční spojení se švýcarským Curychem, a to lůžkovým vozem, který bude v sezoně doplněn klasickým oddílovým vozem 2. třídy.Současný noční vlak EN/CNL Kopernikus bude zachován jako vlak EuroCity pouze s místy k sezení ve zkrácené denní trase Praha – Lipsko – Praha. To nejsou jediné větší změny v dálkové a mezinárodní dopravě. Za dalšími se vydejme na opačný konec republiky.


EC 130 „Varsovia“ Budapest-Keleti pu - Warszawa Wschodnia (Bohumín, 9.2.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Po loňském rozšíření spojů mezi ČR a Polskem bude tento trend pokračovat i letos. Cestující budou moci využít nový sezonní přímý denní expres Cracovia. Vlak nabídne také přepravu jízdních kol do Krakova a v Bohumíně umožní přestup mezi spoji Cracovia a Varsovia do (z) Varšavy a Krakova a do (z) Prahy, Bratislavy a Budapešti. K výrazným změnám dochází ve spojení se Slovenskem přes železniční pohraniční přechod Mosty u Jablunkova/Čadca. Místo dosavadních spojů expresní linky Praha – Ostrava – Žilina v přibližně dvouhodinovém intervalu budou nově zavedeny dvě linky přímého spojení Praha – Žilina a Praha – Banská Bystrica/Zvolen.


Ex 144 „Landek“ Žilina - Praha hl.n. (Pardubice hl.n., 1.10.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Spoje na nich budou jezdit v přibližném intervalu jedné až tří hodin a v Ostravě budou mít přípoje na vlaky do (z) Prahy a Brna. Tímto počinem dochází k obnově přímého spojení České republiky s turisticky atraktivní oblastí středního Slovenska. Soupravy na lince Ostrava – Žilina – Banská Bystrica/Zvolen budou sestaveny z modernizovaných klimatizovaných vozů ZSSK a nabídnou přepravu cestujících na invalidním vozíku i jízdních kol. Bude obnoven přímý lůžkový vůz Košice – Praha – Plzeň – Cheb, přibude přímý lůžkový vůz Prešov – Košice – Zvolen – Bratislava – Brno a Košice – Ostrava – Břeclav - Vídeň.


Kupé lůžkového vozu ZSSK pro linku do Prahy; zdroj: www.slovakrail.sk

Vylepšeno bude také spojení mezi hlavním městem a východní Moravou. Spoje expresní linky Ex 2 pojedou výhradně po trase Praha – Olomouc – Vsetín (- Slovensko). Soupravy pro tyto spoje budou tvořit komfortní vozy ZSSK. Do rychlíkové linky R 18 s hlavní větví z Prahy do Luhačovic budou nově integrovány dosavadní expresní spoje do Zlína a veselí nad Moravou. Na všechny vlaky budou nasazeny české moderní vozy standardu EC/IC a spoje budou vedeny v kategorii rychlík vyšší kvality (Rx). Dojde tak k výraznému zrychlení dosavadních rychlíků, Vlaky budou moci využívat rychlost až 160 km/h a projedou navíc některé zastávky.


Krom Mohelnice vlaky projedou Červenkou a Zábřehem n.M. (29.10.2008)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy po dvou letech přikročily k úpravám (čti zvýšení) základního jízdného. Nejde o nic dramatického – při cestách do 200,- km si cestující připlatí jednu korunu českou, nad touto hranicí pak maximálně koruny čtyři. Průměrný nárůst cen ve všech kilometrických pásmech tak nepřesáhne sedm procent. Zdražení základního jízdného nicméně ovlivní i další ceny, které se od něj odvíjejí – jízdné zákaznické, zpáteční nebo traťové. Konkrétní změny, které vás zajímají, najdete pomocí porovnání doposud platného tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel s tarifem vstupujícím v platnost dne 11. prosince 2016:

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
do 10.12.2016
od 11.12.2016
 
O novinkách spojených s nástupem nového jízdního řádu se už více rozepisovat nebudu. každého zajímá něco jiného, tak si jistě vybere příslušné tiskové zprávy, v nichž jsou novinky shrnuty – ať už se týkají dopravy mezinárodní, dálkové nebo regionální. Obvyklý přehled je tentokrát poněkud chudší o přílohy, protože videa z tiskových konferencí k dispozici tentokrát nejsou a dělit připojenou galerii snímků z pouhých čtyř tiskových konferencí mi nepřipadalo prakticky užitečné. Minireportáže z nich však zůstaly zachovány a najdete je v posledním sloupci následujícího přehledu tiskových zpráv. Ten byl z praktických důvodů nově uspořádán:
 
TK dne
region
tisková zpráva
rep.
nebyla
Česká republika1
 
 
23.11.2016
Česká republika2
Jihočeský3
nebyla
Jihomoravský
 
nebyla
Karlovarský
 
nebyla
Královéhradecký
 
nebyla
Liberecký
 
nebyla
Moravskoslezský
 
nebyla
Olomoucký
 
nebyla
Pardubický
 
30.11.2016
Plzeňský
02.12.2016
Praha a Středočeský
PID – prezentace (formát PPT)
01.12.2016
Ústecký
nebyla
Vysočina
 
nebyla
Zlínský
 
Vysvětlivky:
rep. – minireportáž z tiskové konference ve formátu PDF
1 – úvodní tisková konference letos nebyla, 31.10.2016 byly rozeslány tiskové zprávy
2 – další novinky z dálkové dopravy byly uvedeny na TK v Ex 10069 Praha – Č.Budějovice
3 – TK proběhla během jízdy Ex 10069 Praha – Č.Budějovice

V průběhu dokončování této stati se mi v poště objevila tisková zpráva Drážního úřadu, jejíž doprovodný text zní: Dovolte nám informovat, že i pro nadcházející vlakový jízdní řád 2016/2017 (JŘ) schválil Drážní úřad změny názvů železničních stanic (1x) a zastávek (5x). Zrovna tak se v JŘ objeví zcela nové železniční zastávky. Jejich výčet naleznete v přiložené tiskové zprávě. Důvodem pro změny názvů bývají většinou požadavky místní samosprávy nebo organizátorů veřejné hromadné dopravy (sladění místopisných názvů, apod.). O některých změnách a nových zastávkách už víme z našich reportáží, ale tady je kompletní seznam.


Zastávka Dobrovíz-Amazon byla slavnostně otevřena už 29.11.2016
© Jiří Řechka

Knižní podoba celostátního jízdního řádu ČD na rok 2017 se začala prodávat dne 24. listopadu 2016 ve vybraných železničních stanicích za baťovskou cenu 99,- Kč. Kromě něj jsou v prodeji také některé regionální jízdní řády v různé podobě a za různé ceny, jak si můžete zjistit na archivované stránce ČD. Musíme ovšem podotknout, že tento jízdní řád obsahuje (až na pár výjimek) výhradně spoje národního dopravce. Totéž platí také o jeho elektronické podobě či traťových jízdních řádech. Kompletní jízdní řád správce a provozovatele naší železniční sítě najdete jen v podobě tabulek traťových jízdních řádů na internetové stránce SŽDC.


Jízdní řád ČD celostátní a regionální Ústeckého kraje (scan)
© PhDr. Zbyněk Zlinsk
ý

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy, a.s.
 2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 3. Vláda České republiky
 4. Ministerstvo dopravy
 5. Asociace krajů České republiky
 6. Sdružení železničních společností
 7. Veřejná doprava - Wikipedie
 8. Integrovaný dopravní systém - Wikipedie
 9. Konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku - Wikipedie
 10. Liberalizace osobní železniční dopravy v Česku – článek z roku 2010 na Stránkách přátel železnic
 11. Svaz cestujících ve veřejné dopravě
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní obrázek: Koláž ze snímku titulní stránky knižního jízdního řádu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy