„InterPanter“ na prvním pravidelném spoji byl předvěstí nového jízdního řádu ČD

6.11.2015 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

„InterPanter“ na prvním pravidelném spoji byl předvěstí nového jízdního řádu ČD

Dne 4.11.2015 se olomoucké hlavní nádraží stalo dějištěm ojedinělé a svým způsobem průlomové akce. České dráhy zde představily svůj jízdní řád pro období 2015/2016 v dálkové a mezinárodní dopravě i v dopravě regionální tří moravských krajů, a to uvnitř soupravy modernizovaných vozů pro dálkové vlaky. Současně byl uveden do pravidelného provozu první InterPanter.

 

 

 

 

Stalo se tak za účasti představitelů vedení našeho národního dopravce a klíčového dodavatele jeho nových i modernizovaných vozidel a za přítomnosti pozvaných hostů, především zástupců médií, mezi nimiž nechyběli ani reportéři internetového magazínu VLAKY.NET. Novináři přitom mohli využít nabídky Českých drah a přijet do Olomouce buď od Prahy v soupravě vozů určených k prezentaci, řazené na konci Ex 145 Odra, nebo od Brna či Zlína vybranými spoji v doprovodu ředitelů tamních regionálních obchodních center ČD. Rámcový program této nevšední akce byl uveden na pozvánce, jež dorazila s patřičným předstihem do redakcí:


Pozvánka na tiskovou konferenci (kliknutí do náhledu ji otevře ve formátu PDF)

Hlavními účinkujícími onoho představení ovšem byla prezentovaná vozidla – souprava vozů A-ČD 61 81 88-90 205-9 WRmz817 + CZ-ČD 73 54 10-91 019-5 Ampz143 + CZ-ČD 61 54 10-70 004-6 Apee139 + CZ-ČD 61 54 20-71 026-6 Bdmpee233 a elektrická jednotka 660.101-7 + 662.101-5 + 064.101-9 + 662.201-3 + 661.101-6, tedy první vyrobený InterPanter, o jehož křtu jsme na tomto místě psali na sklonku června. Ale v oné reportáži nešlo jen o popis slavnostního aktu, nýbrž také (a vlastně především) o představení nového vozidla. To si tedy můžeme v tomto textu už odpustit s odkazem na předchozí článek a v něm uvedené zdroje informací.


První „InterPanter“ mezi tím dostal nové logo národního dopravce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zato si alespoň ve stručnosti představíme čtveřici prezentovaných vozů. Ten s označením A-ČD 61 81 88-90 205-9 WRmz817 k nim však vlastně nepatří, protože nejde o vozidlo pro pravidelný provoz. České dráhy jeden ze čtyř restauračních vozů této řady, získaných v prosinci 2014 lišáckým nákupem ojetin ÖBB (o němž se podrobněji zmiňuje Wikipedie v článku o jiné řadě), nechaly upravit na vůz konferenční, který může sloužit jejich vlastním potřebám nebo si jej může pronajmout subjekt cizí v rámci nabídky vlaků na objednávku. V tomto případě posloužil pro uspořádání předmětné tiskové konference, i když pro ni neposkytl dostatečný prostor.


Značně stísněné prostředí tiskové konference ve voze 88-90 205-9 WRmz817
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Vůz CZ-ČD 73 54 10-91 019-5 Ampz143 byl naopak ukázkou budoucnosti běžné dopravy, v tomto případě mezinárodní, a to v rámci tzv. projektu Hamburk, jak naznačuje i nápis na jeho skříni In Kooperation mit/Ve spolupráci s DB. Ten má sice zpoždění, k nevůli DB, ale snad se dočká úspěšné realizace. Vozy této řady jsou provenience (víceméně) domácí a o jejich výrobě, technických parametrech i modernizaci se můžete dovědět více z poměrně rozsáhlého článku ve Wikipedii. Vzhledem k tomu, že jsem tímto vozem posléze při návratu cestoval z Olomouce do Pardubic, mohu konstatovat, že jeho pozměněná podoba je vcelku přijatelná.


Vůz 10-91 019-5 Ampz143 při čekání na návrat z Olomouce do Prahy
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Označení CZ-ČD 61 54 10-70 004-6 Apee139 nese jeden z deseti vozů této řady, které vznikly opakovanými modernizacemi, ne příliš přehledně popsanými v příslušné kapitole Wikipedie. Pro orientaci, jak to s nimi vlastně bylo, možná lépe poslouží přehled ve zdroji jiném. V letech 1996–1997 prošlo 10 vozů maďarské výroby (původních řad Ba a Bai) rekonstrukcí na velkoprostorové vozy 1. vozové třídy. Rekonstrukci provedly firmy MOVO Plzeň a DVJ Dunakeszi. Vozy obdržely označení Ahee, později Apee a od roku 2006 na nich firma MOVO Plzeň provedla další modernizace (od roku 2013 též Pars nova v Šumperku), píše se tam mimo jiné.


Interiér vozu 10-70 004-6 Apee139 při ranní cestě do Olomouce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na rozdíl od těch předchozích, nemusí být vůz s označením CZ-ČD 61 54 20-71 026-6 Bdmpee233 ani méně informovaným čtenářům našeho magazínu zcela neznámý, protože s námi mohli být u zrodu této modernizované řady, když jsme v půli února 2013 představili její prototyp. K původním informacím můžeme uvést, že poslední vůz z této čtyřicetikusové dodávky opustil areál Pars nova, a.s. dne 22.9.2014 a poprvé s cestujícími vyjel o pět dní později, jak uvádí (krom mnoha jiných faktografických údajů) Ing. Alan Butschek na svém webu. A též dodatečně nabídnout výkres vozu, který je k dispozici, spolu s obecnými údaji o něm, v Atlase vozů.


162.036-8 přistavuje soupravu modernizovaných vozů k prezentaci © PhDr. Zbyněk Zlinský

Když jsem se takto zhostil představení přítomných vozidel, mohu přejít k tomu, co se kolem nich a v jejich interiéru dělo. Hlavním bodem oficiálního programu byla už zmíněná tisková konference, během níž se novináři seznámili s novinkami v nadcházejícím jízdním řádu ČD a jeho faktickém naplňování, a to v oblasti dálkové vnitrostátní a mezistátní dopravy, dopravy regionální v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji, ve sféře tarifní a na úseku nasazení vozidel. Já se v této reportáži zaměřím pouze na problematiku poslední a ty předchozí ponechám až do tradičního souhrnného článku o tiskových konferencích k novému jízdnímu řádu.


Tisková mluvčí ČD Bc. Kateřina Šubová zahajuje tiskovou konferenci
© PhDr. Zbyněk Zlinský

V průběhu tiskové konference vystoupili jen dva představitelé vedení Českých drah, místopředseda představenstva Ing. Ludvík Urban pronesl úvodní slovo a člen představenstva odpovědný za osobní dopravu Ing. Michal Štěpán na sebe vzal ten zbytek, dokonce i za přítomné ředitele regionálních obchodních center tří uvedených krajů. Novinky zajímavé z našeho momentálního omezeného pohledu shrnuje samostatná tisková zpráva ČD. Z ní je asi nejzajímavější sdělení, že jednotky InterPanter budou po lince R 13 Olomouc – Přerov – Břeclav – Brno v průběhu jara 2016 nasazeny také na linku R 19 Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno.


První „InterPanter“ při svém prvním nadsazení na lince R 13 projíždí Brodkem u Přerova
© Karel Furiš

Neméně zajímavé jsou novinky u klasických souprav. Během příštího roku chceme rozšířit počet klimatizovaných vozů na linkách R 6 z Prahy do Plzně, Klatov a Železné Rudy a na lince R 7 z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic. U linky R 6 budou postupně během nadcházejícího roku všechny kmenové soupravy sestaveny z modernizovaných klimatizovaných vozů, u linky R 7 do Českých Budějovic vyměníme kmenové vozy 2. třídy. […] První klimatizované vozy zamíří v průběhu roku 2016 také do rychlíků na lince R 10 Praha – Hradec Králové – Trutnov a R 12 Brno – Prostějov – Olomouc – Šumperk, uvádí dále citovaný dokument.


Nasazení moderních a modernizovaných vozidel na jednotlivých dálkových linkách Českých
drah (zdroj: ČD)

Ing. Štěpánovi nečiní problém hovořit dlouze a zevrubně, takže se časový harmonogram akce ocitl na pokraji časové tísně, kterou ale Bc. Šubová asertivní (ne)nabídkou diskuse bravurně odvrátila a bylo možno posunout se k dalšímu bodu programu, jímž bylo slavnostní předání elektrické jednotky 660.101-7 + 662.101-5 + 064.101-9 + 662.201-3 + 661.101-6 provozovateli a její vypravení na první jízdu s běžnými cestujícími. Aktéry malé slavnosti byli krom prvního InterPantera generální ředitel a.s. Škoda Transportation Ing. Tomáš Ignačák, MBA, náměstek ministra dopravy a předseda dozorčí rady ČD Mgr. Milan Feranec a Ing. Michal Štěpán.


Přípitek na bezproblémový a nehod prostý provoz „InterPantera“ © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poté, co si jmenovaní po krátkých proslovech připili na zdar InterPantera a vkročili do něj pro štěstí pravou nohou, provedl Ing. Ignačák přítomné hosty interiérem pro ně vyhrazené části jednotky, zatímco do jejího zbytku nastupovali, mnozí se zjevným váháním, běžní cestující. Pak už nebránilo nic tomu, aby se nové vozidlo vydalo na cestu v roli R 810 z hanácké do moravské metropole. Uzavření části jednotky pro veřejnost nemělo žádné nepříjemné důsledky, protože běžných cestujících mnoho nebylo a navíc končilo v Hulíně. Odtud se měla většina hostů vrátit do Olomouce zvláštním vlakem, i když někteří jeli dále k Břeclavi a Brnu.


Jeden z vyhrazených oddílů v R 810 před odjezdem z Olomouce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nejnovější elektrická jednotka InterPanter ze Škody Vagonka dnes slavnostně svezla první cestující na pravidelném spoji Olomouc - Břeclav - Brno. Jedná se o první ze čtrnácti nejmodernějších vlaků, které si v loňském roce objednaly České dráhy pro meziregionální a dálkovou dopravu. Všechny soupravy budou vyrobeny v letech 2015 a 2016 a budou postupně nasazeny na vnitrostátní rychlíkové linky, zněl úvod tiskové zprávy, kterou k tomuto počinu vydala Škoda Transportation, a.s. Internetový Železničář pro jeho prezentaci zvolil titulek možná až bulvárně navozující představu vypuštěné „šelmy na kolejích“: InterPantery už loví první cestující.


První „InterPanter“ jako R 810 uhání z Hulína k Otrokovicím © PhDr. Zbyněk Zlinský

Povšimněte si onoho množného čísla, které je v článku objasněno jen částečně. Mohu proto doplnit, že téhož dne se vydal na trasu Brno – Břeclav – Olomouc i druhý zatím dodaný InterPanter. Ač Ing. Štěpán informoval novináře v neformálním rozhovoru, že se tak stane na R 807, ve skutečnosti jednotka 660.102-5 + 662.102-3 + 064.102-7 + 662.202-1 + 661.102-4 vyjela z Brna do Olomouce jako R 809 a já jsem její o osm minut opožděný příjezd ve 14:58 hod. už nemohl pro nepřítomnost zaznamenat, na rozdíl od našeho klubového jůtuberáka, jenž počkal i na její opětovný odjezd a uchoval tak nejen pro nás historicky cenný videozáznam.


Druhý „InterPanter“ opouští olomoucké hlavní nádraží jako R 806 © Vojtěch Fajkus

Vojta Fajkus coby vždy dobře informovaný úd místního depa se ostatně se svou kamerou zdatně činil v průběhu celého dne a podobných zajímavých záběrů pořídil přehršli a nabídl nám je ke shlédnutí v té sekci našeho diskusního fóra, která vznikla vlastně pro jeho záviděníhodnou aktivitu. První tam vložil předmětného dne už ve 22:55 hod. a další najdeme nad ním. Druhým kameramanem (a současně také fotografem), který nás na akci zastupoval, byl náš ostravský reportér Karel Furiš. Ten místo oslavy svých jmenin neváhal sjet do Olomouce, aby zachytil dění nejen na hlavním nádraží. Jeho pohyblivé obrázky dobře dokreslují moje povídání:

Souhrnné video z akce © Karel Furiš

S oběma kolegy jsem se potkal jen krátce, jednou na začátku a podruhé už dlouho po skončení akce, při mém odjezdu z místa jejího konání. Musel jsem čekat dvě hodiny, než byla souprava prezentovaných vozů přivěšena na konec R 886 Velehrad a odvezla mne do Pardubic. No musel – ve skutečnosti jsem to uvítal, protože jsem si tak vytvořil prostor na prohlídku a dokumentaci rodící se nové podoby olomouckého hlavního nádraží. Dřív jsem na něm byl poměrně častým návštěvníkem, ale už dlouho jsem je trestuhodně zanedbával. Takže má účast na té tématicky už tak dost košaté akci Českých drah získala další rozměr, infrastrukturní. Nicméně o tom snad až někdy jindy ...


Snad se výsledky prvních prací nerozpadnou, než budou hotovy ty poslední …
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy, a.s. - skupina
 2. České dráhy, a.s. - Jízdní řád 2016
 3. České dráhy, a.s. - ČD v Jihomoravském kraji
 4. České dráhy, a.s. - ČD v Olomouckém kraji
 5. České dráhy, a.s. - ČD ve Zlínském kraji
 6. BlueTrains – internetová příloha časopisu ČD pro vás prezentující vozidla Českých drah
 7. ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. - oficiální stránky
 8. ŠKODA VAGONKA, a.s. - oficiální stránky
 9. Na koleje zamíří nový vlak! – specializovaný web výrobce
 10. Elektrická jednotka InterPanter - Škoda Transportation a.s.
 11. Železničář - InterPantery už loví první cestující. Představily se v Olomouci
 12. Video: Dráhy poprvé vyjely s novými rychlíky. Interpantery spojí Brno s Hanou - iDNES.cz
 13. Železničář - Nadcházející jízdní řád přinese komfortnější vozy
 14. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Souprava zvláštního Ex 100801 Hulín - Olomouc a první „InterPanter“ na
R 801 Olomouc - Brno © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy