České dráhy představily jízdní řád SŽDC

28.11.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: České dráhy, a.s.

České dráhy představily jízdní řád SŽDC

Dne 14.12.2008 začne platit nový jízdní řád. České dráhy letos připravily v každém krajském městě tiskovou konferenci k novinkám, které nový grafikon přinese. Na první a největší v Praze představily 24.11.2008 základní změny jízdního řádu pro celou ČR a změny regionální vlakové dopravy v Praze a Středočeském kraji. Po ní následovaly obdobné akce v jednotlivých krajích k podrobné prezentaci inovací v daném regionu.

 

 

Už na počátku této šňůry tiskových konferencí se začaly objevovat v médiích tučné titulky jako Revoluce na železnici! Je sice pravdou, že ke k nemalým změnám v jízdním řádu došlo, ale samy České dráhy přiznávají, že nová sezona na železnici nebude ještě radikálně průlomová. I když vlastně je – třebaže ne v samotném vedení vlaků. Ta skutečná revoluční změna je v tomto případě sice také uvedena v jízdním řádu, dokonce na jeho první straně – ale přesto běžným cestujícím uniká.

Poprvé vůbec totiž celostátní jízdní řád u nás vydává někdo jiný, než ony „dráhy“, které lidí vozí a na které je „obecenstvo“ (jak se říkalo už za Rakouska) či „cestující veřejnost“ (jak se říkalo později za někoho úplně jiného) zvyklá po léta nadávat. Tato změna mj. přináší i fakt, že některé před tím běžné součásti knižního jízdního řádu v něm už jeho dnešní uživatel nenajde. Třeba tarifní podmínky tam nejsou nikoliv z důvodu jejich předpokládané pružné úpravy (jak tvrdí média), ale proto, že Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) je odmítla do vydání zařadit. České dráhy pro své zákazníky alespoň připravily vlastní mutaci s obálkou ve firemních barvách:

Výřez obálky knižního jízdního řádu, v níž jej distrubuují České dráhy

Důvodem byla skutečnost, že SŽDC vydává (byť dnes spíš jen formálně) jízdní řád vlaků všech železničních dopravců v ČR – a České dráhy jsou už jen jedním z nich. Cestující si budou muset zvykat, že ony „dráhy“ už jaksi nefungují tak, jak byly celé jejich generace navyklé. Důslednější oddělení majitele a provozovatele železniční dopravní cesty od státního železničního dopravce je sice krok dobou žádaný a možná i logický, ale pro běžné lidi nepříliš dobře vnímatelný a dost těžko pochopitelný, takže asi bude trvat dlouho, než jej vstřebají do své mysli.

Leda, že by jim v tom bylo ku pomoci nejnovější mediální přetřásání problémů na železnici, kdy České dráhy sdělují veřejnosti třeba to, že za většinu zpoždění vlaků může SŽDC a ony budou správce infrastruktury pokutovat (samy jsouce za nedodržování jízdního řádu pokutovány Ministerstvem dopravy či kraji). Podobně se mluvčí ČD zle obořil na SŽDC ve věci zanedbané údržby momentálně „populárních“ mostů přes tratě – aniž by mu vadilo, že tento problém trvá už od doby, kdy jeho řešení bylo věcí ČD. Trochu jsem odbočil, ale jen ke zdůraznění faktu, že všechno je jinak – což doufejme naši cestující pochopí dříve, než na smrtelné posteli (jako onen mudřec). Změnu nakonec napoví i obsah jízdního řádu:

Obsah kmižního jízdního řádu

Další revoluční změna týkající se formální stránky nového jízdního řádu spočívá v tom, že je poprvé k dispozici také v elektronické podobě ke stažení ze stránky Českých drah. A to dokonce nejen zdarma, ale navíc s bonusem v podobě možnosti vyhrát v soutěži trvající od 24.11.2008 do 31.1.2009 zajímavé ceny. Doposud bylo elektronický jízdní řád u nás možno získat jen v podobě „cédéčka“ a za úplatu. Na téže stránce budou nabízeny také jeho aktualizace.
 
Do třetice všeho dobrého lze za revoluční považovat i samotný v úvodu zmíněný týdenní maratón tiskových konferencí, který dnešního dne končí. Podle odezvy v médiích šlo nepochybně o úspěšný počin, který přitáhl pozornost veřejnosti nejen ke změnám, k nimž v osobní železniční dopravě dochází, ale i k této dopravě samotné. Byť některé články v tisku či televizní a internetové zprávy byly založeny spíš na akcentaci změn negativních, tedy zdražení jízdného (které ovšem bylo oznámeno a tudíž i mediálně propráno daleko dříve) či rušení spojů na některých místních tratích.
 
Prodej regionálních jízdních řádů hale královéhradeckého hlavního nídraží dne 27.11.2008  © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A právě vzhledem k tomu, že jednotlivé změny byly už všemožně komentovány v jiných médiích, zde vám žádný komentář nenabízím – pro vyjádření vlastních názorů může posloužit nejlépe naše diskuse. Opřít se v ní můžete o samotný Jízdní řád 2008/2009 Českých drah a o podrobnosti o hlavních změnách v něm uvedených, které najdete v těchto dokumentech:
 
TK dne
kraj
tisková zpráva
24.11.2008
všechny
24.11.2008
Praha a Středočeský
25.11.2008
Karlovarský
25.11.2008
Jihomoravský
25.11.2008
Plzeňský
26.11.2008
Jihočeský
26.11.2008
Ústecký
26.11.2008
Vysočina
27.11.2008
Pardubický
27.11.2008
Moravskoslezský
27.11.2008
Královéhradecký
27.11.2008
Olomoucký
28.11.2008
Zlínský
28.11.2008
Liberecký
 
Jak už bylo výše naznačeno, revoluční změny se naopak nekonají v nasazení v průběhu roku slibovaných nových vozidel pro regionální dopravu. Tedy pokud pomineme pokračující dodávky elektrických jednotek řady 471, rekonstruovaných motorových (řada 814 a 814.2), řídicích (řada 954 a 954.2) a přípojných (řada 054) vozů či nějaké to přemísťování modernějších vozidel, které sice dopravu v jednom kraji vylepší, ale v druhém patrně zhorší. Připomínám, že České dráhy vydávaly signály o použití vlastních (byť z peněz dotčených krajů pořízených) motorových jednotek Desiro zejména na západě Čech.
 
Na konferencích nejčastěji zmiňované nové vozidlo ČD - Regionova, tady 814.019-6 dne 27.11.2008 v žst. Pardubice hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Stejně tak nic průlomového v dohledné době zřejmě nehrozí v parku vozidel pro dopravu dálkovou a mezistátní. Kromě ovšem už dříve oznámeného nasazení lokomotiv Taurus ÖBB s našimi strojvedoucími mezi Břeclaví a Děčínem. Podle posledních zpráv se patrně neuskuteční ani ono dříve avizované pořízení stovky repasovaných ojetin osobních vozů řady Bimz od DB, protože se hledá - formou výběrového řízení, které ještě nebylo vypsáno - řešení také variantní. Vypsány naopak byly veřejné soutěže na rekonstrukce některých jiných vozidel, ale ta nemají šanci zasáhnout výrazněji do provozu už v nadcházejícím GVD, takže se zde o nich zmiňovat nebudu.
 
Možná tento závěr vyznívá mírně pesimisticky, ale to jen ve srovnání s možná až silně pozitivně laděnými tiskovými zprávami Českých drah a na nich postavenými aktualitami v našich médiích. Buďme realisty a vnímejme, že v naší osobní železniční dopravě sice rozhodně není vše (spíš vůbec nic) dokonalé, ale v poslední době se relativně dost dělá proto, aby se její stav zlepšil. A věřme, že tento trend bude v budoucnu posilovat a za rok budou moci České dráhy seznamovat veřejnost se změnami také už opravdu (na naše poměry) revolučními.
 
Moravskoslezské "esko" při prezentaci na ostravské tiskovce dne 27.11.2008 © Karel Furiš
 
Na závěr vás chci pozvat na malou obrazovou procházku alespoň čtyřmi z oněch třinácti tiskových konferencí, jak jsme je za včerejšek stihli s Karlem Furišem a Radkem Hořínkem navštívit. Obrázky jsou určeny spíš těm, kdož je mají raději, než dlouhé texty. Všichni jsme vyslechli zajímavé věci a můžeme tvrdit, že ty tiskové konference rozhodně nebyly na jedno brdo. Nakonec je to vidět i ze složení účastníků za předsednickým stolem. Každý kraj má nejen svá dopravní specifika, ale také různý přístup jeho vládců (ale i zástupců médií, jak patrno z různé jejich účasti a aktivity) k nim.
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  3. média

Galéria

Súvisiace odkazy