České dráhy představily jízdní řád na období 2013 - 2014

4.12.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2013 - 2014

„Železničářský Nový rok“, který letos připadá na 15. prosince, se blíží a nastává tedy čas vyjevit už tradičním způsobem také na stránkách našeho internetového magazínu novinky v jízdním řádu Správy železniční dopravní cesty na následující období. České dráhy v roli národního železničního dopravce tak za sebe učinily formou obligátních tiskových konferencí v průběhu uplynulých dvou týdnů.

 

 

 

 

Nový jízdní řád nepřináší žádné dramatické změny a jeho příprava tak probíhala v celkem poklidné atmosféře, alespoň pokud jde o odraz onoho procesu v médiích. Toto konstatování, jakoby okopírované z článku loňského, však přece jen celkovou situaci tak docela nevystihuje. Novináři totiž dostali příležitost dostatečně se vybouřit už v souvislosti s řádnou změnou jízdního řádu SŽDC předchozího, v níž byl zakotven výsledek úsporných snah Ministerstva dopravy v podobě omezení některých spojů v dálkové železniční dopravě, platného od 1.7.2013. Obsah tiskové zprávy ministerstva vzbudil nevoli hlavně v nejvíce dotčené oblasti, Kraji Vysočina


Zrušením a omezením rychlíků na Vysočině utrpěl nejen Havlíčkův Brod
(ilustrační foto z 15.3.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský 
 

I když jízdní řád nový sliboval nápravu jen částečnou, situace v této oblasti se přece jen uklidnila. Stejně tak na čas utichl mediální zájem o problém otevření státem dotované dálkové železniční dopravy konkurenci zatím monopolních Českých drah, když původní tendr na rychlíky přes Krnov byl zrušen a další podobné snahy jsou zatím jen ve stádiu vládního záměru. A vzhledem k tomu, že jsou naši momentální vládcové v demisi, rozhodnutí se zřejmě odkládá. Ostatně současný ministr dopravy po nástupu do funkce řešil hlavně otázky personální (patrně dokonce přímo své osobní) a začal hned v budově, v níž sám sídlí, výměnou vedení ČD.
 

Vchod do budovy Ministerstva dopravy a Generálního ředitelství ČD na pražském
Nábřeží L.Svobody 1222 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A možná dal pozlatit i výše zobrazené tabulky u vchodu, jímž dne 20. listopadu před 10. hodinou dopolední procházeli účastníci úvodní tiskové konference k novému jízdnímu řádu. Na ní je pak krom hostesky u dveří zasedací místnosti (letos z úsporných důvodů jen jediné) uvítal sám předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s. Ing. Dalibor Zelený, doprovázen svým náměstkem pro osobní dopravu Ing. Michalem Štěpánem. Ten na generální ředitelství povýšil ze své dlouholeté funkce ředitele KCOD Pardubice, ale původně na pozici jinak pojmenovanou. Dnem 1. října totiž organizační struktura Českých drah svou podobu změnila:
 

Organizační struktura Českých drah, a.s., od 1.10.2013
 
Svým způsobem tak došlo k popření všeho toho, co bylo při stejné příležitosti na toto téma řečeno před rokem, jak se můžete přesvědčit srovnáním výše uvedeného dokumentu s organizační strukturou tehdy prezentovanou. Tentokrát se ovšem o reorganizaci společnosti (ani celé skupiny ČD) nehovořilo vůbec a její šéf po krátkém úvodu přikročil ihned k věci. Postupně prezentoval novinky v mezistátní dálkové dopravě, novinky ve vnitrostátní dálkové dopravě a standardizaci služeb v dálkových spojích, přičemž svůj výklad opíral o vizuální prezentaci jednotlivých bodů, kterou tentokrát účastníci tiskové konference také obdrželi v tištěné podobě:
 

Prezentace k vystoupení Ing. Dalibora Zeleného
 
Na slova generálního ředitele navázal jeho náměstek pro osobní dopravu, který se krom novinek jízdního řádu regionální dopravy v Praze a Středočeském kraji, v čemž vlastně suploval příslušného ředitele KCOD Praha, věnoval záležitostem z oboru své působnosti. Začal přehledem jízdního řádu 2014 v číslech, z něhož mj. vyplynulo, že dojde k meziročnímu poklesu výkonů dálkové dopravy o 0,6 % a regionální dopravy o 1,25 %, Poté se věnoval pokračující obnově parku vozidel a svůj výklad uzavřel zmínkou o tarifních změnách, o nichž média informovala už se značným předstihem. Jeho vystoupení bylo rovněž doprovázeno vizuální prezentací:
 

Prezentace k vystoupení Ing. Michala Štěpána
 
Od poloviny prosince dojde k mírnému růstu cen jízdného podle základního vnitrostátního i mezinárodního tarifu a také cen některých obchodních nabídek. Dopravce zohlední inflaci, změnu DPH a zdražování vstupů. Do mezinárodního jízdného se navíc promítnou úpravy tarifu zahraničních železnic. Například DB již oznámily 2,5% zdražení v dálkové dopravě, pravilo se v úvodu už dříve vydané tiskové zprávy, kterou účastníci konference dostali znovu. Pro názornost dopadů tarifních změn k ní byly přiloženy i konkrétní příklady ve formě tabulkové. Činorodé povahy si mohou podobné porovnání pro svou potřebu učinit s pomocí ceníků před a po úpravě:
 
Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
do 14.12.2013
od 15.12.2012
 
Z hlediska praktického bylo zajímavé související sdělení (od představitele dopravce tak trochu odporující vlastním zájmům), že cestující mohou zvýšení cen jízdného eliminovat až na období dvou měsíců poměrně jednoduchým způsobem - když si cestovní doklady koupí v předprodeji. Pak už následoval čas vymezený dotazům přítomných novinářů. Ty samy o sobě z hlediska tohoto článku příliš zajímavé nebyly, na rozdíl od některých odpovědí. Generální ředitel ČD Ing. Dalibor Zelený se v nich totiž dvakrát zmínil o nekorektním jednání představitelů „konkurence“, tedy Radima Jančury i Leoše Novotného (aniž je ovšem výslovně jmenoval).
 

Generální ředitel Ing. Dalibor Zelený odpovídá na dotazy © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prý zpochybňují účetnictví Českých drah vzdor tomu, že je naprosto v pořádku, na špičkové evropské úrovni a navíc kontrolováno příslušnými orgány nejvíce ze všech našich firem. Pokud jde o vzájemné uznávání jízdného, ČD jsou na ně technicky i organizačně připraveny, takže další kroky jsou na obou „konkurentech“ a hlavně na státu, který neplní svou roli regulátora osobní železniční dopravy. Uvedl také, že tito „konkurenti“ neměli být na koleje vůbec vpuštěni, protože si nezajistili nezbytné podmínky pro dodržování hygieny při zásobování vlaků jídlem a jeho prodeji (asi oba), ba ani třeba pro přepravu imobilních cestujících (zjevně jen Jančura).
 

Údržba WC a zásobování jednotek LEO Expressu probíhá značně improvizovaně
(ilustrační foto z 9.2.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dalším problémem s „nejmenovanými“ společnostmi RegioJet a LEO Express je podle Ing. Zeleného skutečnost, že jejich krátké a frekvencí časté spoje zbytečně zahlcují už i tak přetížený hlavní tah mezi Prahou a severní Moravou, čímž brání v některých úsecích potřebnému zahuštění regionální dopravy, o narušování taktu dopravy dálkové či negativním vlivu na nákladní vlaky nemluvě. Generální ředitel těmito svými výroky, ač byly poměrně obsáhlé a vyslovené značně důrazně, kupodivu přítomné zástupce médií nijak zvlášť nezaujal, alespoň podle absence jakékoliv reakce na ně v jejich zprávách na základě tiskové konference zveřejněných.
 

Atmosféra pražské tiskové konference © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Den konání úvodní tiskové konference Českých drah k novému jízdnímu řádu je tradičně také prvním dnem prodeje jeho tištěné podoby. Celostátní vydání je k dostání ve vybraných železničních stanicích po celé České republice za 69,- Kč a vydání pro Moravu a Slezsko lze koupit ve vybraných stanicích moravských krajů za 39,- Kč. Existují také tištěné jízdní řády pro jednotlivé kraje, jejichž přehled s cenami najdete na příslušné stránce webu ČD. Z téhož zdroje lze získat jízdní řád v elektronické podobě - ať už k instalaci nebo jako tabulky pro jednotlivé tratě. Stáhnout si můžete také kapesní jízdní řády dálkových linek, vše pochopitelně zdarma.
 

Po tiskové konferenci byl jízdní řád u pokladen pražského hlavního nádraží už vskutku nabízen
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na ústřední tiskovou konferenci pražskou navázaly obdobné akce v krajských městech, tentokrát ovšem v poněkud omezené míře. Zatímco na Moravě proběhly všude, v Čechách se ve čtyřech krajích nekonaly. K už dlouhodobě „stávkujícímu“ hejtmanství libereckému a později se obdobně chovajícímu krajskému úřadu v Pardubicích se letos přidaly také jejich protějšky v Hradci Králové a Českých Budějovicích. Zda v tom kterém kraji tisková konference k novému jízdnímu řádu proběhne nebo bude alespoň vydána příslušná tisková zpráva, záleží jen na objednateli dopravy. Žeň všech informací o jízdním řádu 2014 nabízí obvyklá tabulka:
 
TK dne
místo
tisková zpráva
20.11.2013
Praha
27.11.2013
Brno
nebyla*
České Budějovice
nebyla*
Hradec Králové
21.11.2013
Jihlava
25.11.2013
Karlovy Vary
nebyla**
Liberec
26.11.2013
Olomouc
25.11.2013
Ostrava
nebyla*
Pardubice
22.11.2013
Plzeň
28.11.2013
Ústi nad Labem
28.11.2013
Zlín
*)   objednatel dopravy si tiskovou konferenci nepřál, tisková zpráva ČD však vydána byla
**) objednatel dopravy si tiskovou konferenci nepřál, tisková zpráva byla vydána s velkým zpožděním

V ní jsou soustředěny všechny základní informace o podobě osobní železniční dopravy Českých drah v období platnosti nového jízdního řádu, tedy až na regionální dopravu v Libereckém kraji, o níž můžeme prozradit aspoň to, že je poznamenána meziročním poklesem výkonů o 8,4 %. Tato v celé republice nejvyšší hodnota je z valné části způsobena dlouhodobou nesjízdností tratě číslo 86 v úseku Liberec - Jablonné v Podještědí. Za zmínku snad stojí i doznívající spor ČD s krajem ve věci motorových vozů řady 840, jež byly pozdě nasazeny do provozu. Nová vozidla navíc trpí vysokou poruchovostí, na čemž ovšem nese vinu strana třetí.


840.001-2 odjíždí jako Os 16224/26273 z Harrachova (ilustrační foto ze 6.7.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Tak by se dalo usoudit, že tiskové konference se nekonaly v krajích, jejichž vedení nemá s naším národním dopravcem nejlepší vztahy. Jenže ve většině případů šlo spíš o to, aby novináři nemohli klást nepříjemné otázky. V kraji Jihočeském se takovým horkým tématem mohlo stát zrušení osobní dopravy (ostatně toho roku jediné) na trati číslo 192, které ovšem i tak vzbudilo mediální pozornost, a to nejen v železničářském tisku. V případě obou východočeských krajů je ožehavým tématem jejich firma OREDO nebo omezení dopravy mezi krajskými městy, včetně zrušení loni s velkou slávou zavedeného přímého spojení Trutnova s Pardubicemi.
 

Sp 1789 Trutnov hl.n. - Pardubice hl.n. vjíždí do Stéblové (ilustrační foto z 23.3.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Také letos se zástupci tvůrčího týmu VLAKY.NET zúčastnili několika krajských tiskových konferencí, zejména proto, aby zajistili už tradiční obrazový doprovod (v připojené galerii rozdělený jinak než obvyklými pozvánkami, na jejichž grafické tvorbě letos ČD ušetřily). Karel Furiš reportérsky pokryl svou domovskou Ostravu a zajel ještě do Brna, přičemž si stylově vyzkoušel také to, co bude s novým jízdním řádem na jižní Moravě bohužel spojeno - výlukovou NAD. Jinak z úst povolaných vyslechl zprávy radostné, zejména o nových vozidlech. Obdobně vesměs pozitivně vyzněly také změny prezentované na jednání ostravském, z něhož pořídil i video: 
 
Z tiskové konference k novému jízdnímu řádu ČD v Ostravě © Karel Furiš
 
Radek Hořínek obětoval den dovolené, aby se mohl, jako každoročně, zúčastnit tiskové konference v Olomouci. Stanislav Plachý si zase svou premiérovou cestu na jednání ve Zlíně musel nadpracovat. Zatímco ve Zlínském kraji se cestující mohou těšit hlavně na další nová vozidla i lepší spojení vlaky národního dopravce (a také třeba na vlaky soukromníka), Olomoucko bude v prvé řadě citelně postiženo už probíhající přestavbou hlavního nádraží krajského města. Ovšem na tiskové konferenci v „hanácké metropoli“ zazněly hlavně novinky radostnější, jak se lze dočíst nejen v příslušné tiskové zprávě, ale také v autorském textu našeho reportéra.
 

Místo, kde vyústí podchod na nové páté nástupiště olomouckého hlavního nádraží
© Radek Hořínek
 
Budovatelské téma rezonovalo také na tiskové konferenci v Ústí nad Labem. A to nejen v podobě nadcházejícího zprovoznění přeshraničního spojení Děčína s Rumburkem přes Sebnitz, které bylo z české strany nedávno dokončeno a v létě příštího roku přinese nemalé výhody obyvatelům Šluknovského výběžku i turistům. Ústecké KCOD také dbá o zvýšení kultury cestování v regionu modernizací prostorů pro cestující svých stanic. Byť třeba ústecké hlavní nádraží v nové podobě bylo krátce po zprovoznění poničeno povodní, už opět zkrásnělo. A zkrásněla i odbavovací hala železniční stanice Ústí nad Labem západ, kde se setkání s novináři konalo.
 

Odbavovací hala ústeckého západního nádraží opravdu prohlédla © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dodejme ještě, že v podobném stylu mají být upraveny i další výpravní budovy na území krajského města. Účastníci ústecké tiskové konference se mimo jiné dověděli o další snaze, jak usnadnit lidem cestování vlaky. Na základě požadavku hejtmanství připravuje OŘ SŽDC a KCOD ČD organizaci dopravy tak, aby ve velkých stanicích mohli cestující přestupovat mezi přípojnými vlaky systémem hrana-hrana, tedy bez nutnosti přechodu na jiné nástupiště. V tom by byl ústecký kraj průkopníkem - stejně jako je tomu v oblasti modernizace parku vozidel, kde pokročil nejdále ze všech a už čeká jen na dodávku zbývajících kusů běžících dodávek.
 

Stejnosměrný „RegioPanter“ 003 jako Os 6814 Děčín hl.n. - Most na ústeckém hlavním nádraží
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
O novinkách v novém jízdním řádu a oblastech souvisejících by se dalo napsat jistě ještě mnohé, avšak snad už to ani není třeba. Tento článek, jako každého roku, nemá být analýzou, ale relativně stručnou úvodní informací a jakýmsi rozcestníkem k původním zdrojům údajů podrobnějších. A ve své obrazové části pak dokumentací atmosféry, v níž vybrané tiskové konference probíhaly. Jeho autor si vyšší cíle neklade a své předběžné názory na prezentované změny si nechává pro sebe, v očekávání, jak se osvědčí v provozu. Zkušenost praví, že mnohé předem výrazně dobře či špatně vyhlížející věci se v praxi jeví jinak, leckdy i přesně opačně.
 

Garance pohodlného a bezpečného cestování aneb S úsměvem jde všechno líp
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: Hlavní motiv obálky knižního jízdního řádu 2014; zdroj: České dráhy, a.s.

Galéria

Súvisiace odkazy