České dráhy představily jízdní řád na období 2017 - 2018

8.12.2017 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2017 - 2018

Železničářský nový rok už klepe na dveře a my přinášíme tradiční přehled změn v jeho kalendáři, tedy jízdním řádu našeho národního železničního dopravce. Sice opět nabitý informacemi, ale reportážně o poznání chudší, než tomu bylo v minulých letech, což je dáno poněkud nešťastným souběhem objektivních podmínek a subjektivních, byť vyšší mocí způsobených, okolností.

 

 

 

K těm druhým lze uvést jen tolik, že naši redakční, v diskusích tu a tam ostouzení „nudící se důchodci“ si nepořídili medvídka mývala, ale skoro každý nějaký zdravotní problém, který je upoutal na lůžko domácí či nemocniční, popřípadě jim jen zabránil v cestování. Ono však, a tu se dostáváme k tomu objektivnu, nebylo ani kale kam. Letos totiž České dráhy uspořádaly pro prezentaci novinek v jízdním řádu pouhé čtyři tiskové konference, z toho tři krajské a jednu řekněme regionální. A nám se podařilo zajistit reportážní pokrytí u dvou z nich, což je sice málo v číslech absolutních, ale relativně snad dost. Že reportéry našeho internetového magazínu v daném období postihla tak vysoká nemocnost, to byla jen náhoda. Úbytek tiskových konferencí podle polooficiálního vyjádření tiskového oddělení GŘ ČD však ne.   


Aktérem první tiskové konference byl i první „Vectron“ v barvách ČD (22.11.2017,
Planá u Mariánských Lázní) © Jiří Řechka

To znělo, že jednotlivá Regionální obchodní centra (ROC) Českých drah v letošním roce pořádají tradiční setkání se zástupci médií jen tam, kde dochází ke změnám v jízdním řádu zásadnější povahy. Čímž v návaznosti na předchozí odstavec zároveň naznačujeme, že se od neděle 10. prosince v drtivé většině krajů žádných převratných novinek nedočkáme. A můžeme prozradit už i to, že nás nic podobného nečeká ani v krajích ostatních či na úrovni celostátní. Což je svým způsobem dobrá zpráva, alespoň ve srovnání s některými minulými léty, kdy docházelo k omezování osobní železniční dopravy, jejímu zastavování na lokálkách a podobným vesměs negativně vnímaným jevům. A vzhledem k tomu, že nic podobnému nehrozilo, byla atmosféra tvorby grafikonu osobní vlakové dopravy 2018 poměrně klidná. 


Vlaky PID slaví jubileum a bude jich víc (4.11.2017, Praha hl.n.) © Jiří Řechka

Jestliže se kdysi v tomto přípravném období média zabývala spory krajů s vládou o financování regionální železniční dopravy, protesty obcí proti rušení vlakových spojů či jejich zastávek nebo projevy odporu proti převádění dopravní obslužnosti z kolejí na silnice, letos byla v popředí zájmu novinářů témata z pohledu široké veřejnosti spíš jen okrajová. A to vzdor tomu, že tři z nich se týkala jinak poměrně široce diskutované liberalizace trhu osobní železniční dopravy, která podle jedněch u nás zaostává, podle jiných je ukvapená. Jako první jmenujme poněkud podivné vítězství „soukromého“ dopravce v (ne)soutěži o rychlíkovou linku Plzeň – Most. To je sice záležitost už loňská, ale s dopadem také do nadcházejícího jízdního řádu, v němž GWTR od ČD převezme i zbytek spojů a navíc bude pro stát levnější.


Rychlík GWTR v Mostě (3.2.2017) © Dominik Havel

Také druhé téma se dotýká přechodu spojů Českých drah pod jiného, ba dokonce téhož provozovatele. Také o této prohře národního dopravce se „soukromou“ konkurencí se vědělo už před rokem, takže o nic překvapujícího nejde. Je vcelku zbytečné vracet se k tomu, jak proti této ztrátě bojovalo nejen vedení ČD, ale také železniční odboráři. Ti se nejvíce obávali ztráty zaměstnání u svých členů, ale věc se nakonec vyřešila – alespoň pro strojvedoucí. V jiné situaci se však ocitli pracovníci zákaznického personálu mobilního (vlakové čety) i stacionárního (pokladní), protože GWTR bude své vlaky provozovat samoobslužně. Jenže přes všechna pozitiva „privatizace“ vlaků nemálo jejich cestujících utrpí ztrátu, třeba v podobě zániku služeb pro cykloturisty, jak o tom všem nedávno napsal známý dopravní portál


Symbolické setkání ve Vimperku (25.11.2017) © Jan Kubeš

Téma třetí rovněž souvisí s liberalizací osobní železniční dopravy, tentokrát dokonce dálkové mezistátní. RegioJet se rozhodl konkurovat ČD railjetu a vyslat své vlaky na trasu do Vídně, jak zaznamenala média na jaře. A před nedávnem mohla konstatovat, že první tam už dorazil – k nelibosti šéfa ÖBB. Dopravní mág Radim Jančura se současně snaží přesvědčit své cestující mezi Prahou a Brnem, aby přesedli z autobusu do vlaku. Od nového jízdního řádu začne RegioJet jezdit mezi Prahou a Brnem devětkrát denně, ve špičce i po hodině. V červnu má přibýt desátý spoj, můžeme se dočíst v odkázaném článku. Byť se tato konkurence děje na komerční bázi (nikoliv v závazku veřejné služby), jistě nebude bez dopadu na České dráhy. Nemluvě o dalším zvýšení už tak kritické zátěže tratě přes Českou Třebovou.


EC 73 „Smetana“ Praha hl.n. - Wiener Neustadt Hbf odjíždí z České Třebové
(20.9.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poslední „přednovoroční“ medializované drážní téma civilní veřejnost vnímá ve vztahu k železničářům spíš negativně, nicméně pro ně samé je naopak klíčové. Otázka režijních výhod se ostatně v současné podobě vynořila také v souvislosti s liberalizací osobní železniční dopravy, konkrétně se zavedením už zmíněných „soukromých“ rychlíků mezi Plzní a Mostem. A v poslední době gradovala v návaznosti na oznámení, že ministr dopravy se chystá režijky zrušit. To si pochopitelně železničáři nemohli nechat líbit, takže nastala doba složitého vyjednávání na různých úrovních, které jsme mohli sledovat třeba v naší sekci Krátke dopravné správy. Nakonec bylo před pár dny v zájmu zachování sociálního smíru šéfy odborů a vedením zaměstnavatelů i ministerstva podepsáno memorandum o zachování režijních výhod.


Zástupci SŽDC, ČD a ministerstva dopravy při podpisu memoranda © Ing. Michael Mareš

V takové, ve srovnání s některým předchozími lety vcelku poklidné, atmosféře se rodil jízdní řád na období 2017 – 2018. Jeho návrh Správa železniční dopravní cesty zveřejnila dne 12. června 2017, s dotčenými subjekty projednanou a schválenou finální verzi pak dne 27. října 2017. Na webu Českých drah se nový jízdní řád objevil dne 31. října 2017, jak jsme vás ještě téhož dne informovali. Stejný zdroj nabízí kromě vyhledávače spojení také elektronický jízdní řád pro PC s MS Windows ke stažení zdarma (po přihlášení), možnost sestavení a vytištění vlastního kapesního jízdního řádu a také upozorňuje na existenci knižního jízdního řádu. Jeho celostátní verze, nabízená ve větších stanicích, stojí 99,- Kč, ale jsou k dispozici i jízdní řády regionální, jež se dají koupit v jednotlivých krajích za ceny podle jeho rozsahu.


Koláž ze snímku první strany obálky a kalendáře nového jízdního řádu
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Nyní bychom se měli podívat na změny, které nový jízdní řád našeho národního železničního dopravce přináší. Učiníme tak velice stručně, protože všechny jsou více či méně podrobně uvedeny v jednotlivých tiskových zprávách, které najdete v tabulce níže. Jejich stručný přehled je pak uveden v jediném dokumentu, který si můžete otevřít na tomto místě. A ještě stručnější „výcuc“ najdete v už výše jednou odkázaném tiskovém sdělení ČD. To se také poprvé oficiálně zmínilo o úpravách tarifu, jež se mezi tím staly i Naším tématem a jako takové byly zevrubně prodiskutovány. Nicméně stalo se tak jen na základě příslušné tiskové zprávy ČD a my vám proto nyní nabízíme tradiční možnost srovnání předchozího a nového tarifu a navíc (letos poprvé) také základních ceníků, tvořící přílohy onoho dokumentu:

Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
do 09.12.2017
od 10.12.2017
 
Následující tabulka pak přináší všechny tiskové zprávy, které náš národní železniční dopravce k tématu nového jízdního řádu vydal. A také (pouhé) dvě malé reportáže z tiskových konferencí, na nichž jsme byli schopni zajistit účast. Mohlo by jich být i víc, kdyby moje maličkost nebyla dlouhodobě neprovozní, našeho ostravského reportéra nesklátil zápal plic či jeden  jeho pražský kolega nemusel po prvním výjezdu na dlouhodobě plánovanou operaci. Ostatně ani druhý pražský reportér neunikl ataku choroby, takže jednu už hotovou akreditaci musel vzdát, ale naštěstí do druhé akce vyzdravěl. Nicméně na ní moc snímků pořídit nestihl, tak byla připojená galerie doplněna ilustračními snímky k tématu. I když se tedy po stránce reportážní redakci moc nevedlo, o obvyklá (a mnohem důležitější) fakta jsme vás neochudili.
 
TK ČD dne
kraj, region
tisková zpráva ČD (formát PDF)
rep.
nebyla
Česká republika1, 2
 
 
22.11.2017
Česká republika2
Plzeňský3
nebyla
Jihočeský
 
nebyla
Jihomoravský
 
28.11.2017
Karlovarský
 
nebyla
Královéhradecký
 
nebyla
Liberecký
 
nebyla
Moravskoslezský
 
nebyla
Olomoucký
 
nebyla
Pardubický
 
04.12.2017
Praha a Středočeský
06.12.2017
Ústecký
 
nebyla
Vysočina
 
nebyla
Zlínský
 
Vysvětlivky:
rep. – minireportáž z tiskové konference ve formátu PDF
1 – úvodní tisková konference nebyla, na přelomu 10. a 11. měsíce rozeslány tiskové zprávy
2 – novinky z dálkové dopravy uvedeny také na TK ve vlacích na trase „Západního expresu“
3 – TK proběhla během jízdy Ex 11991 v úseku Planá u Mariánských Lázní – Plzeň hl.n.
 
Ve výše odkazovaných tiskových zprávách se nikde nepíše o tom, že v souvislosti se začátkem platnosti nového jízdního řádu dojde k dalšímu „odosobnění“ vztahu mezi Českými drahami a jejich obecenstvem, o němž jsme tady v rovině obecné nedávno diskutovali. Nový jízdní řád přinese velkou změnu i v možnostech, kde si lidé mohou koupit jízdenku na vlak.  České dráhy zruší od neděle možnost nákupu lístků ve více než třiceti stanicích po celé zemi. Důvodů je více: od malého zájmu, přes výměnu hlavního dopravce na některých tratích, až po nástup techniky, která vyhání z nádraží výpravčí. Ti měli prodej jízdenek jako doplňkovou činnost, píše někdejší redaktor celostátního deníku na novém dopravním webu. Inu, pokrok zastavit nelze, i když se nám mnohdy jeho každodenní důsledky ani trochu nelíbí.


Pokladnu mnohdy nezachrání ani nedávná oprava výpravní budovy (1.2.2013, Lichkov)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Závěrem mi už nezbývá než poděkovat svým dvěma spolupracovníkům za jejich podíl na vzniku této tradiční stati a všem pak popřát do „nového železničářského roku“, aby jim nadcházející jízdní řád nepřinesl nic negativního, ať už jsou zaměstnanci některého železničního dopravce či jeho zákazníky. Snad nás nepotká žádná politická či společenská událost, která by na naši osobní železniční dopravu (jež na tom sice není nejlépe, ale také ne úplně špatně) zapůsobila rozvratným způsobem. Šance na klid nezbytný k rozvoji nejen Českých drah jsou zatím slušné – stávající ministr dopravy zjevně přežil volby i právě probíhající změnu vlády, takže je možné, že se obvyklá personální zemětřesení v jeho úřadě a ve vedení národního železničního dopravce v dohledné době konat nebudou. K lepšímu by totiž asi nevedla.


Vstup do budovy Ministerstva dopravy a Generálního ředitelství ČD na pražském
nábřeží L.Svobody (19.11.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy, a.s.
 2. Hlavní změny v jízdním řádu Českých drah na období 2017 – 2018 (formát PDF)
 3. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 4. Vláda České republiky
 5. Ministerstvo dopravy
 6. Asociace krajů České republiky
 7. Sdružení železničních společností
 8. Veřejná doprava - Wikipedie
 9. Integrovaný dopravní systém - Wikipedie
 10. Konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku - Wikipedie
 11. Liberalizace osobní železniční dopravy v Česku – článek z roku 2010 na Stránkách přátel železnic
 12. Svaz cestujících ve veřejné dopravě – Wikipedie
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní obrázek: Koláž ze snímku stránky jízdního řádu SŽDC 2018 a loga ČD © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy