Naše téma: Železnice jako bezpečný druh dopravy

14.10.2019 8:00Zdroj: Drážní úřad - tisková zpráva

Naše téma: Železnice jako bezpečný druh dopravy

Drážní úřad vydal koncem září výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2018. Tento dokument vydává každým rokem a seznamuje v něm příslušné orgány, ale i širokou veřejnost se stavem a vývojem bezpečnosti na českých železnicích. V loňském roce bylo provedeno několik investičních akcí, které přispěly k již tak bezpečnému železničnímu provozu. Na železničních cestách docházelo zejména k výměnám železničních svršků a zlepšení zabezpečení přejezdů.

Uskutečňovaly se také opravy mostů a propustků, ale i prostor sloužících veřejnosti – opravovala se nástupiště a docházelo k instalaci osvětlení na zastávkách, kde nebylo vůbec nebo současné již nevyhovovalo. Hlavním záměrem správců infrastruktury bylo zvýšení traťových úseků. Neméně důležitým prvkem byly investice do zabezpečovacích systémů GSM-R a ETCS. K udržení bezpečnosti na železnici i jejímu zvýšení pomáhá také to, že železniční dopravci pořizují nová, případně modernizovaná, kolejová vozidla, která jsou schopna s jednotlivými bezpečnostními systémy komunikovat.


744.110-8 byla jako první u nás vyrobená lokomotiva dodána už s mobilní částí ETCS
(30.9.2019, Břeclav) © CZ LOKO

„V roce 2018 provozovalo v České republice svou činnost 8 provozovatelů drah a 107 dopravců, což nás rozhodně v Evropě řadí mezi státy se silným provozem,“ podotýká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. K poměrně husté železniční síti se přidává i fakt, že v posledních letech se neustále navyšuje počet provozovaných osobních i nákladních vlaků. Jinými slovy zažívá Česká republika oproti útlumu železniční dopravy v 90. letech a na přelomu milénia doslova a do písmene železniční renesanci.


Rostoucí počet dopravců je patrný hlavně v nákladní dopravě
(3.10.2019, Břeclav) © Helmut Böhme

I přesto, že provoz houstl a mnohde byl na hranici samé kapacity, lze konstatovat, že železniční provoz se v roce 2018 v České republice řadil nadále mezi bezpečné druhy dopravy. „Bezpečnost provozu byla, je a bude nadále prioritou číslo jedna,“ ujišťuje ředitel DÚ Jiří Kolář. Celou Výroční zprávu o bezpečnosti 2018 lze nalézt v archivu.


Bezpečnost provozu zvyšují moderní vozidla na moderních tratích
(27.3.2016, Opatovice nad Labem) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dovětek redakce VLAKY.NET

Doposud jsme se v této naší rubrice zamýšleli nad bezpečností železničního provozu převážně z pohledu, který lze označit jako negativní, popřípadě chmurný, Naším tématem byly často projevy narušování bezpečnostních pravidel v železniční (i v související silniční) dopravě a boj proti němu. Tisková zpráva Drážního úřadu (uvedená titulkem Drážní úřad: železnice patřila v roce 2018 k bezpečným druhům dopravy) a zejména z ní odkazovaný dokument (jehož pročtení vřele doporučujeme) nám poskytuje příležitost k uvažování jinému. Jeho směr naznačují následující otázky, k nimž (a pochopitelně nejen k nim) se můžete vyjádřit v diskusi:

Považujete v obecné rovině (naši) železniční dopravu  za bezpečnou?
Jak ji v tomto směru hodnotíte ve srovnání s jinými druhy (zeměmi)?
Domníváte se,  že se bezpečnost na železnici zlepšuje nebo zhoršuje?

Úvodní ilustrační snímek: K bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy v pražské aglomeraci
přispělo Nové spojení (2.3.2011, Praha) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy