Naše téma: Bezpečnostní audit dopravců

30.11.2020 8:00 Pavlína Straková Zdroj: Drážní úřad - tisková zpráva

Naše téma: Bezpečnostní audit dopravců

Výsledky auditu dopravců neprokázaly systémová pochybení ● Letošní letní provoz na železnici ovlivnilo několik nepříjemných mimořádných událostí s dopadem na bezpečnost a plynulost drážního provozu. Sérií negativních událostí se zabývala mimo jiné odborná bezpečnostní komise při Ministerstvu dopravy, které nyní předsedá ministr dopravy Karel Havlíček. Drážní úřad ještě během tohoto léta avizoval bezpečnostní audit u vybraných dopravců a posléze jej realizoval.

Závěry auditu naznačují, že u kontrolovaných dopravců nedošlo k systémovému bezpečnostnímu pochybení.

Jednou z aktivit, která měla zabránit dalším hromadným nehodám na železnici, byl důsledný preventivní dozor Drážního úřadu na plnění požadavků na systém zajišťování bezpečnosti se zaměřením na provozní zaměstnance, zejména pak strojvedoucí. Kontroloři Drážního úřadu vykonali státní dozory u železničních dopravců České dráhy a Arriva. Ani v jednom případě nebyl nalezen nedostatek, který by bylo možné označit za systémové selhání bezpečnosti. V rámci státních dozorů bylo kontrolováno především dodržování a naplnění české i evropské legislativy týkající se bezpečnosti provozu. Nutno podotknout, že Drážní úřad nekontroloval pracovní podmínky zaměstnanců, na něž někteří upozorňovali, protože takové kompetence dle zákona k tomu nemá.


Proč byly kontrolovány zrovna České dráhy a Arriva, je trochu záhada
© Milan Dolejš; zdroj: ct24.ceskatelevize.cz

„Výsledky auditu neprokázaly žádná systémová pochybení, zaznamenali jsme pouze drobné administrativní nedostatky, které ovšem neměly vliv na bezpečnost drážního provozu““ uvedl k auditu ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Drážní úřad ještě v létě, v době zvýšeného počtu mimořádných událostí, vyzval dopravce, aby sami provedli svou vlastní analýzu bezpečnostních rizik. S tou pak měli seznámit pracovníky úřadu. Po vyhodnocení těchto analýz lze konstatovat, že i dopravci zareagovali na sérii mimořádných událostí a přijali opatření, která mohou pomoci ke snížení vzniku mimořádných událostí.

„Snad bude takových událostí co nejméně. Předvídat nesystémové nahodilé události lze opravdu stěží,“ uzavírá nepříjemné události letošního léta Jiří Kolář.


Ředitel Drážního úřadu Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
© Drážní úřad

Dovětek redakce VLAKY.NET

Není tak docela náhodou, že základem příspěvku do naší každotýdenní rubriky je zase tisková zpráva Drážního úřadu. Ten o své činnosti tímto způsobem v minulosti totiž tak často neinformoval a navíc tak v poslední době nastoluje docela zajímavá témata. Je mimochodem docela zajímavé, že jeho současný ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., na slovo vzatý železniční odborník, jenž byl před tím vrcholovým manažerem národního dopravce i správce státní železniční infrastruktury, vydržel ve funkci už déle než 6 let a přežil tak několik ministrů dopravy i šéfů státních drážních firem. Tak či onak, není zajisté na škodu, že se čtenáři našeho internetového magazínu mohou takto zprostředkovaně dovědět více informací o instituci, jejíž poslání (ba někdy i samotná existence) patrně doposud nebyla nemalé jejich části zřejmá.


Sídlo Drážního úřadu na přání k výročí Československa a jeho drah
© Drážní úřad

Ale obraťme svou pozornost k meritu citované zvěsti. Jak se píše v jejím úvodu, audit byl reakci na letní sérii mimořádných událostí. Ale zjevně také na závažné problémy dopravce ARRIVA vlaky s.r.o., které provázely jeho start v dálkové i regionální dopravě v období platnosti grafikonu vlakové dopravy na období let 2019/2020, z nichž minimálně jeden měl podobu potenciálně vážné mimořádné události. Tím si totiž lze vysvětlit skutečnost, že se do výběru kontrolovaných dopravců dostal právě tento – zřejmě jako protiváha Českých drah, coby toho největšího. Ale to je jenom naše domněnka, kterou můžete potvrdit nebo vyvrátit vlastním názorem, prezentovaným v následující diskusi. Ta se může odvíjet na základě navrhovaných otázek – nebo také docela jinak. Je to jen na vás samotných.

Uspokojuje vás tato tisková zpráva obsahově, po stránce dostatku informací?
Domníváte se,_že tento bezpečností audit dopravců splnil zamýšlené poslání?
Co si všeobecně myslíte o úloze Drážního úřadu a o potřebě jeho medializace?

Úvodní snímek: Do auditu byli zahrnuti dva národní dopravci, český a prostřednictví své dcery německý
(20.11.2013, Praha Masarykovo n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský (zobraz velký)

Upravil, ilustroval a redakčním dovětkem doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy