Naše téma: Co čeká strojvůdce v ČR

17.8.2020 8:00Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR - tisková zpráva

Naše téma: Co čeká strojvůdce v ČR

Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu dnes [tj. 14. srpna 2020] odsouhlasila na svém dalším jednání návrhy Ministerstva dopravy České republiky na úpravy nařízení vlády č. 589/2006 Sb. o pracovní době strojvedoucích. Taktéž se shodla na zavedení tzv. monitoringu licence strojvedoucích a potřebě diskuse o rozšíření podmínek pro odebrání této licence. Tyto návrhy bude resort dopravy prosazovat i při jednáních s MPSV.

„Navržená série opatření má zamezit obcházení či účelovým výkladům nařízení vlády, které např. stanoví podmínky odpočinku strojvedoucích či plánování jejich směn. Na druhou stranu chceme mít i lepší kontrolu nad dodržování povinností strojvůdců. Proto monitoring licencí a jednání o rozšíření možností, za kterých ji lze strojvůdci odebrat. Vážím si dosažené shody napříč subjekty na české železnici a věřím, že i při jednáních s MPSV najdeme brzy společnou řeč. Chceme i tak společně přispět ke zlepšení aktuální situace,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.


Přicházejí všichni strojvedoucí na směnu opravdu odpočinutí?
(24.6.2008, Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zlepšení pracovních podmínek strojvůdců

Konkrétně se jedná o zpřesnění úpravy možnosti prodloužení délky směny při tzv. režijní jízdě, zpřesnění „zkráceného“ odpočinku a řešení cesty k faktickému výkonu práce.
Délka směny nesmí podle nařízení vlády přesáhnout 13 hodin. V případě, že je součástí směny režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin. Ministerstvo dopravy navrhuje jednoznačně zakotvit, že délka směny může být prodloužena maximálně o dobu trvání režijní jízdy. Zároveň musí být režijní jízda zařazena vždy až na konec směny. 

Právní úprava umožňuje zkrátit délku odpočinku mezi směnami až na 6 hodin za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Bylo dohodnuto prosazování garance 6 hodin s tím, že do této doby nelze započítávat cestu z/do příslušného ubytovacího zařízení. Dále se navrhuje jednoznačně stanovit, že prodloužit je zapotřebí bezprostředně následující dobu odpočinku. 

Podle informací strojvedoucích a jejich odborových organizací je v pracovních smlouvách stanovena jako místo výkonu práce celá Česká republika. Cesta například z Břeclavi, kam strojvedoucí dovezl vlak, k převzetí dalšího vlaku například do Děčína tak může být započítána do doby odpočinku. Navrhujeme, aby legislativně byla takováto situace vnímána jako „pracovní cesta“ a nebylo možné ji zahrnovat do povinné doby odpočinku.


„Řidič, ten tvrdej chleba má“, může si zpívat i ten železniční
(26.9.2009 - Pardubice hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Kontrola povinností strojvůdců

V návrhu novely zákona o dráhách, která byla schválena v červnu vládou a nyní je před 1. čtením v Poslanecké sněmovně, je obsažen také tzv. monitoring licencí strojvedoucích. Jedná se o systém, který bude do budoucna monitorovat dobu řízení ze strany strojvedoucích a dodržování povinného odpočinku. Na základě následného vyhodnocení dat z tohoto monitoringu plánujeme ve druhé fázi doplnit tento systém také o sankční mechanismus.

Dalším návrhem je, aby strojvedoucím, kteří opakovaně závažně porušují své povinnosti (např. nerespektují návěstidla a další pokyny pro bezpečnou jízdu), byly podle prohřešku pozastavovány nebo odebírány licence strojvedoucích. Dnes to možné není, licenci strojvedoucího lze odebrat pouze pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Nově by to mohlo být tedy i pro ztrátu odborné způsobilosti.

Od 15. 8. platí také nová bezpečnostní opatření na tratích se zjednodušeným řízením provozu (D3). Zpráva je k dispozici na webu MD.


A co na ty všechny novinky asi řeknou sami strojvedoucí?
(20.12.2007, Dvůr Králové n.L) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dodatek redakce VLAKY.NET

Popravdě řečeno, na dnešní den bylo nachystáno téma jiné, záměrně trochu oddechové, nemající nic společného ani s důsledky pandemie zákeřné choroby na naší železnici, ani s epidemií mimořádných událostí tamtéž. Jenže člověk míní a Nejvyšší Železničář mění. Takže jsme článek o záměrech týkajících se železniční historie o týden odsunuli a dali přednost žhavé současnosti. I když se předmětného jednání a jeho výsledků, shrnutých v citované tiskové zprávě, chopila už jiná média, bude (doufejme) přínosné věnovat se navrhovaným opatřením i zde. A pokud možno z jiného úhlu pohledu, než jaký akcentovala už v titulcích jiná zpravodajství: Chybujícím strojvedoucím se budou odebírat licence. Návodné otázky k diskusi si tentokrát zase jednou odpustíme, abychom předem neovlivňovali její tok.

Úvodní snímek: Na strojvedoucí nelze při zvyšování bezpečnosti železniční dopravy zapomenout
(2.7.2005, úsek Františkovy Lázně - Bad Brambach) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil, ilustroval a redakčním dodatkem doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy