Naše téma: Rušení přejezdů

23.9.2019 8:00 Marek Illiaš Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

Naše téma: Rušení přejezdů

Jednou z možností, jak zvyšovat bezpečnost železničního provozu, je rušení úrovňových křížení silnice se železnicí. Přestože se jedná o poměrně složitý správní proces, Správa železniční dopravní cesty již dokázala od svého vzniku v roce 2003 do konce minulého roku snížit počet přejezdů na své síti o 727. Dnes jich eviduje 7 847. Při srovnání počtu přejezdů, hustoty železniční sítě a mimořádných událostí na přejezdech Česká republika nijak nevybočuje z evropského průměru.

Přesto jsou následky střetnutí, způsobených v drtivé většině nezodpovědným chováním řidičů a chodců, stále tragické.

Snahou SŽDC je, aby se počet železničních přejezdů stále snižoval. Je proto v našem zájmu, aby se jich co nejvíce zrušilo. Jde zejména o křížení na málo využívaných účelových komunikacích a ta, která se nacházejí v těsné blízkosti vedle sebe. Nejlepším, ale taky nejdražším řešením je nahrazovat přejezdy mimoúrovňovým křížením. V mnoha případech přitom nejde ani tak o úsporu financí jako o odstranění potenciálně kolizních míst,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.


Nový nadjezd vždy starý přejezd nenahradí (21.2.2015, Opatovice n.L.)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Redukce počtu železničních přejezdů je dlouhodobým procesem. V roce 2017 se jich podařilo zrušit 16, vloni to bylo 26 přejezdů. Celkový počet lze snižovat nejen klasickým rušením málo využívaných přejezdů, ale také formou náhrady mimoúrovňovým křížením. Toto řešení je však finančně i technicky náročné.

V letošním roce se v celé síti SŽDC podařilo zrušit celkem 11 železničních přejezdů:


Přehled letos zrušených přejezdů © SŽDC

V současné době řeší příslušné silniční správní úřady 87 žádostí o zrušení přejezdu. Bohužel počet zamítnutí je poměrně vysoký. Proces rušení přejezdů je ve většině případů zastaven silničním správním orgánem na základě nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemní komunikace, nejčastěji ze strany obce. Jako důvod uvádějí výhledovou výstavbu obytné nebo průmyslové zóny, znemožnění přístupu k určitým parcelám nebo právě probíhající pozemkové úpravy.

Na požadavek zvyšovat bezpečnost provozu na úrovňových kříženích pozemních komunikací s dráhou reaguje Koncepce rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad, schválená nedávno Správní radou SŽDC. Tato koncepce systémově nastavuje postupy při rušení přejezdů včetně způsobů zřizování vhodných náhradních tras.


Existují také přejezdy s trvale spuštěnými závorami (4.8.2012, Předměřice n.L.)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Dovětek redakce VLAKY.NET

Problematika železničních přejezdů a bezpečnosti na nich je v magazínu VLAKY.NET (stejně jako v jiných médiích) prezentována poměrně často, takže jste si na ni nepochybně všichni už utvořili nějaký názor. Svědčí o tom ostatně i diskusní příspěvky pod předešlými články. Stejnou možnost k vyjádření máte pochopitelně i v případě této tiskové zprávy. K inspiraci můžete (ale samozřejmě nemusíte) využít obvyklých návodných otázek:

Jaký je váš všeobecný názor na rušení přejezdů?
Domníváte se,  že se provádí v dostatečné míře?
Má podle vás tento trend též negativní stránku?

Úvodní ilustrační snímek: Zrušení přejezdu je někdy vynuceno úpravou kolejiště
(12.7.2011, Hradec Králové-Březhrad) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy