Naše téma: Chybování strojvůdců láme rekordy

11.3.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Chybování strojvůdců láme rekordy

Během uplynulých tří týdnů došlo na železničních tratích České republiky k doposud nevídanému sledu mimořádných událostí, způsobených pochybením strojvedoucího. I začalo všeobecné bádání, zda se jedná o náhodné nahlučení těžko zamezitelných individuálních selhání do relativně krátkého časového období nebo o důsledek nějakého systémového nedostatku obecné povahy. Zatímco dopravní odborníci z teorie i praxe se kloní k vysvětlení prvnímu, sami strojvůdci volí vesměs odpověď druhou. Tedy alespoň podle toho, co k tomu veřejnosti sdělila média.

Připomeňme si sled zmíněných mimořádných událostí, jak je zaznamenala Drážní inspekce na svém webu: 19.02.2019 - nezajištěná jízda vlaku u Velkého Meziříčí; 22.02.2019 - nedovolená jízda expresu v Ejpovicích; 23.02.2019 - srážka posunovaných lokomotiv v Českých Budějovicích; 27.02.2019 - srážka posunového dílu a nákladního vlaku v Havlíčkové Brodě; 02.03.2019 - souprava bez cestujících vjela v Praze na Smíchově proti pracovnímu vlaku; 04.03.2019 - srážka vlaků na Chrudimsku; 05.03.2019 - srážka osobních vlaků v Brně. Když už se tato série sedmi „selhání lidského faktoru“ v osobě strojvedoucího stala objektem zájmu nejen příslušných orgánů, ale také různých složek odborných i politických, došlo k další mimořádné události obdobného charakteru: 07.03.2019 – nedovolená jízda rychlíku u Chotovin,


22.2.2019 v 19.20 h. v Ejpovicích projel EX 350 z Prahy do Mnichova návěstidlo zakazující
jízdu a vjel do vlakové cesty osobního vlaku z Plzně do Radnice © Drážní inspekce

Na sérii incidentů reagovaly rychle České dráhy, jak 6. března informoval jejich šéf: Od minulého týdne byla provedena mimořádná kontrola výkonu služby u více než 300 strojvedoucích. Závěry nyní zpracováváme, ale žádná z nich neodhalila zásadní pochybení.Zdůrazňuji, že cílem těchto kontrol není represe, ale stejně jako u tzv. poučných listů, které byly ke každé mimořádnosti zpracovány, jde o preventivní opatření, které má za cíl odstranit zlé provozní návyky a zlepšit bezpečnost. A navrhl i opatření k nápravě – obdobná, jako Drážní úřad v tiskové zprávě. Dlouhodobě připravujeme […] monitoring licence strojvedoucího (MLS). Krom toho se chystá i zřízení dvou trenažérových center pro strojvedoucí a zavedení bodového systému, spojeného s možností pozastavení a odebrání licence, jako je tomu u řidičů.


27.2.2019 v 8.38 h. v Havlíčkově Brodě projel posunový díl návěst Posun zakázán a vjel
do postavené vlakové cesty pro nákladní vlak, s nímž se srazil © Drážní inspekce

Připomeňme si (což jiná média kupodivu neučinila), že monitoring licence strojvedoucího se chystal již od roku 2017, ale ne zrovna šťastné rozhodnutí ÚPDI tuto snahu zhatilo, jak jsme informovali v jednom z předchozích článků této rubriky. V souvislosti s kritikou mizerné komunikace dopravního regulátora s médii jsme tehdy napsali: „Jediným závanem v tomto mediálním bezvětří byla kauza zrušení kontroly strojvedoucích, kterou inicioval jeden drobný železniční dopravce napadením jediné větičky zásadního dokumentu SŽDC. Zájem médií však nevyvolalo ani tak samotné rozhodnutí ÚPDI, jako následující informace o reakci SŽDC na ně, kterou přinesl i náš magazín v rubrice Krátke dopravné správy.“ Nicméně ÚPDI tehdy možná opravdu nemohl konat jinak podle zákona, jenž proto má nyní doznat změny.


2.3.2019 v 9.01 h. ve stanici Praha-Smíchov projel soupravový vlak bez cestujících návěst
zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cestu pracovního vlaku © Drážní inspekce

Trochu jinak to vidí strojvedoucí samotní – nebo jejich skuteční i samozvaní obhájci: Na strojvůdce jsou kladeny velké nároky, kvůli jejich nedostatku jsou přetěžováni, což vede k jejich únavě. Často jsou navíc vystavováni krizovým situacím, řekl ve středu prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic. Odmítl tvrzení, že se strojvedoucí nedostatečně věnují řízení. Podle něj jsou problémem zejména časté přesčasy a také nedodržování odpočinku, mohli jsme se 6. března dočíst na webu Lidovky.cz. Nebo téhož dne na portálu E15.cz: Bývalý šéf Odborového sdružení železničářů Jaromír Dušek říká, že kromě zoufalé situace na trhu práce k vyšší nehodovosti přispělo i osekání pravomocí Drážní inspekce. "Dříve mohla kontrolovat každého dopravce na dráze, dnes se musí dokonce předem objednat," dodává Dušek.


4.3.2019 v 12.23 h. se mezi Ronovem nad Doubravou a Žleby na Chrudimsku srazil
osobní vlak z Třemošnice do Čáslavi s manipulačním vlakem © Drážní inspekce

Když si k tomuto poměrně stručnému úvodu do dnešní problematiky připomeneme i obdobné téma loňské, má jistě každý čtenář, který navíc patrně neunikl provětrávání uvedené „kauzy“ v médiích, dostatek podkladů k zamyšlení a vytvoření vlastního názoru. Ten mají jistě už dávno i bez zmíněné opory hotov sami strojvedoucí a další do jejich každodenní praxe zasvěcení příslušníci „modré armády“, jichž je mezi návštěvníky našeho magazínu nemálo. Ať už patříte do kterékoliv z těch skupin, máte možnost vyjádřit se v následující diskusi – třeba k těmito okruhům otázek:

Domníváte se, že podobné mimořádné událostí jsou důsledkem individuálního selhání nebo systémové chyby?
Budou podle vašeho názoru navrhovaná preventivní a represivní opatření vůči strojvedoucím prakticky účinná?
V čem vidíte hlavní příčinu stále spíše rostoucího počtu případů selhání lidského činitele v železniční dopravě?

Úvodní snímek: 5.3.2019 v 8.05 h. v Brně hl.n. projel osobní vlak z Brna do Březové nad Svitavou
návěst zakazující jízdu a srazil se s přijíždějícím osobním vlakem z Letovic © Drážní inspekce

Súvisiace odkazy