Česká firma aktérem světového železničního milníku

28.10.2020 8:00 Jiří Dlabaja Zdroj: AŽD Praha - tisková zpráva

Česká firma aktérem světového železničního milníku

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS ● V pondělí 19. října tohoto roku jel po Simplonské trati ve Švýcarsku mezi stanicemi Sierre/Siders a Sion první nákladní vlak na světě, který byl úspěšně řízen českým systémem ATO (Automatic Train Operation - Automatické vedení vlaku) společnosti AŽD pod dohledem ETCS (European Train Control System - Jednotný evropský zabezpečovací systém).

Unikátnost tohoto milníku je v propojení vlakové části ATO a dispečerského řídicího systému, který on-line poskytuje vlaku aktuální jízdní řád a mapu tratě. Jak jízdní řád, tak i mapu tratě, lze kdykoliv modifikovat podle aktuální dopravní situace, čímž lze dosahovat výrazné časové optimalizace provozu a spotřeby energie. Traťový úsek Sierre/Siders - Sion je vybaven systémem ETCS úrovně L2 a společnost SBB na ní pro účely testů nainstalovala traťovou část ATO, která komunikovala s mobilní částí na lokomotivě. Vlak byl při první jízdě tvořen hnacím vozidlem DB Cargo Switzerland 185.141-9 se sedmi nákladními vagóny.


Stroj 185.141-9 vybavený mobilní částí systému ATO společnosti AŽD typu
DriveSWing CRV&AVV
© AŽD

Na lokomotivě byl instalován český systém ATO společnosti AŽD typu DriveSWing CRV&AVV, který bezchybně komunikoval s vozidlem a palubní jednotkou ETCS. Veškerá komunikační rozhraní byla veřejná a interoperabilní, což znamená, že palubní část ATO může komunikovat s traťovou částí ATO jiného výrobce. To také bylo předmětem ověření při zkušebních jízdách. „Perfektní výsledky českých systémů ve Švýcarsku potvrzují, že se AŽD může směle zařadit mezi nejlepší technologické společnosti světa, určující směr moderních řídicích a zabezpečovacích zařízení na železnici,“ uvedl předseda sekce ERTMS (Evropský systém řízení železniční dopravy) při Evropské asociaci železničního průmyslu UNIFE Vladimír Kampík ze společnosti AŽD.

První testy ATO over ETCS se uskutečnily jako takzvaný „technologický demonstrátor“ v rámci široké mezinárodní spolupráce v projektu Shift2Rail (partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem zvýšit kapacitu a spolehlivost a snížit náklady životního cyklu železnice). Úkol, který byl testován ve Švýcarsku, je veden německou firmou DB Cargo spolupracující se společnostmi AŽD, Alstom, Thales, Hitachi, Siemens a dalšími. Na příští měsíc jsou plánovány podobné testy na britské železniční síti ve správě Network Rail.


Displej ATO po cílovém zastavení vlaku, vpravo dole je přenesená indikace ETCS
(v současnosti se na displeji ETCS tato indikace ještě nezobrazuje) © AŽD

Společnost AŽD předpokládá, že velmi brzy dojde k navázání spolupráce s významnými hráči na poli výrobců železničních vozidel s cílem zakomponovat ověřená technická řešení ATO pro hnací vozidla jak nákladních, tak i osobních vlaků coby standardní součást výbavy nových moderních lokomotiv. To umožní koncovým uživatelům v co nejbližším časovém horizontu využít všech přínosů systému ATO, tedy už zmíněnou časovou optimalizaci železničního provozu a citelné snížení spotřeby elektrické energie.

Úvodní snímek: Svou slavnou budoucnost ještě netušící 185.141-9 DB (25.9.2015, Aachen-West)
© Stefan Hochstetter (zobraz velký)

Upravil a odkazy do textu doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy