Naše téma: Drsná bezpečnostní kampaň SŽDC

17.7.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Drsná bezpečnostní kampaň SŽDC

Nepozornost, frajeřiny či zbytečný hazard jsou nejčastějšími příčinami těžkých úrazů dětí a mladých lidí na železnici či v jejím bezprostředním okolí i v době prázdnin. Proto Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravila videa zaměřená na připomenutí pravidel bezpečné železnice. Motivací ke vzniku čtyř videí jsou statistiky mimořádných událostí na železnici. Krátký příběh je vždy doplněný fotografiemi následků skutečných nehod. Každý červencový týden zveřejní SŽDC prostřednictvím sociálních sítí jeden příspěvek.

Tak začíná tisková zpráva SŽDC ze dne 3. července tohoto roku, jíž náš správce státní železniční infrastruktury oznámil svůj záměr pokračovat v preventivním působení na mladé lidi, aby si uvědomovali nebezpečí, která je na železnici ohrožují. V jejím závěru jsou uvedena pravidla bezpečné železnice, která by měli samozřejmě dodržovat nejenom mladí:

  • Nepodceňuj vlaky na železničních přejezdech, vždy se dobře rozhlédni!
  • Nepřecházej koleje mimo přechody a železniční přejezdy, riskuješ svůj život!
  • Používej nadchody a podchody, vyhni se kolejím!
  • Nenič zabezpečovací zařízení, ohrožuješ životy druhých!
  • Nepokládej předměty na koleje, stáváš se pachatelem trestného činu!
  • Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku, přijdeš minimálně k úrazu!
  • Nelez na odstavené vagóny ani sloupy, zasáhne tě elektrický proud!
  • Stůj na nástupišti za bezpečnostním pásem, jinak tě smete vzdušný vír pod projíždějící vlak!
     


Varování na začátku každého varovného videa

Nepochybně bohulibý záměr otřást mladou generací a vyděsit ji tak, aby se nebezpečí na železnici opravdu bála, však narazil na dnešní všeobjímající „korektnost“. Ač je každé video uvedeno výše zobrazeným varováním, jeho shlédnutí třeba na portálu YouTube vyžaduje potvrzení o tom, že zájemce je dospělý – takže dodržení (samozřejmě nekontrolovatelné) tohoto pravidla působí, že kampaň nezasáhne cílovou skupinu „týnejdžrů“. Videa jsou samozřejmě k vidění také přímo na webu SŽDC a bez toho omezení, ale kdo z běžných civilistů, zvláště mladých, jej navštěvuje? Možná jen omezená skupina těch, kdož vědí, že SŽDC provozuje také Studentský web. Naštěstí hned prvnímu filmu kampaně Bezpečná železnice se dostalo nemalé reklamy v médiích, byť svým způsobem spíš negativní.


Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku!

Například internetový deník iDNES.cz neváhal svou zprávu uvést titulkem bulvárního ražení, ač její docela vyvážený obsah vyznívá pro SŽDC kladně. Skupinka teenagerů jede vlakem, popíjí nealkoholická piva a baví se. Tak moc, že téměř zapomene vystoupit na svojí zastávce. Při chaotickém vybíhání z vagónu pak poslední chlapec ze skupiny vyskakuje na nástupiště z už rozjíždějícího se vlaku. Podaří se mu dopadnout na nástupiště a pod koly vlaku neskončí, spot však následně ukazuje těla těch, kteří takové štěstí neměli, popisuje obsah krátkého videa. A přidává odborné vyjádření: Podle ředitele Asociace komunikačních agentur ČR Marka Hlavicy je u drastických záběrů v reklamách potřeba posuzovat především veřejný zájem.


Používej nadchody a podchody, vyhni se kolejím!

„Drastické záběry jsou v tomto případě naprosto přijatelné. Jedná se o preventivní kampaň, která se nesnaží prodat produkt, ale naopak usiluje o to, aby zamezila železničním nehodám,“ přiblížil. Možný preventivní dopad takovéto reklamy je podle něj významnější, než to, že by některým divákům mohly být záběry nepříjemné. „Navíc víme, že kampaně tohoto typu bývají účinnější, než když někdo jen říká „to nedělej“", dodal. Vzdor tomu ve druhém videu už SŽDC drastičnost snímků z následků nehod redukovala: Ve středu vypustila SŽDC do světa druhý díl preventivní kampaně, tentokrát varující před přecházením přes koleje. […] Stejně jako u prvního spotu následují fotografie z míst skutečných nehod. Tentokrát však už rozmazané, dovídáme se ze stejného zdroje.


Nepodceňuj vlaky na železničních přejezdech!

„Zhruba pět procent z celkového počtu reakcí upozorňovalo na to, že je klip příliš drastický,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, proč se SŽDC rozhodlo změnit ostrost fotografií. „Myslíme, že ani původní verze nebyla závadná, protože šlo o reálné záběry a reálné následky nehod na železnici. S těmi se setkáváme v průběhu celého roku. Podle nás do kampaně patří,“ dodala. Zbytek reakcí prý podle ní byl kladný. „Většinou jsme se setkali s vyjádřením ve smyslu: Ano, je dobře, že ukážete nejen mladým lidem, jaké fatální důsledky může mít nedodržovaní pravidel v prostředí železnice,“ vyjmenovala. Dodejme, že slovenský protějšek SŽDC se rozhodl na začátku prázdnin mladé lidi rovněž varovat před nebezpečím, jaké pro ně může představovat železnice, ale pouze formou tiskové zprávy.


Ten nejhorší konec hazardu na železnici … (záběr z filmu SŽDC „To nedáš“)

I když probíhající kampaň Správy železniční dopravní cesty sleduje nepochybně vysoce významný společenský záměr, nemusí se každému jevit v jednoznačně pozitivním světle, ať už jde o její koncepci, použitou metodu či efektivitu. Pokud jste si přečetli předchozí text včetně odkazů a prohlédli všechna tři zatím publikovaná videa, máte zajisté dostatek podkladů k zamyšlení a vyjádření svého názoru v následující diskusi. Ta by se mohla odvíjet například od těchto otázek:

Věříte v účinnost varování a odstrašujících příkladů na dnešní mladou generaci?
Pokládáte použití drastických záběrů v této preventivní kampani za oprávněné?
Co si myslíte o vztahu současným lidí k rizikům, která jim v běžném životě hrozí?

Úvodní snímek: Ukázka z prvního dílu nové kampaně (redakčně upraveno)

Súvisiace odkazy