Přejezdy budou bezpečnější, pilotní projekt SŽDC už funguje

30.11.2013 8:00 Jiří Řechka

Přejezdy budou bezpečnější, pilotní projekt SŽDC už funguje

Redakci VLAKY.NET přišla pozvánka na tiskovou konferenci do Rumburka u příležitosti slavnostního ukončení investiční akce modernizace zabezpečovacích zařízení na vybraných třinácti železničních přejezdech. A jak je naším dobrým zvykem, taková pozvání neodmítáme. Byl jsem požádán, abych se této události zúčastnil. Následovalo vyhledání příslušného vlakového spojení pro cestu tam a zpět.

A protože jsem nechtěl přijet těsně před začátkem tiskové konference, našel jsem si spojení, které vyžadovalo vyjet z mého bydliště brzy ráno.

 

Z Prahy jsem použil EN 476 Metropol s odjezdem ve 4:29. Malé odbočení, při nákupu jízdenky přes internet mám rezervaci zdarma, v tomto případě po mně systém chtěl 130 Kč. Osobně na pokladně jsem se pak dověděl, že to tak maďarské dráhy chtějí. Podle jízdního řádu jsme přijeli do Děčína a byl jsem tomu rád, protože mezi děčínským hlavním nádražím a nádražím Děčín východ byla výluka a bylo třeba jet autobusem. I toto dráhy zvládly k mé plné spokojenosti a do Rumburka jsem přijel, jak jsem měl v plánu. Jen jsem musel dávat poněkud větší pozor, protože první moje kroky provázelo drobné mrznoucí mrholení.


Stanice Rumburk a 642.143 jako Os 2605 do Děčína © Jiří Řechka

Po zhotovení prvních nezbytných snímků nádraží a motorových vlaků jsem se vydal najít onu restauraci, kde se měla konat tisková konference. Nebyl to problém nacházela se totiž hned naproti nádraží. Měl jsem ještě čas, a tak jsem poctil svojí návštěvou i centrum města a poté jsem se věnoval opět železničním náležitostem. V avizovaném čase začala tisková konference v jejímž úvodu tiskový mluvčí SŽDC Správy železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) Marek Illiaš přivítal hosty a poté předal slovo zástupci investora, jímž je právě SŽDC, Ing. Ondřeji Göpfertovi, náměstkovi ředitele Stavební správy západ pro investice.


Hovoří Ing. Ondřej Göpfert © Jiří Řechka

Ten ve svém projevu řekl, že se modernizace týkala třinácti přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, přičemž tři tato zařízení jsou v obvodu stanice Dolní Mikulášovice. Byla to prioritní akce na ose tři, která stojí mimo hlavní koridory. A že je také potřeba věnovat pozornost i regionálním tratím. Správa železniční dopravní cesty má zhruba 8 400 přejezdů na 9 400 km tratí, což znamená bezmála jeden přejezd na 1 km dopravní cesty. Tím nejméně bezpečným zabezpečením, tj. pouhým výstražným křížem, je zabezpečeno k dnešnímu dni 4 300 přejezdů, takže zbývá spousta práce ke zvýšení bezpečnosti.


Jeden z modernizovaných přejezdů je ve Velkém Šenově © Jiří Řechka

SŽDC připravuje v tomto směru další investiční akce a chce do roku 2015 proinvestovat 2 miliardy Kč do zabezpečení 400 přejezdů. Závěrem poděkoval zhotoviteli AŽD Praha, s.r.o., MONZAS spol. s.r.o. Ústí nad Labem a NTD group, a.s. Ústí nad Labem za jejich práci. Také poděkoval svým spolupracovníkům. Jako další se slova ujal Ing. Pavel Bakič, technický náměstek ředitele divize Teleinformatika AŽD Praha, který popřál místním uživatelům, ať jim zařízení dobře slouží, a dodal, že je rád, když jeho firma mohla pomoci zvýšit bezpečnost na těchto přejezdech.


Nezbytné stříhání pásky © Jiří Řechka

Po skončení projevů došlo k nezbytnému přestřižení pásky, jako symbolickému završení stavby. Tohoto aktu se za orgány dotčených obce zúčastnila starostka města Šluknov Mgr. Eva Džumanová. Tím byla oficiální část setkání ukončena. Dodejme ještě, že tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Ostatně to je zdůrazněno také v tiskové zprávě, která byla při této příležitosti vydána a obsahuje všechny nezbytné podrobnosti, jež jsem tak ve svém textu neopakoval. Kdo by se zajímal o fakta další, najde je nepochybně níže v odkazech. Povšimněte si, že poměrně náročná akce byla ukončena za pouhé tři měsíce.
 

Pamětní tabule byla zatím vystavena na stojanu © Jiří Řechka
 
Vraťme se ještě k mému konání. Tím, že vše skončilo dříve, než jsme předpokládal, mohl jsem zajet do Dolní Poustevny, kde jsem ještě nikdy nebyl. Po cestě jsem se pokusil vyfotografovat nějaký ten nově zabezpečený přejezd a také jsem podíval na konec této tratě na hranicích s Německem. A byl jsem překvapen - zatímco jinde se tratě zavírají či omezuje provoz, zde naopak došlo k propojení naší železniční sítě s německou. A následovala cesta zpět již do Prahy, opět jeden autobusový přesun a pár minut čekání na EC 177 na děčínském hlavním nádraží. A za půldruhé hodiny příjezd do Prahy. Po patnácti hodinách jsem byl opět doma.
 

Stanice Dolní Poustevna oku nezalahodí © Jiří Řechka
 
Odkazy:

Úvodní snímek: Nové světelné zabezpečovací zařízení z pohledu strojvedoucího © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy