Naša téma: Krízový vývoj slovenskej železnice

14.8.2017 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naša téma: Krízový vývoj slovenskej železnice

Železnice na Slovensku degenerujú. Neinvestuje sa tam, kde treba, zanedbáva sa výchova novej železničiarskej generácie a stále sa nerieši otázka postavenia železnice v systéme verejnej osobnej dopravy, ktorej nosnou časťou by mala byť práve ona. Ak to takto bude pokračovať naďalej, hrozí v blízkej budúcnosti slovenským železniciam kolaps.

 

 

 

Takto sa začína rozhovor, ktorý pred časom poskytol týždenníku Koment expert na železničnú dopravu a bývalý generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh na ministerstve dopravy Ing. Jiří Kubáček, CSc. Čitatelia internetového magazínu VLAKY.NET sa s jeho obsahom mohli zoznámiť dňa 3. augusta 2017 s pomocou odkazu v rubrike Krátke dopravné správy. A niektorým z nich sa mohol v ich elektronickej pošte objaviť aj formou „spamu“ sa šíriaci kritický materiál z počítača toho istého odborníka, nazvaný Posledné štvrťstoročie slovenskej železnice v kocke a ako z toho von.


Ing. Jiří Kubáček, CSc. ešte ako vedúci MDC ŽSR (13.6.2009) © Ivan Wlachovský

Obe tieto výpovede Ing. Kubáčka charakterizuje výrazný varovný tón smerovaný predovšetkým na politickú reprezentáciu štátu a regiónov, ktorá krízovú situáciu železničnej dopravy na Slovensku podceňuje a koncepčne nerieši. Vo svojom pomerne rozsiahlom texte autor podáva prehľad vývoja slovenskej železnice od 1. januára 1993, kedy došlo k rozdeleniu pôvodných unitárnych Československých štátnych dráh (ČSD) na České dráhy (ČD) a Železnice slovenskej republiky (ŽSR), do súčasnosti. Konštatuje, že na tento krok nebola slovenská strana pripravená ani odborne ani politicky.


Spoločné železnice už pripomínajú iba niektoré historické vozidlá (2.9.2006, Bratislava východ)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

A tiež to, že na tomto stave sa do súčasnej doby prakticky nič nezmenilo. Stále chýba určenie miesta železnice v dopravnom systéme Slovenska. Ministerstvo neplní vecnú koordinačnú funkciu vo vzťahu k štátnym železničným firmám, ktorým navyše chýba odborne kompetentné vedenie, nakoľko sú ich vysoké manažérske pozície obsadzované zväčša na základe čisto politických nominácií. Železničná infraštruktúra je zo strany štátu dlhodobo podfinancovaná a železnica vo všeobecnosti nevie zaujať miesto v systéme verejnej osobnej dopravy, ktoré jej v normálne fungujúcom štáte prislúcha.


Železničná sieť by mala tvoriť nosnú časť systému verejnej osobnej dopravy © ŽSR

Myslím si, že železnica smeruje do hlbokej krízy. Za takmer štvrťstoročie samostatného Slovenska sa okrem viac-menej nezmyselných investícií typu rekonštrukcie jalových tratí medzi Medzilaborcami a Lupkowom, či Čadcou a Skalitým, alebo výstavby veľkolepej, dodnes však takmer ľudoprázdnej železničnej stanice Petržalka – zmodernizovalo iba asi 160 km koridorovej trate Bratislava – Žilina – Čadca, povedal Ing. Kubáček v spomínanom rozhovore a súhlasil s redaktorovou replikou, že to je žalostne málo. Do ostatných tratí, čo je vyše 3 000 kilometrov, sa za ten čas prakticky nevložilo ani euro.


Investičné úsilie ŽSR sa sústreďuje iba na hlavný ťah (8.7.2017, Púchov) © Kamil Korecz

Ale podfinancovaný je aj park železničných vozidiel, najmä v osobnej doprave. Modernizácia vozidiel sa zastavila hneď začiatkom 90. rokov minulého storočia s dobehnutím predrevolučných kontraktov, uzavretých ešte v časoch komunistickej Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci. Opätovne sa investície začínajú rozbiehať až v posledných rokoch pod tlakom množiacich sa problémov a čoraz viac sa rozpadávajúceho vozidlového parku, žiaľ bez predchádzajúcej konkretizácie úloh železničnej osobnej dopravy, takže nie veľmi efektívne, povedal Ing. Kubáček pre týždenník Koment. .


Retro štýl je síce pekný, avšak nesmie „krášliť“ celú železnicu (2.4.2017, Piešťany)
© Ondrej Krajňák

Nie je však účelné ani možné na tomto mieste reprodukovať všetko, čo Ing. Kubáček povedal a napísal o krízovom stave železnice na Slovensku, a ani tu nebudeme rozoberať riešenia, ktoré navrhuje. Koho táto téma zaujíma, iste nájde dostatok času, aby si prečítal oba materiály. A v nich nepochybne neprehliadne ani akcent, ktorý kladú na potrebu navrátiť železničiarskej profesii jej niekdajšiu spoločenskú vážnosť a atraktivitu, pretože tá sa na Slovensku v posledných rokoch vytratila a bez prílivu nových pracovníkov na všetkých úrovniach sa železnica z krízy nedostane.


Mladí železničiari sa niekedy nájdu, ale v dospelosti zmenia názor na svoje životné poslanie
(1.5.2015, Čermeľ) © Ondrej Krajňák

Na záver zvyčajné možné diskusné okruhy:

Je železnica na Slovensku naozaj v takej hlbokej kríze, ako o tom hovorí a píše Ing. Kubáček?

Súhlasíte s pomenovaním príčin, ktoré k tejto nedobrej situácii viedli, alebo ich vidíte v čomsi inom?

Máte vlastnú predstavu o tom, ako a za akých podmienok sa súčasný stav môže zlepšiť?


Železnica verzus diaľnica – čo vyhráva? (26.3.2017, Čierne pri Čadci) © Ondrej Krajňák

Zdroje a odkazy:

 1. Slovenské železnice smerujú do hlbokej krízy - Týždenník KOMENT
 2. Posledné štvrťstoročie slovenskej železnice v kocke a ako z toho von – dokument vo formáte PDF
 3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Wikipédia
 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oficiálny web
 5. Dopravný úrad - Divízia dráh a dopravy na dráhach – oficiálny web
 6. Železnice Slovenskej republiky – Wikipédia
 7. Železnice Slovenskej republiky – oficiálny web
 8. Železničná spoločnosť Slovensko – Wikipédia
 9. ZSSK Slovakrail – oficiálny web
 10. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia – Wikipedie (česky, vo slovenskej Wikipédii je heslo príliš stručné)
 11. ZSSK CARGO – oficiálny web
 12. zdroje uvedené pod odkazmi v texte

Úvodná ilustračná snímka © Pavel Šmídek

Súvisiace odkazy