Pomozte s opravou historické parní lokomotivy

24.6.2024 8:00Zdroj: Kolínská řepařská drážka

Pomozte s opravou historické parní lokomotivy

Lokomotiva „Riesa“ je unikátní kus železniční historie. Byla vyrobena v roce 1943 a prošla bohatou historií v Evropě i USA. V roce 2020 jsme ji s nadšením zakoupili, ale cesta k jejímu znovuzrození je teprve na začátku.

Příběh lokomotivy

Parní lokomotiva s označením KLD 12 a výrobním číslem 25212 byla vyrobena v roce 1943 firmou Henschel & Sohn. Poslední záznam o opravě této lokomotivy v německém Dortmundu pochází z roku 1966. V roce 1968 se lokomotiva dostala do jižní Kalifornie v USA.

Kromě parní lokomotivy „Riesa“ se nám podařilo zachránit i kotelní knihu s cennými zápisy o opravách a rekonstrukcích. Tato kniha je klíčová pro renovaci lokomotivy a pomůže nám zajistit, že bude opravena správně a s ohledem na její historickou hodnotu.

Podle fotografií a záznamů, které už byly psány v angličtině, proběhla v Americe kontrola kotle. Z dostupných informací však nelze s jistotou říci, zda byla lokomotiva po přepravě do USA znovu sestavena. V roce 2020 jsme lokomotivu zakoupili, ale kvůli komplikacím způsobeným pandemií coronaviru se její příjezd zpozdil o téměř rok. Do České Republiky se tak dostala až koncem roku 2021.

V letošním roce zahajujeme opravu této historické parní lokomotivy. Oprava bude velmi nákladná a potrvá pravděpodobně 3 až 5 let.

Technická stránka lokomotivy

Tříosá parní lokomotiva KLD 12 „Riesa“ je v současnosti uzpůsobena pro topení uhlím. Během plánované opravy však projde její konstrukce významnou úpravou: bude upravena tak, aby bylo možné topit výhradně dřevem.

To s sebou přinese i některé technické změny:

  • Nový komín: Bude instalován nový komín, který bude lépe uzpůsoben pro spalování dřeva.
  • Tendr se zásobníkem na dřevo a vodu: Lokomotiva bude vybavena novým tendrem, který bude obsahovat zásobník na dřevo i na vodu.

Technické parametry lokomotivy

  • Váha lokomotivy: 9,8 tun (bez vody a uhlí)
  • Výkon: přibližně 45 koní
  • Nejvyšší rychlost: 20 km/h

Přechod na topení dřevem přinese lokomotivě „Riesa“ několik výhod

  • Ekologicky šetrnější provoz: Dřevo je obnovitelné a jeho spalování produkuje méně emisí než spalování uhlí.
  • Nižší provozní náklady: Dřevo je obecně levnější a dostupnější palivo než uhlí.

Oprava lokomotivy „Riesa“ je důležitým krokem k zachování tohoto historického klenotu.

Henschel & Sohn výrobce parní lokomotivy

Henschel und Sohn, se sídlem v Kasselu v Německu, byla založena v roce 1810 jako slévárna. Během svého vývoje se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců lokomotiv v Evropě.

Společnost se ale nezaměřovala pouze na lokomotivy. Její portfolio zahrnovalo také výrobu letadel, autobusů, nákladních automobilů, bojových vozidel a dalších dopravních prostředků.

Důvod sbírky

Naše sbírka má za cíl získat finance na opravu historické parní lokomotivy KLD 12 „Riesa“ a vrátit ji na koleje a poté provozovat na Kolínské řepařské drážce.

Lokomotiva „Riesa“ je unikátní kus železniční historie. Byla vyrobena v roce 1943 a prošla bohatou historií v Evropě i USA. V roce 2020 jsme ji s nadšením zakoupili, ale cesta k jejímu znovuzrození je teprve na začátku.

Oprava lokomotivy je nákladná a časově náročná. Potřebujeme opravit kotel, opravit a vyměnit části rámu, upravit konstrukci pro topení dřevem a provést generální opravu většiny komponentů.

Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří Riesu zachránit a dát jí novou šanci.

Jak můžete pomoci:

Společně můžeme zachovat kus železniční historie a zpestřit provoz Kolínské řepařské drážky o jedinečnou parní lokomotivu. Sdílejte tento text se svými přáteli a rodinou a pomozte nám šířit povědomí o tomto projektu! Děkujeme.

O Kolínské řepařské drážce

Polabské řepařské drážky vznikaly na přelomu 19. a 20. století a jejich celková délka dosáhla více než 130 km. Jednalo se o drážky vycházející z Kolína, Vlkavy, Křince, Kopidlna, Dymokur a Libněvsi. Po drážkách byla dopravována cukrová řepa do jednotlivých cukrovarů.

Nejstarší drážkou tohoto typu byla právě Kolínská řepařská drážka, postavená v roce 1894 rytířem Horským. Vedla z Kolínského cukrovaru (v místě dnešní Elektrárny Kolín a.s.) do Františkova (Ovčáry), Býchor a až do Jestřabí Lhoty. Celková délka trati dosáhla 10,6 km, s 0,9 km dlouhou odbočkou do Františkova. Drážka sloužila svému účelu téměř 70 let.

Provoz řepařských vlaků původně zabezpečovaly parní lokomotivy, později je nahradily motorové dvounápravové lokomotivy B 600/70 a BN 60. Vagony pojaly až 8 tun řepy.

V roce 2000 vzniklo občanské sdružení Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, které se později transformovalo na zapsaný spolek Kolínská řepařská drážka z.s.. Cílem sdružení byla obnova části nejstarší řepné malodráhy v Čechách.

S finanční podporou EU, Středočeského kraje, Města Kolína, TPCA a mnoha dalších dárců se během 10 let podařilo znovu postavit 4,5 km úzkorozchodné trati, nádražní areál v Kolíně-Sendražicích, koncovou stanici v Býchorech a 3 další stanice na trati. Velkou část trati vybudovali sami členové Klubu, kteří se zároveň podílejí na opravách a rekonstrukcích lokomotiv a vagónů.

Dobrovolníci

Bez dobrovolníků, kteří Kolínské řepařské drážce pomáhají od samého začátku, bychom ji nebyli schopni obnovit a poté provozovat. Co u nás dobrovolníci dělají?

Přípravy na novou sezónu: Úklid celého areálu, opravy trati, úpravy prostor pro návštěvníky.

  • Hlavní sezóna: Práce výpravčích, průvodčích a strojvedoucích.
  • Mimo sezónu a jízdy: Sekání trávy podél trati, výpomoc v dílně, oprava lokomotiv a vagónů.
  • Mimo sezónu se dobrovolníci scházejí každou sobotu po celý rok.

Do našeho dobrovolnického týmu se zapojují lidé všech věkových kategorií.

Sezóna na Kolínské řepařské drážce

Střídající se parní a dieselový provoz jezdí každý víkend od května do října. Mimo sezónu se konají také akce, jako jsou Čertovské jízdy, Silvestrovské jízdy a Velikonoční jízdy.

Během sezóny se konají tradiční akce s doprovodným programem, jako jsou živé koncerty a přepadávání vlaků kovboji na koních. V září se konají Řepánkovy slavnosti, které symbolizují zahájení řepné sezóny. Během slavností nabízíme k zakoupení tradiční Řepánky.

Mimo pravidelné jízdy si lze objednat také mimořádné jízdy za různými účely, například pro rodinné oslavy, výlety škol a školek, firemní akce, svatební vlaky a další příležitosti.

Přispějte do naší sbírky