Rok zmien 2011: ZSSK Cargo prepúšťa nezamestnaných

12.1.2011 8:00 -mm-

Rok zmien 2011: ZSSK Cargo prepúšťa nezamestnaných

Rok 2011 bude pre slovenskú železnicu rokom zmien. Zmien, ktoré už nie je možné ďalej odkladať, ktoré sa mali udiať už v minulosti. Zmien, ktoré na prvý pohľad nepôsobia pozitívne, ale ktoré by v konečnom dôsledku mali pomôcť postaviť sa železnici z kolien na nohy. Zmien, ktoré sa v priebehu roka udejú bude nepochybne viac.

Prvou radikálnejšou zmenou, na ktorú sa pozrieme, bude už nejaký čas avízované prepúšťanie v spoločnosti nákladného železničného dopravcu ZSSK Cargo.

 


Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. vznikla rozdelením Železničnej spoločnosti, a.s. dňa 1. januára 2005. Vtedajšia Železničná spoločnosť, ktorá na sieti ŽSR prevádzkovala osobnú aj nákladnú železničnú dopravu sa rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) ktorá dodnes prevádzkuje osobnú železničnú dopravu. Novovzniknutý subjekt Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo), ktorej stopercentným vlastníkom je tak ako aj v prípade ZSSK štát Slovenská republika, dostala pri svojom vzniku do vienka nielen nákladnú železničnú dopravu a vozidlá na to určené, ale napríklad aj rušňové depá a opravárne. Cieľom tohto delenia majetku bolo dosiahnutie čo najvyššej hodnoty vo vtedy pripravovanej privatizácii tejto spoločnosti.

Vtedajšia vláda SR Mikuláša Dzurindu schválila privatizáciu 100%-ného podielu ZSSK Cargo v apríli 2005. Podanie predbežných ponúk sa uzatváralo 29. júla 2005 a záujem o privatizáciu ZSSK Cargo prejavilo 14 záujemcov. Medzi záujemcami o privatizáciu nechýbali ani renomované spoločnosti ako ÖBB (Rakúsko), DB (Nemecko) či spoločnosti z okolitých krajin ako ČD, PKP, MÁV, UZ. To čo zo začiatku rýchlo napredovalo zmenili parlamentné voľby v roku 2006. Z volieb vzišla nová vláda aj nový súdruh odborník, ktorý privatizáciu perly slovenskej ekonomiky, vtedy zastavil. Nebudú sa predsa privatizovať podniky, ktoré prinášajú štátu zisk. Paradoxom je, že ZSSK Cargo dovtedy pozitívny hospodársky výsledok nedosiahla, jediný krát sa tesne nad nulu v ročnom hospodárení dostala v roku 2008. Hospodárenie v ostatných rokoch však ZSSK Cargo končí v strate.

Snáď ani neexistuje lepšia ukážka toho, akým je štát zlým hospodárom, ako tomu bolo v prípade ZSSK Cargo. Počas nasledujúcich 4 rokov vládnutia socialistov sa ZSSK Cargo dostala na pokraj kolapsu, ktorý sa len čiastočne podarilo v roku 2009 oddialiť pôžičkou štátu spoločnosti vo výške takmer 166 mil. EUR. Každému premýšlajúcemu tvorovi bolo už vtedy jasné, že spoločnosť pôžičku splatiť tak skoro nedokáže.

Objem tovaru a surovín prepraveného ZSSK Cargo posledné 3 roky klesá, s tým klesajú aj tržby spoločnosti. Dôvodov poklesu prepraveného tovaru a surovín je samozrejme viac, no tie hlavné by sa dali zhrnúť pod systematickú likvidáciu železničnej dopravy štátom, kedy sa tranzitná nákladná preprava veľkým oblúkom vyhýba Slovensku aj vďaka neúmerne vysokým poplatkom za železničnú dopravnú cestu. To čo bolo drahé pre medzinárodnú prepravu bolo o to drahšie a neflexibilné pre slovenské podniky, ktoré postupne svoj tovar a suroviny prestávajú nakladať na železničné vozne a nakladajú ich na kamióny.

Hospodárska kríza (mimochodom veľmi obľúbená výhovorka pre všetko čo akosi nechce fungovať) spoločnosti nepomohla, určite sa aj táto kríza podpísala pod súčasny kritický stav spoločnosti. Avšak podnik, ktorého ekonomika trpela aj predtým, ktorý nebol pripravený na zhoršené hospodárske podmienky, takáto kríza poznačí o to viac.

To čo si podnik v súkromných rukách dovoliť nemôže, to si môže dovoliť podnik v štátnych rukách - napriek poklesu objemov a tržieb sa umelo udržuje v spoločnosti prezamestnanosť. Pre sociálnu vládu by nebolo dobrou vizitkou prepúšťať zamestnancov keď pre nich nemajú prácu. Ekonomické ukazovatele nie sú podstatné.

Trend vývoja objemu prepraveného tovaru a surovín spoločnosti ZSSK Cargo, roky 2005 - 2010.
Objem prepráv a stavu zamestnancov.

Z vyššie zobrazeného grafu je zrejmé, že napriek klesajúcim objemom prepravy ZSSK Cargo umelo udržiavala svojich zamestnancov v pracovnom pomere aj napriek tomu, že pre nich nemali uplatnenie. Kým v roku 2007 ZSSK Cargo s počtom zamestnancov 10 819 prepravila 49 mil. ton tovaru a surovín, v roku 2009 s 9 826 zamestnancami len 33 mil. ton tovaru a surovín. Rok 2010 ukončila spoločnosť ZSSK Cargo s celkovým objemom prepravených tovarov a surovín v objeme 38,6 mil. ton.

Klesajúci trend prepráv v rokoch 2008 a 2009 je viditeľný, tak ako je aj klesajúca produktivita zamestnanca spoločnosti vyjadrená v tonách prepraveného tovaru.

Trend vývoja produktivity zamestnanca ZSSK Cargo vyjadrený v objeme prepraveného tovaru a surovín, roky 2005 - 2010.

ZSSK Cargo svojim spôsobom suplovalo úlohu úradu práce. Sociálnej vláde sa týmto spôsobom relatívne darilo tlmiť zvyšovanie miery nezamestnanosti, "nezamestnaní" zamestnaní v štátnej akciovke sa nerátali medzi nezamestnaných "zamestnaných" na úrade práce. Špinavá práca ostala pre novú, pre zmenu opäť pravicovo-orientovanú vládu, ktorá sa k moci dostala v roku 2010. Prepúšťanie, ktoré sa malo začať už v minulosti, začne až teraz. V roku 2011 plánuje spoločnosť ZSSK Cargo prepustiť 20% zamestnancov, teda približne 2 000 ľudí.

Čo je však jasné je to, že ten kto sa krachujúci podnik pokúsi ozdraviť skončí so zlou reputáciou - bude musieť prepúšťať. Súdruhovia, ktorí podnik priviedli na pokraj kolapsu získaju hlasy voličov - neprepúšťali.

Strata zamestnania nie je určite nikdy príjemnou témou, minimálne dvojnásobne to platí pre tých, ktorí o zamestnanie prichádzajú. Spoločnosť ZSSK Cargo sa však v posledných rokoch dostala do štádia, v ktorom pre pokles prepravných výkonov (nech už dôvody tohto stavu sú akékoľvek) stratila nemalá skupina zamestnancov spoločnosti pracovnú náplň. Nestalo sa tomu tak dnes ani včera, dochádzalo tomu v priebehu ostatných 2 - 3 rokov, kedy sa z neriešeného problému stal problém vyžadujúci si rázne riešenie.

Aktualizácia článku k 04.02.2011

Pôvodne uverejnené údaje o hrubom odhade množstva prepraveného tovaru a služieb spoločnosťou ZSSK Cargo za rok 2010 boli nesprávne a ku dňu 04.02.2011 nahradené údajom dodaným autorovi článku spoločnosťou ZSSK Cargu. Autor článku sa týmto Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., ospravedlňuje za uverejnenie nepodložených údajov a zároveň víta záujem spoločnosti ZSSK Cargo o aktívnu spoluprácu s portálom VLAKY.NET.

ANKETA: Aký je Tvoj názor na zastavenie privatizácie ZSSK Cargo v roku 2006?

Výsledky ankety...

PF 2011 železnica!

Použité materiály:

Foto: Jiří Řechka

Súvisiace odkazy