Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 3. 10. do 7. 11. 2022

8.11.2022 17:38Zdroj: ŽSR

8.11.2022

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 18 smrteľných zrážok vlaku s osobou a 4 zrážky vlaku s motorovým vozidlom.

Dňa 16. októbra v Lehniciach do osobného vlaku narazilo motorové vozidlo na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP2124. Dňa 17. októbra počas jazdy služobného vlaku v Kežmarku došlo na priecestí s JIČ SP0278 k zrážke s motorovým vozidlom. Dňa 22. októbra v úseku Palárikovo – Šurany došlo na priecestí s JIČ SP0850 k nárazu nákladného motorového vozidla do trakčnej podpery, následkom čoho sa podpera zlomila. Dňa 28. októbra v úseku Čadca – Čadca št. hr. bola po indikácii poruchového stavu priecestia s JIČ SP0026 nahlásená dopravná nehoda motorového vozidla, ktoré poškodilo priecestné zabezpečovacie zariadenie so závorami. Dňa 3. novembra počas jazdy vlaku v úseku Palárikovo – Šurany došlo na priecestí s JIČ SP0848 k nárazu motorového vozidla do vlaku. Vlak prišiel do ŽST Šurany, rušňovodič o náraze nevedel. Pri nehode sa ľahko zranil vodič motorového vozidla. Dňa 6. novembra došlo počas jazdy vlaku v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso na priecestí s JIČ SP0354 k zrážke s motorovým vozidlom. K zraneniu osôb a k poškodeniu infraštruktúry ŽSR nedošlo.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 8. októbra v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča rušňovodič osobného vlaku nahlásil skaly poukladané na koľaji neznámym páchateľom, cez ktoré prešiel bez poškodenia rušňa. Dňa 23. októbra počas jazdy vlaku v Krompachoch došlo na koľaji č. 1 k nabehnutiu rušňa na kamene uložené na koľajnici. Bez poškodenia rušňa. Dňa 27. októbra rušňovodič osobného vlaku v obci Zlatná na Ostrove ohlásil a odstránil naukladané kamene a drevá v koľajisku neznámymi osobami.