Nepretržitá výluka ŽSR v úseku ... generálneho riaditeľa

29.10.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Nepretržitá výluka ŽSR v úseku ... generálneho riaditeľa

Členovia Správnej rady Železníc Slovenskej republiky dnes (v piatok 25. 10. 2019) schválili návrh na odvolanie Juraja Tkáča z postu generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky. Tkáč do funkcie nastúpil 27. novembra 2018. Takéto stručné tlačové vyhlásenie sa pred minulým víkendom objavilo na oficiálnej internetovej stránke slovenského štátneho manažéra železničnej infraštruktúry. Poďme sa spolu pozrieť na sled skutočností, ktoré jeho vydaniu predchádzali.

Na úvod si pripomeňme čosi z histórie aj súčasnosti ŽSR – pre stručnosť aspoň to, čo o sebe píšu ako štandardný dodatok vyššie citovaného vyhlásenia: ŽSR vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice. Zabezpečujú tiež riadenie železničnej dopravy. Za celú dobu existencie ŽSR sa na ich čele vystriedalo nemálo generálnych riaditeľov, koho zaujímajú ich mená a funkčné obdobia, môže si príslušné údaje vyhľadať v obchodnom registri. Posledný z nich sa vo vrcholnej pozícii nezohrial ani jeden rok.


Ing. Juraj Tkáč, odvolaný generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Tkáč do funkcie generálneho riaditeľa postúpil z postu jeho námestníka pre ekonomiku, na ktorom pôsobil od apríla 2017. Pred tým zastával rôzne miesta prevažne v bankovom sektore, ako sa môžeme dočítať v staršom životopise. Odchod jeho predchodcu v pozícii šéfa ŽSR média dávali do súvislosti s problematikou (pod)financovania firmy, ako ukazuje dobová správa. Minister dopravy akceptuje rozhodnutie generálneho riaditeľa ŽSR a na jeho post na návrh Správnej rady ŽSR vymenuje Juraja Tkáča, ktorý pôsobil na železniciach ako námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku, je skúsený manažér a pozná situáciu v ŽSR [...] Minister Árpád Érsek [...] od Tkáča očakáva, že bude aktívne pristupovať k riešeniu situácie a rozvoju železničnej siete na Slovensku a spoločnosť finančne stabilizuje, písal iný zdroj.

Očakávania pána ministra zrejme ostali nenaplnené, keďže sa 25.10.2019 internetovému denníku zveril: „Dlhodobo nie som spokojný s technickou situáciou na železniciach. Preto som na začiatku týždňa požiadal Správnu radu železníc o odvolanie generálneho riaditeľa ŽSR,“ povedal Érsek. Povedal, že na tento post by chcel dosadiť odborníka a poveriť ho úlohou zlepšiť prevádzku na železnici. V správe však zaznelo aj čosi iné, čomu čitatelia môžu ale aj nemusia veriť: Ministerstvo dopravy tvrdí, že Tkáčov odchod nesúvisí s výzvou OĽaNO na jeho odvolanie. Opozičná strana totiž žiadala Érseka, aby Tkáča odvolal pre podozrenie, že ignoruje odporúčania vypracované Útvarom hodnoty za peniaze. ŽSR by tak podľa opozície mohli ušetriť desiatky miliónov eur. V každom prípade si pripomeňme, čo ešte „výluke“ Ing. Tkáča predchádzalo.


PaedDr. Árpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR

Môžeme na to využiť našu rubriku Dopravné správy. 22. októbra sme v nej zverejnili odkaz na správu začínajúcu informáciou: Analýza fungovania Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), podľa opozičného hnutia OĽaNO ukázala plytvania a možnosti úspor v štátnom podniku za desiatky miliónov eur. Vedenie ŽSR sa však podľa hnutia rozhodlo audit "bojkotovať". Aktualita hnutia okrem iného uvádza: Napriek tomu, že analýza fungovania Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ukázala plytvanie a možnosti úspor v štátnom podniku za desiatky miliónov eur, vedenie ŽSR sa rozhodlo audit bojkotovať a navrhuje ho celý hodiť do koša. Minister dopravy by mal vyvodiť personálne dôsledky voči generálnemu riaditeľovi železníc Jurajovi Tkáčovi.

Železnice Slovenskej republiky na to toho istého dňa odpovedali obsiahlou tlačovou reakciou, vyvracajúcou jednotlivé body obvinenia: Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti so zástupcami ministerstva dopravy (Sekcie železničnej dopravy a dráh) a Implementačnej jednotky Úradu vlády SR spracúvajú návrh implementačného plánu v súlade so závermi/odporúčaniami auditu ÚHP s názvom „Lepšie fungovanie ŽSR“. Rokovania pracovnej skupiny sa konali v dňoch 8.8., 10.9., 4.10., 7.10., 8.10., 18.10. a 21.10. a predpoklad ukončenia prípravy implementačného plánu je do konca roka 2019, vrátane jeho schválenia orgánmi ŽSR a rezortom dopravy. Vedenie ŽSR vníma rezervy, ktoré sú v rámci fungovania firmy. Tie sú však dôsledkom investičného a prevádzkového dlhu z minulosti.


Mgr. Ján Marosz, tieňový minister dopravy hnutia OĽaNO

24. októbra sme v rubrike Dopravné správy zverejnili tlačovú správu IDH, ktorá sa začínala vetami: Inštitút pre dopravu a hospodárstvo dlhodobo poukazuje na potrebu profesionálneho riadenia ŽSR so systematickým prístupom vychádzajúcim zo stratégie národného hospodárstva a v súlade s finančnými možnosťami štátu, rešpektujúc reálne potreby kľúčových zákazníkov ŽSR - dopravcov, ale i ich zákazníkov – prepravcov a cestujúcu verejnosť, a to bez ohľadu na meniace sa politické cykly. Nasledujúceho dňa to bola informácia o požiadavke hnutia OľaNO na odvolanie šéfa ŽSR, odkazujúca na článok z webu Vo vlaku. Na doplnenie sprostredkovaných informácií ponúkame originálnu aktualitu hnutia. Nasledovala osobná reakcia Ing. Tkáča a potom už len v úvode uvedená správa o jeho odvolaní.

Po tlaku hnutia OĽANO odchádza už druhý šéf Železníc Slovenskej republiky. Správna rada ŽSR, odvolala na návrh ministra dopravy Árpáda Érséka generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Juraja Tkáča. Bývalý riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč sa ako ekonóm pokúšal manažovať železnice „cez tabuľky“ a šetriť, no dôsledkom jeho rozhodnutí boli škrty v údržbe infraštruktúry a na zamestnancoch. Podľa tieňového ministra dopravy za hnutie OĽANO Jána Marosza sa neodstraňovali dlhodobé závady na tratiach a zamestnanci dostávali pokyny, aby šetrili tam, kde sa šetriť nesmie. Takto komentovalo nasledujúce dianie hnutie OĽaNO vo svojom vyjadrení, uvedenom ďalšou požiadavkou: Minister Érsek by mal upratať aj v Železničnej spoločnosti Slovensko a predstaviť krízový plán pre železnice.


Novovymenovaný generálny riaditeľ ŽSR Ing. Igor Polák

AKTUALIZÁCIA ● Dňa 29. októbra predpoludním sa na webe ŽSR objavila správa o vymenovaní nového generálneho riaditeľa: Do funkcie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky dnes nastúpil Igor Polák. Doteraz v ŽSR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku. „Byť na čele firmy s vyše 13-tisíc zamestnancami je pre mňa veľkou profesionálnou výzvou,“ uviedol pri tejto príležitosti Polák. Na železniciach pracuje 35 rokov. Je rodákom z Plešivca (1960) a maturoval v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach. Vyštudoval elektrickú trakciu a energetiku v doprave vo Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline a po jej ukončení nastúpil 1. augusta 1984 ako inžinier v zácviku do ČSD – Elektroúsek Košice. Neskôr bol inžinier pre technické školenie.

V Elektroúseku a neskôr aj v sekcii energetiky a elektrotechniky pôsobil v rôznych funkciách v prevádzke a v skupine pre prípravu investícií. Od roku 1990 pracoval ako elektromontér trakčného vedenia, neskôr majster vlaku trakčného vedenia a hlavný majster, vedúci obvodu, koordinátor SMS. V roku 2006 nastúpil ako vedúci účelového strediska Strediska prípravy a realizácie Odboru investorského, kde pôsobil do mája 2016, následne bol vymenovaný do funkcie námestníka GR ŽSR pre rozvoj a informatiku. Od roku 2018 bol námestníkom GR ŽSR pre prevádzku. Na túto pozíciu bol v súvislosti s menovaním Ing. Poláka generálnym riaditeľom ustanovený Ing. Miloslav Havrila, niekdajší riaditeľ odboru železničných tratí a stavieb Generálneho riaditeľstva ŽSR.

Úvodný obrázok: Koláž s využitím snímky Kamila Korecza a podkladu ŽSR © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy