Burza na webu VLAKY.NET

31.1.2021 8:00 Milan Vojtek

Burza na webu VLAKY.NET

Nákup, prodej, výměna a podobné aktivity, realizované za využití Burzy VLAKY.NET, budou s účinností od 1.2.2021 možné pouze podle následujících pravidel. Ta jsou závazná pro všechny, kdo chtějí tuto službu využít. Pravidla vzešla z diskuse k tématu. Admini, kteří mají burzu na starosti, jsou prioritně Igi a Shalomek.

Pravidlá:

1. V rámci burzy je možné zverejňovať len inzeráty, ktoré sa týkajú tematiky železnice, dráhovej dopravy ako takej, alebo železničného modelárstva.
2. Môže sa pritom jednať o inzerciu na predmety, výrobky alebo poskytovanie služieb, resp. aj žiadosti o poskytovanie služieb.
3. Je možné inzerovať ponúkané služby, pokiaľ tieto služby nie sú služby v rámci hlavnej pracovnej činnosti. Je teda možné inzerovať odplatné poskytovanie služieb, ktoré sú vykonávané v rámci voľného času (napríklad po večeroch niekto patinuje model, vykonáva servis, digitalizáciu). Táto činnosť by však nemala byť opakovaná a pravidelná, nakoľko v takomto prípade sa jedná o bežnú zárobkovú činnosť a komerčnú aktivitu.
4. Bez súhlasu prevádzkovateľa portálu VLAKY.NET nie je dovolené uverejňovanie komerčných inzerátov.
5. Každý inzerát na predaj hmotných vecí musí obsahovať aj jasne uvedenú cenu. Inzeráty bez uvedenej ceny budú vymazané.
6. Uvedenie ceny nie je potrebné pre predmety alebo služby, ktoré nie je možné jednoznačne ohodnotiť. Napríklad historické alebo zbierkové predmety, služby, kde vopred nie je známy rozsah činnosti (napríklad digitalizácia a ozvučenie podľa typu modelu, ...). Takéto inzeráty je možné doplniť poznámkou, že cena je dohodou alebo v závislosti od rozsahu služby.
7. Je zakázané uverejňovať inzeráty typu aukcia (predaj najvyššej ponuke, ponúknite alebo podobné formulácie). Takéto inzeráty budú bez upozornenia vymazané.
8. Inzeráty je možné vkladať len raz, s maximálnym počtom 5 inzerátov za deň od jedného inzerenta. Opakované vkladanie rovnakého inzerátu nie je povolené. Pri porušení tohto bodu, budú všetky inzeráty inzerenta zmazané.
9. Opakované vloženie inzerátu je možné len pri zmene inzerátu (predané modely, doplnené modely, zmena ceny, ...).
10. Nie je povolený predaj predmetov, u ktorých je dôvodná pochybnosť o ich nadobudnutí (krádeže tabuliek, štítkov, ...).
11. Pokiaľ sú inzerované predmety z bodu 10 je potrebné do inzerátu uviesť aj pôvod predmetu.
12. Výška ceny za inzerovaný predmet je vecou predávajúceho resp. kupujúceho.
13. Inzeráty musia byť pravdivé, nesmú obsahovať zavádzajúce alebo klamlivé informácie (napríklad o stave modelu, poškodeniach, ...). V prípade zistenia podvodného konania budú všetky inzeráty inzerenta vymazané.
14. Ak sa bude podvodné konanie inzerenta opakovať, bude mu zamedzený prístup nielen do sekcie Burza,  ale aj na celý portál VLAKY.NET.
15. Prípadné nezrovnalosti v rámci obchodu je vhodné najskôr riešiť súkromne. V prípade problémov alebo otázok je ich možné následne prediskutovať v príslušnej téme Diskusného fóra.

Nezabudnite:
Prevádzkovateľ portálu VLAKY.NET iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

 

(ilustrační foto - původní kolejiště KŽM Přerov. © Milan Vojtek)