Naša téma: Štart liberalizácie slovenských tratí

12.8.2019 8:00 -zz- Zdroj: Miniisterstvo dopravy a výstavby SR - tlačová správa

Naša téma: Štart liberalizácie slovenských tratí

Rezort dopravy spúšťa dlho očakávanú liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas obdobia 10 rokov. Ministerstvo dopravy si od liberalizácie sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, a predovšetkým lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich.

„Liberalizácia na našich železniciach je jednou z priorít, o ktoré som sa usiloval. Chceme ľuďom priniesť možnosť výberu, dostatok kapacity a vyššiu kvalitu cestovania. Som veľmi rád, že dnes tento proces spúšťame a budem sa tešiť na kvalitné služby pre ľudí,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Žilina – Rajec zverejnil rezort dopravy v súlade s pravidlami EK minimálne rok vopred v Európskom vestníku. Poskytol tak základnú informáciu pre potenciálnych záujemcov, aby sa mohli pripraviť. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je 30 dní od zverejnenia oznamu na stránke ministerstva dopravy.

Splnenie podmienok bude hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Následne dopravcom, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, budú poskytnuté detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či finančné podmienky. V prípade trate Žilina – Rajec je zámerom, aby dopravca začal obsluhu 21-kilometrovej trate od februára 2020. Ministerstvo dopravy verí, že víťaz zatraktívni dopravu vlakmi a cestujúcich bude pribúdať.

Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k tratiam, ktoré majú potenciál do budúcnosti. Skúsenosti z prvých súťaží chce štát využiť pri rozhodovaní o ďalšom postupe liberalizácie, teda akým smerom sa uberať a s akým balíkom tratí, s cieľom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú železničnú dopravu na Slovensku.

Dodatok redakcie VLAKY.NET

Na doplnenie informácií k tejto tlačovej správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorá bola vydaná dňa 7. augusta 2019 pod názvom Ministerstvo dopravy spúšťa prvú vlakovú súťaž na výber dopravcu na trati Žilina – Rajec, ponúkame príslušné pôvodné dokumenty:

A odkaz na článok obsahujúci okrem obsiahlej informácie o zámeroch ministerstva aj reakciu jedného potenciálneho účastníka súťaže a názor tieňového ministra dopravy na spôsob realizácie tých zámerov, ktorý vyšiel 7. augusta 2019. Možno nezaškodí prečítať si aj základné skutočnosti o trati Žilina – Rajec samotnej, napríklad heslo z Wikipédie.

To všetko (teda text tlačovej správy aj informácie z redakčne pridaných zdrojov) by vás mohlo inšpirovať k utvoreniu si vlastného názoru na (aktuálne aj do budúcnosti plánované) konanie ministerstva vo veci liberalizácie prevádzkovania osobnej železničnej dopravy na Slovensku, o ktorý sa môžete podeliť s ostatnými v nasledujúcej diskusii: Návodná otázka je tento raz jediná a stručná: Čo vy na to?

Úvodná ilustračná snímka: Takto sa končí prvá liberalizovaná trať (11.7.2009) © Ing. Ján Paluch

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy