Naša téma: Strediská technicko-hygienickej údržby ZSSK

20.5.2019 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Naša téma: Strediská technicko-hygienickej údržby ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uspela pri žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre tri strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ), ktoré do konca roka 2021 vyrastú v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom. Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra o schválení žiadosti pre projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky“ bolo vydané 30. 4. 2019. Ešte predtým, 16. apríla 2019, boli schválené aj žiadosti na vybudovanie stredísk THÚ vo Zvolene a v Humennom.

Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov na všetky tri strediská je spolu 98 614 342,80 eur, celková suma investičných výdavkov predstavuje 101 528 202,21 eur.

Takéto moderné strediská THÚ zatiaľ na Slovensku nie sú

ZSSK si od projektu sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti. Podmienky na čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel ZSSK (stabilné umývače, rozvody vody a vzduchu a podobne) i pre krátkodobú technickú údržbu budú vytvorené na jednom mieste. V strediskách THÚ bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách. Zároveň sa ich vybudovaním razantne zvýši komfort pre zamestnancov ZSSK, ktorí tieto činnosti už roky vykonávajú v improvizovaných podmienkach, častokrát pod holým nebom. Všetky služby moderných stredísk THÚ, v súlade s ich vybavením a určením, budú zamestnanci ZSSK v prípade voľných kapacít poskytovať aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská THÚ teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov či pre zákazníkov v nákladnej doprave.

„Dnes vykonávame umývanie a čistenie vlakových súprav prakticky na voľných priestranstvách, a to bez ohľadu na ročné obdobie a počasie. Pri veľmi vysokých teplotách a mrazoch je takáto činnosť značne obmedzená. Rozvody vody pre plnenie nádrží vo vozňoch nám v zime pravidelne zamŕzajú. Problémom je tiež čistenie toaliet. Veríme, že všetky tieto nedostatky budú vyriešené práve výstavbou stredísk THÚ. Dôležité je tiež to, že súčasne dôjde k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov,“ vysvetľuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Verejné obstarávanie na strediská THÚ bolo vyhlásené v koncom januára 2019, samotná výstavba potrvá 24 mesiacov, ukončenie výstavby očakáva národný dopravca v druhej polovici roka 2021. Štúdiu na výstavbu stredísk THÚ so všetkými výdavkami aj technickým riešením posudzovali JASPERS* i Európska komisia. ZSSK má v novom programovom období 2014 – 2020 schválených už 11 europrojektov vo výške nenávratných finančných prostriedkov viac ako 359 miliónov eur. Celkové výdavky vrátane spolufinancovania predstavujú takmer 366 miliónov eur. Šesť projektov je z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, zvyšné sú financované z iných operačných programov. Výstavba nových stredísk THÚ je v ZSSK súčasťou najvýraznejšej modernizácie infraštruktúry a vozidlového parku, ktorá začala tento rok a jej podstatná časť sa zrealizuje do konca roka 2021.

*) JASPERS poskytuje nezávislé poradenstvo krajinám pri príprave projektov spolufinancovaných z dvoch štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond).


Vizuál nového strediska technicko-hygienickej údržby (THÚ)

Úspešne schválené europrojekty ZSSK v roku 2019

Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks elektrických poschodových jednotiek

 • výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 17 420 810,85 eur
 • celkové investičné výdavky: 17 420 810,85 eur
 • poznámka: ETCS je nevyhnutné pre bezpečnejšiu jazdu vlakov a dosahovanie rýchlostí nad 120 km/h

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky

 • výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 39 531 173,48 eur
 • celkové investičné výdavky: 40 699 241,71 eur

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen

 • výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 32 162 925,19 eur
 • celkové investičné výdavky: 33 113 276,22 eur

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné

 • výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 26 920 244,13 eur
 • celkové investičné výdavky: 27 715 684,28 eur

Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 383 mil. eur

25 ks moderných elektrických jednotiek

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie prvej jednotky: 2020 (dodávky 2020 – 2022)
 • nasadzovanie: regionálna doprava Žilinský kraj

21 ks dieselmotorových jednotiek

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie prvých vozidiel: druhý kvartál roka 2019
 • nasadzovanie: regionálna doprava Banskobystrický samosprávny kraj

5 nových elektrických jednotiek a 1 multifunkčný rušeň

 • celkový objem eur: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: grafikon 2020/2021
 • nasadzovanie: Vysoké Tatry

35 ks novovyrobených osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks)

 • celkový objem eur: cena za 1 ks približne 1,89 milióna eur
 • predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

50 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz

 • celkový objem eur: cena za 1 ks = 748 500 eur
 • predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

34 ks diaľkových vozňov série Apeer (14 ks) a série Bpeer (20 ks) – renovácia vo vlastnej réžii

 • celkový objem eur: 3,5 milióna eur (predpokladané náklady na 1 vozeň = 100-tisíc eur)
 • dodanie: zákazka má byť hotová do konca roka 2019
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)


Nové strediská THÚ vylepšia údržbu a opravy vozidiel

O Železničnej spoločnosti Slovensko

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).

ZSSK od 3. marca 2019 realizuje priemerne 1518 vlakov denne, z toho 226 diaľkových vlakov a 1292 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.

Dodatok redakcie VLAKY:NET:

Veríme, že aj táto tlačová správa národného dopravcu bude pre niektorých jej čitateľov podnetom k tomu, aby sa zamysleli nad jej obsahom a poprípade aj zmyslom a formou. A aby sa o svoje úvahy a závery podelili s ostatnými v nasledujúcej diskusii. Síce nám prichádzajú na um aj niektoré možné okruhy otázok, ale netradične si ich necháme pre seba, aby sme zostali nestranní a dopredu neovplyvňovali smerovanie vašich myšlienok.

Úvodná ilustračná snímka: Motorová jednotka radu 861 ZSSK (27.9.2015, Prešov) © Jan Kubeš

Súvisiace odkazy