Rok zmien 2011: Zníženie poplatku za ŽDC

25.2.2011 8:00 -mm- Zdroj: ŽSR, Ž Semafor

Rok zmien 2011: Zníženie poplatku za ŽDC

Zmena, na ktorú sa dnes pozrieme, vstúpila do platnosti k 1. januáru 2011 a patrí medzi tie pozitívne. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydal k 2. decembru 2010 výnos, ktorý znižuje výšku poplatkov za použitie železničnej dopravnej cesty (ŽDC) pre osobnú dopravu približne o 10 % a pre nákladnú dopravu približne o 50 %.

 

Táto zmena vychádza zo zákona č. 513/2009 o dráhach, v ktorom sa štát zaviazal uhrádzať fixnú časť ekonomicky oprávnených nákladov (približne 75 % z celkových nákladov), ktoré je potrebné vynaložiť v súvislosti s prevádzkovaním železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike. Variabilná časť nákladov (približne 25 % z celkových nákladov) bude hradená dopravcami v osobnej a nákladnej doprave.

Starý poplatok za železničnú dopravnú cestu sa nemenil v podstate po celý čas od jeho zavedenia v roku 1999. K čiastočnej úprave došlo pred viac ako 7 rokmi, keď 1. mája 2003 vstúpil do účinnosti Výmer MF SR č. R-3/2003 s tým, že principiálne fungoval ako globálna cena za železničnú dopravnú cestu, kde v cene boli zahrnuté všetky služby ŽSR na dráhe.

Podľa cenového výmeru, ktorého platnosť skončila 31. decembra 2010, bol poplatok pre nákladnú železničnú dopravu niekoľkonásobne vyšší ako pre osobnú. Nový cenový výmer, platný od 1. januára 2011, tento rozdiel medzi nákladnou a osobnou železničnou dopravou výrazne znížil.

Porovnanie výšky starého a nového poplatku za ŽDC pre nákladný vlak

Nákladný vlak kategórie NEx na trase Bratislava východ - Žilina zr. st. (199 km), elektrické HDV, kategória trate I.

  Do 31. 12. 2010  Od 1. 1. 2011 Rozdiel 
Hmotnosť vlaku Poplatok celkom Priem. za 1 km  Poplatok celkom Priem. za 1 km   
500 t 2 018 € 10,14 € 464 € 2,33 € -77 %
900 t 2 080 € 10,45 € 589 € 2,96 € -72 %
1 300 t 2 142 € 10,76 € 714 € 3,59 € -67 %
1 700 t 2 204 € 11,07 € 839 € 4,21 € -62 %
2 100 t 2 266 € 11,38 € 964 € 4,84 € -57 %
2 500 t 2 329 € 11,70 € 1 089 € 5,47 € -53 %

 
Porovnanie výšky starého a nového poplatku za ŽDC pre osobný vlak

Osobný vlak kategórie R na trase Bratislava hl.st. - Žilina (203 km), elektrické HDV, kategória trate I.

  Do 31. 12. 2010  Od 1. 1. 2011 Rozdiel 
Hmotnosť vlaku Poplatok celkom Priem. za 1 km  Poplatok celkom Priem. za 1 km   
300 t 381 € 1,88 € 305 € 1,50 € -20 %
400 t 397 € 1,95 € 337 € 1,66 € -15 %
500 t 412 € 2,03 € 369 € 1,82 € -10 %
600 t 427 € 2,10 € 402 € 1,98 € -6 %

Pre jednoduchý výpočet ceny za ŽDC pripravili Železnice Slovenskej republiky pomôcku, takzvanú "kalkulačku", ktorá sa nachádza na internetovej stránke ŽSR.

Po znížení poplatku za železničnú dopravnú cestu volali najmä prevádzkovatelia nákladnej železničnej dopravy už dávno. Niet divu, cena za ŽDC bola na slovenských koľajách najvyššia z okolitých krajín. Tento stav nielenže spôsoboval problémy vnútroštátnej nákladnej železničnej doprave, ale pripravil Slovensko aj o tranzitnú nákladnú prepravu, ktorá sa drahej slovenskej železničnej infraštruktúre vyhýbala.

Vysoký poplatok za ŽDC sa v minulosti v plnom rozsahu premietal do konečných cien pre zákazníkov. Pre mnohé slovenské podniky boli náklady na prepravu surovín či výrobkov po železnici neúmerne vyššie v porovnaní s cestnou kamiónovou dopravou, čo spôsobovalo ich prechod práve k cestnej doprave. Rušili sa železničné vlečky, miestne železničné trate strácali svoje opodstatnenie a dnes nad mnohými z nich visí otáznik ich ďalšej existencie.

Táto zmena bude pre Železnice Slovenskej republiky, ako správcu železničnej infraštruktúry, znamenať v prvom roku výpadok príjmov na úrovni približne 80 mil. EUR, ktorý bude musieť byť vykrytý zo štátneho rozpočtu. Z dlhodobého hľadiska by však táto zmena mala priniesť oživenie železničnej dopravy a tým aj postupné zvyšovanie príjmov z prevádzkovania železničnej infraštruktúry.

Novinkou je taktiež zvýhodňovanie vlakov ťahaných elektrickými rušňami na elektrifikovaných tratiach. Vlaky ťahané rušňami nezávislej trakcie na elektrifikovaných tratiach sú penalizované prirážkou vo výške 20 % k poplatku za ŽDC za elektrifikovaný úsek.

Dopravná politika minulých rokov vyhnala značnú časť prepravovaného nákladu na cesty, ktoré sú denno-denne ničené kamiónmi prevážajúcimi to, čo sa v iných krajinách preváža vlakom. Dnes sa aj vďaka zvyšovaniu cestných daní a mýtnych poplatkov núka železnici šanca pritiahnúť prepravu nákladu naspäť na koľaje a odbremeniť tak cesty od kamiónov.

Nový cenový výmer nemení výšku cestovného vo vlakoch osobnej dopravy. Nákladným železničným dopravcom však dáva priestor na zníženie konečných cien pre svojich klientov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a zatraktívnenia nákladnej železničnej dopravy pred cestnou dopravou.

ANKETA: Aký je Tvoj názor?

Je zníženie poplatku za ŽDC správnym krokom, alebo poplatok za ŽDC sa podľa Teba znižovať nemal?

Výsledok ankety...

Súvisiace odkazy