Naše téma: Projetých návěstidel stále přibývá

11.6.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Projetých návěstidel stále přibývá

Od 1. ledna do 28. května letošního roku došlo na tratích provozovaných SŽDC už k 57 případům projetí drážního vozidla kolem návěstidla zakazujícího jízdu, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozích dvou let zhruba čtvrtinový nárůst. V souvislosti s těmito událostmi došlo ke zranění 17 osob, ve čtyřech případech vážným, a nemalým hmotným škodám.

 

 

 

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) Bc. Jiří Svoboda, MBA se tímto neblahým stavem znepokojil natolik, že dne 4. června rozeslal železničním dopravcům působícím na síti SŽDC dopis apelující na ně, aby u svých pracovníků zajistili dodržování příslušného předpisu. O tomto počinu jsme téhož dne informovali v naší sekci Krátke dopravné správy i s uvedením tiskové zprávy SŽDC v plném znění. A bez povšimnutí nezůstal ani v dalších médiích, jak se můžeme přesvědčit využitím vyhledávače Google, který nám ovšem současně nabídne také některé konkrétní případy takovýchto mimořádných událostí, a to nejen z poslední doby. Pokud jde o ně samotné, spolehlivým zdrojem informací je internetový portál Drážní inspekce, konkrétně jeho sekce Krátké zprávy.


3.5.2018 se na Českokrumlovsku srazily dva osobní vlaky: 14 zraněných, škoda
přes 6 milionů © Drážní inspekce

Ačkoliv „projetí návěstidla“ v převážné většině případů nekončívá tak vážnými následky, jako na předchozím snímku, jde vždy o závažné ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Současný trend může vést až ke snížení prestiže železniční dopravy, která je založena především na její bezpečnosti oproti ostatním přepravním modům, jak podle už zmíněné tiskové zprávy zdůrazňuje nejvyšší představitel SŽDC. Provedenými šetřeními mi bylo doloženo, že popsaný nepříznivý trend není způsoben nedostatečným zabezpečením v podobě technických prvků infrastruktury nebo změnou předpisových ustanovení. Drtivá většina pochybení byla důsledkem provozní a technologické nekázně osob podílejících se na vedení drážních vozidel, které nedodržely příslušná pravidla a předpisy.


28.2.2018 v Praze-Radotíně projel posunový díl návěstidlo zakazující jízdu
a prorazil zarážedlo: 1 zraněný a milionové škody © Drážní inspekce

Ve svém dopise generální ředitel SŽDC žádá dopravce, aby beze zbytku dodržovali ustanovení předpisu SŽDC D1. Pro zlepšení stávající mimořádně neuspokojivé situace je třeba, abyste využili všech možností uvedených ve Vašich interních předpisech ve vztahu k systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy, a to zejména v podobě přijetí systémových opatření zaměřených na zvýšení úrovně výkonu práce zaměstnanců podílejících se na vedení drážních vozidel. … v opačném případě bude SŽDC nucena, v součinnosti s příslušnými správními orgány, uplatnit další prostředky k bezpodmínečnému zabezpečení požadavků a podmínek vyplývajících z ustanovení § 34h zákona o dráhách k zajištění bezpečného provozování drážní dopravy. Příslušný paragraf si můžete vyhledat v úplném znění zákona.


Ukázka záhlaví „Osvědčení dopravce“; zdroj: internet

A jestliže se vám tak učinit nechce, prozradíme, že ten paragraf nese název Osvědčení dopravce a šéf SŽDC tak zjevně hrozí jeho odejmutím. Dlužno dodat, že jestliže on vidí možnost zlepšení popisovaného nepřijatelného stavu na straně pracovníků železničních dopravců, jiné orgány mají trochu jiný názor. Např. portál Zdopravy.cz upozorňuje, že i sama SŽDC má do jisté míry máslo na hlavě, alespoň podle Drážní inspekce, která jí vytýká váznoucí zavádění systému ETCS jako technické pojistky zabraňující „jízdě na červenou“. A také masové odstraňování pojistek člověčích v podobě klasického výpravčího. Tak či onak, onen letošní alarmující nárůst případů projetí drážního vozidla kolem návěstidla zakazujícího jízdu musí mít své vysvětlení, které však, jak se zdá, zatím všem uniká.


6.1.2018 v České Lípě projela posunovaná „Regionova“ návěstidlo zakazující jízdu a vjela
do postavené vlakové cesty pro jiný vlak © Drážní inspekce

Můžeme se tedy v této naší pravidelné rubrice pokusit spojenými silami najít vlastní rozluštění šarády, která trápí zajisté nejen generálního ředitele našeho správce železniční infrastruktury. Nabízí se samozřejmě řešení také v „syndromu únavy“ přepracovaných (a často i přezaměstnaných) strojvedoucích, jemuž se SŽDC snažila zabránit, ale díky aktivitě dopravního regulátora zatím (až na další) bohužel neuspěla. Zamyslete se a sdělte ostatním své názory a nápady například v těchto problémových okruzích:

Považujete ohrožení bezpečnosti naší železnice (a její dobré pověsti) za stejně alarmující, jako šéf SŽDC?

V čem je podle vás hlavní příčina nárůstu počtu mimořádných událostí uvedeného typu v poslední době?

Jaká opatření by mohla snížit počet případů projetí drážního vozidla kolem návěstidla zakazujícího jízdu?

Úvodní snímek: 28.5.2018 v Ústí nad Labem projel nákladní vlak návěst zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cesty
pro odjíždějící osobní vlak © Drážní inspekce

Súvisiace odkazy