Naša téma: Transformácia ZSSK CARGO

12.10.2020 8:00 Mgr. Silvia Kuncová Zdroj: ZSSK Cargo - tlačová správa

Naša téma: Transformácia ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) už dva roky zápasí s poklesom prepráv zapríčineným úpadkom európskeho hutníctva. Situáciu ďalej zhoršuje postupný útlm uhoľných elektrární, predpokladaný pokles ťažby dreva a celosvetová koronakrízová ekonomická depresia a neistota. Predchádzajúce manažmenty národného nákladného dopravcu so svojimi revitalizačnými plánmi u svojho akcionára, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, neuspeli.

Po železnici sa prepravuje menej tovaru, ZSSK CARGO čaká transformácia.

  • Bez radikálnej transformácie ZSSK CARGO do troch rokov skrachuje. O prácu by prišli tisícky železničiarov
  • Za nevyhnutnosťou transformácie je najmä pokles prepravy hutníckych surovín a výrobkov z ocele v EÚ, ktorý spôsobil pokles zisku spoločnosti a prezamestnanosť
  • Spoločnosť má v porovnaní s inými dopravcami aj najnižšie tržby na zamestnanca
  • Zoštíhlenie a transformácia spoločnosti sú koordinované s ministerstvom dopravy, ministerstvom práce, ŽSR i ZSSK
  • ZSSK CARGO pri skončení pracovného pomeru poskytne zamestnancom finančné plnenie do výšky sedem priemerných mesačných zárobkov, v závislosti aj od počtu odpracovaných rokov.
  • Odbory sú vedeniu spoločnosti nápomocné pri hľadaní možností na zmiernenie negatívnych dopadov transformácie
  • ZSSK CARGO na rozdiel od ZSSK a ŽSR podniká samostatne, v plne konkurenčnom súkromnom segmente

Nový manažment spoločnosti, preto pripravil komplexný ozdravný plán radikálnej transformácie a zoštíhlenia spoločnosti. Okrem zníženia počtu zamestnancov je jedným z navrhovaných bodov aj presun prepravy tovarov z ciest na železnicu, pričom ZSSK CARGO prepravila v roku 2019 cca 29 miliónov ton tovaru.

Ďalším navrhovaným bodom je aj odpredaj nepotrebného majetku. Zámerom je, aby sa ZSSK CARGO zmenila na moderného európskeho prepravcu tovarov.


Príčiny nevyhnutnosti transformácie v kocke (ŽKV = železničné koľajové vozidlo)

„Museli sme sa pozrieť pravde do očí: buď prijmeme radikálne, hoci veľmi nepríjemné opatrenia, alebo spoločnosť skončí do troch rokov v zadlžení a krachu,“ hovorí predseda predstavenstva ZSSK CARGO Roman Gono. „Žiaľ, budeme sa musieť rozlúčiť so stovkami kolegov, ktorých ZSSK CARGO nedokáže zmysluplne využiť, aby sme zachránili zvyšné tisíce pracovných miest. Príčinou je hlavne pokles prepravy tovarov naviazaných na hutnícky priemysel a neriešenie problému od roku 2018. Od prvého novembra do konca roka od nás odíde 490 zamestnancov. Po personálnom a procesnom audite, ktorý už prebieha, očakávam ďalšie zoštíhlenie spoločnosti. Zároveň ale budeme môcť realizovať nevyhnutné investície a aktualizovať naše obchodné plány tak, aby sme dokázali adekvátne ohodnotiť prácu tých zamestnancov, ktorých profesionálne skúsenosti a motivácia sú pre úspech ZSSK CARGO kľúčové.“

ZSSK CARGO, ktorá na rozdiel od národného dopravcu ZSSK a manažéra infraštruktúry ŽSR nie je súčasťou štátneho rozpočtu, od svojho vzniku hospodári samostatne bez pomoci štátu. Dnes (k 1.10.2020) má 4907 zamestnancov, ale aj spomedzi ostatných železničných nákladných dopravcov, najnižšie tržby na jedného zamestnanca. Tento parameter síce nie je jediný kľúčový pre porovnanie životaschopnosti spoločnosti a jej podnikania, no v kombinácii s ďalšími ukazovateľmi vypovedá

o potrebe radikálnych zmien. Väčšina zamestnancov, ktorí si budú hľadať novú prácu, pracuje vo východoslovenských prekladiskách v Čiernej nad Tisou a Maťovciach, ale tiež v regiónoch Košice, Zvolen a Žilina.


Porovnanie ZSSK CARGO s inými prepravcami

„Veľmi úzko komunikujeme s našim akcionárom, ministerstvom dopravy, ministerstvom práce a so ZSSK a ŽSR, aby si kolegovia, s ktorými sa rozlúčime, našli čo najskôr novú prácu. Na tento ťažký krok sme získali súhlas aj väčšiny odborových organizácii, ktoré v ZSSK CARGO pôsobia. Odchádzajúci zamestnanci dostanú podľa odpracovaných rokov odstupné a ďalšie kompenzácie až do výšky siedmich mesačných platov. Mnohým sme ponúkli prácu i príspevok na presťahovanie na západ Slovenska, kde máme viacero neobsadených pracovných miest. Chápem však, že nie každý má možnosť opustiť svoj rodný kraj,“ dodáva Gono.

Kontinuálny pokles tržieb z úrovne 250 mil. EUR v roku 2018 na predpokladaných 190 mil. v tomto roku chce manažment liečiť aj viacerými opatreniami zameranými na posilnenie obchodných aktivít a prevádzkovými úsporami. Manažéri najväčšieho nákladného vlakového prepravcu chcú tiež otvoriť odbornú diskusiu o dôležitosti štátnych programov rekonštrukcie a modernizácie slovenskej železničnej infraštruktúry a verejnej podpory ekologickej prepravy tovarov po železnici. Po úspešnom ukončení transformácie by sa ZSSK CARGO mala stať opäť ziskovou už v roku 2023.


Opatrenia na záchranu ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s. Svojou činnosťou nadväzuje na 170-ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami. ZSSK Cargo má k 1.9.2020 4951 zamestnancov, v roku 2019 hospodárila pri tržbách 190 mil. euro so stratou 1,8 mil. euro. Predsedom predstavenstva je od roku 2020 Roman Gono.


Minulé hospodárenie ZSSK CARGO a predikcie

Dodatok redakcie VLAKY.NET:

Národnému nákladnému dopravcovi Slovenskej republiky sme na tomto mieste venovali pozornosť už neraz, dokonca aj v tejto konkrétnej rubrike, ako sa môžte presvedčiť nahliadnutím do sekcie Súvisiace odkazy nižšie. Keď sa pozriete do histórie tohto dopravcu alebo si ju pripomeniete z vlastných spomienok, uvedomíte si, že Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. akoby už od svojho vzniku bola určená na „odstrel“, štát sa ju opätovne snažil sprivatizovať alebo jej nájsť „strategického partnera“. Ale týmto aspektom sa tento dnešný diel našej pravidelnej rubriky podrobne nevenuje, je zameraný na konkrétny pokus o záchranu spoločnosti pred definitívnym pádom. A týmto smerom by sa mala uberať aj nasledujúca diskusia. Na jej rozbeh ponúkame tieto, samozrejme vôbec nie povinné, otázky:

Aký je váš celkový názor na vývoj ZSSK Cargo od jeho vzniku až po súčasnosť?
Prečo sa podľa vás tejto spoločnosti už dlhodobo ekonomicky nie veľmi darí?
Myslíte si, že chystaná reštrukturalizácia ZSSK CARGO splní očakávané ciele?

Úvodná ilustračná snímka: Národný nákladný dopravca disponuje aj najmodernejšími rušňami © ZSSK Cargo

Upravil a redakčný dodatok napísal PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy