Železničné aktuality zo Slovenska

Počet správ: 2 588       Stránky so správami: /130    

Otvorenie 24. sezóny na Čiernohronskej železnici, 1. máj 2015

25.4.2015 8:00, Zdroj: Čiernohronská železnica
Čiernohronská železnica vás pozýva na slávnostné otvorenie 24. sezóny ČHŽ a 13. sezóny Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. V tento deň vypraví KHT Zvolen mimoriadny historický vlak zo Zvolena cez Banskú Bystricu do Hronca, kde bude možné prestúpiť na historické vláčiky ČHŽ a pokračovať v jazde údolím Čierneho Hrona do Čierneho Balogu a Vydrovskej doliny. Srdečne vás pozývame! Pokračovanie...  Diskusia: 5

Spomienka na trate Šaľa – Neded a Kolárovo – Komárno

24.4.2015 8:00, Autor: Helmut Böhme
Keď som v 80. rokoch chodil za priateľkou a terajšou manželkou z Drážďan do Košíc, navštevoval som na ceste tam alebo naspäť aj mne ešte neznáme trate. Keď pozerám do cestovného poriadku 1982/1983, tak ani neviem, ako som sa tak skoro ráno dostal do stanice Šaľa, lebo na prvý vlak 22401 s odchodom vo všedných dňoch o 4:00 hod. ani z Bratislavy ani z Košíc prípoje neboli. Pokračovanie...  Diskusia: 43

Historická električka Kométa oslavuje 1. máj

22.4.2015 18:00, Zdroj: VKŽ Poprad
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad oznamuje verejnosti, že prvá tohtoročná jazda električky sa uskutoční v piatok 1. mája 2015. Akékoľvek prvomájové rekvizity a sviatočné oblečenie sú vítané. Cestujúci sa môžu zúčastniť retro osláv 1. mája v Starom Smokovci a ďalších prvomájových podujatí vo Vysokých Tatrách. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Historické vlaky KHT do Banskej Štiavnice a Hronca

22.4.2015 8:00, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri RD Zvolen pozýva všetkých záujemcov o jazdu na historických vlakoch. Dňa 24.4.2015 sa uskutoční mimoriadna jazda historického vlaku do Banskej Štiavnice. Dňa 1.5.2015 sa uskutoční mimoriadna historického vlaku do Hronca na otvorenie sezóny na Čiernohronskej železničke. Oba historické vlaky budú vedené motorovým rušňom a vozňom. Pokračovanie...  Diskusia: 9

Seminár SVTS - Ing. Gabriela Kotúčová: Prechod na trakčné napájacie napätie 25 kV v uzle Žilina

19.4.2015 23:00, Zdroj: SVTS Dopravy
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, v roku 2015 usporiada sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 22.4.2015 sa uskutoční štvrtá - Ing. Gabriela Kotúčová: Prechod na trakčné napájacie napätie 25 kV v uzle Žilina. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Krásy Slovenska ako mená vlakov

18.4.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Už v minulosti sa významné vlaky najmä vyšších kategórii (EC a Ex) označovali nielen ich číslom, ale aj menom rôzneho pôvodu. Niekedy išlo o mená riek, pohorí a miest, ktoré reprezentovali Slovensko. A práve o takýchto spojoch železničnej osobnej dopravy bude tento článok, nadväzujúci na dva tematicky príbuzné, ale zamerané na železnice v Českej republike. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Pozvánka na fotojazdu košickou električkovou „trojičkou“

16.4.2015 18:00
Chcete sa odviesť legendárnou trojičkou v novom mestskom nátere? Obratisko Amfiteáter z roku 1972 prejde onedlho rekonštrukciou a trojičky k nemu odjakživa patrili na linke RT. Práve v apríli pred 36 rokmi začala skúšobná prevádzka električiek 3 x T3 na linke RT (Amfiteáter - Vstupný areál VSŽ). Čaká nás posledná šanca odfotiť si trojičku na starom „amfiku“. Pokračovanie...  Diskusia: 2

Silná tradícia univerzitného vzdelávania v študijnom programe železničná doprava Správa obsahuje fotogalériu

16.4.2015 8:00, Autor: Jozef Gašparík
Mnohí z nás sa už v detstve stali fanúšikmi vláčikov a železnice, pričom bol často tento záujem podporovaný modelovými železnicami. Tým, ktorým to vydržalo dlhšie, sa rozhodli študovať na strednej dopravnej škole a niektorí aj na vysokej škole. Na Slovensku vznikla tradícia vysokej školy dopravnej pred 55 rokmi, pričom bola pôvodne budovaná ako železničná. Pokračovanie...  Diskusia: 17

Prvé tohtoročné zakúrenie „Katky“ odhalilo aj novinky „Rušňoparády 2015“ Správa obsahuje fotogalériu

15.4.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Riaditeľ internetového magazínu VLAKY.NET mi poslal pozvánku a požiadal ma, aby som sa v mene redakcie zúčastnil na krátkej tlačovej konferencii v rušňovom depe Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) v Košiciach. Konferencia sa konala pri príležitosti prvého zapálenia Katky (vyrobenej v roku 1884), najstaršieho prevádzkovaného parného rušňa v strednej Európe, po dlhej zimnej prestávke. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Parná lokomotíva 464.001 „ušatá“ na poštovej známke

13.4.2015 18:00, Autor: Jana Oswaldová, Zdroj: www.prievidza.sk
Chýba Vám známy piskot a dym z komína parnej lokomotívy 464.001 „ušatá“? Hoci sa v súčasnosti kotol parnej lokomotívy podrobuje opravám, opäť sa ukáže verejnosti a nadšencom. Tento krát však aj v mini verzii, a to nie len priaznivcom železnice a starých lokomotív, ale očarí aj filatelistov a príležitostných zberateľov poštových známok. Pokračovanie...  Diskusia: 2

K parnej zubačke sa dostanete aj historickým motoráčikom

11.4.2015 8:00, Zdroj: OZ Zubačka
Dňa 13.3.2015 bola na našich stránkach uverejnená informácia o pripravovaných jazdách historických vlakov na ozubnicovej trati Tisovec – Zbojská počas roku 2015. Vzhľadom na poslednú zmenu cestovného poriadku pravidelných osobných vlakov na trati Brezno – Tisovec sme boli nútení vykonať určité korekcie vo vtedy zverejnenom cestovnom poriadku mimoriadnych vlakov. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Prvý parný deň v Železničnom múzeu Bratislava východ

8.4.2015 18:00, Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum VVÚŽ
Nezadržateľne sa nám blíži začiatok múzejnej sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ. Múzejno-dokumentačné centrum VVÚŽ pre vás pripravuje úvodné podujatie sezóny 2015 - Prvý parný deň. Uskutoční sa dňa 11. apríla 2015 priamo v Železničnom múzeu Bratislava Východ. Mimoriadne historické vlaky budú počas dňa pre širokú verejnosť premávať po Bratislave. Pokračovanie...

Železničná stanica Kysak Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

7.4.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Dedina Kysak vznikla pravdepodobne po roku 1289. Z listiny z roku 1289 o rozdelení majetku Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kysaku, sa ešte v tom čase nespomína obec. Prvá zmienka o Kysaku je v listine o deleni hradu a panstva Drienov medzi potomkov Juraja v roku 1335 pod menom Kuzek. Pokračovanie...  Diskusia: 19

Brigády na Rendezi pred 17. celoslovenským zrazom historických vozidiel

5.4.2015 8:00, Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum VVÚŽ
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR v spolupráci s VLAKY.NET organizujú v dňoch 25.-26.4., 23.-24.5. a prípadne aj 6.-7.6. (podľa záujmu) brigády v areáli bratislavského východného depa na Rendezi pri príležitosti príprav 17. celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 14.6.2015. Záujemcovia, ktorí by mali záujem pomôcť, sú srdečne vítaní! Pokračovanie...  Diskusia: 3

Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

28.3.2015 8:00, Autor: Milan Weinwurm
Dejiny obce Kostoľany nad Hornádom sú bohaté a siahajú až do obdobia praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej – neolitu, z ktorého sa na kostolnom návrší našli v roku 1951 kamenné fragmenty (nástroje) ľudu bukovohorskej kultúry, ktorý obýval toto územie pred 5 000 rokmi. Oveľa známejšie sú dejinné udalosti z novších dôb. Pokračovanie...  Diskusia: 12

Výlet do Medzeva Správa obsahuje fotogalériu

26.3.2015 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Košická detská historická železnica (KDHŽ) a Klub historických koľajových vozidiel (KHKV) sú dve spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú. Spoločnými silami sa starajú o údržbu koľajových vozidiel a spoločne sa podieľajú i na opravách a renovácii historických vozidiel. Nie je to tak dávno, keď sfunkčnili skutočný vrak motorového vozňa M 131.1538. V súčasnosti spolupracujú na obnove parného rušňa 434.2338 o ktorom tu už bola reportáž. Pokračovanie...  Diskusia: 22

Kalendár nostalgie MDC ŽSR na rok 2015

23.3.2015 8:00, Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum VVÚŽ
Aj rok 2015 prináša v oblasti železničnej nostalgie kalendár zaujímavých jázd mimoriadnych vlakov a podujatí, kde sa bude môcť široká verejnosť stretnúť s historickými železničnými vozidlami. Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ v spolupráci s občianskymi združeniami pôsobiacimi na Slovensku pripravujú počas roka skoro deväť desiatok zaujímavých akcií, medzi ktorými sú nielen podujatia s viacročnou tradíciou, ale aj nové, jedinečné projekty. Pokračovanie...  Diskusia: 15

Košické koľajové rozkopávky - II. časť (Hviezdoslavova a Štúrova ulica) Správa obsahuje fotogalériu

19.3.2015 8:00, Autor: Ing. Igor Molnár
Ako som už predznamenal v predchádzajúcej reportáži, rekonštrukcia električkových tratí s príchodom nového roku nabrala na obrátkach. A tak kým sme koncom roka mali rozkopanú len Kuzmányho ulicu od januára sa k nej pridala i Hviezdoslavova ulica spoločne s obratiskom na Námestí Maratónu mieru o necelý mesiac ju nasledovala i Štúrova ulica s Námestím osloboditeľov. Pokračovanie...  Diskusia: 11

Seminár SVTS - Ing. Michal Vereš: Využívanie EU fondov v kontexte rozvoja železničnej osobnej dopravy

18.3.2015 16:00, Zdroj: SVTS Dopravy
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru obchodu GR ŽSR Ing. Miroslava Matúška a s podporou magazínu VLAKY.NET, v roku 2015 usporiada sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 25.3.2015 sa uskutoční tretia - Ing. Michal Vereš: Využívanie EU fondov v kontexte rozvoja železničnej osobnej dopravy. Pokračovanie...

Zabudnutou traťou zo Zvolena do Šiah aj s „malým býčkom“

18.3.2015 8:00, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri RD Zvolen vás srdečne pozýva na mimoriadne jazdy vlakov po "zabudnutej trati" ŽSR č. 153 Zvolen - Krupina - Šahy. Na mimoriadnych jazdách historických vlakov dňa 28.3.2015 sa predstaví parný rušeň 422.0108, motorový vozeň M 131.1053 a motorový rušeň T 466.0253. Pokračovanie...  Diskusia: 3


Kniha Desaťročie VLAKY.NET


TOPlist