Tlačové správy

CZ LOKO vyrábí a opravuje železniční dvojkolí v novém provozu

ČESKÁ TŘEBOVÁ, 5. června 2023 

Téměř sto milionů korun investovala společnost CZ LOKO v českotřebovském závodě do stavby nového moderního provozu kolovky, specializovaného na opravy a výrobu železničních dvojkolí.

Firmě, která je největším evropským výrobcem posunovacích a univerzálních dieselelektrických lokomotiv, to umožní především zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit poskytované služby a potenciálně až  zdvojnásobit produkci dvojkolí na 80 měsíčně. Z nich se zhruba 60 procent využije CZ LOKO pro vlastní výrobu a zbytek firma nabídne jako volnou kapacitu pro další zakázky. 

„Potřebovali jsme inovovat dlouhodobě nejužší výrobní místo v provozovně Česká Třebová, technicky a technologicky ho posunout do třetího tisícíletí. Prioritou proto byla maximálně možná automatizace provozu, abychom zásadně zlepšili kvalitu, efektivitu a logistiku celého provozu,“ uvedl Jaroslav Plhák, provozní ředitel CZ LOKO.

Šlo o poslední velký projekt ze střednědobého investičního plánu, přijatého v roce 2017. Zahrnoval mimo jiné rovněž stavbu nové montážní haly pro výrobu lokomotiv v Jihlavě a to i včetně nové zkušebny lokomotiv. V provozu Česká Třebová pak šlo o novou dílnu na výrobu a testování podvozků, novou motorárnu či halu modernizací hlavních rámů.

Stamilionové investice významně posílily soběstačnost CZ LOKO a zvýšily produktivitu práce a tím i konkurenceschopnost na náročném železničním trhu.

„Také ve výrobě a opravách železničních dvojkolí jsme se nyní zařadili mezi nejmodernější evropské provozy. Chceme-li ale zůstat ve svém segmentu jedničkou v Evropě, kam jsme se díky tvrdé práci v posledních letech prodrali, musíme dál investovat do zlepšování produktů a pracovního prostředí,“ dodal ředitel. 

Nová kolovka vznikla přestavbou původní haly ukončených oprav motorů ČKD. Stavba začala v listopadu 2021, kdy ještě doznívala covidová pandemie. Loni v červenci se zahájila instalace hlavního strojního vybavení, na níž na podzim navázal několikaměsíční zkušební provoz. Ten nyní skončil a přešel na provoz běžný.

Maďarský železniční koridor zabezpečí moderní technologie společnosti AŽD

Společnost AŽD podepsala smlouvu s maďarskou stavební společností V4SIL (součást holdingu V-Híd) na dodávku moderních technologií a jednotného evropského zabezpečovače ETCS v úrovni L2 pro projekt Soroksár – Kelebia.

Jedná se o druhou, tentokrát zásadní zakázku na maďarské železniční síti, kterou česká firma získala. Projekt je rozdělen na dvě části. Jižní část úseku Fülöpszállás – Kelebia zahrnuje celkem 8 železniční stanic a přilehlých mezistaničních úseků a je primární částí projektu. Severní úsek trati Soroksár – Fülöpszállás zahrnující celkem 10 železničních stanic a přilehlých traťových úseků byl zasmluvněn jako opce. Oba úseky jsou součástí evropského koridoru Budapešť – Bělehrad.

Společnost AŽD bude pro oba úseky dodávat a instalovat plně elektronické digitální staniční zabezpečovací zařízení ESA 44 včetně integrovaného traťového zabezpečovacího zařízení ITZZ, LED návěstní svítilny, železniční přejezdy a také stacionární části systému ETCS v úrovni L2.