Tlačové správy

ŽOS Trnava získala nový kontrakt s americkým výrobcom vagónov. Vyrobí pre neho 200 horných plošín.

V júni 2023 vedenie divízie strojárskej výroby ŽOS Trnava nadviazalo kontakt s ďalším významným výrobcov nákladných železničných vozňov s celosvetovou pôsobnosťou, americkou firmou Greenbrier. Na úvodnom stretnutí boli vytypované viaceré oblasti možnej spolupráce, okrem iných aj vo výrobe a dodávkach horných plošín autovozňov. Ide tu o vyššiu úroveň než pri bežných zákazkách. Plošiny pre Greenbrier majú byť povrchovo upravené s vykonaním montáže všetkých ich komponentov.

Zmluvne dohodnutá je výroba zatiaľ 200 ks horných plošín a ŽOS Trnava už začala prípravné práce súvisiace s realizáciou tejto veľkej zákazky. Horné plošiny zákazník dostane v stave plne pripravenom na dosadenie na vozeň, pričom v Trnave denne vyrobia jednu plošinu a ukončenie zákazky je plánované na august nasledujúceho roka. Pre ŽOS Trnava, a.s. je tento nový zákazník v  portfóliu významným partnerom na ďalšiu spoluprácu.

Duální lokomotiva z CZ LOKO zažije veletržní premiéru v Gdaňsku

ČESKÁ TŘEBOVÁ, 18. září 2023

Inovativní lokomotiva DualShunter 2000, kterou pohání spalovací motor anebo napájení z trakčního vedení, bude mít veletržní premiéru v Gdaňsku na druhém největším evropském železničním veletrhu Trako  který se koná od 19. do 22. září.

„Je to revoluční novinka. Věříme, že její univerzálnost a vysoká výkonnost osloví evropské zákazníky, protože v posledních desetiletích se doprava na kolejích dramaticky změnila. A právě toto duální řešení přináší řadu výhod,” říká Irena Müllerová, vedoucí marketingu CZ LOKO.

Umožňuje to dieselový motor s vysokým výkonem pro tažení nákladních vlaků. Je-li to možné, lokomotiva se přepne na elektrický pohon, což eliminuje spotřebu paliva a emise. Kombinace dvou zdrojů pohonu tedy umožňuje provoz na závislé i nezávislé trakci.

DualShunteru 2000 by se tak mohl stát klíčovým prvkem dalšího rozvoje CZ LOKO. Určen je pro lehkou a středně těžkou traťovou službu a posun. Oslovit by měl hlavně železniční dopravce, pro něž jsou důležité inovace a dlouhodobá udržitelnost.

První prototyp má číslo 190.001 a za sebou řadu zkoušek v režimech Diesel a Trolej i na vyjmenovaných vlečkách a zkušebních tratích. Na to navazují jízdní zkoušky a chystají se typové zkoušky na zkušebním okruhu ve Velimi. Do ostrého provozu by měla být uvedena začátkem příštího roku v Itálii, kde ho do svého dopravního parku zařadí firma MERCITALIA Shunting & Terminal. Ta si už objednala i druhý Dual. Druhým zákazníkem, který si novinku už závazně objednal, je také italský TPER.

Mezi další rozvíjené ekologické projekty CZ LOKO, jejichž vývoj nyní firma posuzuje, patří E-Shunter 300 pro lehký posun, hybridní HybridShunter 400 pro posun a HydrogenShunter 1000 na vodíkový pohon.

„Zelená dohoda pro Evropu, prosazující snížení uhlíkové stopy, je pro nás velkou výzvou. Tento trend dlouhodobě sledujeme a podrobně analyzujeme výhody a nevýhody těchto nekonvečních řešení. Bez inovativních projektů bychom se nikdy neposunuly dál,“ uvedl Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ LOKO.

Zdůrazňuje přitom, že „zelené inovace“ stojí obrovské peníze a mohou si je dovolit jen ti nejsilnější. Mají ale i své slepé uličky a proto firma dává velký pozor na provozní vhodnost a udržitelnost zvoleného řešení. To byl také důvod, proč CZ LOKO už před lety opustilo vývoj lokomotiv na stlačený zemní plyn (CNG).

CZ LOKO vyrábí a opravuje železniční dvojkolí v novém provozu

ČESKÁ TŘEBOVÁ, 5. června 2023 

Téměř sto milionů korun investovala společnost CZ LOKO v českotřebovském závodě do stavby nového moderního provozu kolovky, specializovaného na opravy a výrobu železničních dvojkolí.

Firmě, která je největším evropským výrobcem posunovacích a univerzálních dieselelektrických lokomotiv, to umožní především zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit poskytované služby a potenciálně až  zdvojnásobit produkci dvojkolí na 80 měsíčně. Z nich se zhruba 60 procent využije CZ LOKO pro vlastní výrobu a zbytek firma nabídne jako volnou kapacitu pro další zakázky. 

„Potřebovali jsme inovovat dlouhodobě nejužší výrobní místo v provozovně Česká Třebová, technicky a technologicky ho posunout do třetího tisícíletí. Prioritou proto byla maximálně možná automatizace provozu, abychom zásadně zlepšili kvalitu, efektivitu a logistiku celého provozu,“ uvedl Jaroslav Plhák, provozní ředitel CZ LOKO.

Šlo o poslední velký projekt ze střednědobého investičního plánu, přijatého v roce 2017. Zahrnoval mimo jiné rovněž stavbu nové montážní haly pro výrobu lokomotiv v Jihlavě a to i včetně nové zkušebny lokomotiv. V provozu Česká Třebová pak šlo o novou dílnu na výrobu a testování podvozků, novou motorárnu či halu modernizací hlavních rámů.

Stamilionové investice významně posílily soběstačnost CZ LOKO a zvýšily produktivitu práce a tím i konkurenceschopnost na náročném železničním trhu.