Kódex diskutéra na portáli www.vlaky.net

10.1.2021 8:00 OZ VLAKY.NET

Kódex diskutéra na portáli www.vlaky.net

Keď pred mnohými rokmi vznikla táto stránka, postupne spojila v jeden celok fanúšikov železnice, laikov, ktorých začala zaujímať železnica, aj ostrieľaných železničných harcovníkov. V diskusiách sme si vymieňali svoje skúsenosti, názory a obohacovali sa navzájom novými vedomosťami. Samozrejme, že sme sa aj pochytili pri niektorých témach. Aj keď sme mali rozdielne názory na danú vec, vedeli sme uznať, keď mal oponent nakoniec pravdu, vystupovali sme voči sebe slušne a na úrovni. Niektoré veci boli pre nás samozrejmé, aj keď neboli nikde napísané.

V poslednej dobe ale diskusie skĺzli na takú úroveň, že už bolo žiadúce stanoviť isté pravidlá. Vznikol tak Kódex diskutéra, s ktorým sa môžete nižšie oboznámiť. Neobsahuje žiadne "špeciálne vlakyneťácke" pravidlá, len bežné pravidlá, s ktorými sa môžete stretnúť na mnohých železničných a neželezničných weboch, a z ktorých sme pri jeho tvorbe vychádzali. Aj keď od jeho vytvorenia prešlo už niekoľko dní, zverejňujeme ho a začíname ho aplikovať od dnešného dňa, kedy bola doprogramovaná jeho funkcionalita v diskusných príspevkoch.

 

Kódex diskutéra

Diskusie na portáli www.vlaky.net sú priestorom pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi návštevníkmi stránky za účelom výmeny informácií, skúseností a názorov. Diskusia má najväčší prínos, keď prináša nové relevantné informácie a argumenty, ktoré napomôžu rozšíreniu obzoru a získaniu nových vedomostí diskutujúcich. V diskusiách vítame kritiku a spätnú väzbu. Zároveň však očakávame, že kritický názor bude aj podložený vecnými argumentmi.

Vážime si slobodu slova, názoru a prejavu, avšak tieto slobody  si nemožno zamieňať za anarchiu, urážanie či vyhrážanie sa. Vzájomná úcta a snaha o pochopenie sú základom konštruktívneho dialógu.

Aj preto netolerujeme v diskusiách príspevky, ktoré:

 • šíria, obhajujú alebo podnecujú k násiliu, fanatizmu, rasizmu, k politickej, občianskej, národnostnej neznášanlivosti a nenávisti ku konkrétnym ľuďom alebo skupinám obyvateľov
 • obsahujú hrubé vulgarizmy ( aj skryté ) a obscénnosti
 • obsahujú ponižovanie, osobné útoky a vyhrážanie sa komukoľvek
 • obsahujú informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, neúplné, a to najmä v prípadoch, keď môžu poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb
 • propagujú a odkazujú na stránky šíriace materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru alebo obsahujú klamlivé, dezinformačné správy, konšpiračné teórie a lživú propagandu
 • obsahujú veľké množstvo pravopisných chýb
 • nerešpektujú súkromie iných osôb a obsahujú súkromné informácie o nich ( adresy, telefónne čísla, neverejnú korešpondenciu a pod. )
 • zaplavujú diskusiu viackrát sa opakujúcim komentárom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom
 • odvádzajú pozornosť od témy a s témou diskusie vôbec alebo len veľmi málo súvisia
 • porušujú autorské práva
 • obsahujú neplatenú reklamu
 • obsahujú protizákonný obsah


Prevádzkovateľ portálu www.vlaky.net umožňuje na stránke diskutovať, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný diskutérmi ani za ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Diskutéri sú zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a ostatných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto ich aktuálneho pobytu.

Diskutéri musia pri vložení diskusného príspevku vyjadriť súhlas s týmto Kódexom a s rešpektovaním jeho aktuálneho znenia.

Ak si návštevník portálu www.vlaky.net všimne, že daný diskusný príspevok porušuje tento Kódex, môže sa s podnetom obrátiť na moderátora Diskusného fóra alebo na ľubovoľného člena redakcie alebo správcu sekcie. Kontakty na týchto ľudí sa nachádzajú v sekcii Kontaktujte nás.

V prípade porušenia tohto Kódexu si prevádzkovateľ portálu www.vlaky.net vyhradzuje právo zasahovať do diskusií a to zmazaním predmetného diskusného príspevku alebo príspevkov a/alebo zablokovaním konta diskutéra.

Prevádzkovateľ portálu www.vlaky.net si vyhradzuje právo vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu všetkých príspevkov diskutéra alebo zablokovaniu konta diskutéra, ktorý opakovane porušuje tento Kódex a jeho pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažuje ostatných diskutujúcich.

Ďakujeme vám, že pri diskutovaní na portáli www.vlaky.net budete dodržiavať tieto pravidlá tak, aby diskusie boli vždy prínosom pre každého. Prevádzkovateľ portálu www.vlaky.net si vyhradzuje právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame do tohto Kódexu správania pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním.

OZ VLAKY.NET


Kódex diskutéra bol spísaný dňa 25.12.2020 a zverejnený dňa 10.1.2021.
Posledná aktualizácia bola uskutočnená dňa 1.2.2021.