Naše téma: Dcery Českých drah prodejné a neprodejné

3.12.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Dcery Českých drah prodejné a neprodejné

Po vzniku akciové společnosti České dráhy dnem 1. ledna 2003 se v jejím čele vystřídalo osm generálních ředitelů (jedno jméno v jejich přehledu figuruje dvakrát), přičemž každý měl svou představu o tom, kterak má podnik ideálně vypadat. Od vize návratu k unitární železnici v podobě holdingového uspořádání až po záměr okleštění na úzce specializovanou firmu, zabývající se jen osobní dopravou a železničním opravárenstvím s přívažkem výzkumu, jak to vidí šéf skupiny ČD současný.

Ing. Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, se v nedávném rozhovoru pro Lidovky.cz, která byl primárně zaměřen na cosi jiného, podělil se čtenáři o své názory na žádoucí podobu společnosti, v jejímž čele stojí od 11. září tohoto roku: Podle mě není šťastné, abychom jako státní provozovatel osobní dopravy vlastnili nákladního dopravce. V osobní dopravě se pohybujeme na volnému trhu, soupeříme o smlouvy s nízkonákladovými společnostmi. České dráhy mají proti nim historické zátěže v podobě zajištění síťové dopravy, režijních jízdenek, zálohy, držíme flotilu historických vozidel. Máme také dceřiné společnosti a je legitimní diskutovat o tom, jestli je správné, aby v nich národní osobní dopravce za této situace držel podíly. Ing. Kupec chce budovat silného osobního dopravce bez dceřiných firem, které nemají s tímto hlavním byznysem nic společného.


Ing. Miroslav Kupec; zdroj: zeleznicar.cd.cz

Jeho další vyjádření však tuto zásadu přinejmenším „modifikují“, protože by se rád obešel bez ČD Cargo, a.s., která je sice zisková, ale dividendy z ní mateřské společnosti neplynou, nikoliv však bez Výzkumného ústavu železničního, jehož prodej nepřipadá v úvahu. Pro nás je to diamant, který si chceme ponechat. Naopak chceme posílit jeho autorizační a zkušební roli. Podobně je tomu například s „prodejnou“ ČD - Telematikou a „neprodejnou“ společností DPOV. Opravárenství kolejových vozidel má podle Ing. Kupce být dokonce druhým hlavním oborem činnosti Českých drah. Nikoliv pro „synergický efekt“ takového uspořádání, ale protože je opravárenství vysoce ziskové. Ke stávajícím kapacitám by se hodily i další, třeba Pars nova, a.s., o jejíž koupi se České dráhy údajně snaží. V tomto kontextu nabývá smyslu ona neústupná snaha Ing. Kupce zrušením DKV oddělit údržbu a provoz kolejových vozidel.


Depo v České Třebové patřívalo k nejvýznamnějším u nás (25.9.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Pokud jde o nákladní dceru Českých drah, záměr její (případně alespoň částečné) privatizace relativně nedávno nastolil ministr dopravy a nadmíru tím popudil svého nadřízeného. Předseda vlády takovýto záměr kategoricky odmítl a šéf rezortu dopravy od něj posléze ustoupil, čehož Ing. Kupec podle svého výše citovaného vyjádření zjevně lituje. Nicméně už jsme uvykli tomu, že plány či sliby politiků u nás mají k trvalosti vesměs hodně daleko a mění se mnohdy častěji než politici sami. Jen si vzpomeňte, jak se kdysi plánovalo spojení ČD Carga s jeho protějškem slovenským či polským, i na jiné smělé záměry našeho státu v oblasti železniční nákladní dopravy. Ani ta snaha o privatizaci národního nákladního dopravce není jen výstřelkem poslední doby. Na druhé straně ještě nezanikly hlasy, které prohlašovaly oddělení osobní a nákladní dopravy za nepříliš promyšlené, přinejmenším z hlediska využití lokomotiv.


Kdysi nebyl problém, aby nákladní stroj pomohl rychlíkovému (16.2.2005)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Varovné hlasy se však ozývaly také k už realizovanému rušení DKV a oddělení údržby kolejových vozidel od jejich provozu, zejména ze strany odborářů, kteří se krom bezprostředních negativních praktických dopadů na efektivitu osobní dopravy obávali toho, že jde o skrytou přípravu k privatizaci dílenských provozů Českých drah. A lze pochybovat o tom, že v citovaném rozhovoru načrtnuté záměry Ing. Kupce takovéto obavy rozptýlí, možná spíš naopak. Ale věřme tomu, že současný šéf Českých drah má opravdu na mysli jen a jen blaho své firmy a co činí, směřuje k její co nejlepší pozici v konkurencím boji o státem a kraji objednávané železniční spoje. V něm národní dopravce v poslední době sice utrpěl pár porážek, ale Ing. Kupec věří, že ani ty nemusí být definitivní: Naše konkurence nabízí úplně stejná vozidla v několika krajích. A sází na to, že až se někde domluví, vystoupí ze soutěže v ostatních regionech.


Ing. Miroslav Kupec při prezentaci nového GVD v Plzni (28.11.2018) © Jiří Řechka

Snad tento stručný text o obsáhlé problematice jako podklad k zamyšlení a následné diskusi postačí, nakonec se jí nevěnujeme poprvé, jak si můžete ověřit níže v sekci Súvisiace odkazy. Dnešní výměna myšlenek by se mohla (ale samozřejmě nutně nemusí) týkat třeba těchto okruhů „návodných“ otázek:

Jaký je váš celkový názor na směřování Českých drah podle nastíněných představ jejich současného generálního ředitele?

Co si myslíte o snahách stálého hledání nějaké „české cesty“ pro železnici, když je možno využít zahraničních zkušeností?

Je lepší holdingové uspořádání státní železnice (vzor Německo), její zrušení (vzor Velká Británie) či něco mezi těmito póly?

Úvodní obrázek: Loga Českých drah a některých jejich dcer; zdroj: weby skupiny ČD

Súvisiace odkazy